Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ARR FPZ_f1 3.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14447560</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_>
       <p7_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_1_subfield_>
       <p7_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p7_1_subfield_2>
       <p7_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_1_subfield_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[PESEL]</p10>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p12>[KRS]</p12>
       <p13>[REGON]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Gmina]</p22>
       <p23>[Powiat]</p23>
       <p24>[Wojewodztwo]</p24>
       <p25>[Telefon]</p25>
       <p26>[Faks]</p26>
       <p27>[Mail]</p27>
       <p28_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p28_1_subfield_0>
       <p28_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p28_1_subfield_1>
       <p28_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p28_1_subfield_2>
       <p28_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p28_1_subfield_3>
       <p28_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p28_2_subfield_0>
       <p28_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p28_2_subfield_1>
       <p28_3>[GminaKor]</p28_3>
       <p28_4>[PowiatKor]</p28_4>
       <p28_5>[WojewodztwoKor]</p28_5>
       <p29_1>[KrajBanku]</p29_1>
       <p29_2>[Rachunek]</p29_2>
       <p30>[Swift]</p30>
       <p31_1_>[Wartość wyboru w polu p31_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p31_1_>
       <p31_2>[rok]</p31_2>
       <p32_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32_1>
       <p32_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32_2>
       <p32_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32_3>
       <p33_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33_1>
       <p33_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33_2>
       <p33_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33_3>
       <p34_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34_1>
       <p34_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34_2>
       <p34_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34_3>
       <p35_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35_1>
       <p35_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35_2>
       <p35_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35_3>
       <p36_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36_1>
       <p36_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36_2>
       <p36_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36_3>
       <p37_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_1>
       <p37_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_2>
       <p37_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_3>
       <p38_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38_1>
       <p38_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38_2>
       <p38_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38_3>
       <p39_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39_1>
       <p39_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39_2>
       <p39_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39_3>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p42>[miejscowość]</p42>
       <p43>[Data wypełnienia]</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ARR FPZ_f1 3.0</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14447560</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p2>1</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p7_1_subfield_>2</p7_1_subfield_>
       <p7_1_subfield_2>nazwa testowa</p7_1_subfield_2>
       <p7_1_subfield_1>Kowalski</p7_1_subfield_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>23050608219</p10>
       <p11>8875155741</p11>
       <p12>12345</p12>
       <p13>773461194</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p17>PL</p17>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>500600400</p25>
       <p26></p26>
       <p27>test@test.pl</p27>
       <p28_1_subfield_0>Poznań</p28_1_subfield_0>
       <p28_1_subfield_1>Półwiejska</p28_1_subfield_1>
       <p28_1_subfield_2>1</p28_1_subfield_2>
       <p28_1_subfield_3>1</p28_1_subfield_3>
       <p28_2_subfield_0>61-155</p28_2_subfield_0>
       <p28_2_subfield_1>Poznań</p28_2_subfield_1>
       <p28_3>Poznań</p28_3>
       <p28_4>poznański</p28_4>
       <p28_5>wielkopolskie</p28_5>
       <p29_1>Polska</p29_1>
       <p29_2>453054504926965134154839080720</p29_2>
       <p30>SWIFT</p30>
       <p31_1_>1</p31_1_>
       <p31_2></p31_2>
       <p32_1>10</p32_1>
       <p32_2>10</p32_2>
       <p32_3>10</p32_3>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p33_2>10</p33_2>
       <p33_3>10</p33_3>
       <p34_1>10</p34_1>
       <p34_2>10</p34_2>
       <p34_3>10</p34_3>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p35_2>10</p35_2>
       <p35_3>10</p35_3>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p36_2>10</p36_2>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p37_2>10</p37_2>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p38_2>10</p38_2>
       <p38_3>10</p38_3>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p39_2>10</p39_2>
       <p39_3>10</p39_3>
       <p44_>1</p44_>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>30-10-2014</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>