Pola formularza

Formularz: WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14505120</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_subfield_3>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>[nazwa pełna]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_3>[drugie imię]</p2_subfield_3>
       <p3_1>[Ulica]</p3_1>
       <p3_2>[NrDomu]</p3_2>
       <p3_3>[NrLokalu]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[KodPocztowy]</p3_5>
       <p3_6>[Miejscowosc]</p3_6>
       <p3_7>[KodKraju]</p3_7>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p_subfield_0>
       <p5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6_3>[Rachunek]</p6_3>
       <p6_4>[NazwaBanku]</p6_4>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3>
       <p7_1_3>[pole wielowierszowe]</p7_1_3>
       <p7_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[Pole tekstowe]</p7_1_2>
       <p7_1_4_1>[data]</p7_1_4_1>
       <p7_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_5>
       <p7_1_3_4_subfield_0>[miejscowość]</p7_1_3_4_subfield_0>
       <p7_1_3_4_subfield_1>[ulica]</p7_1_3_4_subfield_1>
       <p7_1_3_4_subfield_2>[nr domu]</p7_1_3_4_subfield_2>
       <p7_1_3_4_subfield_3>[nr lokalu]</p7_1_3_4_subfield_3>
       <p7_1_3_4_0_subfield_0>[kod pocztowy]</p7_1_3_4_0_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_subfield_1>[poczta]</p7_1_3_4_0_subfield_1>
       <p7_1_4_2>[Pole tekstowe]</p7_1_4_2>
       <p7_1_3_9>[pole wielowierszowe]</p7_1_3_9>
       <p7_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2_1>
       <p7_2_2>[Pole tekstowe]</p7_2_2>
       <p7_2_4_1>[data]</p7_2_4_1>
       <p7_1_3_4_4_subfield_0>[miejscowość]</p7_1_3_4_4_subfield_0>
       <p7_1_3_4_4_subfield_1>[ulica]</p7_1_3_4_4_subfield_1>
       <p7_1_3_4_4_subfield_2>[nr domu]</p7_1_3_4_4_subfield_2>
       <p7_1_3_4_4_subfield_3>[nr lokalu]</p7_1_3_4_4_subfield_3>
       <p7_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_5>
       <p7_1_3_4_0_8_subfield_0>[kod pocztowy]</p7_1_3_4_0_8_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_8_subfield_1>[poczta]</p7_1_3_4_0_8_subfield_1>
       <p7_2_4_2>[Pole tekstowe]</p7_2_4_2>
       <p7_1_3_8>[pole wielowierszowe]</p7_1_3_8>
       <p7_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3_1>
       <p7_3_2>[Pole tekstowe]</p7_3_2>
       <p7_3_4_1>[data]</p7_3_4_1>
       <p7_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_5>
       <p7_1_3_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p7_1_3_4_2_subfield_0>
       <p7_1_3_4_2_subfield_1>[ulica]</p7_1_3_4_2_subfield_1>
       <p7_1_3_4_2_subfield_2>[nr domu]</p7_1_3_4_2_subfield_2>
       <p7_1_3_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p7_1_3_4_2_subfield_3>
       <p7_3_4_2>[Pole tekstowe]</p7_3_4_2>
       <p7_1_3_4_0_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p7_1_3_4_0_4_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_4_subfield_1>[poczta]</p7_1_3_4_0_4_subfield_1>
       <p7_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_4_1>
       <p7_4_2>[Pole tekstowe]</p7_4_2>
       <p7_1_3_5>[pole wielowierszowe]</p7_1_3_5>
       <p7_4_4_1>[data]</p7_4_4_1>
       <p7_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_4_5>
       <p7_1_3_4_5_subfield_0>[miejscowość]</p7_1_3_4_5_subfield_0>
       <p7_1_3_4_5_subfield_1>[ulica]</p7_1_3_4_5_subfield_1>
       <p7_1_3_4_5_subfield_2>[nr domu]</p7_1_3_4_5_subfield_2>
       <p7_1_3_4_5_subfield_3>[nr lokalu]</p7_1_3_4_5_subfield_3>
       <p7_4_4_2>[Pole tekstowe]</p7_4_4_2>
