Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ERR (archiwalny) Wniosek o rentę rodzinnąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14501568</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_0>[data]</pI_0>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[NIP]</pI_3>
       <pI_4>[pierwszeImie]</pI_4>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pI_7>[plec]</pI_7>
       <pI_8>[nazwiskoRodowe]</pI_8>
       <pI_10>[imieOjca]</pI_10>
       <pI_11>[imieMatki]</pI_11>
       <pI_12>[data]</pI_12>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</pII_1_>
       <pII_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</pII_2_>
       <pII_3_>[Wartość wyboru w polu pII_3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pII_3_>
       <pII_4_1>[miejscowość]</pII_4_1>
       <pII_4_2>[Pole tekstowe]</pII_4_2>
       <pII_5_>[Wartość wyboru w polu pII_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_5_>
       <pII_6>[Pole tekstowe]</pII_6>
       <pII_7_>[Wartość wyboru w polu pII_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_7_>
       <pII_8_>[Wartość wyboru w polu pII_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_8_>
       <pII_9_>[Wartość wyboru w polu pII_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_9_>
       <pII_10_>[Wartość wyboru w polu pII_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_10_>
       <pII_12>[Pole tekstowe]</pII_12>
       <pII_13_>[Wartość wyboru w polu pII_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_13_>
       <pII_14_>[Wartość wyboru w polu pII_14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_14_>
       <pII_15_>[Wartość wyboru w polu pII_15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_15_>
       <pIII_1>[PESEL]</pIII_1>
       <pIII_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_2_2>
       <pIII_3>[NIP]</pIII_3>
       <pIII_4>[pierwszeImie]</pIII_4>
       <pIII_5>[nazwisko]</pIII_5>
       <pIII_6>[dataUrodzenia]</pIII_6>
       <pIII_8>[nazwiskoRodowe]</pIII_8>
       <pIII_9>[Pole tekstowe]</pIII_9>
       <pIII_10>[imieOjca]</pIII_10>
       <pIII_11>[imieMatki]</pIII_11>
       <pIII_12>[Pole tekstowe]</pIII_12>
       <pIII_13_1>[UlicaZameldowanie]</pIII_13_1>
       <pIII_13_2>[NrDomuZameldowanie]</pIII_13_2>
       <pIII_13_3>[NrLokaluZameldowanie]</pIII_13_3>
       <pIII_13_4>[KodPocztowyZameldowanie]</pIII_13_4>
       <pIII_13_5>[MiejscowoscZameldowanie]</pIII_13_5>
       <pIII_13_6>[GminaZameldowanie]</pIII_13_6>
       <pIII_14_1>[Ulica]</pIII_14_1>
       <pIII_14_2>[NrDomu]</pIII_14_2>
       <pIII_14_3>[NrLokalu]</pIII_14_3>
       <pIII_14_4>[KodPocztowy]</pIII_14_4>
       <pIII_14_5>[Miejscowosc]</pIII_14_5>
       <pIII_14_6>[Gmina]</pIII_14_6>
       <pIII_14_7>[kraj]</pIII_14_7>
       <pIII_15_1>[UlicaKor]</pIII_15_1>
       <pIII_15_2>[NrDomuKor]</pIII_15_2>
       <pIII_15_3>[NrLokaluKor]</pIII_15_3>
       <pIII_15_4>[KodPocztowyKor]</pIII_15_4>
       <pIII_15_5>[MiejscowoscKor]</pIII_15_5>
       <pIII_15_6>[GminaKor]</pIII_15_6>
       <pIII_15_7>[kraj]</pIII_15_7>
       <pIII_15_8>[Telefon]</pIII_15_8>
       <pIII_16_1>[PESEL]</pIII_16_1>
       <pIII_16_2>[NIP]</pIII_16_2>
       <pIII_16_3_subfield_0>[imię]</pIII_16_3_subfield_0>
