Pola formularza

Formularz: BJB Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13589246</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_1_4>[nazwaPelna]</p1_1_4>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_0_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_0_subfield_0>
       <p1_2_0_subfield_1>[ulica]</p1_2_0_subfield_1>
       <p1_2_0_subfield_2>[nr domu]</p1_2_0_subfield_2>
       <p1_2_0_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_0_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_9_subfield_0>
       <p1_3_9_subfield_1>[poczta]</p1_3_9_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p2>[data]</p2>
       <p3AI_1>[Pole kwoty]</p3AI_1>
       <p3AI_2>[Pole kwoty]</p3AI_2>
       <p4AI_1>[Pole kwoty]</p4AI_1>
       <p4AI_2>[Pole kwoty]</p4AI_2>
       <p4AII1_1>[Pole kwoty]</p4AII1_1>
       <p4AII1_2>[Pole kwoty]</p4AII1_2>
       <p3AII1_1_1>[Pole kwoty]</p3AII1_1_1>
       <p3AII1_1_2>[Pole kwoty]</p3AII1_1_2>
       <p4AII2_1>[Pole kwoty]</p4AII2_1>
       <p4AII2_2>[Pole kwoty]</p4AII2_2>
       <p3AII1_1a_1>[Pole kwoty]</p3AII1_1a_1>
       <p3AII1_1a_2>[Pole kwoty]</p3AII1_1a_2>
       <p4AIII_1>[Pole kwoty]</p4AIII_1>
       <p4AIII_2>[Pole kwoty]</p4AIII_2>
       <p3AII1_2_1>[Pole kwoty]</p3AII1_2_1>
       <p3AII1_2_2>[Pole kwoty]</p3AII1_2_2>
       <p4AIV_1>[Pole kwoty]</p4AIV_1>
       <p4AIV_2>[Pole kwoty]</p4AIV_2>
       <p4B_1>[Pole kwoty]</p4B_1>
       <p4B_2>[Pole kwoty]</p4B_2>
       <p3AII1_3_1>[Pole kwoty]</p3AII1_3_1>
       <p3AII1_3_2>[Pole kwoty]</p3AII1_3_2>
       <p4c_1>[Pole kwoty]</p4c_1>
       <p4C_2>[Pole kwoty]</p4C_2>
       <p3AII1_4_1>[Pole kwoty]</p3AII1_4_1>
       <p3AII1_4_2>[Pole kwoty]</p3AII1_4_2>
       <p3AII1_5_1>[Pole kwoty]</p3AII1_5_1>
       <p3AII1_5_2>[Pole kwoty]</p3AII1_5_2>
       <p4DI_1>[Pole kwoty]</p4DI_1>
       <p4DI_2>[Pole kwoty]</p4DI_2>
       <p3AII2_1>[Pole kwoty]</p3AII2_1>
       <p3AII2_2>[Pole kwoty]</p3AII2_2>
       <p3AII3_1>[Pole kwoty]</p3AII3_1>
       <p3AII3_2>[Pole kwoty]</p3AII3_2>
       <p4CII1_1>[Pole kwoty]</p4CII1_1>
       <p4CII1_2>[Pole kwoty]</p4CII1_2>
       <p3AIII_1>[Pole kwoty]</p3AIII_1>
       <p3AIII_2>[Pole kwoty]</p3AIII_2>
       <p4CII2_1>[Pole kwoty]</p4CII2_1>
       <p4CII2_2>[Pole kwoty]</p4CII2_2>
       <p4CII3_1>[Pole kwoty]</p4CII3_1>
       <p4CII3_2>[Pole kwoty]</p4CII3_2>
       <p3AIV1_1>[Pole kwoty]</p3AIV1_1>
       <p3AIV1_2>[Pole kwoty]</p3AIV1_2>
       <p4CII4_1>[Pole kwoty]</p4CII4_1>
       <p4CII4_2>[Pole kwoty]</p4CII4_2>
       <p3AIV2_1>[Pole kwoty]</p3AIV2_1>
       <p3AIV2_2>[Pole kwoty]</p3AIV2_2>
       <p4CII5_1>[Pole kwoty]</p4CII5_1>
       <p4CII5_2>[Pole kwoty]</p4CII5_2>
       <p3AIV3_1>[Pole kwoty]</p3AIV3_1>
       <p3AIV3_2>[Pole kwoty]</p3AIV3_2>
       <p4CII6_1>[Pole kwoty]</p4CII6_1>
       <p4CII6_2>[Pole kwoty]</p4CII6_2>
