Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP (2017) s.13 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - załącznik strona 13



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13160100</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_19>[NIP]</p0_19>
       <p2_1g_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_1_1>
       <p2_1g_1_3>[powiat]</p2_1g_1_3>
       <p2_1g_1_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_1_2>
       <p1027>[Pole tekstowe]</p1027>
       <p1028>[Pole tekstowe]</p1028>
       <p1029>[Pole tekstowe]</p1029>
       <p2_1g_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_1_5>
       <p2_1g_1_4>[gmina]</p2_1g_1_4>
       <p2_1g_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_2_1>
       <p2_1g_2_3>[powiat]</p2_1g_2_3>
       <p2_1g_2_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_2_2>
       <p1030>[Pole tekstowe]</p1030>
       <p1031>[Pole tekstowe]</p1031>
       <p1032>[Pole tekstowe]</p1032>
       <p2_1g_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_2_5>
       <p2_1g_2_4>[gmina]</p2_1g_2_4>
       <p2_1g_3_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_3_1>
       <p2_1g_3_3>[powiat]</p2_1g_3_3>
       <p2_1g_3_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_3_2>
       <p1033>[Pole tekstowe]</p1033>
       <p1034>[Pole tekstowe]</p1034>
       <p1035>[Pole tekstowe]</p1035>
       <p2_1g_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_3_5>
       <p2_1g_3_4>[gmina]</p2_1g_3_4>
       <p2_1g_4_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_4_1>
       <p2_1g_4_3>[powiat]</p2_1g_4_3>
       <p2_1g_4_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_4_2>
       <p1036>[Pole tekstowe]</p1036>
       <p1037>[Pole tekstowe]</p1037>
       <p1038>[Pole tekstowe]</p1038>
       <p2_1g_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_4_5>
       <p2_1g_4_4>[gmina]</p2_1g_4_4>
       <p2_1g_5_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_5_1>
       <p2_1g_5_3>[powiat]</p2_1g_5_3>
       <p2_1g_5_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_5_2>
       <p1039>[Pole tekstowe]</p1039>
       <p1040>[Pole tekstowe]</p1040>
       <p1041>[Pole tekstowe]</p1041>
       <p2_1g_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_5_5>
       <p2_1g_5_4>[gmina]</p2_1g_5_4>
       <p2_1g_6_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_6_1>
       <p2_1g_6_3>[powiat]</p2_1g_6_3>
       <p2_1g_6_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_6_2>
       <p1042>[Pole tekstowe]</p1042>
       <p1043>[Pole tekstowe]</p1043>
       <p1044>[Pole tekstowe]</p1044>
       <p2_1g_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_6_5>
       <p2_1g_6_4>[gmina]</p2_1g_6_4>
       <p2_1g_7_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_7_1>
       <p2_1g_7_3>[powiat]</p2_1g_7_3>
       <p2_1g_7_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_7_2>
       <p1045>[Pole tekstowe]</p1045>
       <p1046>[Pole tekstowe]</p1046>
       <p1047>[Pole tekstowe]</p1047>
       <p2_1g_7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_7_5>
       <p2_1g_7_4>[gmina]</p2_1g_7_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP (2017) s.13</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13160100</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_19>8875155741</p0_19>
       <p2_1g_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_1_1>
       <p2_1g_1_3>1</p2_1g_1_3>
       <p2_1g_1_2></p2_1g_1_2>
       <p1027>test pola tekstowego</p1027>
       <p1028>test pola tekstowego</p1028>
       <p1029>test pola tekstowego</p1029>
       <p2_1g_1_5>1</p2_1g_1_5>
       <p2_1g_1_4>1</p2_1g_1_4>
       <p2_1g_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_2_1>
       <p2_1g_2_3>1</p2_1g_2_3>
       <p2_1g_2_2></p2_1g_2_2>
       <p1030>test pola tekstowego</p1030>
       <p1031>test pola tekstowego</p1031>
       <p1032>test pola tekstowego</p1032>
       <p2_1g_2_5>1</p2_1g_2_5>
       <p2_1g_2_4>1</p2_1g_2_4>
       <p2_1g_3_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_3_1>
       <p2_1g_3_3>1</p2_1g_3_3>
       <p2_1g_3_2></p2_1g_3_2>
       <p1033>test pola tekstowego</p1033>
       <p1034>test pola tekstowego</p1034>
       <p1035>test pola tekstowego</p1035>
       <p2_1g_3_5>1</p2_1g_3_5>
       <p2_1g_3_4>1</p2_1g_3_4>
       <p2_1g_4_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_4_1>
       <p2_1g_4_3>1</p2_1g_4_3>
       <p2_1g_4_2></p2_1g_4_2>
       <p1036>test pola tekstowego</p1036>
       <p1037>test pola tekstowego</p1037>
       <p1038>test pola tekstowego</p1038>
       <p2_1g_4_5>1</p2_1g_4_5>
       <p2_1g_4_4>1</p2_1g_4_4>
       <p2_1g_5_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_5_1>
       <p2_1g_5_3>1</p2_1g_5_3>
       <p2_1g_5_2></p2_1g_5_2>
       <p1039>test pola tekstowego</p1039>
       <p1040>test pola tekstowego</p1040>
       <p1041>test pola tekstowego</p1041>
       <p2_1g_5_5>1</p2_1g_5_5>
       <p2_1g_5_4>1</p2_1g_5_4>
       <p2_1g_6_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_6_1>
       <p2_1g_6_3>1</p2_1g_6_3>
       <p2_1g_6_2></p2_1g_6_2>
       <p1042>test pola tekstowego</p1042>
       <p1043>test pola tekstowego</p1043>
       <p1044>test pola tekstowego</p1044>
       <p2_1g_6_5>1</p2_1g_6_5>
       <p2_1g_6_4>1</p2_1g_6_4>
       <p2_1g_7_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_7_1>
       <p2_1g_7_3>1</p2_1g_7_3>
       <p2_1g_7_2></p2_1g_7_2>
       <p1045>test pola tekstowego</p1045>
       <p1046>test pola tekstowego</p1046>
       <p1047>test pola tekstowego</p1047>
       <p2_1g_7_5>1</p2_1g_7_5>
       <p2_1g_7_4>1</p2_1g_7_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>