Pola formularza

Formularz: ZUS ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14501548</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p13>[PESEL]</p13>
       <p14_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14_1>
       <p14_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p14_2>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p16>[dataUrodzenia]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p_radio_1_>[Wartość wyboru w polu p_radio_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_radio_1_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p_radio_>[Wartość wyboru w polu p_radio. Dostępne wartości: 1 2 2 3 4 ]</p_radio_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30_subfield_0>[imię]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[nazwisko]</p30_subfield_1>
       <p31>[dataUrodzenia]</p31>
       <p32_1>[rok]</p32_1>
       <p33_1>[Pole kwoty]</p33_1>
       <p34_1>[Pole kwoty]</p34_1>
       <p35_1>[Pole kwoty]</p35_1>
       <p36_1>[Pole kwoty]</p36_1>
       <p37_1>[Pole kwoty]</p37_1>
       <p38_1>[Pole kwoty]</p38_1>
       <p39_1>[Pole tekstowe]</p39_1>
       <p32_2>[rok]</p32_2>
       <p33_2>[Pole kwoty]</p33_2>
       <p34_2>[Pole kwoty]</p34_2>
       <p35_2>[Pole kwoty]</p35_2>
       <p36_2>[Pole kwoty]</p36_2>
       <p37_2>[Pole kwoty]</p37_2>
       <p38_2>[Pole kwoty]</p38_2>
       <p39_2>[Pole tekstowe]</p39_2>
       <p32_3>[rok]</p32_3>
       <p33_3>[Pole kwoty]</p33_3>
       <p34_3>[Pole kwoty]</p34_3>
       <p35_3>[Pole kwoty]</p35_3>
       <p36_3>[Pole kwoty]</p36_3>
       <p37_3>[Pole kwoty]</p37_3>
       <p38_3>[Pole kwoty]</p38_3>
       <p39_3>[Pole tekstowe]</p39_3>
       <p32_4>[rok]</p32_4>
       <p33_4>[Pole kwoty]</p33_4>
       <p34_4>[Pole kwoty]</p34_4>
       <p35_4>[Pole kwoty]</p35_4>
       <p36_4>[Pole kwoty]</p36_4>
       <p37_4>[Pole kwoty]</p37_4>
       <p38_4>[Pole kwoty]</p38_4>
       <p39_4>[Pole tekstowe]</p39_4>
       <p32_5>[rok]</p32_5>
       <p33_5>[Pole kwoty]</p33_5>
       <p34_5>[Pole kwoty]</p34_5>
       <p35_5>[Pole kwoty]</p35_5>
       <p36_5>[Pole kwoty]</p36_5>
       <p37_5>[Pole kwoty]</p37_5>
       <p38_5>[Pole kwoty]</p38_5>
       <p39_5>[Pole tekstowe]</p39_5>
       <p32_6>[rok]</p32_6>
       <p33_6>[Pole kwoty]</p33_6>
       <p34_6>[Pole kwoty]</p34_6>
       <p35_6>[Pole kwoty]</p35_6>
       <p36_6>[Pole kwoty]</p36_6>
       <p37_6>[Pole kwoty]</p37_6>
       <p38_6>[Pole kwoty]</p38_6>
       <p39_6>[Pole tekstowe]</p39_6>
       <p32_7>[rok]</p32_7>
       <p33_7>[Pole kwoty]</p33_7>
       <p34_7>[Pole kwoty]</p34_7>
       <p35_7>[Pole kwoty]</p35_7>
       <p36_7>[Pole kwoty]</p36_7>
       <p37_7>[Pole kwoty]</p37_7>
       <p38_7>[Pole kwoty]</p38_7>
       <p39_7>[Pole tekstowe]</p39_7>
       <p32_8>[rok]</p32_8>
       <p33_8>[Pole kwoty]</p33_8>
       <p34_8>[Pole kwoty]</p34_8>
       <p35_8>[Pole kwoty]</p35_8>
       <p36_8>[Pole kwoty]</p36_8>
