Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-8 (26) (archiwalny) (2018) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 31 grudnia 2017)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14195883</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 ]</RodzajPodatnika_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <rect964_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p85 = ograniczDo(p85_subfield_1,p71-p75)&#10; ]</p85_subfield_1>
       <p86_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p86 = ograniczDo(p86_subfield_1,p72-p76)&#10; ]</p86_subfield_1>
       <p87_subfield_1>[Razem odliczenia od dochodu Pole p87 = ograniczDo(p87_subfield_1,p71-p75) ]</p87_subfield_1>
       <p88_subfield_1>[Razem odliczenia od dochodu Pole p88 = ograniczDo(p88_subfield_1,p72-p76) ]</p88_subfield_1>
       <p89_subfield_1>[Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Pole p89 = ograniczDo(p89_subfield_1,p71-p75-p87) ]</p89_subfield_1>
       <p90_subfield_1>[Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Pole p90 = ograniczDo(p90_subfield_1,p72-p76-p88) ]</p90_subfield_1>
       <p9495auto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9495auto>
       <p95_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawię opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Pole p95 = ograniczDo(p95_subfield_1,p93) ]</p95_subfield_1>
       <p96_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Pole p96 = ograniczDo(p96_subfield_1,p93-p95) ]</p96_subfield_1>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[Pole tekstowe]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p106> / 15 / 19*</p106>
       <p108_subfield_1>[Odliczenia od podatku Pole p108 = jezeli(p108_subfield_1>p107,p107,p108_subfield_1) ]</p108_subfield_1>
       <p110>[rok]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p167>
       <p168>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p173>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p173>
       <p174>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p174>
       <p175>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p175>
       <p176>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p176>
       <p177>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p177>
       <p178>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p178>
       <p179>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p179>
       <p180>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p180>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p182>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p182>
       <p183>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>
       <p185>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p185>
       <p186>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p186>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p188>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p198>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p198>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p200>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p200>
       <p202>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p202>
       <p203>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p203>
       <p204>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p204>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p206>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p206>
       <p210>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p210>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <uwzglednij201>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</uwzglednij201>
       <p215>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p215>
       <p216>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p216>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p218>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p218>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p220>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p220>
       <p227>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p227>
       <p228>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p228>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p230>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p230>
       <p231>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p231>
       <p232>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p232>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265_subfield_0>[imię]</p265_subfield_0>
       <p265_subfield_1>[nazwisko]</p265_subfield_1>
       <p267>[Data wypełnienia]</p267>
       <p268>[Telefon]</p268>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8 (26)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14195883</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>10</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <rect964_4></rect964_4>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>100</p39>
       <p40>100</p40>
       <p41>100</p41>
       <p42>100</p42>
       <p43>100</p43>
       <p44>100</p44>
       <p45>100</p45>
       <p46>100</p46>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>30</p59>
       <p60>30</p60>
       <p61>270</p61>
       <p62>270</p62>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p75>100</p75>
       <p76>100</p76>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>170</p81>
       <p82>170</p82>
       <p83>100</p83>
       <p84>100</p84>
       <p85_subfield_1>1</p85_subfield_1>
       <p86_subfield_1>1</p86_subfield_1>
       <p87_subfield_1>1</p87_subfield_1>
       <p88_subfield_1>1</p88_subfield_1>
       <p89_subfield_1>1</p89_subfield_1>
       <p90_subfield_1>1</p90_subfield_1>
       <p9495auto>1</p9495auto>
       <p95_subfield_1>1</p95_subfield_1>
       <p96_subfield_1>1</p96_subfield_1>
       <p98>80</p98>
       <p99>120</p99>
       <p100>100</p100>
       <p101>100</p101>
       <p102>100</p102>
       <p106>19</p106>
       <p108_subfield_1>1</p108_subfield_1>
       <p110></p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>1</p112>
       <p113>1</p113>
       <p114>1</p114>
       <p115>1</p115>
       <p116>1</p116>
       <p117>1</p117>
       <p118>1</p118>
       <p119>1</p119>
       <p120>1</p120>
       <p121>1</p121>
       <p122>1</p122>
       <p123>1</p123>
       <p124>1</p124>
       <p125>1</p125>
       <p126>1</p126>
       <p127>1</p127>
       <p128>1</p128>
       <p129>1</p129>
       <p130>1</p130>
       <p131>1</p131>
       <p132>1</p132>
       <p133>1</p133>
       <p134>1</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>1</p136>
       <p137>1</p137>
       <p138>1</p138>
       <p139>1</p139>
       <p140>1</p140>
       <p141>1</p141>
       <p142>1</p142>
       <p143>1</p143>
       <p144>1</p144>
       <p145>1</p145>
       <p146>1</p146>
       <p147>1</p147>
       <p148>1</p148>
       <p149>1</p149>
       <p150>1</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153>1</p153>
       <p154>1</p154>
       <p155>1</p155>
       <p156>1</p156>
       <p157>1</p157>
       <p158>1</p158>
       <p160>1</p160>
       <p161>1</p161>
       <p162>1</p162>
       <p163>1</p163>
       <p164>1</p164>
       <p165>1</p165>
       <p166>1</p166>
       <p167>1</p167>
       <p168>1</p168>
       <p169>1</p169>
       <p170>1</p170>
       <p171>1</p171>
       <p172>1</p172>
       <p173>1</p173>
       <p174>1</p174>
       <p175>1</p175>
       <p176>1</p176>
       <p177>1</p177>
       <p178>1</p178>
       <p179>1</p179>
       <p180>1</p180>
       <p181>1</p181>
       <p182>1</p182>
       <p183>10</p183>
       <p184>1</p184>
       <p185>1</p185>
       <p186>1</p186>
       <p187>1</p187>
       <p188>1</p188>
       <p190>1</p190>
       <p191>1</p191>
       <p192>1</p192>
       <p193>1</p193>
       <p194>1</p194>
       <p196>1</p196>
       <p197>1</p197>
       <p198>1</p198>
       <p199>1</p199>
       <p200>1</p200>
       <p202>1</p202>
       <p203>1</p203>
       <p204>1</p204>
       <p205>1</p205>
       <p206>1</p206>
       <p210>20</p210>
       <p212>10</p212>
       <uwzglednij201>1</uwzglednij201>
       <p215>1</p215>
       <p216>1</p216>
       <p217>1</p217>
       <p218>1</p218>
       <p219>1</p219>
       <p220>1</p220>
       <p227>1</p227>
       <p228>1</p228>
       <p229>1</p229>
       <p230>1</p230>
       <p231>1</p231>
       <p232>1</p232>
       <p239>1</p239>
       <p240>1</p240>
       <p241>1</p241>
       <p242>1</p242>
       <p243>1</p243>
       <p244>1</p244>
       <p251>2</p251>
       <p252>2</p252>
       <p253>2</p253>
       <p254>2</p254>
       <p255>2</p255>
       <p261>10</p261>
       <p263>10</p263>
       <p264>10</p264>
       <p265_subfield_0>Jan</p265_subfield_0>
       <p265_subfield_1>Kowalski</p265_subfield_1>
       <p267>30-10-2014</p267>
       <p268>500600400</p268>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>