Pola formularza

Formularz: KR-Dz (1) Księgi rachunkowe - dziennikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14200723</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5> / faktura / PK / zestawienie / wyciąg bankowy / raport kasowy / raport okresowy z kasy fiskalnej / zamknięcia kont / przeksięgowania techniczne</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KR-Dz (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14200723</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5></p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>10</p11>
       <rect1></rect1>
       <rect9></rect9>
       <rect10></rect10>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>