Pola formularza

Formularz: OrzP-2 Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539421</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_1>[nazwaPelna]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_3>[KRS]</p4_3>
       <p4_4_subfield_0>[miejscowość]</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>[ulica]</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_2>[nr domu]</p4_4_subfield_2>
       <p4_4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_4_subfield_3>
       <p4_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_4_subfield_4>
       <p4_4_subfield_5>[poczta]</p4_4_subfield_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p4_8_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_8_subfield_0>
       <p4_8_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_8_subfield_1>
       <p4_8_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_8_subfield_2>
       <p4_8_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_8_subfield_3>
       <p4_8_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p4_8_subfield_4>
       <p4_8_subfield_5>[poczta korespondencji]</p4_8_subfield_5>
       <p4_9>[WWW]</p4_9>
       <p4_10>[Mail]</p4_10>
       <p4_11>[Telefon]</p4_11>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6_2>[Telefon]</p6_2>
       <p6_4>[Faks]</p6_4>
       <p7>[Mail]</p7>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_1>[data]</p9_1>
       <p9_2>[data]</p9_2>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <rect5>[Koniec strony]</rect5>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p12_0>[Pole tekstowe]</p12_0>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p12_3>[pole wielowierszowe]</p12_3>
       <p12_5>[pole wielowierszowe]</p12_5>
       <p12_6>[pole wielowierszowe]</p12_6>
       <p12_7>[pole wielowierszowe]</p12_7>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p13_0>[Pole tekstowe]</p13_0>
       <p13_1>[pole wielowierszowe]</p13_1>
       <p13_3>[pole wielowierszowe]</p13_3>
       <p13_4>[pole wielowierszowe]</p13_4>
       <p13_5>[pole wielowierszowe]</p13_5>
       <p13_6>[pole wielowierszowe]</p13_6>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <p14_0>[Pole tekstowe]</p14_0>
       <p14_2>[pole wielowierszowe]</p14_2>
       <p14_4>[pole wielowierszowe]</p14_4>
       <p14_5>[pole wielowierszowe]</p14_5>
       <p14_6>[pole wielowierszowe]</p14_6>
       <p14_7>[pole wielowierszowe]</p14_7>
       <p14_3>[pole wielowierszowe]</p14_3>
       <p15_0>[Pole tekstowe]</p15_0>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_4>[pole wielowierszowe]</p15_4>
       <p15_5>[pole wielowierszowe]</p15_5>
       <p15_6>[pole wielowierszowe]</p15_6>
       <p15_7>[pole wielowierszowe]</p15_7>
       <p15_3>[pole wielowierszowe]</p15_3>
       <p16_0>[Pole tekstowe]</p16_0>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p16_4>[pole wielowierszowe]</p16_4>
       <p16_5>[pole wielowierszowe]</p16_5>
       <p16_6>[pole wielowierszowe]</p16_6>
       <p16_7>[pole wielowierszowe]</p16_7>
       <p16_3>[pole wielowierszowe]</p16_3>
       <p17_0>[Pole tekstowe]</p17_0>
       <p17_2>[pole wielowierszowe]</p17_2>
       <p17_4>[pole wielowierszowe]</p17_4>
       <p17_5>[pole wielowierszowe]</p17_5>
       <p17_6>[pole wielowierszowe]</p17_6>
       <p17_7>[pole wielowierszowe]</p17_7>
       <p17_3>[pole wielowierszowe]</p17_3>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p18_2>[pole wielowierszowe]</p18_2>
       <p19_1>[pole wielowierszowe]</p19_1>
       <p19_2>[pole wielowierszowe]</p19_2>
       <p19_3>[pole wielowierszowe]</p19_3>
       <p20_1>[pole wielowierszowe]</p20_1>
       <p20_2>[pole wielowierszowe]</p20_2>
       <p20_3>[pole wielowierszowe]</p20_3>
       <p21_1>[pole wielowierszowe]</p21_1>
       <p21_2>[pole wielowierszowe]</p21_2>
       <p21_3>[pole wielowierszowe]</p21_3>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25_1>[pole wielowierszowe]</p25_1>
       <p25_2>[pole wielowierszowe]</p25_2>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p24_2>[Pole kwoty]</p24_2>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p24_4>[Pole kwoty]</p24_4>
       <p24_5>[Pole kwoty]</p24_5>
       <p24_6>[Pole kwoty]</p24_6>
       <p24_7>[Pole kwoty]</p24_7>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2_4>[Pole kwoty]</p25_2_4>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p25_4>[Pole kwoty]</p25_4>
       <p25_5>[Pole kwoty]</p25_5>
       <p25_6>[Pole kwoty]</p25_6>