       <p7_1_3_4_0_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p7_1_3_4_0_1_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_1_subfield_1>[poczta]</p7_1_3_4_0_1_subfield_1>
       <p9>[Data wypełnienia]</p9>
       <p10>[miejscowość]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZASO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14505120</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>8875155741</p1_subfield_3>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_3>Stefan</p2_subfield_3>
       <p3_1>Strzelecka</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>61-155</p3_5>
       <p3_6>Poznań</p3_6>
       <p3_7>PL</p3_7>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p_subfield_0>3022</p_subfield_0>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_3>453054504926965134154839080720</p6_3>
       <p6_4>Bank Zachodni WBK</p6_4>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p7_1_3>to jest pole wielowierszowe</p7_1_3>
       <p7_1_1>10</p7_1_1>
       <p7_1_2>test pola tekstowego</p7_1_2>
       <p7_1_4_1>30-10-1990</p7_1_4_1>
       <p7_1_5>1</p7_1_5>
       <p7_1_3_4_subfield_0>Poznań</p7_1_3_4_subfield_0>
       <p7_1_3_4_subfield_1>Strzelecka</p7_1_3_4_subfield_1>
       <p7_1_3_4_subfield_2>1</p7_1_3_4_subfield_2>
       <p7_1_3_4_subfield_3>1</p7_1_3_4_subfield_3>
       <p7_1_3_4_0_subfield_0>61-155</p7_1_3_4_0_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_subfield_1>Poznań</p7_1_3_4_0_subfield_1>
       <p7_1_4_2>test pola tekstowego</p7_1_4_2>
       <p7_1_3_9>to jest pole wielowierszowe</p7_1_3_9>
       <p7_2_1>10</p7_2_1>
       <p7_2_2>test pola tekstowego</p7_2_2>
       <p7_2_4_1>30-10-1990</p7_2_4_1>
       <p7_1_3_4_4_subfield_0>Poznań</p7_1_3_4_4_subfield_0>
       <p7_1_3_4_4_subfield_1>Strzelecka</p7_1_3_4_4_subfield_1>
       <p7_1_3_4_4_subfield_2>1</p7_1_3_4_4_subfield_2>
       <p7_1_3_4_4_subfield_3>1</p7_1_3_4_4_subfield_3>
       <p7_2_5>1</p7_2_5>
       <p7_1_3_4_0_8_subfield_0>61-155</p7_1_3_4_0_8_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_8_subfield_1>Poznań</p7_1_3_4_0_8_subfield_1>
       <p7_2_4_2>test pola tekstowego</p7_2_4_2>
       <p7_1_3_8>to jest pole wielowierszowe</p7_1_3_8>
       <p7_3_1>10</p7_3_1>
       <p7_3_2>test pola tekstowego</p7_3_2>
       <p7_3_4_1>30-10-1990</p7_3_4_1>
       <p7_3_5>1</p7_3_5>
       <p7_1_3_4_2_subfield_0>Poznań</p7_1_3_4_2_subfield_0>
       <p7_1_3_4_2_subfield_1>Strzelecka</p7_1_3_4_2_subfield_1>
       <p7_1_3_4_2_subfield_2>1</p7_1_3_4_2_subfield_2>
       <p7_1_3_4_2_subfield_3>1</p7_1_3_4_2_subfield_3>
       <p7_3_4_2>test pola tekstowego</p7_3_4_2>
       <p7_1_3_4_0_4_subfield_0>61-155</p7_1_3_4_0_4_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_4_subfield_1>Poznań</p7_1_3_4_0_4_subfield_1>
       <p7_4_1>10</p7_4_1>
       <p7_4_2>test pola tekstowego</p7_4_2>
       <p7_1_3_5>to jest pole wielowierszowe</p7_1_3_5>
       <p7_4_4_1>30-10-1990</p7_4_4_1>
       <p7_4_5>1</p7_4_5>
       <p7_1_3_4_5_subfield_0>Poznań</p7_1_3_4_5_subfield_0>
       <p7_1_3_4_5_subfield_1>Strzelecka</p7_1_3_4_5_subfield_1>
       <p7_1_3_4_5_subfield_2>1</p7_1_3_4_5_subfield_2>
       <p7_1_3_4_5_subfield_3>1</p7_1_3_4_5_subfield_3>
       <p7_4_4_2>test pola tekstowego</p7_4_4_2>
       <p7_1_3_4_0_1_subfield_0>61-155</p7_1_3_4_0_1_subfield_0>
       <p7_1_3_4_0_1_subfield_1>Poznań</p7_1_3_4_0_1_subfield_1>
       <p9>30-10-2014</p9>
       <p10>Poznań</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>