Pola formularza

Formularz: BP (archiwalny) Bilans placówkiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13590378</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p3>[Lista walut]</p3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <pA_2>[Pole kwoty]</pA_2>
       <pA_8>[Pole kwoty]</pA_8>
       <p1A_2>[Pole kwoty]</p1A_2>
       <p1A_8>[Pole kwoty]</p1A_8>
       <pA_3>[Pole kwoty]</pA_3>
       <pA_9>[Pole kwoty]</pA_9>
       <p1A_3>[Pole kwoty]</p1A_3>
       <p1A_9>[Pole kwoty]</p1A_9>
       <pA_4>[Pole kwoty]</pA_4>
       <pA_10>[Pole kwoty]</pA_10>
       <p1A_4>[Pole kwoty]</p1A_4>
       <p1A_10>[Pole kwoty]</p1A_10>
       <pA_5>[Pole kwoty]</pA_5>
       <pA_11>[Pole kwoty]</pA_11>
       <p1A_5>[Pole kwoty]</p1A_5>
       <p1A_11>[Pole kwoty]</p1A_11>
       <pA_6>[Pole kwoty]</pA_6>
       <pA_12>[Pole kwoty]</pA_12>
       <p1A_6>[Pole kwoty]</p1A_6>
       <p1A_12>[Pole kwoty]</p1A_12>
       <pB_1>[Pole kwoty]</pB_1>
       <pB_2>[Pole kwoty]</pB_2>
       <p1B_1>[Pole kwoty]</p1B_1>
       <p1B_2>[Pole kwoty]</p1B_2>
       <pC_2>[Pole kwoty]</pC_2>
       <pC_6>[Pole kwoty]</pC_6>
       <pC_3>[Pole kwoty]</pC_3>
       <pC_7>[Pole kwoty]</pC_7>
       <pC_4>[Pole kwoty]</pC_4>
       <pC_8>[Pole kwoty]</pC_8>
       <pD_1>[Pole kwoty]</pD_1>
       <pD_2>[Pole kwoty]</pD_2>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p8_subfield_0>[imię]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p7>[data]</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13590378</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p3></p3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <pA_2>10</pA_2>
       <pA_8>10</pA_8>
       <p1A_2>10</p1A_2>
       <p1A_8>10</p1A_8>
       <pA_3>10</pA_3>
       <pA_9>10</pA_9>
       <p1A_3>10</p1A_3>
       <p1A_9>10</p1A_9>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pA_10>10</pA_10>
       <p1A_4>10</p1A_4>
       <p1A_10>10</p1A_10>
       <pA_5>10</pA_5>
       <pA_11>10</pA_11>
       <p1A_5>10</p1A_5>
       <p1A_11>10</p1A_11>
       <pA_6>10</pA_6>
       <pA_12>10</pA_12>
       <p1A_6>10</p1A_6>
       <p1A_12>10</p1A_12>
       <pB_1>10</pB_1>
       <pB_2>10</pB_2>
       <p1B_1>10</p1B_1>
       <p1B_2>10</p1B_2>
       <pC_2>10</pC_2>
       <pC_6>10</pC_6>
       <pC_3>10</pC_3>
       <pC_7>10</pC_7>
       <pC_4>10</pC_4>
       <pC_8>10</pC_8>
       <pD_1>10</pD_1>
       <pD_2>10</pD_2>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p8_subfield_0>Jan</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p7>30-10-1990</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>