       <pIII_16_3_subfield_1>[nazwisko]</pIII_16_3_subfield_1>
       <pIII_16_4>[dataUrodzenia]</pIII_16_4>
       <pIII_16_5>[miejsceUrodzenia]</pIII_16_5>
       <pIII_16_6>[obywatelstwo]</pIII_16_6>
       <pIII_16_7>[imieOjca]</pIII_16_7>
       <pIII_16_8>[imieMatki]</pIII_16_8>
       <pIII_16_9>[Pole tekstowe]</pIII_16_9>
       <pIII_16_10>[Ulica]</pIII_16_10>
       <pIII_16_11>[NrDomu]</pIII_16_11>
       <pIII_16_12>[NrLokalu]</pIII_16_12>
       <pIII_16_13>[KodPocztowy]</pIII_16_13>
       <pIII_16_14>[Miejscowosc]</pIII_16_14>
       <pIII_16_15>[kraj]</pIII_16_15>
       <pIII_17_1>[PESEL]</pIII_17_1>
       <pIII_17_2>[NIP]</pIII_17_2>
       <pIII_17_3_subfield_0>[imię]</pIII_17_3_subfield_0>
       <pIII_17_3_subfield_1>[nazwisko]</pIII_17_3_subfield_1>
       <pIII_17_4>[dataUrodzenia]</pIII_17_4>
       <pIII_17_5>[miejsceUrodzenia]</pIII_17_5>
       <pIII_17_6>[obywatelstwo]</pIII_17_6>
       <pIII_17_7>[imieOjca]</pIII_17_7>
       <pIII_17_8>[imieMatki]</pIII_17_8>
       <pIII_17_9>[Pole tekstowe]</pIII_17_9>
       <pIII_17_10>[Ulica]</pIII_17_10>
       <pIII_17_11>[NrDomu]</pIII_17_11>
       <pIII_17_12>[NrLokalu]</pIII_17_12>
       <pIII_17_13>[KodPocztowy]</pIII_17_13>
       <pIII_17_14>[Miejscowosc]</pIII_17_14>
       <pIII_17_15>[kraj]</pIII_17_15>
       <pIII_18_1>[PESEL]</pIII_18_1>
       <pIII_18_2>[NIP]</pIII_18_2>
       <pIII_18_3_subfield_0>[imię]</pIII_18_3_subfield_0>
       <pIII_18_3_subfield_1>[nazwisko]</pIII_18_3_subfield_1>
       <pIII_18_4>[dataUrodzenia]</pIII_18_4>
       <pIII_18_5>[miejsceUrodzenia]</pIII_18_5>
       <pIII_18_6>[obywatelstwo]</pIII_18_6>
       <pIII_18_7>[imieOjca]</pIII_18_7>
       <pIII_18_8>[imieMatki]</pIII_18_8>
       <pIII_18_9>[Pole tekstowe]</pIII_18_9>
       <pIII_18_10>[Ulica]</pIII_18_10>
       <pIII_18_11>[NrDomu]</pIII_18_11>
       <pIII_18_12>[NrLokalu]</pIII_18_12>
       <pIII_18_13>[KodPocztowy]</pIII_18_13>
       <pIII_18_14>[Miejscowosc]</pIII_18_14>
       <pIII_18_15>[kraj]</pIII_18_15>
       <pIII_19_1>[PESEL]</pIII_19_1>
       <pIII_19_2>[NIP]</pIII_19_2>
       <pIII_19_3_subfield_0>[imię]</pIII_19_3_subfield_0>
       <pIII_19_3_subfield_1>[nazwisko]</pIII_19_3_subfield_1>
       <pIII_19_4>[dataUrodzenia]</pIII_19_4>
       <pIII_19_5>[miejsceUrodzenia]</pIII_19_5>
       <pIII_19_6>[obywatelstwo]</pIII_19_6>
       <pIII_19_7>[imieOjca]</pIII_19_7>
       <pIII_19_8>[imieMatki]</pIII_19_8>
       <pIII_19_9>[Pole tekstowe]</pIII_19_9>
       <pIII_19_10>[Ulica]</pIII_19_10>
       <pIII_19_11>[NrDomu]</pIII_19_11>
       <pIII_19_12>[NrLokalu]</pIII_19_12>
       <pIII_19_13>[KodPocztowy]</pIII_19_13>
       <pIII_19_14>[Miejscowosc]</pIII_19_14>
       <pIII_19_15>[kraj]</pIII_19_15>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_1_>
       <pIV_2_>[Wartość wyboru w polu pIV_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_2_>
       <pIV_1>[Rachunek]</pIV_1>
       <pIV_2_subfield_0>[imię]</pIV_2_subfield_0>
       <pIV_2_subfield_1>[nazwisko]</pIV_2_subfield_1>
       <pIV_3_>[Wartość wyboru w polu pIV_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_3_>
       <pIV_5_1_subfield_0>[imię]</pIV_5_1_subfield_0>
       <pIV_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pIV_5_1_subfield_1>
