Pola formularza

Formularz: KR Księgi rachunkowe - z możliwością wysyłki JPK_KR (1)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14201403</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <NrLokalu>[NrLokalu]</NrLokalu>
       <rect964_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4>
       <NIP>[NIP]</NIP>
       <rect964_4_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4_4>
       <rect964_4_0>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4_0>
       <klawimport>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawimport>
       <DataOd>[data]</DataOd>
       <DataDo>[data]</DataDo>
       <UrzadSkarbowy>[pole wielowierszowe]</UrzadSkarbowy>
       <nazwaPelna>[nazwaPelna]</nazwaPelna>
       <REGON>[REGON]</REGON>
       <KodKraju>[KodKraju]</KodKraju>
       <Wojewodztwo>[Wojewodztwo]</Wojewodztwo>
       <Powiat>[Powiat]</Powiat>
       <Gmina>[Gmina]</Gmina>
       <Ulica>[Ulica]</Ulica>
       <NrDomu>[NrDomu]</NrDomu>
       <Miejscowosc>[Miejscowosc]</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>[KodPocztowy]</KodPocztowy>
       <Poczta>[Poczta]</Poczta>
       <jpk_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</jpk_4>
       <jpk>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</jpk>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14201403</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <NrLokalu>1</NrLokalu>
       <rect964_4></rect964_4>
       <NIP>8875155741</NIP>
       <rect964_4_4></rect964_4_4>
       <rect964_4_0></rect964_4_0>
       <klawimport></klawimport>
       <DataOd>30-10-1990</DataOd>
       <DataDo>12</DataDo>
       <UrzadSkarbowy>to jest pole wielowierszowe</UrzadSkarbowy>
       <nazwaPelna>Pełna nazwa testowa</nazwaPelna>
       <REGON>773461194</REGON>
       <KodKraju>PL</KodKraju>
       <Wojewodztwo>wielkopolskie</Wojewodztwo>
       <Powiat>poznański</Powiat>
       <Gmina>Poznań</Gmina>
       <Ulica>Strzelecka</Ulica>
       <NrDomu>1</NrDomu>
       <Miejscowosc>Poznań</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>61-155</KodPocztowy>
       <Poczta>Poznań</Poczta>
       <jpk_4></jpk_4>
       <jpk></jpk>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>