Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ERP-70 (archiwalny) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14411387</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4>[Ulica]</p4>
       <p5>[NrDomu]</p5>
       <p6>[NrLokalu]</p6>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p10_1>
       <p10_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10_2>
       <p11>[pierwszeImie]</p11>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <pA_1>[rok]</pA_1>
       <pB_1>[Pole tekstowe]</pB_1>
       <pC_1>[rok]</pC_1>
       <pD_1>[Pole tekstowe]</pD_1>
       <pE_1>[rok]</pE_1>
       <pF_1>[Pole tekstowe]</pF_1>
       <pG_1>[rok]</pG_1>
       <pH_1>[Pole tekstowe]</pH_1>
       <pI_1>[rok]</pI_1>
       <pJ_1>[Pole tekstowe]</pJ_1>
       <pA_2>[rok]</pA_2>
       <pB_2>[Pole tekstowe]</pB_2>
       <pC_2>[rok]</pC_2>
       <pD_2>[Pole tekstowe]</pD_2>
       <pE_2>[rok]</pE_2>
       <pF_2>[Pole tekstowe]</pF_2>
       <pG_2>[rok]</pG_2>
       <pH_2>[Pole tekstowe]</pH_2>
       <pI_2>[rok]</pI_2>
       <pJ_2>[Pole tekstowe]</pJ_2>
       <pA_3>[rok]</pA_3>
       <pB_3>[Pole tekstowe]</pB_3>
       <pC_3>[rok]</pC_3>
       <pD_3>[Pole tekstowe]</pD_3>
       <pE_3>[rok]</pE_3>
       <pF_3>[Pole tekstowe]</pF_3>
       <pG_3>[rok]</pG_3>
       <pH_3>[Pole tekstowe]</pH_3>
       <pI_3>[rok]</pI_3>
       <pJ_3>[Pole tekstowe]</pJ_3>
       <pA_4>[rok]</pA_4>
       <pB_4>[Pole tekstowe]</pB_4>
       <pC_4>[rok]</pC_4>
       <pD_4>[Pole tekstowe]</pD_4>
       <pE_4>[rok]</pE_4>
       <pF_4>[Pole tekstowe]</pF_4>
       <pG_4>[rok]</pG_4>
       <pH_4>[Pole tekstowe]</pH_4>
       <pI_4>[rok]</pI_4>
       <pJ_4>[Pole tekstowe]</pJ_4>
       <pA_5>[rok]</pA_5>
       <pB_5>[Pole tekstowe]</pB_5>
       <pC_5>[rok]</pC_5>
       <pD_5>[Pole tekstowe]</pD_5>
       <pE_5>[rok]</pE_5>
       <pF_5>[Pole tekstowe]</pF_5>
       <pG_5>[rok]</pG_5>
       <pH_5>[Pole tekstowe]</pH_5>
       <pI_5>[rok]</pI_5>
       <pJ_5>[Pole tekstowe]</pJ_5>
       <pK_2>[rok]</pK_2>
       <pL_2>[Pole kwoty]</pL_2>
       <pM_2>[Pole kwoty]</pM_2>
       <pN_2>[Pole kwoty]</pN_2>
       <pO_2>[Pole kwoty]</pO_2>
       <pP_2>[Pole kwoty]</pP_2>
       <pQ_2>[Pole tekstowe]</pQ_2>
       <pK_1_5>[rok]</pK_1_5>
       <pL_1_5>[Pole kwoty]</pL_1_5>
       <pM_1_5>[Pole kwoty]</pM_1_5>
       <pN_1_5>[Pole kwoty]</pN_1_5>
       <pO_1_5>[Pole kwoty]</pO_1_5>
       <pP_1_5>[Pole kwoty]</pP_1_5>
       <pQ_1_5>[Pole tekstowe]</pQ_1_5>
       <pK_3>[rok]</pK_3>
       <pL_3>[Pole kwoty]</pL_3>
       <pM_3>[Pole kwoty]</pM_3>
       <pN_3>[Pole kwoty]</pN_3>
       <pO_3>[Pole kwoty]</pO_3>
       <pP_3>[Pole kwoty]</pP_3>
       <pQ_3>[Pole tekstowe]</pQ_3>
       <pK_4>[rok]</pK_4>
       <pL_4>[Pole kwoty]</pL_4>
       <pM_4>[Pole kwoty]</pM_4>
       <pN_4>[Pole kwoty]</pN_4>
       <pO_4>[Pole kwoty]</pO_4>
       <pP_4>[Pole kwoty]</pP_4>
       <pQ_4>[Pole tekstowe]</pQ_4>
       <pK_5>[rok]</pK_5>
       <pL_5>[Pole kwoty]</pL_5>
