Pola formularza

Formularz: CzVAT-7K (12) (archiwalny) Gminne (samorządowe) jednostki budżetowe - deklaracja VAT-7K częściowa (do przekazania organom gminy celem stworzenia łącznej deklaracji VAT)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14349423</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_hidden_subfield_0>[miejscowość]</p_hidden_subfield_0>
       <p_hidden_subfield_1>[ulica]</p_hidden_subfield_1>
       <p_hidden_subfield_2>[nr domu]</p_hidden_subfield_2>
       <p_hidden_subfield_3>[nr lokalu]</p_hidden_subfield_3>
       <p_hidden_subfield_4>[kod pocztowy]</p_hidden_subfield_4>
       <p_hidden_subfield_5>[poczta]</p_hidden_subfield_5>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>1 / 2 / 3 / 4 / </p4>
       <p5>2018* / 2019 / </p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% Pole p15 = p15_subfield_1 ]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p15 = p15_subfield_1 ]</p15_subfield_2>
       <p17_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 8% Pole p17 = p17_subfield_1+p17_subfield_2 ]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% Pole p17 = p17_subfield_1+p17_subfield_2 ]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p17 = p17_subfield_1+p17_subfield_2 ]</p17_subfield_3>
       <p19_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% Pole p19 = p19_subfield_1+p19_subfield_2 ]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% Pole p19 = p19_subfield_1+p19_subfield_2 ]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p19 = p19_subfield_1+p19_subfield_2 ]</p19_subfield_3>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52_subfield_1>[Wpisz kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących Pole p52 = ograniczDo(p52_subfield_1, p41-p51) ]</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru Pole p53 = ograniczDo(p53_subfield_1,p41-p51-p52) ]</p53_subfield_1>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p58_subfield_1>[Kwota do zwrotu na rachunek VAT Pole p58 = (jezeli(p58_subfield_1>p56,p56,p58_subfield_1)) ]</p58_subfield_1>
       <p59_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 25 dni Pole p59 = (jezeli(p59_subfield_1>p56-p58,p56-p58,p59_subfield_1)) ]</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 60 dni Pole p60 = (jezeli(p60_subfield_1>p56-p58-p59,p56-p58-p59,p60_subfield_1)) ]</p60_subfield_1>
       <p61_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 180 dni Pole p61 = (jezeli(p61_subfield_1>p56-p58-p59-p60,p56-p58-p59-p60,p61_subfield_1)) ]</p61_subfield_1>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69_>[Wartość wyboru w polu p69. Dostępne wartości: 1 2 ]</p69_>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: 1 ]</p71_>
       <p72_>[Wartość wyboru w polu p72. Dostępne wartości: 2 ]</p72_>
       <p72>[pierwszeImiePrzedst]</p72>
       <p73>[nazwiskoPrzedst]</p73>
       <p74>[mailPrzedst]</p74>
       <p75>[telefonPrzedst]</p75>
       <p76>[Data wypełnienia]</p76>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CzVAT-7K (12)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14349423</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_hidden_subfield_0>Poznań</p_hidden_subfield_0>
       <p_hidden_subfield_1>Strzelecka</p_hidden_subfield_1>
       <p_hidden_subfield_2>1</p_hidden_subfield_2>
       <p_hidden_subfield_3>1</p_hidden_subfield_3>
       <p_hidden_subfield_4>61-155</p_hidden_subfield_4>
       <p_hidden_subfield_5>Poznań</p_hidden_subfield_5>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>1</p4>
       <p5>2018</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15_subfield_1>1</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p17_subfield_1>1</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p19_subfield_1>1</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>20</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>20</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>20</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>20</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>20</p35>
       <p36>20</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p42>1</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>3</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>4</p46>
       <p47>5</p47>
       <p48>5</p48>
       <p49>6</p49>
       <p50>21</p50>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p55>20</p55>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_1>1</p60_subfield_1>
       <p61_subfield_1>1</p61_subfield_1>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69_>1</p69_>
       <p70_>1</p70_>
       <p71_>1</p71_>
       <p72_>1</p72_>
       <p72>Krzysztof</p72>
       <p73>Kowalczyk</p73>
       <p74>krzysztof@kowalczyk.pl</p74>
       <p75>500600888</p75>
       <p76>1381474921000</p76>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>