Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoZNP (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13286470</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p2_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[nazwa skrócona]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[nazwa skrócona]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p910>[Powiat]</p910>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18_3>[data]</p18_3>
       <p18_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1_1>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p18_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1_2>
       <p18_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_1>
       <p18_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_2>
       <p18_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_3>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p18_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_4>
       <p18_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_5>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p19_2_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_2_1_subfield_0>
       <p19_2_>[Pole tekstowe]</p19_2_>
       <p19_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1_1>
       <p19_2_3_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_2_3_subfield_0>
       <p19_2_4>[Pole tekstowe]</p19_2_4>
       <p19_2_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_2_5_subfield_0>
       <p19_2_6>[Pole tekstowe]</p19_2_6>
       <p19_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1_2>
       <p19_2_7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_2_7_subfield_0>
       <p19_2_8>[Pole tekstowe]</p19_2_8>
       <p19_2_9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_2_9_subfield_0>
       <p19_2_15>[Pole tekstowe]</p19_2_15>
       <p19_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1_3>
       <p19_2_11_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_2_11_subfield_0>
       <p19_2_10>[Pole tekstowe]</p19_2_10>
       <p19_2_13>[Pole tekstowe]</p19_2_13>
       <p19_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1_4>
       <p19_2_14_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_2_14_subfield_0>
       <p19_2_12>[Pole tekstowe]</p19_2_12>
       <p20_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_1>
       <p20_2_1>[NIP]</p20_2_1>
       <p20_2_2>[nazwaPelna]</p20_2_2>
       <p20_2_3>[Pole tekstowe]</p20_2_3>
       <p20_2_4_subfield_0>[miejscowość]</p20_2_4_subfield_0>
       <p20_2_4_subfield_1>[ulica]</p20_2_4_subfield_1>
       <p20_2_4_subfield_2>[nr domu]</p20_2_4_subfield_2>
       <p20_2_4_subfield_3>[nr lokalu]</p20_2_4_subfield_3>
       <p20_2_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_2_4_subfield_4>
       <p20_2_4_subfield_5>[poczta]</p20_2_4_subfield_5>
       <p20_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_2>
       <p20_3_13_>[Wartość wyboru w polu p20_3_13. Dostępne wartości: 1 ]</p20_3_13_>
       <p20_3_1>[pole wielowierszowe]</p20_3_1>
       <p20_3_2_>[Wartość wyboru w polu p20_3_2. Dostępne wartości: 1 2 2 1 2 1 ]</p20_3_2_>
       <p20_3_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p20_3_2_3_subfield_>
       <p20_3_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p20_3_2_3_subfield_2>
       <p20_3_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p20_3_2_3_subfield_3>
       <p20_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p20_3_3_subfield_0>
       <p20_3_3_subfield_1>[ulica]</p20_3_3_subfield_1>
       <p20_3_3_subfield_2>[nr domu]</p20_3_3_subfield_2>
       <p20_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p20_3_3_subfield_3>
       <p20_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_3_3_subfield_4>
       <p20_3_3_subfield_5>[poczta]</p20_3_3_subfield_5>
       <p20_3_5>[pole wielowierszowe]</p20_3_5>