       <p37_8>[Pole kwoty]</p37_8>
       <p38_8>[Pole kwoty]</p38_8>
       <p39_8>[Pole tekstowe]</p39_8>
       <p32_9>[rok]</p32_9>
       <p33_9>[Pole kwoty]</p33_9>
       <p34_9>[Pole kwoty]</p34_9>
       <p35_9>[Pole kwoty]</p35_9>
       <p36_9>[Pole kwoty]</p36_9>
       <p37_9>[Pole kwoty]</p37_9>
       <p38_9>[Pole kwoty]</p38_9>
       <p39_9>[Pole tekstowe]</p39_9>
       <p32_10>[rok]</p32_10>
       <p33_10>[Pole kwoty]</p33_10>
       <p34_10>[Pole kwoty]</p34_10>
       <p35_10>[Pole kwoty]</p35_10>
       <p36_10>[Pole kwoty]</p36_10>
       <p37_10>[Pole kwoty]</p37_10>
       <p38_10>[Pole kwoty]</p38_10>
       <p39_10>[Pole tekstowe]</p39_10>
       <p32_11>[rok]</p32_11>
       <p33_11>[Pole kwoty]</p33_11>
       <p34_11>[Pole kwoty]</p34_11>
       <p35_11>[Pole kwoty]</p35_11>
       <p36_11>[Pole kwoty]</p36_11>
       <p37_11>[Pole kwoty]</p37_11>
       <p38_11>[Pole kwoty]</p38_11>
       <p39_11>[Pole tekstowe]</p39_11>
       <p32_12>[rok]</p32_12>
       <p33_12>[Pole kwoty]</p33_12>
       <p34_12>[Pole kwoty]</p34_12>
       <p35_12>[Pole kwoty]</p35_12>
       <p36_12>[Pole kwoty]</p36_12>
       <p37_12>[Pole kwoty]</p37_12>
       <p38_12>[Pole kwoty]</p38_12>
       <p39_12>[Pole tekstowe]</p39_12>
       <p32_13>[rok]</p32_13>
       <p33_13>[Pole kwoty]</p33_13>
       <p34_13>[Pole kwoty]</p34_13>
       <p35_13>[Pole kwoty]</p35_13>
       <p36_13>[Pole kwoty]</p36_13>
       <p37_13>[Pole kwoty]</p37_13>
       <p38_13>[Pole kwoty]</p38_13>
       <p39_13>[Pole tekstowe]</p39_13>
       <p32_14>[rok]</p32_14>
       <p33_14>[Pole kwoty]</p33_14>
       <p34_14>[Pole kwoty]</p34_14>
       <p35_14>[Pole kwoty]</p35_14>
       <p36_14>[Pole kwoty]</p36_14>
       <p37_14>[Pole kwoty]</p37_14>
       <p38_14>[Pole kwoty]</p38_14>
       <p39_14>[Pole tekstowe]</p39_14>
       <p32_15>[rok]</p32_15>
       <p33_15>[Pole kwoty]</p33_15>
       <p34_15>[Pole kwoty]</p34_15>
       <p35_15>[Pole kwoty]</p35_15>
       <p36_15>[Pole kwoty]</p36_15>
       <p37_15>[Pole kwoty]</p37_15>
       <p38_15>[Pole kwoty]</p38_15>
       <p39_15>[Pole tekstowe]</p39_15>
       <p32_16>[rok]</p32_16>
       <p33_16>[Pole kwoty]</p33_16>
       <p34_16>[Pole kwoty]</p34_16>
       <p35_16>[Pole kwoty]</p35_16>
       <p36_16>[Pole kwoty]</p36_16>
       <p37_16>[Pole kwoty]</p37_16>
       <p38_16>[Pole kwoty]</p38_16>
       <p39_16>[Pole tekstowe]</p39_16>
       <p32_17>[rok]</p32_17>
       <p33_17>[Pole kwoty]</p33_17>
       <p34_17>[Pole kwoty]</p34_17>
       <p35_17>[Pole kwoty]</p35_17>
       <p36_17>[Pole kwoty]</p36_17>
       <p37_17>[Pole kwoty]</p37_17>
       <p38_17>[Pole kwoty]</p38_17>
       <p39_17>[Pole tekstowe]</p39_17>
       <p32_18>[rok]</p32_18>
       <p33_18>[Pole kwoty]</p33_18>
       <p34_18>[Pole kwoty]</p34_18>
       <p35_18>[Pole kwoty]</p35_18>
       <p36_18>[Pole kwoty]</p36_18>
       <p37_18>[Pole kwoty]</p37_18>
