Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-R (3) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14446321</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[dataRozpoczeciaDzial]</p8>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p9_2_subfield_0>[miejscowość]</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>[ulica]</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>[nr domu]</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>[nr lokalu]</p9_2_subfield_3>
       <p9_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_2_subfield_4>
       <p9_2_subfield_5>[poczta]</p9_2_subfield_5>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[Telefon]</p20>
       <p21>[Faks]</p21>
       <p22>[Mail]</p22>
       <p23>[KrajKor]</p23>
       <p24>[WojewodztwoKor]</p24>
       <p25>[PowiatKor]</p25>
       <p26>[GminaKor]</p26>
       <p27>[UlicaKor]</p27>
       <p28>[NrDomuKor]</p28>
       <p29>[NrLokaluKor]</p29>
       <p30>[MiejscowoscKor]</p30>
       <p31>[KodPocztowyKor]</p31>
       <p32>[PocztaKor]</p32>
       <p33_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_1>
       <p33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_2>
       <p33_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_3>
       <p35_1>[miesiac]</p35_1>
       <p35_2>[rok]</p35_2>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35_3>[kwartal]</p35_3>
       <p35_4>[rok]</p35_4>
       <p36_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_1>
       <p36_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_2>
       <p36_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_3>
       <p36_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_4>
       <p36_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_5>
       <p36_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_6>
       <p36_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_7>
       <p36_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_8>
       <p36_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_9>
       <p36_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_10>
       <p36_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_11>
       <p36_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_12>
       <p36_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_13>
       <p36_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_14>
       <p36_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_15>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]</p37_>
       <p38>[pkd1]</p38>
       <p39>[pole wielowierszowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[pierwszeImiePrzedst]</p45>
       <p46>[nazwiskoPrzedst]</p46>
       <p47>[Data wypełnienia]</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-R (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14446321</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p9_2_subfield_0>Poznań</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>Strzelecka</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>1</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>1</p9_2_subfield_3>
       <p9_2_subfield_4>61-155</p9_2_subfield_4>
       <p9_2_subfield_5>Poznań</p9_2_subfield_5>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>500600400</p20>
       <p21></p21>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Półwiejska</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>1</p33_2>
       <p33_3>1</p33_3>
       <p35_1>9</p35_1>
       <p35_2></p35_2>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_3></p35_3>
       <p35_4></p35_4>
       <p36_1>1</p36_1>
       <p36_2>1</p36_2>
       <p36_3>1</p36_3>
       <p36_4>1</p36_4>
       <p36_5>1</p36_5>
       <p36_6>1</p36_6>
       <p36_7>1</p36_7>
       <p36_8>1</p36_8>
       <p36_9>1</p36_9>
       <p36_10>1</p36_10>
       <p36_11>1</p36_11>
       <p36_12>1</p36_12>
       <p36_13>1</p36_13>
       <p36_14>1</p36_14>
       <p36_15>1</p36_15>
       <p37_>1</p37_>
       <p38>01.11.Z</p38>
       <p39>to jest pole wielowierszowe</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>Krzysztof</p45>
       <p46>Kowalczyk</p46>
       <p47>30-10-2014</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>