       <pM_5>[Pole kwoty]</pM_5>
       <pN_5>[Pole kwoty]</pN_5>
       <pO_5>[Pole kwoty]</pO_5>
       <pP_5>[Pole kwoty]</pP_5>
       <pQ_5>[Pole tekstowe]</pQ_5>
       <pK_6>[rok]</pK_6>
       <pL_6>[Pole kwoty]</pL_6>
       <pM_6>[Pole kwoty]</pM_6>
       <pN_6>[Pole kwoty]</pN_6>
       <pO_6>[Pole kwoty]</pO_6>
       <pP_6>[Pole kwoty]</pP_6>
       <pQ_6>[Pole tekstowe]</pQ_6>
       <pK_7>[rok]</pK_7>
       <pL_7>[Pole kwoty]</pL_7>
       <pM_7>[Pole kwoty]</pM_7>
       <pN_7>[Pole kwoty]</pN_7>
       <pO_7>[Pole kwoty]</pO_7>
       <pP_7>[Pole kwoty]</pP_7>
       <pQ_7>[Pole tekstowe]</pQ_7>
       <pK_8>[rok]</pK_8>
       <pL_8>[Pole kwoty]</pL_8>
       <pM_8>[Pole kwoty]</pM_8>
       <pN_8>[Pole kwoty]</pN_8>
       <pO_8>[Pole kwoty]</pO_8>
       <pP_8>[Pole kwoty]</pP_8>
       <pQ_8>[Pole tekstowe]</pQ_8>
       <pK_9>[rok]</pK_9>
       <pL_9>[Pole kwoty]</pL_9>
       <pM_9>[Pole kwoty]</pM_9>
       <pN_9>[Pole kwoty]</pN_9>
       <pO_9>[Pole kwoty]</pO_9>
       <pP_9>[Pole kwoty]</pP_9>
       <pQ_9>[Pole tekstowe]</pQ_9>
       <pK_10>[rok]</pK_10>
       <pL_10>[Pole kwoty]</pL_10>
       <pM_10>[Pole kwoty]</pM_10>
       <pN_10>[Pole kwoty]</pN_10>
       <pO_10>[Pole kwoty]</pO_10>
       <pP_10>[Pole kwoty]</pP_10>
       <pQ_10>[Pole tekstowe]</pQ_10>
       <pK_11>[rok]</pK_11>
       <pL_11>[Pole kwoty]</pL_11>
       <pM_11>[Pole kwoty]</pM_11>
       <pN_11>[Pole kwoty]</pN_11>
       <pO_11>[Pole kwoty]</pO_11>
       <pP_11>[Pole kwoty]</pP_11>
       <pQ_11>[Pole tekstowe]</pQ_11>
       <pK_12>[rok]</pK_12>
       <pL_12>[Pole kwoty]</pL_12>
       <pM_12>[Pole kwoty]</pM_12>
       <pN_12>[Pole kwoty]</pN_12>
       <pO_12>[Pole kwoty]</pO_12>
       <pP_12>[Pole kwoty]</pP_12>
       <pQ_12>[Pole tekstowe]</pQ_12>
       <pK_13>[rok]</pK_13>
       <pL_13>[Pole kwoty]</pL_13>
       <pM_13>[Pole kwoty]</pM_13>
       <pN_13>[Pole kwoty]</pN_13>
       <pO_13>[Pole kwoty]</pO_13>
       <pP_13>[Pole kwoty]</pP_13>
       <pQ_13>[Pole tekstowe]</pQ_13>
       <pK_14>[rok]</pK_14>
       <pL_14>[Pole kwoty]</pL_14>
       <pM_14>[Pole kwoty]</pM_14>
       <pN_14>[Pole kwoty]</pN_14>
       <pO_14>[Pole kwoty]</pO_14>
       <pP_14>[Pole kwoty]</pP_14>
       <pQ_14>[Pole tekstowe]</pQ_14>
       <pK_15>[rok]</pK_15>
       <pL_15>[Pole kwoty]</pL_15>
       <pM_15>[Pole kwoty]</pM_15>
       <pN_15>[Pole kwoty]</pN_15>
       <pO_15>[Pole kwoty]</pO_15>
       <pP_15>[Pole kwoty]</pP_15>
       <pQ_15>[Pole tekstowe]</pQ_15>
       <pK_16>[rok]</pK_16>
       <pL_16>[Pole kwoty]</pL_16>
       <pM_16>[Pole kwoty]</pM_16>
       <pN_16>[Pole kwoty]</pN_16>
       <pO_16>[Pole kwoty]</pO_16>
       <pP_16>[Pole kwoty]</pP_16>
       <pQ_16>[Pole tekstowe]</pQ_16>
       <pK_17>[rok]</pK_17>
       <pL_17>[Pole kwoty]</pL_17>
       <pM_17>[Pole kwoty]</pM_17>
       <pN_17>[Pole kwoty]</pN_17>
       <pO_17>[Pole kwoty]</pO_17>
       <pP_17>[Pole kwoty]</pP_17>
       <pQ_17>[Pole tekstowe]</pQ_17>
