Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-Z (2) (archiwalny) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14446338</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p7_>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p10_>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p13_>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[pierwszeImiePrzedst]</p15>
       <p16>[nazwiskoPrzedst]</p16>
       <p17>[Data wypełnienia]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-Z (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14446338</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>Krzysztof</p15>
       <p16>Kowalczyk</p16>
       <p17>30-10-2014</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>