       <p38_18>[Pole kwoty]</p38_18>
       <p39_18>[Pole tekstowe]</p39_18>
       <p32_19>[rok]</p32_19>
       <p33_19>[Pole kwoty]</p33_19>
       <p34_19>[Pole kwoty]</p34_19>
       <p35_20>[Pole kwoty]</p35_20>
       <p36_19>[Pole kwoty]</p36_19>
       <p37_19>[Pole kwoty]</p37_19>
       <p38_19>[Pole kwoty]</p38_19>
       <p39_19>[Pole tekstowe]</p39_19>
       <p32_20>[rok]</p32_20>
       <p33_20>[Pole kwoty]</p33_20>
       <p34_20>[Pole kwoty]</p34_20>
       <p35_21>[Pole kwoty]</p35_21>
       <p36_20>[Pole kwoty]</p36_20>
       <p37_20>[Pole kwoty]</p37_20>
       <p38_20>[Pole kwoty]</p38_20>
       <p39_20>[Pole tekstowe]</p39_20>
       <p40_1>[rok]</p40_1>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p45_1>[rok]</p45_1>
       <p45_2>[Pole tekstowe]</p45_2>
       <p50_1>[rok]</p50_1>
       <p50_2>[Pole tekstowe]</p50_2>
       <p55_1>[rok]</p55_1>
       <p55_2>[Pole tekstowe]</p55_2>
       <p41_1>[rok]</p41_1>
       <p41_2>[Pole tekstowe]</p41_2>
       <p46_1>[rok]</p46_1>
       <p46_2>[Pole tekstowe]</p46_2>
       <p51_1>[rok]</p51_1>
       <p51_2>[Pole tekstowe]</p51_2>
       <p56_1>[rok]</p56_1>
       <p56_2>[Pole tekstowe]</p56_2>
       <p42_1>[rok]</p42_1>
       <p42_2>[Pole tekstowe]</p42_2>
       <p47_1>[rok]</p47_1>
       <p47_2>[Pole tekstowe]</p47_2>
       <p52_1>[rok]</p52_1>
       <p52_2>[Pole tekstowe]</p52_2>
       <p57_1>[rok]</p57_1>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p43_1>[rok]</p43_1>
       <p43_2>[Pole tekstowe]</p43_2>
       <p48_1>[rok]</p48_1>
       <p48_2>[Pole tekstowe]</p48_2>
       <p53_1>[rok]</p53_1>
       <p53_2>[Pole tekstowe]</p53_2>
       <p58_1>[rok]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p44_1>[rok]</p44_1>
       <p44_2>[Pole tekstowe]</p44_2>
       <p49_1>[rok]</p49_1>
       <p49_2>[Pole tekstowe]</p49_2>
       <p54_1>[rok]</p54_1>
       <p54_2>[Pole tekstowe]</p54_2>
       <p59_1>[rok]</p59_1>
       <p59_2>[Pole tekstowe]</p59_2>
       <p60>[pole wielowierszowe]</p60>
       <p61>[pole wielowierszowe]</p61>
       <p62>[pole wielowierszowe]</p62>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64>[Data wypełnienia]</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERP-7</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14501548</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p13>23050608219</p13>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p14_2>NR-4321</p14_2>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p16>30-10-1985</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p_radio_1_>1</p_radio_1_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p_radio_>1</p_radio_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30_subfield_0>Jan</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Kowalski</p30_subfield_1>
       <p31>30-10-1985</p31>
       <p32_1></p32_1>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p34_1>10</p34_1>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p39_1>test pola tekstowego</p39_1>
