Pola formularza

Formularz: EOPKF Ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14249811</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p0_1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_9_subfield_0>
       <p0_1_9_subfield_1>[poczta]</p0_1_9_subfield_1>
       <p0_2>[rok]</p0_2>
       <p0_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_3>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p14_1>[data]</p14_1>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_2>
       <p14_2>[data]</p14_2>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p12_3>[pole wielowierszowe]</p12_3>
       <p13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_3>
       <p14_3>[data]</p14_3>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p12_4>[pole wielowierszowe]</p12_4>
       <p13_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_4>
       <p14_4>[data]</p14_4>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p17_4>[Pole kwoty]</p17_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p12_5>[pole wielowierszowe]</p12_5>
       <p13_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_5>
       <p14_5>[data]</p14_5>
       <p15_5>[Pole tekstowe]</p15_5>
       <p16_5>[Pole tekstowe]</p16_5>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p12_6>[pole wielowierszowe]</p12_6>
       <p13_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_6>
       <p14_6>[data]</p14_6>
       <p15_6>[Pole tekstowe]</p15_6>
       <p16_6>[Pole tekstowe]</p16_6>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p12_7>[pole wielowierszowe]</p12_7>
       <p13_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_7>
       <p14_7>[data]</p14_7>
       <p15_7>[Pole tekstowe]</p15_7>
       <p16_7>[Pole tekstowe]</p16_7>
       <p17_7>[Pole kwoty]</p17_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p12_8>[pole wielowierszowe]</p12_8>
       <p13_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_8>
       <p14_8>[data]</p14_8>
       <p15_8>[Pole tekstowe]</p15_8>
       <p16_8>[Pole tekstowe]</p16_8>
       <p17_8>[Pole kwoty]</p17_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p12_9>[pole wielowierszowe]</p12_9>
       <p13_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_9>
       <p14_9>[data]</p14_9>
       <p15_9>[Pole tekstowe]</p15_9>
       <p16_9>[Pole tekstowe]</p16_9>
       <p17_9>[Pole kwoty]</p17_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p12_10>[pole wielowierszowe]</p12_10>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p13_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_10>
       <p14_10>[data]</p14_10>
       <p15_10>[Pole tekstowe]</p15_10>
       <p16_10>[Pole tekstowe]</p16_10>
       <p17_10>[Pole kwoty]</p17_10>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p12_11>[pole wielowierszowe]</p12_11>
       <p13_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_11>
       <p14_11>[data]</p14_11>
       <p15_11>[Pole tekstowe]</p15_11>
       <p16_11>[Pole tekstowe]</p16_11>
       <p17_11>[Pole kwoty]</p17_11>
       <p11_11>[Pole kwoty]</p11_11>
       <p12_12>[pole wielowierszowe]</p12_12>
       <p13_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_12>
       <p14_12>[data]</p14_12>
       <p15_12>[Pole tekstowe]</p15_12>
       <p16_12>[Pole tekstowe]</p16_12>
       <p17_12>[Pole kwoty]</p17_12>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p13_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_14>
       <p12_13>[pole wielowierszowe]</p12_13>
       <p13_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_13>
       <p14_13>[data]</p14_13>
       <p15_13>[Pole tekstowe]</p15_13>
       <p16_13>[Pole tekstowe]</p16_13>
       <p17_13>[Pole kwoty]</p17_13>
       <p11_13>[Pole kwoty]</p11_13>
       <p13_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_15>
       <p0_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_4>
       <p17_15>[Pole kwoty]</p17_15>
       <p11_15>[Pole kwoty]</p11_15>
       <klawDodArk>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawDodArk>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EOPKF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14249811</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p0_1_9_subfield_0>61-155</p0_1_9_subfield_0>
       <p0_1_9_subfield_1>Poznań</p0_1_9_subfield_1>
       <p0_2></p0_2>
       <p0_3>10</p0_3>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p14_1>30-10-1990</p14_1>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p14_2>30-10-1990</p14_2>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_3>to jest pole wielowierszowe</p12_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p14_3>30-10-1990</p14_3>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_4>to jest pole wielowierszowe</p12_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p14_4>30-10-1990</p14_4>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_5>to jest pole wielowierszowe</p12_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p14_5>30-10-1990</p14_5>
       <p15_5>test pola tekstowego</p15_5>
       <p16_5>test pola tekstowego</p16_5>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_6>to jest pole wielowierszowe</p12_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p14_6>30-10-1990</p14_6>
       <p15_6>test pola tekstowego</p15_6>
       <p16_6>test pola tekstowego</p16_6>
       <p17_6>10</p17_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_7>to jest pole wielowierszowe</p12_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p14_7>30-10-1990</p14_7>
       <p15_7>test pola tekstowego</p15_7>
       <p16_7>test pola tekstowego</p16_7>
       <p17_7>10</p17_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_8>to jest pole wielowierszowe</p12_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p14_8>30-10-1990</p14_8>
       <p15_8>test pola tekstowego</p15_8>
       <p16_8>test pola tekstowego</p16_8>
       <p17_8>10</p17_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_9>to jest pole wielowierszowe</p12_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p14_9>30-10-1990</p14_9>
       <p15_9>test pola tekstowego</p15_9>
       <p16_9>test pola tekstowego</p16_9>
       <p17_9>10</p17_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_10>to jest pole wielowierszowe</p12_10>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p14_10>30-10-1990</p14_10>
       <p15_10>test pola tekstowego</p15_10>
       <p16_10>test pola tekstowego</p16_10>
       <p17_10>10</p17_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p12_11>to jest pole wielowierszowe</p12_11>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p14_11>30-10-1990</p14_11>
       <p15_11>test pola tekstowego</p15_11>
       <p16_11>test pola tekstowego</p16_11>
       <p17_11>10</p17_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p12_12>to jest pole wielowierszowe</p12_12>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p14_12>30-10-1990</p14_12>
       <p15_12>test pola tekstowego</p15_12>
       <p16_12>test pola tekstowego</p16_12>
       <p17_12>10</p17_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p13_14>10</p13_14>
       <p12_13>to jest pole wielowierszowe</p12_13>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p14_13>30-10-1990</p14_13>
       <p15_13>test pola tekstowego</p15_13>
       <p16_13>test pola tekstowego</p16_13>
       <p17_13>10</p17_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p0_4>10</p0_4>
       <p17_15>10</p17_15>
       <p11_15>10</p11_15>
       <klawDodArk></klawDodArk>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>