Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS REZ (archiwalny) Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14208319</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[KRS]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_1>
       <p5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_2>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>[drugie imię]</p6_subfield_3>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[kraj]</p13>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p15>[Mail]</p15>
       <p16_1>[data]</p16_1>
       <p16_2>[data]</p16_2>
       <p17_1>[data]</p17_1>
       <p17_2>[data]</p17_2>
       <p18_1>[data]</p18_1>
       <p18_2>[data]</p18_2>
       <p19_1>[data]</p19_1>
       <p19_2>[data]</p19_2>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22>[rok]</p22>
       <p24>[rok]</p24>
       <p25_9_7_9>[rok]</p25_9_7_9>
       <p28>[rok]</p28>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p23_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p25_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p27_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p29_>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Data wypełnienia]</p31>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS REZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14208319</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>12345</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>NR-4321</p5_2>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>Stefan</p6_subfield_3>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>500600400</p14>
       <p15>test@test.pl</p15>
       <p16_1>30-10-1990</p16_1>
       <p16_2>30-10-1990</p16_2>
       <p17_1>30-10-1990</p17_1>
       <p17_2>30-10-1990</p17_2>
       <p18_1>30-10-1990</p18_1>
       <p18_2>30-10-1990</p18_2>
       <p19_1>30-10-1990</p19_1>
       <p19_2>30-10-1990</p19_2>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22></p22>
       <p24></p24>
       <p25_9_7_9></p25_9_7_9>
       <p28></p28>
       <p23_>1</p23_>
       <p25_>1</p25_>
       <p27_>1</p27_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>30-10-2014</p31>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>