       <pK_18>[rok]</pK_18>
       <pL_18>[Pole kwoty]</pL_18>
       <pM_18>[Pole kwoty]</pM_18>
       <pN_18>[Pole kwoty]</pN_18>
       <pO_18>[Pole kwoty]</pO_18>
       <pP_18>[Pole kwoty]</pP_18>
       <pQ_18>[Pole tekstowe]</pQ_18>
       <pK_19>[rok]</pK_19>
       <pL_19>[Pole kwoty]</pL_19>
       <pM_19>[Pole kwoty]</pM_19>
       <pN_19>[Pole kwoty]</pN_19>
       <pO_19>[Pole kwoty]</pO_19>
       <pP_19>[Pole kwoty]</pP_19>
       <pQ_19>[Pole tekstowe]</pQ_19>
       <pK_20>[rok]</pK_20>
       <pL_20>[Pole kwoty]</pL_20>
       <pM_20>[Pole kwoty]</pM_20>
       <pN_20>[Pole kwoty]</pN_20>
       <pO_20>[Pole kwoty]</pO_20>
       <pP_20>[Pole kwoty]</pP_20>
       <pQ_20>[Pole tekstowe]</pQ_20>
       <pR_1>[rok]</pR_1>
       <pS_1>[Pole tekstowe]</pS_1>
       <pT_1>[rok]</pT_1>
       <pU_1>[Pole tekstowe]</pU_1>
       <pV_1>[rok]</pV_1>
       <pW_1>[Pole tekstowe]</pW_1>
       <pX_1>[rok]</pX_1>
       <pY_1_6>[Pole tekstowe]</pY_1_6>
       <pR_2>[rok]</pR_2>
       <pS_2>[Pole tekstowe]</pS_2>
       <pT_2>[rok]</pT_2>
       <pU_2>[Pole tekstowe]</pU_2>
       <pV_2>[rok]</pV_2>
       <pW_2>[Pole tekstowe]</pW_2>
       <pX_2>[rok]</pX_2>
       <pY_2_3>[Pole tekstowe]</pY_2_3>
       <pR_3>[rok]</pR_3>
       <pS_3>[Pole tekstowe]</pS_3>
       <pT_3>[rok]</pT_3>
       <pU_3>[Pole tekstowe]</pU_3>
       <pV_3>[rok]</pV_3>
       <pW_3>[Pole tekstowe]</pW_3>
       <pX_3>[rok]</pX_3>
       <pY_3_7>[Pole tekstowe]</pY_3_7>
       <pR_4>[rok]</pR_4>
       <pS_4>[Pole tekstowe]</pS_4>
       <pT_4>[rok]</pT_4>
       <pU_4>[Pole tekstowe]</pU_4>
       <pV_4>[rok]</pV_4>
       <pW_4>[Pole tekstowe]</pW_4>
       <pX_4>[rok]</pX_4>
       <pY_4_8>[Pole tekstowe]</pY_4_8>
       <pR_5>[rok]</pR_5>
       <pS_5>[Pole tekstowe]</pS_5>
       <pT_5>[rok]</pT_5>
       <pU_5>[Pole tekstowe]</pU_5>
       <pV_5>[rok]</pV_5>
       <pW_5>[Pole tekstowe]</pW_5>
       <pX_5>[rok]</pX_5>
       <pY_5_8>[Pole tekstowe]</pY_5_8>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29>[Data wypełnienia]</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERP-70</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14411387</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4>Strzelecka</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p10_2>NR-4321</p10_2>
       <p11>Jan</p11>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <pA_1></pA_1>
       <pB_1>test pola tekstowego</pB_1>
       <pC_1></pC_1>
       <pD_1>test pola tekstowego</pD_1>
       <pE_1></pE_1>
       <pF_1>test pola tekstowego</pF_1>
       <pG_1></pG_1>
       <pH_1>test pola tekstowego</pH_1>
       <pI_1></pI_1>
       <pJ_1>test pola tekstowego</pJ_1>
       <pA_2></pA_2>
       <pB_2>test pola tekstowego</pB_2>
       <pC_2></pC_2>
       <pD_2>test pola tekstowego</pD_2>
       <pE_2></pE_2>
       <pF_2>test pola tekstowego</pF_2>
       <pG_2></pG_2>
       <pH_2>test pola tekstowego</pH_2>
       <pI_2></pI_2>
       <pJ_2>test pola tekstowego</pJ_2>
       <pA_3></pA_3>
