Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-D (6) (archiwalny) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14359256</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11>[nazwaPelna]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Poczta]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[nazwaPelna]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37>[nazwaPelna]</p37>
       <p38>[KodKraju]</p38>
       <p39>[Wojewodztwo]</p39>
       <p40>[Powiat]</p40>
       <p41>[Gmina]</p41>
       <p42>[Ulica]</p42>
       <p43>[NrDomu]</p43>
       <p44>[NrLokalu]</p44>
       <p45>[Miejscowosc]</p45>
       <p46>[KodPocztowy]</p46>
       <p47>[Poczta]</p47>
       <p48>[nazwaPelna]</p48>
       <p49>[KodKraju]</p49>
       <p50>[Wojewodztwo]</p50>
       <p51>[Powiat]</p51>
       <p52>[Gmina]</p52>
       <p53>[Ulica]</p53>
       <p54>[NrDomu]</p54>
       <p55>[NrLokalu]</p55>
       <p56>[Miejscowosc]</p56>
       <p57>[KodPocztowy]</p57>
       <p58>[Poczta]</p58>
       <p59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p70>
       <p71>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71>
       <p72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76_subfield_0>[NIP]</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1>[nr podatnika zagranicznego]</p76_subfield_1>
       <p77>[kraj]</p77>
       <p78>[nazwaPelna]</p78>
       <p79>[KodKraju]</p79>
       <p80>[Wojewodztwo]</p80>
       <p81>[Powiat]</p81>
       <p82>[Gmina]</p82>
       <p83>[Ulica]</p83>
       <p84>[NrDomu]</p84>
       <p85>[NrLokalu]</p85>
       <p86>[Miejscowosc]</p86>
       <p87>[KodPocztowy]</p87>
       <p88>[Poczta]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91_subfield_0>[NIP]</p91_subfield_0>
       <p91_subfield_1>[nr podatnika zagranicznego]</p91_subfield_1>
       <p92>[kraj]</p92>
       <p93>[nazwaPelna]</p93>
       <p94>[KodKraju]</p94>
       <p95>[Wojewodztwo]</p95>
       <p96>[Powiat]</p96>
       <p97>[Gmina]</p97>
       <p98>[Ulica]</p98>
       <p99>[NrDomu]</p99>
       <p100>[NrLokalu]</p100>
       <p101>[Miejscowosc]</p101>
       <p102>[KodPocztowy]</p102>
       <p103>[Poczta]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106_subfield_0>[NIP]</p106_subfield_0>
       <p106_subfield_1>[nr podatnika zagranicznego]</p106_subfield_1>
       <p107>[kraj]</p107>
       <p108>[nazwaPelna]</p108>
       <p109>[KodKraju]</p109>
       <p110>[Wojewodztwo]</p110>
       <p111>[Powiat]</p111>
       <p112>[Gmina]</p112>
       <p113>[Ulica]</p113>
       <p114>[NrDomu]</p114>
       <p115>[NrLokalu]</p115>
       <p116>[Miejscowosc]</p116>
       <p117>[KodPocztowy]</p117>
       <p118>[Poczta]</p118>
       <p119_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p119_subfield_1>
       <p120>[Data wypełnienia]</p120>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-D (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14359256</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>Pełna nazwa testowa</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>Pełna nazwa testowa</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>Pełna nazwa testowa</p37>
       <p38>PL</p38>
       <p39>wielkopolskie</p39>
       <p40>poznański</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>Strzelecka</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>61-155</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p48>Pełna nazwa testowa</p48>
       <p49>PL</p49>
       <p50>wielkopolskie</p50>
       <p51>poznański</p51>
       <p52>Poznań</p52>
       <p53>Strzelecka</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>Poznań</p56>
       <p57>61-155</p57>
       <p58>Poznań</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76_subfield_0>8875155741</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1></p76_subfield_1>
       <p77>PL</p77>
       <p78>Pełna nazwa testowa</p78>
       <p79>PL</p79>
       <p80>wielkopolskie</p80>
       <p81>poznański</p81>
       <p82>Poznań</p82>
       <p83>Strzelecka</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>Poznań</p86>
       <p87>61-155</p87>
       <p88>Poznań</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91_subfield_0>8875155741</p91_subfield_0>
       <p91_subfield_1></p91_subfield_1>
       <p92>PL</p92>
       <p93>Pełna nazwa testowa</p93>
       <p94>PL</p94>
       <p95>wielkopolskie</p95>
       <p96>poznański</p96>
       <p97>Poznań</p97>
       <p98>Strzelecka</p98>
       <p99>1</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>Poznań</p101>
       <p102>61-155</p102>
       <p103>Poznań</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106_subfield_0>8875155741</p106_subfield_0>
       <p106_subfield_1></p106_subfield_1>
       <p107>PL</p107>
       <p108>Pełna nazwa testowa</p108>
       <p109>PL</p109>
       <p110>wielkopolskie</p110>
       <p111>poznański</p111>
       <p112>Poznań</p112>
       <p113>Strzelecka</p113>
       <p114>1</p114>
       <p115>1</p115>
       <p116>Poznań</p116>
       <p117>61-155</p117>
       <p118>Poznań</p118>
       <p119_subfield_0>Krzysztof</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>Kowalczyk</p119_subfield_1>
       <p120>30-10-2014</p120>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>