       <p20_3_6_>[Wartość wyboru w polu p20_3_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_3_6_>
       <p20_3_6_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p20_3_6_3_subfield_>
       <p20_3_6_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p20_3_6_3_subfield_2>
       <p20_3_6_3_subfield_3>[Pole NIP]</p20_3_6_3_subfield_3>
       <p20_3_7_subfield_0>[miejscowość]</p20_3_7_subfield_0>
       <p20_3_7_subfield_1>[ulica]</p20_3_7_subfield_1>
       <p20_3_7_subfield_2>[nr domu]</p20_3_7_subfield_2>
       <p20_3_7_subfield_3>[nr lokalu]</p20_3_7_subfield_3>
       <p20_3_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_3_7_subfield_4>
       <p20_3_7_subfield_5>[poczta]</p20_3_7_subfield_5>
       <p20_3_9>[pole wielowierszowe]</p20_3_9>
       <p20_3_10_>[Wartość wyboru w polu p20_3_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_3_10_>
       <p20_3_10_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p20_3_10_3_subfield_>
       <p20_3_10_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p20_3_10_3_subfield_2>
       <p20_3_10_3_subfield_3>[Pole NIP]</p20_3_10_3_subfield_3>
       <p20_3_11_subfield_0>[miejscowość]</p20_3_11_subfield_0>
       <p20_3_11_subfield_1>[ulica]</p20_3_11_subfield_1>
       <p20_3_11_subfield_2>[nr domu]</p20_3_11_subfield_2>
       <p20_3_11_subfield_3>[nr lokalu]</p20_3_11_subfield_3>
       <p20_3_11_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_3_11_subfield_4>
       <p20_3_11_subfield_5>[poczta]</p20_3_11_subfield_5>
       <p20_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_3>
       <p20_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_5>
       <p20_3_19_>[Wartość wyboru w polu p20_3_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_3_19_>
       <p20_3_11_8_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p20_3_11_8_subfield_0>
       <p20_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_4>
       <p20_4>[Pole tekstowe]</p20_4>
       <p20_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_7>
       <p20_3_20_>[Wartość wyboru w polu p20_3_20. Dostępne wartości: 2 1 ]</p20_3_20_>
       <p20_3_21_>[Wartość wyboru w polu p20_3_21. Dostępne wartości: 2 1 ]</p20_3_21_>
       <p20_5_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p20_5_1_subfield_0>
       <p20_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_6>
       <p21_1_>[Wartość wyboru w polu p21_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_1_>
       <p21_0>[Pole tekstowe]</p21_0>
       <p21_3_subfield_1>[nazwisko]</p21_3_subfield_1>
       <p21_3_subfield_0>[imię]</p21_3_subfield_0>
       <p21_4>[PESEL]</p21_4>
       <p21_4_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p21_4_4>
       <p21_4_4_9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p21_4_4_9>
       <p23_subfield_0>[telefon]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[e-mail]</p23_subfield_1>
       <p22>[Data wypełnienia]</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZNP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13286470</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_>1</p2_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>nazwa testowa</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>nazwa testowa</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p910>poznański</p910>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18_3>30-10-1990</p18_3>
       <p18_1_1>1</p18_1_1>
       <p21_>1</p21_>
       <p18_1_2>1</p18_1_2>
       <p18_2_1>1</p18_2_1>
       <p18_2_2>1</p18_2_2>
       <p18_2_3>1</p18_2_3>
       <p22_>1</p22_>
       <p18_2_4>1</p18_2_4>
       <p18_2_5>1</p18_2_5>
       <p19>10</p19>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p19_2_1_subfield_0>3022</p19_2_1_subfield_0>
       <p19_2_>test pola tekstowego</p19_2_>
       <p19_1_1>1</p19_1_1>
       <p19_2_3_subfield_0>3022</p19_2_3_subfield_0>
