Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC–4/E (7) (archiwalny) Podatek akcyzowy od samochodów osobowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12123924</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>[data urodzenia]</p6_subfield_3>
       <p7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12>
       <p13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17>
       <p18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_1>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38_1>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p43_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43_1>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p48_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48_1>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p58_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_1>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p73_1111>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_1111>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p68_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_1>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole integer - wartość liczbowa]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p73_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_1>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole integer - wartość liczbowa]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p78_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78_1>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole integer - wartość liczbowa]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p83_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83_1>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[Pole tekstowe]</p99>
       <p100>[Pole integer - wartość liczbowa]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p88_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p88_1>
       <p104>[Pole integer - wartość liczbowa]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p91_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p91_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC–4/E (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12123924</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>30-10-1985</p6_subfield_3>
       <p7>10</p7>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>2</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>2</p13>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>2</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>2</p19>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>2</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>2</p25>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>2</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>2</p31>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>2</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>2</p37>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>2</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>2</p43>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>2</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>2</p49>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>2</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>2</p55>
       <p48_1>10</p48_1>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>2</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>2</p61>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>2</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>2</p67>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>2</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>2</p73>
       <p73_1111>10</p73_1111>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>2</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>2</p79>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>2</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>2</p85>
       <p73_1>10</p73_1>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>2</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>2</p91>
       <p78_1>10</p78_1>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>1</p94>
       <p95>2</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>2</p97>
       <p83_1>10</p83_1>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>test pola tekstowego</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>2</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>2</p103>
       <p88_1>10</p88_1>
       <p104>1</p104>
       <p105>2</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>2</p107>
       <p91_1>10</p91_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>