Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SFJMIZ RZiS (archiwalny) Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości (jednostka mikro) w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14447868</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <p1_6_4_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>[pole wielowierszowe]</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6_409>[data]</p1_6_409>
       <p1_7_4>[data]</p1_7_4>
       <p1_6_4_4_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>[data]</p1_6_40>
       <p1_7_9>[data]</p1_7_9>
       <p1_1>[Pole kwoty]</p1_1>
       <p2_1>[Pole kwoty]</p2_1>
       <p3_1a>[Pole kwoty]</p3_1a>
       <p1_1a>[Pole kwoty]</p1_1a>
       <p2_1a>[Pole kwoty]</p2_1a>
       <p2_1b>[Pole kwoty]</p2_1b>
       <p1_3>[Pole kwoty]</p1_3>
       <p2_3>[Pole kwoty]</p2_3>
       <p2_3a>[Pole kwoty]</p2_3a>
       <p1_4>[Pole kwoty]</p1_4>
       <p2_4>[Pole kwoty]</p2_4>
       <p2_4a>[Pole kwoty]</p2_4a>
       <p1_5>[Pole kwoty]</p1_5>
       <p2_5>[Pole kwoty]</p2_5>
       <p2_5a>[Pole kwoty]</p2_5a>
       <p1_6>[Pole kwoty]</p1_6>
       <p2_6>[Pole kwoty]</p2_6>
       <p2_6a>[Pole kwoty]</p2_6a>
       <p1_7>[Pole kwoty]</p1_7>
       <p2_7>[Pole kwoty]</p2_7>
       <p2_7a>[Pole kwoty]</p2_7a>
       <p1_7_1>[Pole kwoty]</p1_7_1>
       <p2_7_1>[Pole kwoty]</p2_7_1>
       <p2_7b>[Pole kwoty]</p2_7b>
       <p1_8>[Pole kwoty]</p1_8>
       <p2_8>[Pole kwoty]</p2_8>
       <p2_8b>[Pole kwoty]</p2_8b>
       <p1_8a>[Pole kwoty]</p1_8a>
       <p2_8a>[Pole kwoty]</p2_8a>
       <p2_8c>[Pole kwoty]</p2_8c>
       <p1_9>[Pole kwoty]</p1_9>
       <p2_9>[Pole kwoty]</p2_9>
       <p2_9a>[Pole kwoty]</p2_9a>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p1_12>[Pole kwoty]</p1_12>
       <p2_12>[Pole kwoty]</p2_12>
       <p2_12a>[Pole kwoty]</p2_12a>
       <p1_13>[Pole kwoty]</p1_13>
       <p2_13>[Pole kwoty]</p2_13>
       <p2_13a>[Pole kwoty]</p2_13a>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJMIZ RZiS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14447868</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <rect3640></rect3640>
       <p1_6_4_4>test pola tekstowego</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>to jest pole wielowierszowe</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6_409>30-10-1990</p1_6_409>
       <p1_7_4>30-10-1990</p1_7_4>
       <p1_6_4_4_8>test pola tekstowego</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>30-10-1990</p1_6_40>
       <p1_7_9>30-10-1990</p1_7_9>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p3_1a>10</p3_1a>
       <p1_1a>10</p1_1a>
       <p2_1a>10</p2_1a>
       <p2_1b>10</p2_1b>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_3a>10</p2_3a>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_4a>10</p2_4a>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_5a>10</p2_5a>
       <p1_6>10</p1_6>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p2_6a>10</p2_6a>
       <p1_7>10</p1_7>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p2_7a>10</p2_7a>
       <p1_7_1>10</p1_7_1>
       <p2_7_1>10</p2_7_1>
       <p2_7b>10</p2_7b>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_8b>10</p2_8b>
       <p1_8a>10</p1_8a>
       <p2_8a>10</p2_8a>
       <p2_8c>10</p2_8c>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_9a>10</p2_9a>
       <p3_>1</p3_>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_12a>10</p2_12a>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_13a>10</p2_13a>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>