Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP (2017) s.16 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - załącznik strona 16Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13159953</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_1_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_i_1>
       <p2_1_i_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_i_2>
       <p2_1_i_3>[pkd1]</p2_1_i_3>
       <p3_1_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1_i_1>
       <p3_1_i_2>[pkd1opis]</p3_1_i_2>
       <p3_1_i_3>[Pole tekstowe]</p3_1_i_3>
       <p3_1_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1_i_4>
       <p3_2_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2_i_1>
       <p3_2_i_2>[pkd2opis]</p3_2_i_2>
       <p3_2_i_3>[Pole tekstowe]</p3_2_i_3>
       <p3_2_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_i_4>
       <p3_3_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_i_1>
       <p3_3_i_2>[pkd3opis]</p3_3_i_2>
       <p3_3_i_3>[Pole tekstowe]</p3_3_i_3>
       <p3_3_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_3_i_4>
       <p3_4_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_4_i_4>
       <p4_1_i_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_1>
       <p4_1_i_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_2>
       <p4_1_i_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_3>
       <p4_1_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_4>
       <p4_1_i_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_5>
       <p4_1_i_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_6>
       <p4_1_i_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_7>
       <p4_1_i_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP (2017) s.16</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13159953</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_1_i_1>10</p2_1_i_1>
       <p2_1_i_2>10</p2_1_i_2>
       <p2_1_i_3>01.11.Z</p2_1_i_3>
       <p3_1_i_1>1</p3_1_i_1>
       <p3_1_i_2>1</p3_1_i_2>
       <p3_1_i_3>test pola tekstowego</p3_1_i_3>
       <p3_1_i_4>1</p3_1_i_4>
       <p3_2_i_1>1</p3_2_i_1>
       <p3_2_i_2>1</p3_2_i_2>
       <p3_2_i_3>test pola tekstowego</p3_2_i_3>
       <p3_2_i_4>1</p3_2_i_4>
       <p3_3_i_1>1</p3_3_i_1>
       <p3_3_i_2>1</p3_3_i_2>
       <p3_3_i_3>test pola tekstowego</p3_3_i_3>
       <p3_3_i_4>1</p3_3_i_4>
       <p3_4_i_4>1</p3_4_i_4>
       <p4_1_i_1>1</p4_1_i_1>
       <p4_1_i_2>1</p4_1_i_2>
       <p4_1_i_3>1</p4_1_i_3>
       <p4_1_i_4>1</p4_1_i_4>
       <p4_1_i_5>1</p4_1_i_5>
       <p4_1_i_6>1</p4_1_i_6>
       <p4_1_i_7>1</p4_1_i_7>
       <p4_1_i_8>1</p4_1_i_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>