Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT/BR (4) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14358794</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p01>[Pole integer - wartość liczbowa]</p01>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p32_subfield_1>[Kwota podlegająca odliczeniu na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy Pole p32 = ograniczDo(p32_subfield_1,50*p31/100) ]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>[Kwota podlegająca odliczeniu na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 2 ustawy Pole p33 = ograniczDo(p33_subfield_1,50*(p13+p15+p17+p19+p21+p23+p27+p29)/100) ]</p33_subfield_1>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu prac rozwojowych Pole p48 = ograniczDo(p48_subfield_1,p36+p40-p47) ]</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu badań podstawowych Pole p49 = ograniczDo(p49_subfield_1,p36+p40-p47) ]</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu badań podstawowych Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1,p36+p40-p47) ]</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu badań podstawowych Pole p51 = ograniczDo(p51_subfield_1,p36+p40-p47) ]</p51_subfield_1>
       <p52>[nazwaPelna]</p52>
       <p53>[NIP]</p53>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p60_>[Wartość wyboru w polu p60. Dostępne wartości: 1 2 ]</p60_>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <pF1_64>[nazwaPelna]</pF1_64>
       <pF1_65>[KodKraju]</pF1_65>
       <pF1_66>[Wojewodztwo]</pF1_66>
       <pF1_67>[Powiat]</pF1_67>
       <pF1_68>[Gmina]</pF1_68>
       <pF1_69>[Ulica]</pF1_69>
       <pF1_70>[NrDomu]</pF1_70>
       <pF1_71>[NrLokalu]</pF1_71>
       <pF1_72>[Miejscowosc]</pF1_72>
       <pF1_73>[KodPocztowy]</pF1_73>
       <pF1_74>[Poczta]</pF1_74>
       <pF2_64>[nazwaPelna]</pF2_64>
       <pF2_65>[KodKraju]</pF2_65>
       <pF2_66>[Wojewodztwo]</pF2_66>
       <pF2_67>[Powiat]</pF2_67>
       <pF2_68>[Gmina]</pF2_68>
       <pF2_69>[Ulica]</pF2_69>
       <pF2_70>[NrDomu]</pF2_70>
       <pF2_71>[NrLokalu]</pF2_71>
       <pF2_72>[Miejscowosc]</pF2_72>
       <pF2_73>[KodPocztowy]</pF2_73>
       <pF2_74>[Poczta]</pF2_74>
       <pF3_64>[nazwaPelna]</pF3_64>
       <pF3_65>[KodKraju]</pF3_65>
       <pF3_66>[Wojewodztwo]</pF3_66>
       <pF3_67>[Powiat]</pF3_67>
       <pF3_68>[Gmina]</pF3_68>
       <pF3_69>[Ulica]</pF3_69>
       <pF3_70>[NrDomu]</pF3_70>
       <pF3_71>[NrLokalu]</pF3_71>
       <pF3_72>[Miejscowosc]</pF3_72>
       <pF3_73>[KodPocztowy]</pF3_73>
       <pF3_74>[Poczta]</pF3_74>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT/BR (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14358794</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p01>10</p01>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54_>1</p54_>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59_>1</p59_>
       <p60_>1</p60_>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <pF1_64>Pełna nazwa testowa</pF1_64>
       <pF1_65>PL</pF1_65>
       <pF1_66>wielkopolskie</pF1_66>
       <pF1_67>poznański</pF1_67>
       <pF1_68>Poznań</pF1_68>
       <pF1_69>Strzelecka</pF1_69>
       <pF1_70>1</pF1_70>
       <pF1_71>1</pF1_71>
       <pF1_72>Poznań</pF1_72>
       <pF1_73>61-155</pF1_73>
       <pF1_74>Poznań</pF1_74>
       <pF2_64>Pełna nazwa testowa</pF2_64>
       <pF2_65>PL</pF2_65>
       <pF2_66>wielkopolskie</pF2_66>
       <pF2_67>poznański</pF2_67>
       <pF2_68>Poznań</pF2_68>
       <pF2_69>Strzelecka</pF2_69>
       <pF2_70>1</pF2_70>
       <pF2_71>1</pF2_71>
       <pF2_72>Poznań</pF2_72>
       <pF2_73>61-155</pF2_73>
       <pF2_74>Poznań</pF2_74>
       <pF3_64>Pełna nazwa testowa</pF3_64>
       <pF3_65>PL</pF3_65>
       <pF3_66>wielkopolskie</pF3_66>
       <pF3_67>poznański</pF3_67>
       <pF3_68>Poznań</pF3_68>
       <pF3_69>Strzelecka</pF3_69>
       <pF3_70>1</pF3_70>
       <pF3_71>1</pF3_71>
       <pF3_72>Poznań</pF3_72>
       <pF3_73>61-155</pF3_73>
       <pF3_74>Poznań</pF3_74>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>