       <pIV_5_2>[Ulica]</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>[NrDomu]</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>[NrLokalu]</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>[KodPocztowy]</pIV_5_5>
       <pIV_5_6>[Miejscowosc]</pIV_5_6>
       <pIV_6_>[Wartość wyboru w polu pIV_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_6_>
       <pIV_7>[pole wielowierszowe]</pIV_7>
       <pIV_8_>[Wartość wyboru w polu pIV_8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_8_>
       <pIV_9_>[Wartość wyboru w polu pIV_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_9_>
       <pIV_10>[pole wielowierszowe]</pIV_10>
       <pIV_11_>[Wartość wyboru w polu pIV_11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_11_>
       <pIV_12>[pole wielowierszowe]</pIV_12>
       <pIV_13_>[Wartość wyboru w polu pIV_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_13_>
       <pIV_14>[pole wielowierszowe]</pIV_14>
       <pIV_15_>[Wartość wyboru w polu pIV_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_15_>
       <pIV_16>[pole wielowierszowe]</pIV_16>
       <pIV_17_>[Wartość wyboru w polu pIV_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_17_>
       <pIV_18_>[Wartość wyboru w polu pIV_18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_18_>
       <pIV_19_>[Wartość wyboru w polu pIV_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_19_>
       <pIV_20_>[Wartość wyboru w polu pIV_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_20_>
       <pIV_23>[pole wielowierszowe]</pIV_23>
       <pIV_21_>[Wartość wyboru w polu pIV_21. Dostępne wartości: 1 2 7 ]</pIV_21_>
       <pIV_21_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_21_1. Dostępne wartości: 1 7 ]</pIV_21_1_>
       <pIV_24>[pole wielowierszowe]</pIV_24>
       <pIV_22_>[Wartość wyboru w polu pIV_22. Dostępne wartości: 1 2 2 ]</pIV_22_>
       <pIV_22_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_22_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_22_1_>
       <pIV_25>[pole wielowierszowe]</pIV_25>
       <pIV_26_>[Wartość wyboru w polu pIV_26. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_26_>
       <pIV_28>[pole wielowierszowe]</pIV_28>
       <pIV_27_>[Wartość wyboru w polu pIV_27. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_27_>
       <pIV_28_>[Wartość wyboru w polu pIV_28. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_28_>
       <pIV_29_>[Wartość wyboru w polu pIV_29. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_29_>
       <pIV_30>[pole wielowierszowe]</pIV_30>
       <pIV_31_>[Wartość wyboru w polu pIV_31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_31_>
       <pIV_32>[pole wielowierszowe]</pIV_32>
       <pIV_33_>[Wartość wyboru w polu pIV_33. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_33_>
       <pIV_34_>[Wartość wyboru w polu pIV_34. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_34_>
       <pIV_35>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_35>
       <pIV_36_>[Wartość wyboru w polu pIV_36. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_36_>
       <pIV_36_1_4>[Data wypełnienia]</pIV_36_1_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14501568</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_0>30-10-1990</pI_0>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>8875155741</pI_3>
