Pola formularza

Formularz: AKC-U/A (2) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13647040</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p28_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_2>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p28_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_1>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p36_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_2>
       <p29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p36_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_1>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p44_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_2>
       <p35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_1>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_1>
       <p46>[pole wielowierszowe]</p46>
       <p52_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_2>
       <p41_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41_1>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51>
       <p52_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_1>
       <p54>[pole wielowierszowe]</p54>
       <p60_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60_2>
       <p47_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47_1>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57>
       <p58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58>
       <p59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59>
       <p60_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60_1>
       <p62>[pole wielowierszowe]</p62>
       <p68_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_2>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p63>[data]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <p67>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67>
       <p68_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_1>
       <p70>[pole wielowierszowe]</p70>
       <p76_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p76_2>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73>
       <p74>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p74>
       <p75>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p75>
       <p76_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p76_1>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p79>[pierwszeImie]</p79>
       <p80>[nazwisko]</p80>
       <p81>[Data wypełnienia]</p81>
       <p83_1>[Telefon]</p83_1>
       <p83_2>[Mail]</p83_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-U/A (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13647040</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_>1</p1_>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p19>1</p19>
       <p20>3</p20>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p28_2>1</p28_2>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>2</p25>
       <p26>2</p26>
       <p27>2</p27>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p36_2>10</p36_2>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>2</p33>
       <p34>2</p34>
       <p35>2</p35>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p44_2>10</p44_2>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>2</p41>
       <p42>2</p42>
       <p43>2</p43>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p46>to jest pole wielowierszowe</p46>
       <p52_2>10</p52_2>
       <p41_1>10</p41_1>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>2</p49>
       <p50>2</p50>
       <p51>2</p51>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p54>to jest pole wielowierszowe</p54>
       <p60_2>10</p60_2>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>2</p57>
       <p58>2</p58>
       <p59>2</p59>
       <p60_1>10</p60_1>
       <p62>to jest pole wielowierszowe</p62>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>2</p65>
       <p66>2</p66>
       <p67>2</p67>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p70>to jest pole wielowierszowe</p70>
       <p76_2>10</p76_2>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>2</p73>
       <p74>2</p74>
       <p75>2</p75>
       <p76_1>10</p76_1>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p79>Jan</p79>
       <p80>Kowalski</p80>
       <p81>30-10-2014</p81>
       <p83_1>500600400</p83_1>
       <p83_2>test@test.pl</p83_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>