Pola formularza

Formularz: BBP (archiwalny) Bilans budżetu państwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13589863</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[rok]</p2>
       <p3A_1>[Pole kwoty]</p3A_1>
       <p3A_2>[Pole kwoty]</p3A_2>
       <p4AI_1>[Pole kwoty]</p4AI_1>
       <p4AI_2>[Pole kwoty]</p4AI_2>
       <p3AII_2>[Pole kwoty]</p3AII_2>
       <p4AII_1>[Pole kwoty]</p4AII_1>
       <p4AII_2>[Pole kwoty]</p4AII_2>
       <p3AII1_1>[Pole kwoty]</p3AII1_1>
       <p3AII1_2>[Pole kwoty]</p3AII1_2>
       <p3AII1_1_1>[Pole kwoty]</p3AII1_1_1>
       <p3AII1_1_2>[Pole kwoty]</p3AII1_1_2>
       <p3AII1_2_1>[Pole kwoty]</p3AII1_2_1>
       <p3AII1_2_2>[Pole kwoty]</p3AII1_2_2>
       <p4AIV_1>[Pole kwoty]</p4AIV_1>
       <p4AIV_2>[Pole kwoty]</p4AIV_2>
       <p3AII1_3_1>[Pole kwoty]</p3AII1_3_1>
       <p3AII1_3_2>[Pole kwoty]</p3AII1_3_2>
       <p4B_1>[Pole kwoty]</p4B_1>
       <p4B_2>[Pole kwoty]</p4B_2>
       <p4c_1>[Pole kwoty]</p4c_1>
       <p4C_2>[Pole kwoty]</p4C_2>
       <p4D_1>[Pole kwoty]</p4D_1>
       <p4D_2>[Pole kwoty]</p4D_2>
       <p4DI_1>[Pole kwoty]</p4DI_1>
       <p4DI_2>[Pole kwoty]</p4DI_2>
       <p4DII_1>[Pole kwoty]</p4DII_1>
       <p4DII_2>[Pole kwoty]</p4DII_2>
       <p4CII1_1>[Pole kwoty]</p4CII1_1>
       <p4CII1_2>[Pole kwoty]</p4CII1_2>
       <p4CII2_1>[Pole kwoty]</p4CII2_1>
       <p4CII2_2>[Pole kwoty]</p4CII2_2>
       <p3AIV_1>[Pole kwoty]</p3AIV_1>
       <p3AIV_2>[Pole kwoty]</p3AIV_2>
       <p4CII3_1>[Pole kwoty]</p4CII3_1>
       <p4CII3_2>[Pole kwoty]</p4CII3_2>
       <p3AIV2_1>[Pole kwoty]</p3AIV2_1>
       <p3AIV2_2>[Pole kwoty]</p3AIV2_2>
       <p4CII5_1>[Pole kwoty]</p4CII5_1>
       <p4CII5_2>[Pole kwoty]</p4CII5_2>
       <p3AIV3_1>[Pole kwoty]</p3AIV3_1>
       <p3AIV3_2>[Pole kwoty]</p3AIV3_2>
       <p4CII6_1>[Pole kwoty]</p4CII6_1>
       <p4CII6_2>[Pole kwoty]</p4CII6_2>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7>[data]</p7>
       <p8_subfield_0>[imię]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BBP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13589863</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2></p2>
       <p3A_1>10</p3A_1>
       <p3A_2>10</p3A_2>
       <p4AI_1>10</p4AI_1>
       <p4AI_2>10</p4AI_2>
       <p3AII_2>10</p3AII_2>
       <p4AII_1>10</p4AII_1>
       <p4AII_2>10</p4AII_2>
       <p3AII1_1>10</p3AII1_1>
       <p3AII1_2>10</p3AII1_2>
       <p3AII1_1_1>10</p3AII1_1_1>
       <p3AII1_1_2>10</p3AII1_1_2>
       <p3AII1_2_1>10</p3AII1_2_1>
       <p3AII1_2_2>10</p3AII1_2_2>
       <p4AIV_1>10</p4AIV_1>
       <p4AIV_2>10</p4AIV_2>
       <p3AII1_3_1>10</p3AII1_3_1>
       <p3AII1_3_2>10</p3AII1_3_2>
       <p4B_1>10</p4B_1>
       <p4B_2>10</p4B_2>
       <p4c_1>10</p4c_1>
       <p4C_2>10</p4C_2>
       <p4D_1>10</p4D_1>
       <p4D_2>10</p4D_2>
       <p4DI_1>10</p4DI_1>
       <p4DI_2>10</p4DI_2>
       <p4DII_1>10</p4DII_1>
       <p4DII_2>10</p4DII_2>
       <p4CII1_1>10</p4CII1_1>
       <p4CII1_2>10</p4CII1_2>
       <p4CII2_1>10</p4CII2_1>
       <p4CII2_2>10</p4CII2_2>
       <p3AIV_1>10</p3AIV_1>
       <p3AIV_2>10</p3AIV_2>
       <p4CII3_1>10</p4CII3_1>
       <p4CII3_2>10</p4CII3_2>
       <p3AIV2_1>10</p3AIV2_1>
       <p3AIV2_2>10</p3AIV2_2>
       <p4CII5_1>10</p4CII5_1>
       <p4CII5_2>10</p4CII5_2>
       <p3AIV3_1>10</p3AIV3_1>
       <p3AIV3_2>10</p3AIV3_2>
       <p4CII6_1>10</p4CII6_1>
       <p4CII6_2>10</p4CII6_2>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8_subfield_0>Jan</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>