Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-54 (archiwalny) Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14410226</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[Ulica]</p5>
       <p6>[NrDomu]</p6>
       <p7>[NrLokalu]</p7>
       <p8>[KodPocztowy]</p8>
       <p9>[Miejscowosc]</p9>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p17>[kraj]</p17>
       <p16_7>[pole wielowierszowe]</p16_7>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28>[data]</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-54</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14410226</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Strzelecka</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p17>PL</p17>
       <p16_7>to jest pole wielowierszowe</p16_7>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>30-10-1990</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>