Pola formularza

Formularz: WD Pismo zawierające wnioski dowodowePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14244455</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[ulica]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>[nr domu]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>[poczta]</p3_3_subfield_5>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p5_1_1>[pole wielowierszowe]</p5_1_1>
       <p5_1_2>[pole wielowierszowe]</p5_1_2>
       <p5_2_1>[pole wielowierszowe]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[pole wielowierszowe]</p5_2_2>
       <p5_3_1>[pole wielowierszowe]</p5_3_1>
       <p5_3_2>[pole wielowierszowe]</p5_3_2>
       <p5_4_1>[pole wielowierszowe]</p5_4_1>
       <p5_4_2>[pole wielowierszowe]</p5_4_2>
       <p5_5_1>[pole wielowierszowe]</p5_5_1>
       <p5_5_2>[pole wielowierszowe]</p5_5_2>
       <p5_6_1>[pole wielowierszowe]</p5_6_1>
       <p5_6_2>[pole wielowierszowe]</p5_6_2>
       <p5_7_1>[pole wielowierszowe]</p5_7_1>
       <p5_7_2>[pole wielowierszowe]</p5_7_2>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[pole wielowierszowe]</p6_3>
       <p6_3_5>[pole wielowierszowe]</p6_3_5>
       <p6_3_5_2>[Data wypełnienia]</p6_3_5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14244455</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p30_>1</p30_>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>Poznań</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Strzelecka</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>1</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>1</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>61-155</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>Poznań</p3_3_subfield_5>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p5_1_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1_1>
       <p5_1_2>to jest pole wielowierszowe</p5_1_2>
       <p5_2_1>to jest pole wielowierszowe</p5_2_1>
       <p5_2_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2_2>
       <p5_3_1>to jest pole wielowierszowe</p5_3_1>
       <p5_3_2>to jest pole wielowierszowe</p5_3_2>
       <p5_4_1>to jest pole wielowierszowe</p5_4_1>
       <p5_4_2>to jest pole wielowierszowe</p5_4_2>
       <p5_5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_5_1>
       <p5_5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_5_2>
       <p5_6_1>to jest pole wielowierszowe</p5_6_1>
       <p5_6_2>to jest pole wielowierszowe</p5_6_2>
       <p5_7_1>to jest pole wielowierszowe</p5_7_1>
       <p5_7_2>to jest pole wielowierszowe</p5_7_2>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>to jest pole wielowierszowe</p6_3>
       <p6_3_5>to jest pole wielowierszowe</p6_3_5>
       <p6_3_5_2>30-10-2014</p6_3_5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>