Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS OL-10 (archiwalny) Wywiad zawodowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12198963</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p100>[pole wielowierszowe]</p100>
       <p101_subfield_0>[miejscowość]</p101_subfield_0>
       <p101_subfield_1>[ulica]</p101_subfield_1>
       <p101_subfield_2>[nr domu]</p101_subfield_2>
       <p101_subfield_3>[nr lokalu]</p101_subfield_3>
       <p102_subfield_0>[kod pocztowy]</p102_subfield_0>
       <p102_subfield_1>[poczta]</p102_subfield_1>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2>
       <p12>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ]</p6_>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p12_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p15_>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_>
       <p118>[pole wielowierszowe]</p118>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]</p19_>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[data]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS OL-10</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12198963</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p100>to jest pole wielowierszowe</p100>
       <p101_subfield_0>Poznań</p101_subfield_0>
       <p101_subfield_1>Strzelecka</p101_subfield_1>
       <p101_subfield_2>1</p101_subfield_2>
       <p101_subfield_3>1</p101_subfield_3>
       <p102_subfield_0>61-155</p102_subfield_0>
       <p102_subfield_1>Poznań</p102_subfield_1>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>1</p2>
       <p12>NR-4321</p12>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>10</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p118>to jest pole wielowierszowe</p118>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>