       <p3AV_1>[Pole kwoty]</p3AV_1>
       <p3AV_2>[Pole kwoty]</p3AV_2>
       <p4CII7_1>[Pole kwoty]</p4CII7_1>
       <p4CII7_2>[Pole kwoty]</p4CII7_2>
       <pCII8a_1>[Pole kwoty]</pCII8a_1>
       <pCII8a_2>[Pole kwoty]</pCII8a_2>
       <p3BI_1_1>[Pole kwoty]</p3BI_1_1>
       <p3BI_1_2>[Pole kwoty]</p3BI_1_2>
       <pCII8b_1>[Pole kwoty]</pCII8b_1>
       <pCII8b_2>[Pole kwoty]</pCII8b_2>
       <p3BI_2_1>[Pole kwoty]</p3BI_2_1>
       <p3BI_2_2>[Pole kwoty]</p3BI_2_2>
       <pDIII_1>[Pole kwoty]</pDIII_1>
       <pDIII_2>[Pole kwoty]</pDIII_2>
       <p3BI_3_1>[Pole kwoty]</p3BI_3_1>
       <p3BI_3_2>[Pole kwoty]</p3BI_3_2>
       <pP4_1>[Pole kwoty]</pP4_1>
       <pP4_2>[Pole kwoty]</pP4_2>
       <p3BI_4_1>[Pole kwoty]</p3BI_4_1>
       <p3BI_4_2>[Pole kwoty]</p3BI_4_2>
       <p3BII_1_1>[Pole kwoty]</p3BII_1_1>
       <p3BII_1_2>[Pole kwoty]</p3BII_1_2>
       <p3BII_2_1>[Pole kwoty]</p3BII_2_1>
       <p3BII_2_2>[Pole kwoty]</p3BII_2_2>
       <p3BII_3_1>[Pole kwoty]</p3BII_3_1>
       <p3BII_3_2>[Pole kwoty]</p3BII_3_2>
       <p3BII_4_1>[Pole kwoty]</p3BII_4_1>
       <p3BII_4_2>[Pole kwoty]</p3BII_4_2>
       <p3BII_5_1>[Pole kwoty]</p3BII_5_1>
       <p3BII_5_2>[Pole kwoty]</p3BII_5_2>
       <p3BIII_1_1>[Pole kwoty]</p3BIII_1_1>
       <p3BIII_1_2>[Pole kwoty]</p3BIII_1_2>
       <p3BIII_2_1>[Pole kwoty]</p3BIII_2_1>
       <p3BIII_2_2>[Pole kwoty]</p3BIII_2_2>
       <p3BIII_3_1>[Pole kwoty]</p3BIII_3_1>
       <p3BIII_3_2>[Pole kwoty]</p3BIII_3_2>
       <p3BIII_4_1>[Pole kwoty]</p3BIII_4_1>
       <p3BIII_4_2>[Pole kwoty]</p3BIII_4_2>
       <p3BIII_5_1>[Pole kwoty]</p3BIII_5_1>
       <p3BIII_5_2>[Pole kwoty]</p3BIII_5_2>
       <p3BIII_6_1>[Pole kwoty]</p3BIII_6_1>
       <p3BIII_6_2>[Pole kwoty]</p3BIII_6_2>
       <p3BIII_7_1>[Pole kwoty]</p3BIII_7_1>
       <p3BIII_7_2>[Pole kwoty]</p3BIII_7_2>
       <p3BIV_1>[Pole kwoty]</p3BIV_1>
       <p3BIV_2>[Pole kwoty]</p3BIV_2>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BJB</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13589246</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_1_4>Pełna nazwa testowa</p1_1_4>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_0_subfield_0>Poznań</p1_2_0_subfield_0>
       <p1_2_0_subfield_1>Strzelecka</p1_2_0_subfield_1>
       <p1_2_0_subfield_2>1</p1_2_0_subfield_2>
       <p1_2_0_subfield_3>1</p1_2_0_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_9_subfield_0>61-155</p1_3_9_subfield_0>
       <p1_3_9_subfield_1>Poznań</p1_3_9_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3AI_1>10</p3AI_1>
       <p3AI_2>10</p3AI_2>
       <p4AI_1>10</p4AI_1>
       <p4AI_2>10</p4AI_2>
       <p4AII1_1>10</p4AII1_1>
       <p4AII1_2>10</p4AII1_2>
       <p3AII1_1_1>10</p3AII1_1_1>
       <p3AII1_1_2>10</p3AII1_1_2>
       <p4AII2_1>10</p4AII2_1>
       <p4AII2_2>10</p4AII2_2>
       <p3AII1_1a_1>10</p3AII1_1a_1>