       <pI_4>Jan</pI_4>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pI_7>M</pI_7>
       <pI_8>Kowalski</pI_8>
       <pI_10>Stefan</pI_10>
       <pI_11>Danuta</pI_11>
       <pI_12>30-10-1990</pI_12>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_2_>1</pII_2_>
       <pII_3_>1</pII_3_>
       <pII_4_1>Poznań</pII_4_1>
       <pII_4_2>test pola tekstowego</pII_4_2>
       <pII_5_>1</pII_5_>
       <pII_6>test pola tekstowego</pII_6>
       <pII_7_>1</pII_7_>
       <pII_8_>1</pII_8_>
       <pII_9_>1</pII_9_>
       <pII_10_>1</pII_10_>
       <pII_12>test pola tekstowego</pII_12>
       <pII_13_>1</pII_13_>
       <pII_14_>1</pII_14_>
       <pII_15_>1</pII_15_>
       <pIII_1>23050608219</pIII_1>
       <pIII_2_1>1</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>NR-4321</pIII_2_2>
       <pIII_3>8875155741</pIII_3>
       <pIII_4>Jan</pIII_4>
       <pIII_5>Kowalski</pIII_5>
       <pIII_6>30-10-1985</pIII_6>
       <pIII_8>Kowalski</pIII_8>
       <pIII_9>test pola tekstowego</pIII_9>
       <pIII_10>Stefan</pIII_10>
       <pIII_11>Danuta</pIII_11>
       <pIII_12>test pola tekstowego</pIII_12>
       <pIII_13_1>Półwiejska</pIII_13_1>
       <pIII_13_2>1</pIII_13_2>
       <pIII_13_3>1</pIII_13_3>
       <pIII_13_4>61-155</pIII_13_4>
       <pIII_13_5>Poznań</pIII_13_5>
       <pIII_13_6>Poznań</pIII_13_6>
       <pIII_14_1>Strzelecka</pIII_14_1>
       <pIII_14_2>1</pIII_14_2>
       <pIII_14_3>1</pIII_14_3>
       <pIII_14_4>61-155</pIII_14_4>
       <pIII_14_5>Poznań</pIII_14_5>
       <pIII_14_6>Poznań</pIII_14_6>
       <pIII_14_7>PL</pIII_14_7>
       <pIII_15_1>Półwiejska</pIII_15_1>
       <pIII_15_2>1</pIII_15_2>
       <pIII_15_3>1</pIII_15_3>
       <pIII_15_4>61-155</pIII_15_4>
       <pIII_15_5>Poznań</pIII_15_5>
       <pIII_15_6>Poznań</pIII_15_6>
       <pIII_15_7>PL</pIII_15_7>
       <pIII_15_8>500600400</pIII_15_8>
       <pIII_16_1>23050608219</pIII_16_1>
       <pIII_16_2>8875155741</pIII_16_2>
       <pIII_16_3_subfield_0>Jan</pIII_16_3_subfield_0>
       <pIII_16_3_subfield_1>Kowalski</pIII_16_3_subfield_1>
       <pIII_16_4>30-10-1985</pIII_16_4>
       <pIII_16_5>Poznań</pIII_16_5>
       <pIII_16_6>polskie</pIII_16_6>
       <pIII_16_7>Stefan</pIII_16_7>
       <pIII_16_8>Danuta</pIII_16_8>
       <pIII_16_9>test pola tekstowego</pIII_16_9>
       <pIII_16_10>Strzelecka</pIII_16_10>
       <pIII_16_11>1</pIII_16_11>
       <pIII_16_12>1</pIII_16_12>
       <pIII_16_13>61-155</pIII_16_13>
       <pIII_16_14>Poznań</pIII_16_14>
       <pIII_16_15>PL</pIII_16_15>
       <pIII_17_1>23050608219</pIII_17_1>
       <pIII_17_2>8875155741</pIII_17_2>
       <pIII_17_3_subfield_0>Jan</pIII_17_3_subfield_0>
       <pIII_17_3_subfield_1>Kowalski</pIII_17_3_subfield_1>
       <pIII_17_4>30-10-1985</pIII_17_4>
       <pIII_17_5>Poznań</pIII_17_5>
       <pIII_17_6>polskie</pIII_17_6>
       <pIII_17_7>Stefan</pIII_17_7>
       <pIII_17_8>Danuta</pIII_17_8>
       <pIII_17_9>test pola tekstowego</pIII_17_9>
       <pIII_17_10>Strzelecka</pIII_17_10>
       <pIII_17_11>1</pIII_17_11>
       <pIII_17_12>1</pIII_17_12>
       <pIII_17_13>61-155</pIII_17_13>
       <pIII_17_14>Poznań</pIII_17_14>