       <pB_3>test pola tekstowego</pB_3>
       <pC_3></pC_3>
       <pD_3>test pola tekstowego</pD_3>
       <pE_3></pE_3>
       <pF_3>test pola tekstowego</pF_3>
       <pG_3></pG_3>
       <pH_3>test pola tekstowego</pH_3>
       <pI_3></pI_3>
       <pJ_3>test pola tekstowego</pJ_3>
       <pA_4></pA_4>
       <pB_4>test pola tekstowego</pB_4>
       <pC_4></pC_4>
       <pD_4>test pola tekstowego</pD_4>
       <pE_4></pE_4>
       <pF_4>test pola tekstowego</pF_4>
       <pG_4></pG_4>
       <pH_4>test pola tekstowego</pH_4>
       <pI_4></pI_4>
       <pJ_4>test pola tekstowego</pJ_4>
       <pA_5></pA_5>
       <pB_5>test pola tekstowego</pB_5>
       <pC_5></pC_5>
       <pD_5>test pola tekstowego</pD_5>
       <pE_5></pE_5>
       <pF_5>test pola tekstowego</pF_5>
       <pG_5></pG_5>
       <pH_5>test pola tekstowego</pH_5>
       <pI_5></pI_5>
       <pJ_5>test pola tekstowego</pJ_5>
       <pK_2></pK_2>
       <pL_2>10</pL_2>
       <pM_2>10</pM_2>
       <pN_2>10</pN_2>
       <pO_2>10</pO_2>
       <pP_2>10</pP_2>
       <pQ_2>test pola tekstowego</pQ_2>
       <pK_1_5></pK_1_5>
       <pL_1_5>10</pL_1_5>
       <pM_1_5>10</pM_1_5>
       <pN_1_5>10</pN_1_5>
       <pO_1_5>10</pO_1_5>
       <pP_1_5>10</pP_1_5>
       <pQ_1_5>test pola tekstowego</pQ_1_5>
       <pK_3></pK_3>
       <pL_3>10</pL_3>
       <pM_3>10</pM_3>
       <pN_3>10</pN_3>
       <pO_3>10</pO_3>
       <pP_3>10</pP_3>
       <pQ_3>test pola tekstowego</pQ_3>
       <pK_4></pK_4>
       <pL_4>10</pL_4>
       <pM_4>10</pM_4>
       <pN_4>10</pN_4>
       <pO_4>10</pO_4>
       <pP_4>10</pP_4>
       <pQ_4>test pola tekstowego</pQ_4>
       <pK_5></pK_5>
       <pL_5>10</pL_5>
       <pM_5>10</pM_5>
       <pN_5>10</pN_5>
       <pO_5>10</pO_5>
       <pP_5>10</pP_5>
       <pQ_5>test pola tekstowego</pQ_5>
       <pK_6></pK_6>
       <pL_6>10</pL_6>
       <pM_6>10</pM_6>
       <pN_6>10</pN_6>
       <pO_6>10</pO_6>
       <pP_6>10</pP_6>
       <pQ_6>test pola tekstowego</pQ_6>
       <pK_7></pK_7>
       <pL_7>10</pL_7>
       <pM_7>10</pM_7>
       <pN_7>10</pN_7>
       <pO_7>10</pO_7>
       <pP_7>10</pP_7>
       <pQ_7>test pola tekstowego</pQ_7>
       <pK_8></pK_8>
       <pL_8>10</pL_8>
       <pM_8>10</pM_8>
       <pN_8>10</pN_8>
       <pO_8>10</pO_8>
       <pP_8>10</pP_8>
       <pQ_8>test pola tekstowego</pQ_8>
       <pK_9></pK_9>
       <pL_9>10</pL_9>
       <pM_9>10</pM_9>
       <pN_9>10</pN_9>
       <pO_9>10</pO_9>
       <pP_9>10</pP_9>
       <pQ_9>test pola tekstowego</pQ_9>
       <pK_10></pK_10>
       <pL_10>10</pL_10>
       <pM_10>10</pM_10>
       <pN_10>10</pN_10>
       <pO_10>10</pO_10>
       <pP_10>10</pP_10>
       <pQ_10>test pola tekstowego</pQ_10>
       <pK_11></pK_11>
       <pL_11>10</pL_11>
       <pM_11>10</pM_11>
       <pN_11>10</pN_11>
       <pO_11>10</pO_11>
       <pP_11>10</pP_11>
       <pQ_11>test pola tekstowego</pQ_11>
       <pK_12></pK_12>
       <pL_12>10</pL_12>
       <pM_12>10</pM_12>
       <pN_12>10</pN_12>