       <p32_2></p32_2>
       <p33_2>10</p33_2>
       <p34_2>10</p34_2>
       <p35_2>10</p35_2>
       <p36_2>10</p36_2>
       <p37_2>10</p37_2>
       <p38_2>10</p38_2>
       <p39_2>test pola tekstowego</p39_2>
       <p32_3></p32_3>
       <p33_3>10</p33_3>
       <p34_3>10</p34_3>
       <p35_3>10</p35_3>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p38_3>10</p38_3>
       <p39_3>test pola tekstowego</p39_3>
       <p32_4></p32_4>
       <p33_4>10</p33_4>
       <p34_4>10</p34_4>
       <p35_4>10</p35_4>
       <p36_4>10</p36_4>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p38_4>10</p38_4>
       <p39_4>test pola tekstowego</p39_4>
       <p32_5></p32_5>
       <p33_5>10</p33_5>
       <p34_5>10</p34_5>
       <p35_5>10</p35_5>
       <p36_5>10</p36_5>
       <p37_5>10</p37_5>
       <p38_5>10</p38_5>
       <p39_5>test pola tekstowego</p39_5>
       <p32_6></p32_6>
       <p33_6>10</p33_6>
       <p34_6>10</p34_6>
       <p35_6>10</p35_6>
       <p36_6>10</p36_6>
       <p37_6>10</p37_6>
       <p38_6>10</p38_6>
       <p39_6>test pola tekstowego</p39_6>
       <p32_7></p32_7>
       <p33_7>10</p33_7>
       <p34_7>10</p34_7>
       <p35_7>10</p35_7>
       <p36_7>10</p36_7>
       <p37_7>10</p37_7>
       <p38_7>10</p38_7>
       <p39_7>test pola tekstowego</p39_7>
       <p32_8></p32_8>
       <p33_8>10</p33_8>
       <p34_8>10</p34_8>
       <p35_8>10</p35_8>
       <p36_8>10</p36_8>
       <p37_8>10</p37_8>
       <p38_8>10</p38_8>
       <p39_8>test pola tekstowego</p39_8>
       <p32_9></p32_9>
       <p33_9>10</p33_9>
       <p34_9>10</p34_9>
       <p35_9>10</p35_9>
       <p36_9>10</p36_9>
       <p37_9>10</p37_9>
       <p38_9>10</p38_9>
       <p39_9>test pola tekstowego</p39_9>
       <p32_10></p32_10>
       <p33_10>10</p33_10>
       <p34_10>10</p34_10>
       <p35_10>10</p35_10>
       <p36_10>10</p36_10>
       <p37_10>10</p37_10>
       <p38_10>10</p38_10>
       <p39_10>test pola tekstowego</p39_10>
       <p32_11></p32_11>
       <p33_11>10</p33_11>
       <p34_11>10</p34_11>
       <p35_11>10</p35_11>
       <p36_11>10</p36_11>
       <p37_11>10</p37_11>
       <p38_11>10</p38_11>
       <p39_11>test pola tekstowego</p39_11>
       <p32_12></p32_12>
       <p33_12>10</p33_12>
       <p34_12>10</p34_12>
       <p35_12>10</p35_12>
       <p36_12>10</p36_12>
       <p37_12>10</p37_12>
       <p38_12>10</p38_12>
       <p39_12>test pola tekstowego</p39_12>
       <p32_13></p32_13>
       <p33_13>10</p33_13>
       <p34_13>10</p34_13>
       <p35_13>10</p35_13>
       <p36_13>10</p36_13>
       <p37_13>10</p37_13>
       <p38_13>10</p38_13>
       <p39_13>test pola tekstowego</p39_13>
       <p32_14></p32_14>
       <p33_14>10</p33_14>
       <p34_14>10</p34_14>
       <p35_14>10</p35_14>
       <p36_14>10</p36_14>
       <p37_14>10</p37_14>
       <p38_14>10</p38_14>
       <p39_14>test pola tekstowego</p39_14>