       <p19_2_4>test pola tekstowego</p19_2_4>
       <p19_2_5_subfield_0>3022</p19_2_5_subfield_0>
       <p19_2_6>test pola tekstowego</p19_2_6>
       <p19_1_2>1</p19_1_2>
       <p19_2_7_subfield_0>3022</p19_2_7_subfield_0>
       <p19_2_8>test pola tekstowego</p19_2_8>
       <p19_2_9_subfield_0>3022</p19_2_9_subfield_0>
       <p19_2_15>test pola tekstowego</p19_2_15>
       <p19_1_3>1</p19_1_3>
       <p19_2_11_subfield_0>3022</p19_2_11_subfield_0>
       <p19_2_10>test pola tekstowego</p19_2_10>
       <p19_2_13>test pola tekstowego</p19_2_13>
       <p19_1_4>1</p19_1_4>
       <p19_2_14_subfield_0>3022</p19_2_14_subfield_0>
       <p19_2_12>test pola tekstowego</p19_2_12>
       <p20_1_1>1</p20_1_1>
       <p20_2_1>8875155741</p20_2_1>
       <p20_2_2>Pełna nazwa testowa</p20_2_2>
       <p20_2_3>test pola tekstowego</p20_2_3>
       <p20_2_4_subfield_0>Poznań</p20_2_4_subfield_0>
       <p20_2_4_subfield_1>Strzelecka</p20_2_4_subfield_1>
       <p20_2_4_subfield_2>1</p20_2_4_subfield_2>
       <p20_2_4_subfield_3>1</p20_2_4_subfield_3>
       <p20_2_4_subfield_4>61-155</p20_2_4_subfield_4>
       <p20_2_4_subfield_5>Poznań</p20_2_4_subfield_5>
       <p20_1_2>1</p20_1_2>
       <p20_3_13_>1</p20_3_13_>
       <p20_3_1>to jest pole wielowierszowe</p20_3_1>
       <p20_3_2_>1</p20_3_2_>
       <p20_3_2_3_subfield_>2</p20_3_2_3_subfield_>
       <p20_3_2_3_subfield_2>23050608219</p20_3_2_3_subfield_2>
       <p20_3_2_3_subfield_3>8875155741</p20_3_2_3_subfield_3>
       <p20_3_3_subfield_0>Poznań</p20_3_3_subfield_0>
       <p20_3_3_subfield_1>Strzelecka</p20_3_3_subfield_1>
       <p20_3_3_subfield_2>1</p20_3_3_subfield_2>
       <p20_3_3_subfield_3>1</p20_3_3_subfield_3>
       <p20_3_3_subfield_4>61-155</p20_3_3_subfield_4>
       <p20_3_3_subfield_5>Poznań</p20_3_3_subfield_5>
       <p20_3_5>to jest pole wielowierszowe</p20_3_5>
       <p20_3_6_>1</p20_3_6_>
       <p20_3_6_3_subfield_>2</p20_3_6_3_subfield_>
       <p20_3_6_3_subfield_2>23050608219</p20_3_6_3_subfield_2>
       <p20_3_6_3_subfield_3>8875155741</p20_3_6_3_subfield_3>
       <p20_3_7_subfield_0>Poznań</p20_3_7_subfield_0>
       <p20_3_7_subfield_1>Strzelecka</p20_3_7_subfield_1>
       <p20_3_7_subfield_2>1</p20_3_7_subfield_2>
       <p20_3_7_subfield_3>1</p20_3_7_subfield_3>
       <p20_3_7_subfield_4>61-155</p20_3_7_subfield_4>
       <p20_3_7_subfield_5>Poznań</p20_3_7_subfield_5>
       <p20_3_9>to jest pole wielowierszowe</p20_3_9>
       <p20_3_10_>1</p20_3_10_>
       <p20_3_10_3_subfield_>2</p20_3_10_3_subfield_>
       <p20_3_10_3_subfield_2>23050608219</p20_3_10_3_subfield_2>
       <p20_3_10_3_subfield_3>8875155741</p20_3_10_3_subfield_3>
       <p20_3_11_subfield_0>Poznań</p20_3_11_subfield_0>
       <p20_3_11_subfield_1>Strzelecka</p20_3_11_subfield_1>
       <p20_3_11_subfield_2>1</p20_3_11_subfield_2>
       <p20_3_11_subfield_3>1</p20_3_11_subfield_3>
       <p20_3_11_subfield_4>61-155</p20_3_11_subfield_4>
       <p20_3_11_subfield_5>Poznań</p20_3_11_subfield_5>
       <p20_1_3>1</p20_1_3>
       <p20_1_5>1</p20_1_5>
       <p20_3_19_>1</p20_3_19_>
       <p20_3_11_8_subfield_0>3022</p20_3_11_8_subfield_0>
       <p20_1_4>1</p20_1_4>
       <p20_4>test pola tekstowego</p20_4>
       <p20_1_7>1</p20_1_7>
       <p20_3_20_>1</p20_3_20_>
       <p20_3_21_>1</p20_3_21_>
       <p20_5_1_subfield_0>3022</p20_5_1_subfield_0>
       <p20_1_6>1</p20_1_6>
       <p21_1_>1</p21_1_>
       <p21_0>test pola tekstowego</p21_0>
       <p21_3_subfield_1>Kowalski</p21_3_subfield_1>
       <p21_3_subfield_0>Jan</p21_3_subfield_0>
       <p21_4>23050608219</p21_4>
       <p21_4_4>1</p21_4_4>
       <p21_4_4_9>NR-4321</p21_4_4_9>
       <p23_subfield_0>500600400</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>test@test.pl</p23_subfield_1>
       <p22>30-10-2014</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>