       <p3AII1_1a_2>10</p3AII1_1a_2>
       <p4AIII_1>10</p4AIII_1>
       <p4AIII_2>10</p4AIII_2>
       <p3AII1_2_1>10</p3AII1_2_1>
       <p3AII1_2_2>10</p3AII1_2_2>
       <p4AIV_1>10</p4AIV_1>
       <p4AIV_2>10</p4AIV_2>
       <p4B_1>10</p4B_1>
       <p4B_2>10</p4B_2>
       <p3AII1_3_1>10</p3AII1_3_1>
       <p3AII1_3_2>10</p3AII1_3_2>
       <p4c_1>10</p4c_1>
       <p4C_2>10</p4C_2>
       <p3AII1_4_1>10</p3AII1_4_1>
       <p3AII1_4_2>10</p3AII1_4_2>
       <p3AII1_5_1>10</p3AII1_5_1>
       <p3AII1_5_2>10</p3AII1_5_2>
       <p4DI_1>10</p4DI_1>
       <p4DI_2>10</p4DI_2>
       <p3AII2_1>10</p3AII2_1>
       <p3AII2_2>10</p3AII2_2>
       <p3AII3_1>10</p3AII3_1>
       <p3AII3_2>10</p3AII3_2>
       <p4CII1_1>10</p4CII1_1>
       <p4CII1_2>10</p4CII1_2>
       <p3AIII_1>10</p3AIII_1>
       <p3AIII_2>10</p3AIII_2>
       <p4CII2_1>10</p4CII2_1>
       <p4CII2_2>10</p4CII2_2>
       <p4CII3_1>10</p4CII3_1>
       <p4CII3_2>10</p4CII3_2>
       <p3AIV1_1>10</p3AIV1_1>
       <p3AIV1_2>10</p3AIV1_2>
       <p4CII4_1>10</p4CII4_1>
       <p4CII4_2>10</p4CII4_2>
       <p3AIV2_1>10</p3AIV2_1>
       <p3AIV2_2>10</p3AIV2_2>
       <p4CII5_1>10</p4CII5_1>
       <p4CII5_2>10</p4CII5_2>
       <p3AIV3_1>10</p3AIV3_1>
       <p3AIV3_2>10</p3AIV3_2>
       <p4CII6_1>10</p4CII6_1>
       <p4CII6_2>10</p4CII6_2>
       <p3AV_1>10</p3AV_1>
       <p3AV_2>10</p3AV_2>
       <p4CII7_1>10</p4CII7_1>
       <p4CII7_2>10</p4CII7_2>
       <pCII8a_1>10</pCII8a_1>
       <pCII8a_2>10</pCII8a_2>
       <p3BI_1_1>10</p3BI_1_1>
       <p3BI_1_2>10</p3BI_1_2>
       <pCII8b_1>10</pCII8b_1>
       <pCII8b_2>10</pCII8b_2>
       <p3BI_2_1>10</p3BI_2_1>
       <p3BI_2_2>10</p3BI_2_2>
       <pDIII_1>10</pDIII_1>
       <pDIII_2>10</pDIII_2>
       <p3BI_3_1>10</p3BI_3_1>
       <p3BI_3_2>10</p3BI_3_2>
       <pP4_1>10</pP4_1>
       <pP4_2>10</pP4_2>
       <p3BI_4_1>10</p3BI_4_1>
       <p3BI_4_2>10</p3BI_4_2>
       <p3BII_1_1>10</p3BII_1_1>
       <p3BII_1_2>10</p3BII_1_2>
       <p3BII_2_1>10</p3BII_2_1>
       <p3BII_2_2>10</p3BII_2_2>
       <p3BII_3_1>10</p3BII_3_1>
       <p3BII_3_2>10</p3BII_3_2>
       <p3BII_4_1>10</p3BII_4_1>
       <p3BII_4_2>10</p3BII_4_2>
       <p3BII_5_1>10</p3BII_5_1>
       <p3BII_5_2>10</p3BII_5_2>
       <p3BIII_1_1>10</p3BIII_1_1>
       <p3BIII_1_2>10</p3BIII_1_2>
       <p3BIII_2_1>10</p3BIII_2_1>
       <p3BIII_2_2>10</p3BIII_2_2>
       <p3BIII_3_1>10</p3BIII_3_1>
       <p3BIII_3_2>10</p3BIII_3_2>
       <p3BIII_4_1>10</p3BIII_4_1>
       <p3BIII_4_2>10</p3BIII_4_2>
       <p3BIII_5_1>10</p3BIII_5_1>
       <p3BIII_5_2>10</p3BIII_5_2>
       <p3BIII_6_1>10</p3BIII_6_1>
       <p3BIII_6_2>10</p3BIII_6_2>
       <p3BIII_7_1>10</p3BIII_7_1>
       <p3BIII_7_2>10</p3BIII_7_2>
       <p3BIV_1>10</p3BIV_1>
       <p3BIV_2>10</p3BIV_2>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>