       <p32_15></p32_15>
       <p33_15>10</p33_15>
       <p34_15>10</p34_15>
       <p35_15>10</p35_15>
       <p36_15>10</p36_15>
       <p37_15>10</p37_15>
       <p38_15>10</p38_15>
       <p39_15>test pola tekstowego</p39_15>
       <p32_16></p32_16>
       <p33_16>10</p33_16>
       <p34_16>10</p34_16>
       <p35_16>10</p35_16>
       <p36_16>10</p36_16>
       <p37_16>10</p37_16>
       <p38_16>10</p38_16>
       <p39_16>test pola tekstowego</p39_16>
       <p32_17></p32_17>
       <p33_17>10</p33_17>
       <p34_17>10</p34_17>
       <p35_17>10</p35_17>
       <p36_17>10</p36_17>
       <p37_17>10</p37_17>
       <p38_17>10</p38_17>
       <p39_17>test pola tekstowego</p39_17>
       <p32_18></p32_18>
       <p33_18>10</p33_18>
       <p34_18>10</p34_18>
       <p35_18>10</p35_18>
       <p36_18>10</p36_18>
       <p37_18>10</p37_18>
       <p38_18>10</p38_18>
       <p39_18>test pola tekstowego</p39_18>
       <p32_19></p32_19>
       <p33_19>10</p33_19>
       <p34_19>10</p34_19>
       <p35_20>10</p35_20>
       <p36_19>10</p36_19>
       <p37_19>10</p37_19>
       <p38_19>10</p38_19>
       <p39_19>test pola tekstowego</p39_19>
       <p32_20></p32_20>
       <p33_20>10</p33_20>
       <p34_20>10</p34_20>
       <p35_21>10</p35_21>
       <p36_20>10</p36_20>
       <p37_20>10</p37_20>
       <p38_20>10</p38_20>
       <p39_20>test pola tekstowego</p39_20>
       <p40_1></p40_1>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p45_1></p45_1>
       <p45_2>test pola tekstowego</p45_2>
       <p50_1></p50_1>
       <p50_2>test pola tekstowego</p50_2>
       <p55_1></p55_1>
       <p55_2>test pola tekstowego</p55_2>
       <p41_1></p41_1>
       <p41_2>test pola tekstowego</p41_2>
       <p46_1></p46_1>
       <p46_2>test pola tekstowego</p46_2>
       <p51_1></p51_1>
       <p51_2>test pola tekstowego</p51_2>
       <p56_1></p56_1>
       <p56_2>test pola tekstowego</p56_2>
       <p42_1></p42_1>
       <p42_2>test pola tekstowego</p42_2>
       <p47_1></p47_1>
       <p47_2>test pola tekstowego</p47_2>
       <p52_1></p52_1>
       <p52_2>test pola tekstowego</p52_2>
       <p57_1></p57_1>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p43_1></p43_1>
       <p43_2>test pola tekstowego</p43_2>
       <p48_1></p48_1>
       <p48_2>test pola tekstowego</p48_2>
       <p53_1></p53_1>
       <p53_2>test pola tekstowego</p53_2>
       <p58_1></p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p44_1></p44_1>
       <p44_2>test pola tekstowego</p44_2>
       <p49_1></p49_1>
       <p49_2>test pola tekstowego</p49_2>
       <p54_1></p54_1>
       <p54_2>test pola tekstowego</p54_2>
       <p59_1></p59_1>
       <p59_2>test pola tekstowego</p59_2>
       <p60>to jest pole wielowierszowe</p60>
       <p61>to jest pole wielowierszowe</p61>
       <p62>to jest pole wielowierszowe</p62>
       <p63_>1</p63_>
       <p64>30-10-2014</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>