Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: RziS-M (archiwalny) Rachunek zysków i strat - jednostki mikroPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12534187</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p10>[KRS]</p10>
       <p1_1>[Pole kwoty]</p1_1>
       <p2_1>[Pole kwoty]</p2_1>
       <p1_3>[Pole kwoty]</p1_3>
       <p2_3>[Pole kwoty]</p2_3>
       <p1_4>[Pole kwoty]</p1_4>
       <p2_4>[Pole kwoty]</p2_4>
       <p1_5>[Pole kwoty]</p1_5>
       <p2_5>[Pole kwoty]</p2_5>
       <p1_6>[Pole kwoty]</p1_6>
       <p2_6>[Pole kwoty]</p2_6>
       <p1_7>[Pole kwoty]</p1_7>
       <p2_7>[Pole kwoty]</p2_7>
       <p1_8>[Pole kwoty]</p1_8>
       <p2_8>[Pole kwoty]</p2_8>
       <p1_9>[Pole kwoty]</p1_9>
       <p2_9>[Pole kwoty]</p2_9>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p1_12>[Pole kwoty]</p1_12>
       <p2_12>[Pole kwoty]</p2_12>
       <p1_13>[Pole kwoty]</p1_13>
       <p2_13>[Pole kwoty]</p2_13>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p24>[data]</p24>
       <rect4564>[data]</rect4564>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27_subfield_0>[imię]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[nazwisko]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>[imię]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[nazwisko]</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_0>[imię]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[nazwisko]</p29_subfield_1>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RziS-M</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12534187</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p8>773461194</p8>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p10>12345</p10>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p1_6>10</p1_6>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p1_7>10</p1_7>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p3_>1</p3_>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <rect4564>30-10-1990</rect4564>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27_subfield_0>Jan</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>Kowalski</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>Jan</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Kowalski</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_0>Jan</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Kowalski</p29_subfield_1>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p23>test pola tekstowego</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>