Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZUR (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12812229</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[UlicaKor]</p5>
       <p6>[NrDomuKor]</p6>
       <p7>[NrLokaluKor]</p7>
       <p8>[KodPocztowyKor]</p8>
       <p9>[MiejscowoscKor]</p9>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[NIP]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[data]</p18>
       <p19_1_subfield_0>[imię]</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>[nazwisko]</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>[dataUrodzenia]</p19_2>
       <p20_1_subfield_0>[imię]</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>[nazwisko]</p20_1_subfield_1>
       <p20_2>[dataUrodzenia]</p20_2>
       <p21_1_subfield_0>[imię]</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>[nazwisko]</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>[dataUrodzenia]</p21_2>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p26_3>[Pole tekstowe]</p26_3>
       <p27>[PESEL]</p27>
       <p28_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p28_1>
       <p28_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p28_2>
       <p29>[pierwszeImie]</p29>
       <p30>[nazwisko]</p30>
       <p31>[Rachunek]</p31>
       <p32>[Data wypełnienia]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZUR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12812229</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Półwiejska</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>8875155741</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19_1_subfield_0>Jan</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>Kowalski</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>30-10-1985</p19_2>
       <p20_1_subfield_0>Jan</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>Kowalski</p20_1_subfield_1>
       <p20_2>30-10-1985</p20_2>
       <p21_1_subfield_0>Jan</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>Kowalski</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>30-10-1985</p21_2>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p25_>1</p25_>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p26_>1</p26_>
       <p26_3>test pola tekstowego</p26_3>
       <p27>23050608219</p27>
       <p28_1>1</p28_1>
       <p28_2>NR-4321</p28_2>
       <p29>Jan</p29>
       <p30>Kowalski</p30>
       <p31>453054504926965134154839080720</p31>
       <p32>30-10-2014</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>