Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS B-01 (2017) (archiwalny) Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych za rok 2017Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13284973</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p1_6>[pkd1]</p1_6>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p5_>
       <p8_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p8_1>
       <p8_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p8_2>
       <p9_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p9_1>
       <p9_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p9_2>
       <p10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_1>
       <p10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_2>
       <p11_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p11_1>
       <p11_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p11_2>
       <p12_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p12_1>
       <p12_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p12_2>
       <p13_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p13_1>
       <p13_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p13_2>
       <p14_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_1>
       <p14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_2>
       <p15_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_1>
       <p15_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_2>
       <p16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_2>
       <p17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_1>
       <p17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_2>
       <p18_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1>
       <p18_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2>
       <p19_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_1>
       <p19_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_2>
       <p20_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1>
       <p20_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_2>
       <p21_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_1>
       <p21_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_2>
       <p22_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_1>
       <p22_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_2>
       <p23_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_1>
       <p23_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_2>
       <p24_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p24_1>
       <p24_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p24_2>
       <p25_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p25_1>
       <p25_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p25_2>
       <p26_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1>
       <p26_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_2>
       <p27_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p27_1>
       <p27_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p27_2>
       <p28_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p28_1>
       <p28_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p28_2>
       <p1_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_2>
       <p1_3_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_3_2>
       <p1_4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_4_1>
       <p1_4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_4_2>
       <p1_5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_5_1>
       <p1_5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_5_2>
       <p1_6_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_6_2>
       <p1_7_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_7_2>
       <p1_8_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_8_1>
       <p1_8_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_8_2>
       <p1_9_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_9_1>
       <p1_9_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_9_2>
       <p1_10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_10_1>
       <p1_10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_10_2>
       <p1_11_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_11_1>
       <p1_11_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_11_2>
       <p1_12_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_12_1>
       <p1_12_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_12_2>
       <p1_13_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_13_1>
       <p1_13_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_13_2>
       <p1_14_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_14_1>
       <p1_14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_14_2>
       <p1_15_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_15_1>
       <p1_15_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_15_2>
       <p1_16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_16_1>
       <p1_16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_16_2>
       <p1_17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_17_1>
       <p1_17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_17_2>
       <pIII_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pIII_1_2>
       <pIV_2_1>[kraj]</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_2_3>
       <pIV_3_1>[kraj]</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_3_3>
       <pIV_4_1>[kraj]</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_4_3>
       <pV_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_3>
       <pV_1_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_5>
       <pV_1_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_6>
       <pV_1_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_7>
       <pV_1_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_8>
       <pV_1_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_9>
       <pV_1_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_10>
       <pV_1_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_11>
       <pV_1_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pV_1_12>
       <pV_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pV_2_1>
       <pV_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pV_2_2>
       <p1_7>[Mail]</p1_7>
       <p1_8_subfield_0>[imię]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[nazwisko]</p1_8_subfield_1>
       <p1_9>[Telefon]</p1_9>
       <p1_10>[miejscowość]</p1_10>
       <p1_11>[Data wypełnienia]</p1_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS B-01 (2017)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13284973</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p1_6>01.11.Z</p1_6>
       <p2_>1</p2_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p21_1>10</p21_1>
       <p21_2>10</p21_2>
       <p22_1>10</p22_1>
       <p22_2>10</p22_2>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23_2>10</p23_2>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p24_2>10</p24_2>
       <p25_1>10</p25_1>
       <p25_2>10</p25_2>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26_2>10</p26_2>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p1_2_1>10</p1_2_1>
       <p1_2_2>10</p1_2_2>
       <p1_3_1>10</p1_3_1>
       <p1_3_2>10</p1_3_2>
       <p1_4_1>10</p1_4_1>
       <p1_4_2>10</p1_4_2>
       <p1_5_1>10</p1_5_1>
       <p1_5_2>10</p1_5_2>
       <p1_6_1>10</p1_6_1>
       <p1_6_2>10</p1_6_2>
       <p1_7_1>10</p1_7_1>
       <p1_7_2>10</p1_7_2>
       <p1_8_1>10</p1_8_1>
       <p1_8_2>10</p1_8_2>
       <p1_9_1>10</p1_9_1>
       <p1_9_2>10</p1_9_2>
       <p1_10_1>10</p1_10_1>
       <p1_10_2>10</p1_10_2>
       <p1_11_1>10</p1_11_1>
       <p1_11_2>10</p1_11_2>
       <p1_12_1>10</p1_12_1>
       <p1_12_2>10</p1_12_2>
       <p1_13_1>10</p1_13_1>
       <p1_13_2>10</p1_13_2>
       <p1_14_1>10</p1_14_1>
       <p1_14_2>10</p1_14_2>
       <p1_15_1>10</p1_15_1>
       <p1_15_2>10</p1_15_2>
       <p1_16_1>10</p1_16_1>
       <p1_16_2>10</p1_16_2>
       <p1_17_1>10</p1_17_1>
       <p1_17_2>10</p1_17_2>
       <pIII_1_1>10</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>10</pIII_1_2>
       <pIV_2_1>PL</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>10</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>10</pIV_2_3>
       <pIV_3_1>PL</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>10</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>10</pIV_3_3>
       <pIV_4_1>PL</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>10</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>10</pIV_4_3>
       <pV_1_2>10</pV_1_2>
       <pV_1_3>10</pV_1_3>
       <pV_1_4>10</pV_1_4>
       <pV_1_5>10</pV_1_5>
       <pV_1_6>10</pV_1_6>
       <pV_1_7>10</pV_1_7>
       <pV_1_8>10</pV_1_8>
       <pV_1_9>10</pV_1_9>
       <pV_1_10>10</pV_1_10>
       <pV_1_11>10</pV_1_11>
       <pV_1_12>10</pV_1_12>
       <pV_2_1>10</pV_2_1>
       <pV_2_2>10</pV_2_2>
       <p1_7>test@test.pl</p1_7>
       <p1_8_subfield_0>Jan</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Kowalski</p1_8_subfield_1>
       <p1_9>500600400</p1_9>
       <p1_10>Poznań</p1_10>
       <p1_11>30-10-2014</p1_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>