Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EKUZ-WT (archiwalny) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTAPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12015036</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_epuap>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_epuap>
       <p_drukuj>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_drukuj>
       <p_mail>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_mail>
       <p_lista>1:Dolnośląski / 2:Kujawsko-Pomorski / 3:Lubelski / 4:Lubuski / 5:Łódzki / 6:Małopolski / 7:Mazowiecki / 8:Opolski / 9:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski</p_lista>
       <p1_0>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_0>
       <p1_01>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_01>
       <p1_2>[dataUrodzenia]</p1_2>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_3>[pierwszeImie]</p1_3>
       <p1_4>[nazwisko]</p1_4>
       <p1_4_8_subfield_0>[telefon]</p1_4_8_subfield_0>
       <p1_4_8_subfield_1>[e-mail]</p1_4_8_subfield_1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p2_>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p3_0>[pole wielowierszowe]</p3_0>
       <p3_3_1>[UlicaKor]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[NrDomuKor]</p3_3_2>
       <p3_3_3>[NrLokaluKor]</p3_3_3>
       <p3_3_4>[KodPocztowyKor]</p3_3_4>
       <p3_3_5>[MiejscowoscKor]</p3_3_5>
       <p3_3_6>[PocztaKor]</p3_3_6>
       <p3_3_8>[KrajKor]</p3_3_8>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p4_3>[Data wypełnienia]</p4_3>
       <p4_3_8>[Data wypełnienia]</p4_3_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EKUZ-WT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12015036</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_epuap></p_epuap>
       <p_drukuj></p_drukuj>
       <p_mail></p_mail>
       <p_lista>1</p_lista>
       <p1_0>1</p1_0>
       <p1_01>NR-4321</p1_01>
       <p1_2>30-10-1985</p1_2>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_3>Jan</p1_3>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_4_8_subfield_0>500600400</p1_4_8_subfield_0>
       <p1_4_8_subfield_1>test@test.pl</p1_4_8_subfield_1>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p3_0>to jest pole wielowierszowe</p3_0>
       <p3_3_1>Półwiejska</p3_3_1>
       <p3_3_2>1</p3_3_2>
       <p3_3_3>1</p3_3_3>
       <p3_3_4>61-155</p3_3_4>
       <p3_3_5>Poznań</p3_3_5>
       <p3_3_6>Poznań</p3_3_6>
       <p3_3_8>PL</p3_3_8>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_3>30-10-2014</p4_3>
       <p4_3_8>30-10-2014</p4_3_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>