Pola formularza

Formularz: WoZPZA (od 2018) Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14189225</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p5_1>[miejscowość]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p6_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_1_subfield_0>
       <p2_7_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_7_subfield_0>
       <p2_7_subfield_1>[poczta]</p2_7_subfield_1>
       <p7_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_>
       <p7_2>[data]</p7_2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p8>[data]</p8>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 2 1 ]</p12_>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p1_9_4_82_7_2_7>[Pole tekstowe]</p1_9_4_82_7_2_7>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[data]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZPZA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14189225</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p6_1_subfield_0>3022</p6_1_subfield_0>
       <p2_7_subfield_0>61-155</p2_7_subfield_0>
       <p2_7_subfield_1>Poznań</p2_7_subfield_1>
       <p7_1_>1</p7_1_>
       <p7_2>30-10-1990</p7_2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>10</p13>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p1_9_4_82_7_2_7>test pola tekstowego</p1_9_4_82_7_2_7>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>