Pola formularza

Formularz: ZoPDM Zaświadczenie o pomocy de minimisPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14512078</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <pA_1_>[Wartość wyboru w polu pA_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_1_>
       <pA_2>[Pole tekstowe]</pA_2>
       <pA_3>[data]</pA_3>
       <pB_1>[NIP]</pB_1>
       <pB_2>[nazwaPelna]</pB_2>
       <pB_3_subfield_0>[miejscowość]</pB_3_subfield_0>
       <pB_3_subfield_1>[ulica]</pB_3_subfield_1>
       <pB_3_subfield_2>[nr domu]</pB_3_subfield_2>
       <pB_3_subfield_3>[nr lokalu]</pB_3_subfield_3>
       <pB_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pB_3_subfield_4>
       <pB_3_subfield_5>[poczta]</pB_3_subfield_5>
       <pC_1>[NIP]</pC_1>
       <pC1_1>[NIP]</pC1_1>
       <pC_2>[pole wielowierszowe]</pC_2>
       <pC1_2>[pole wielowierszowe]</pC1_2>
       <pC_3_subfield_0>[miejscowość]</pC_3_subfield_0>
       <pC_3_subfield_1>[ulica]</pC_3_subfield_1>
       <pC_3_subfield_2>[nr domu]</pC_3_subfield_2>
       <pC_3_subfield_3>[nr lokalu]</pC_3_subfield_3>
       <pC1_3_subfield_0>[miejscowość]</pC1_3_subfield_0>
       <pC1_3_subfield_1>[ulica]</pC1_3_subfield_1>
       <pC1_3_subfield_2>[nr domu]</pC1_3_subfield_2>
       <pC1_3_subfield_3>[nr lokalu]</pC1_3_subfield_3>
       <pC_4_subfield_0>[kod pocztowy]</pC_4_subfield_0>
       <pC_4_subfield_1>[poczta]</pC_4_subfield_1>
       <pC1_4_subfield_0>[kod pocztowy]</pC1_4_subfield_0>
       <pC1_4_subfield_1>[poczta]</pC1_4_subfield_1>
       <pD_1>[data]</pD_1>
       <pD_2>[pole wielowierszowe]</pD_2>
       <pD_3>[Pole kwoty]</pD_3>
       <pD_4>[Pole kwoty]</pD_4>
       <pD_5_>[Wartość wyboru w polu pD_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_5_>
       <pD_6_>[Wartość wyboru w polu pD_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_6_>
       <pD_7>[pole wielowierszowe]</pD_7>
       <pE_1_subfield_0>[imię]</pE_1_subfield_0>
       <pE_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_1_subfield_1>
       <pE_2>[Stanowisko]</pE_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoPDM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14512078</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <pA_1_>1</pA_1_>
       <pA_2>test pola tekstowego</pA_2>
       <pA_3>30-10-1990</pA_3>
       <pB_1>8875155741</pB_1>
       <pB_2>Pełna nazwa testowa</pB_2>
       <pB_3_subfield_0>Poznań</pB_3_subfield_0>
       <pB_3_subfield_1>Strzelecka</pB_3_subfield_1>
       <pB_3_subfield_2>1</pB_3_subfield_2>
       <pB_3_subfield_3>1</pB_3_subfield_3>
       <pB_3_subfield_4>61-155</pB_3_subfield_4>
       <pB_3_subfield_5>Poznań</pB_3_subfield_5>
       <pC_1>8875155741</pC_1>
       <pC1_1>8875155741</pC1_1>
       <pC_2>to jest pole wielowierszowe</pC_2>
       <pC1_2>to jest pole wielowierszowe</pC1_2>
       <pC_3_subfield_0>Poznań</pC_3_subfield_0>
       <pC_3_subfield_1>Strzelecka</pC_3_subfield_1>
       <pC_3_subfield_2>1</pC_3_subfield_2>
       <pC_3_subfield_3>1</pC_3_subfield_3>
       <pC1_3_subfield_0>Poznań</pC1_3_subfield_0>
       <pC1_3_subfield_1>Strzelecka</pC1_3_subfield_1>
       <pC1_3_subfield_2>1</pC1_3_subfield_2>
       <pC1_3_subfield_3>1</pC1_3_subfield_3>
       <pC_4_subfield_0>61-155</pC_4_subfield_0>
       <pC_4_subfield_1>Poznań</pC_4_subfield_1>
       <pC1_4_subfield_0>61-155</pC1_4_subfield_0>
       <pC1_4_subfield_1>Poznań</pC1_4_subfield_1>
       <pD_1>30-10-1990</pD_1>
       <pD_2>to jest pole wielowierszowe</pD_2>
       <pD_3>10</pD_3>
       <pD_4>10</pD_4>
       <pD_5_>1</pD_5_>
       <pD_6_>1</pD_6_>
       <pD_7>to jest pole wielowierszowe</pD_7>
       <pE_1_subfield_0>Jan</pE_1_subfield_0>
       <pE_1_subfield_1>Kowalski</pE_1_subfield_1>
       <pE_2>manager</pE_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>