Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS URU (archiwalny) Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14505242</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[rok]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p2>[PESEL]</p2>
       <p3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_1>
       <p3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]</p14_>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[NIP]</p19>
       <p20>[REGON]</p20>
       <p21>[PESEL]</p21>
       <p22>[nazwa]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[NIP]</p27>
       <p28>[REGON]</p28>
       <p29>[PESEL]</p29>
       <p30>[nazwa]</p30>
       <p31_subfield_0>[imię]</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>[nazwisko]</p31_subfield_1>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[NIP]</p35>
       <p36>[REGON]</p36>
       <p37>[PESEL]</p37>
       <p38>[nazwa]</p38>
       <p39_subfield_0>[imię]</p39_subfield_0>
       <p39_subfield_1>[nazwisko]</p39_subfield_1>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <PIX_4>[NIP]</PIX_4>
       <p44>[REGON]</p44>
       <p45>[PESEL]</p45>
       <p46>[nazwa]</p46>
       <p47_subfield_0>[imię]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[nazwisko]</p47_subfield_1>
       <p48_1>[Pole tekstowe]</p48_1>
       <p48_2>[Pole tekstowe]</p48_2>
       <p48_3>[Pole tekstowe]</p48_3>
       <p48_4>[Pole tekstowe]</p48_4>
       <p49_1>[Pole tekstowe]</p49_1>
       <p49_2>[Pole tekstowe]</p49_2>
       <p49_3>[Pole tekstowe]</p49_3>
       <p49_4>[Pole tekstowe]</p49_4>
       <p50>[pole wielowierszowe]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p52_>
       <p53>[Data wypełnienia]</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS URU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14505242</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1></p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p2>23050608219</p2>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>NR-4321</p3_2>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>8875155741</p19>
       <p20>773461194</p20>
       <p21>23050608219</p21>
       <p22>nazwa testowa</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>10</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>8875155741</p27>
       <p28>773461194</p28>
       <p29>23050608219</p29>
       <p30>nazwa testowa</p30>
       <p31_subfield_0>Jan</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>Kowalski</p31_subfield_1>
       <p32>10</p32>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>8875155741</p35>
       <p36>773461194</p36>
       <p37>23050608219</p37>
       <p38>nazwa testowa</p38>
       <p39_subfield_0>Jan</p39_subfield_0>
       <p39_subfield_1>Kowalski</p39_subfield_1>
       <p40>10</p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <PIX_4>8875155741</PIX_4>
       <p44>773461194</p44>
       <p45>23050608219</p45>
       <p46>nazwa testowa</p46>
       <p47_subfield_0>Jan</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>Kowalski</p47_subfield_1>
       <p48_1>test pola tekstowego</p48_1>
       <p48_2>test pola tekstowego</p48_2>
       <p48_3>test pola tekstowego</p48_3>
       <p48_4>test pola tekstowego</p48_4>
       <p49_1>test pola tekstowego</p49_1>
       <p49_2>test pola tekstowego</p49_2>
       <p49_3>test pola tekstowego</p49_3>
       <p49_4>test pola tekstowego</p49_4>
       <p50>to jest pole wielowierszowe</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52_>1</p52_>
       <p53>30-10-2014</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>