       <pIII_17_15>PL</pIII_17_15>
       <pIII_18_1>23050608219</pIII_18_1>
       <pIII_18_2>8875155741</pIII_18_2>
       <pIII_18_3_subfield_0>Jan</pIII_18_3_subfield_0>
       <pIII_18_3_subfield_1>Kowalski</pIII_18_3_subfield_1>
       <pIII_18_4>30-10-1985</pIII_18_4>
       <pIII_18_5>Poznań</pIII_18_5>
       <pIII_18_6>polskie</pIII_18_6>
       <pIII_18_7>Stefan</pIII_18_7>
       <pIII_18_8>Danuta</pIII_18_8>
       <pIII_18_9>test pola tekstowego</pIII_18_9>
       <pIII_18_10>Strzelecka</pIII_18_10>
       <pIII_18_11>1</pIII_18_11>
       <pIII_18_12>1</pIII_18_12>
       <pIII_18_13>61-155</pIII_18_13>
       <pIII_18_14>Poznań</pIII_18_14>
       <pIII_18_15>PL</pIII_18_15>
       <pIII_19_1>23050608219</pIII_19_1>
       <pIII_19_2>8875155741</pIII_19_2>
       <pIII_19_3_subfield_0>Jan</pIII_19_3_subfield_0>
       <pIII_19_3_subfield_1>Kowalski</pIII_19_3_subfield_1>
       <pIII_19_4>30-10-1985</pIII_19_4>
       <pIII_19_5>Poznań</pIII_19_5>
       <pIII_19_6>polskie</pIII_19_6>
       <pIII_19_7>Stefan</pIII_19_7>
       <pIII_19_8>Danuta</pIII_19_8>
       <pIII_19_9>test pola tekstowego</pIII_19_9>
       <pIII_19_10>Strzelecka</pIII_19_10>
       <pIII_19_11>1</pIII_19_11>
       <pIII_19_12>1</pIII_19_12>
       <pIII_19_13>61-155</pIII_19_13>
       <pIII_19_14>Poznań</pIII_19_14>
       <pIII_19_15>PL</pIII_19_15>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_2_>1</pIV_2_>
       <pIV_1>453054504926965134154839080720</pIV_1>
       <pIV_2_subfield_0>Jan</pIV_2_subfield_0>
       <pIV_2_subfield_1>Kowalski</pIV_2_subfield_1>
       <pIV_3_>1</pIV_3_>
       <pIV_5_1_subfield_0>Jan</pIV_5_1_subfield_0>
       <pIV_5_1_subfield_1>Kowalski</pIV_5_1_subfield_1>
       <pIV_5_2>Strzelecka</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>1</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>1</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>61-155</pIV_5_5>
       <pIV_5_6>Poznań</pIV_5_6>
       <pIV_6_>1</pIV_6_>
       <pIV_7>to jest pole wielowierszowe</pIV_7>
       <pIV_8_>1</pIV_8_>
       <pIV_9_>1</pIV_9_>
       <pIV_10>to jest pole wielowierszowe</pIV_10>
       <pIV_11_>1</pIV_11_>
       <pIV_12>to jest pole wielowierszowe</pIV_12>
       <pIV_13_>1</pIV_13_>
       <pIV_14>to jest pole wielowierszowe</pIV_14>
       <pIV_15_>1</pIV_15_>
       <pIV_16>to jest pole wielowierszowe</pIV_16>
       <pIV_17_>1</pIV_17_>
       <pIV_18_>1</pIV_18_>
       <pIV_19_>1</pIV_19_>
       <pIV_20_>1</pIV_20_>
       <pIV_23>to jest pole wielowierszowe</pIV_23>
       <pIV_21_>1</pIV_21_>
       <pIV_21_1_>1</pIV_21_1_>
       <pIV_24>to jest pole wielowierszowe</pIV_24>
       <pIV_22_>1</pIV_22_>
       <pIV_22_1_>1</pIV_22_1_>
       <pIV_25>to jest pole wielowierszowe</pIV_25>
       <pIV_26_>1</pIV_26_>
       <pIV_28>to jest pole wielowierszowe</pIV_28>
       <pIV_27_>1</pIV_27_>
       <pIV_28_>1</pIV_28_>
       <pIV_29_>1</pIV_29_>
       <pIV_30>to jest pole wielowierszowe</pIV_30>
       <pIV_31_>1</pIV_31_>
       <pIV_32>to jest pole wielowierszowe</pIV_32>
       <pIV_33_>1</pIV_33_>
       <pIV_34_>1</pIV_34_>
       <pIV_35>10</pIV_35>
       <pIV_36_>1</pIV_36_>
       <pIV_36_1_4>30-10-2014</pIV_36_1_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>