       <pO_12>10</pO_12>
       <pP_12>10</pP_12>
       <pQ_12>test pola tekstowego</pQ_12>
       <pK_13></pK_13>
       <pL_13>10</pL_13>
       <pM_13>10</pM_13>
       <pN_13>10</pN_13>
       <pO_13>10</pO_13>
       <pP_13>10</pP_13>
       <pQ_13>test pola tekstowego</pQ_13>
       <pK_14></pK_14>
       <pL_14>10</pL_14>
       <pM_14>10</pM_14>
       <pN_14>10</pN_14>
       <pO_14>10</pO_14>
       <pP_14>10</pP_14>
       <pQ_14>test pola tekstowego</pQ_14>
       <pK_15></pK_15>
       <pL_15>10</pL_15>
       <pM_15>10</pM_15>
       <pN_15>10</pN_15>
       <pO_15>10</pO_15>
       <pP_15>10</pP_15>
       <pQ_15>test pola tekstowego</pQ_15>
       <pK_16></pK_16>
       <pL_16>10</pL_16>
       <pM_16>10</pM_16>
       <pN_16>10</pN_16>
       <pO_16>10</pO_16>
       <pP_16>10</pP_16>
       <pQ_16>test pola tekstowego</pQ_16>
       <pK_17></pK_17>
       <pL_17>10</pL_17>
       <pM_17>10</pM_17>
       <pN_17>10</pN_17>
       <pO_17>10</pO_17>
       <pP_17>10</pP_17>
       <pQ_17>test pola tekstowego</pQ_17>
       <pK_18></pK_18>
       <pL_18>10</pL_18>
       <pM_18>10</pM_18>
       <pN_18>10</pN_18>
       <pO_18>10</pO_18>
       <pP_18>10</pP_18>
       <pQ_18>test pola tekstowego</pQ_18>
       <pK_19></pK_19>
       <pL_19>10</pL_19>
       <pM_19>10</pM_19>
       <pN_19>10</pN_19>
       <pO_19>10</pO_19>
       <pP_19>10</pP_19>
       <pQ_19>test pola tekstowego</pQ_19>
       <pK_20></pK_20>
       <pL_20>10</pL_20>
       <pM_20>10</pM_20>
       <pN_20>10</pN_20>
       <pO_20>10</pO_20>
       <pP_20>10</pP_20>
       <pQ_20>test pola tekstowego</pQ_20>
       <pR_1></pR_1>
       <pS_1>test pola tekstowego</pS_1>
       <pT_1></pT_1>
       <pU_1>test pola tekstowego</pU_1>
       <pV_1></pV_1>
       <pW_1>test pola tekstowego</pW_1>
       <pX_1></pX_1>
       <pY_1_6>test pola tekstowego</pY_1_6>
       <pR_2></pR_2>
       <pS_2>test pola tekstowego</pS_2>
       <pT_2></pT_2>
       <pU_2>test pola tekstowego</pU_2>
       <pV_2></pV_2>
       <pW_2>test pola tekstowego</pW_2>
       <pX_2></pX_2>
       <pY_2_3>test pola tekstowego</pY_2_3>
       <pR_3></pR_3>
       <pS_3>test pola tekstowego</pS_3>
       <pT_3></pT_3>
       <pU_3>test pola tekstowego</pU_3>
       <pV_3></pV_3>
       <pW_3>test pola tekstowego</pW_3>
       <pX_3></pX_3>
       <pY_3_7>test pola tekstowego</pY_3_7>
       <pR_4></pR_4>
       <pS_4>test pola tekstowego</pS_4>
       <pT_4></pT_4>
       <pU_4>test pola tekstowego</pU_4>
       <pV_4></pV_4>
       <pW_4>test pola tekstowego</pW_4>
       <pX_4></pX_4>
       <pY_4_8>test pola tekstowego</pY_4_8>
       <pR_5></pR_5>
       <pS_5>test pola tekstowego</pS_5>
       <pT_5></pT_5>
       <pU_5>test pola tekstowego</pU_5>
       <pV_5></pV_5>
       <pW_5>test pola tekstowego</pW_5>
       <pX_5></pX_5>
       <pY_5_8>test pola tekstowego</pY_5_8>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29>30-10-2014</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>