       <p25_7>[Pole kwoty]</p25_7>
       <p26_1>[Pole tekstowe]</p26_1>
       <p26_2>[Pole kwoty]</p26_2>
       <p26_3>[Pole tekstowe]</p26_3>
       <p26_4>[Pole kwoty]</p26_4>
       <p26_5>[Pole kwoty]</p26_5>
       <p26_6>[Pole kwoty]</p26_6>
       <p26_7>[Pole kwoty]</p26_7>
       <p27_0>[Pole tekstowe]</p27_0>
       <p27_01>[Pole tekstowe]</p27_01>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p27_2>[Pole kwoty]</p27_2>
       <p27_3>[Pole tekstowe]</p27_3>
       <p27_4>[Pole kwoty]</p27_4>
       <p27_5>[Pole kwoty]</p27_5>
       <p27_6>[Pole kwoty]</p27_6>
       <p27_7>[Pole kwoty]</p27_7>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p28_2>[Pole kwoty]</p28_2>
       <p28_3>[Pole tekstowe]</p28_3>
       <p28_4>[Pole kwoty]</p28_4>
       <p28_5>[Pole kwoty]</p28_5>
       <p28_6>[Pole kwoty]</p28_6>
       <p28_7>[Pole kwoty]</p28_7>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <p29_1>[Pole tekstowe]</p29_1>
       <p29_2>[Pole kwoty]</p29_2>
       <p29_3>[Pole tekstowe]</p29_3>
       <p29_4>[Pole kwoty]</p29_4>
       <p29_5>[Pole kwoty]</p29_5>
       <p29_6>[Pole kwoty]</p29_6>
       <p29_7>[Pole kwoty]</p29_7>
       <p30_1>[Pole tekstowe]</p30_1>
       <p30_2>[Pole kwoty]</p30_2>
       <p30_3>[Pole tekstowe]</p30_3>
       <p30_4>[Pole kwoty]</p30_4>
       <p30_5>[Pole kwoty]</p30_5>
       <p30_6>[Pole kwoty]</p30_6>
       <p30_7>[Pole kwoty]</p30_7>
       <p31_0>[Pole tekstowe]</p31_0>
       <p31_01>[Pole tekstowe]</p31_01>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p31_2>[Pole kwoty]</p31_2>
       <p31_3>[Pole tekstowe]</p31_3>
       <p31_4>[Pole kwoty]</p31_4>
       <p31_5>[Pole kwoty]</p31_5>
       <p31_6>[Pole kwoty]</p31_6>
       <p31_7>[Pole kwoty]</p31_7>
       <p32_1>[Pole tekstowe]</p32_1>
       <p32_2>[Pole kwoty]</p32_2>
       <p32_3>[Pole tekstowe]</p32_3>
       <p32_4>[Pole kwoty]</p32_4>
       <p32_5>[Pole kwoty]</p32_5>
       <p32_6>[Pole kwoty]</p32_6>
       <p32_7>[Pole kwoty]</p32_7>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <p33_1>[Pole tekstowe]</p33_1>
       <p33_2>[Pole kwoty]</p33_2>
       <p33_3>[Pole tekstowe]</p33_3>
       <p33_4>[Pole kwoty]</p33_4>
       <p33_5>[Pole kwoty]</p33_5>
       <p33_6>[Pole kwoty]</p33_6>
       <p33_7>[Pole kwoty]</p33_7>
       <p34_1>[Pole tekstowe]</p34_1>
       <p34_2>[Pole kwoty]</p34_2>
       <p34_3>[Pole tekstowe]</p34_3>
       <p34_4>[Pole kwoty]</p34_4>
       <p34_5>[Pole kwoty]</p34_5>
       <p34_6>[Pole kwoty]</p34_6>
       <p34_7>[Pole kwoty]</p34_7>
       <p35_0>[Pole tekstowe]</p35_0>
       <p35_01>[Pole tekstowe]</p35_01>
       <p35_1>[Pole tekstowe]</p35_1>
       <p35_2>[Pole kwoty]</p35_2>
       <p35_3>[Pole tekstowe]</p35_3>
       <p35_4>[Pole kwoty]</p35_4>
       <p35_5>[Pole kwoty]</p35_5>
       <p35_6>[Pole kwoty]</p35_6>
       <p35_7>[Pole kwoty]</p35_7>
       <rect11>[Pole podziału sekcji]</rect11>
       <p37_1>[Pole tekstowe]</p37_1>
       <p37_2>[Pole kwoty]</p37_2>
       <p37_3>[Pole tekstowe]</p37_3>
       <p37_4>[Pole kwoty]</p37_4>
       <p37_5>[Pole kwoty]</p37_5>
       <p37_6>[Pole kwoty]</p37_6>
       <p37_7>[Pole kwoty]</p37_7>
       <p38_1>[Pole tekstowe]</p38_1>
       <p38_2>[Pole kwoty]</p38_2>
       <p38_3>[Pole tekstowe]</p38_3>
       <p38_4>[Pole kwoty]</p38_4>
       <p38_5>[Pole kwoty]</p38_5>
       <p38_6>[Pole kwoty]</p38_6>
       <p38_7>[Pole kwoty]</p38_7>
       <p39_0>[Pole tekstowe]</p39_0>
       <p39_01>[Pole tekstowe]</p39_01>
       <p39_1>[Pole tekstowe]</p39_1>
       <p39_2>[Pole kwoty]</p39_2>
       <p39_3>[Pole tekstowe]</p39_3>
       <p39_4>[Pole kwoty]</p39_4>
       <p39_5>[Pole kwoty]</p39_5>
       <p39_6>[Pole kwoty]</p39_6>
       <p39_7>[Pole kwoty]</p39_7>
       <rect14>[Pole podziału sekcji]</rect14>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43_1>[Pole kwoty]</p43_1>
       <p43_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_2>
       <p44_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_2>
       <p45_1>[Pole kwoty]</p45_1>
       <p45_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_2>
       <p46_1>[Pole kwoty]</p46_1>
       <p46_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_2>
       <p47_1>[Pole kwoty]</p47_1>
       <p47_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47_2>
       <p48_1>[Pole kwoty]</p48_1>
       <p48_2>[Pole kwoty]</p48_2>
       <p48_3>[Pole kwoty]</p48_3>
       <p48_4>[Pole kwoty]</p48_4>
       <p49_1>[Pole kwoty]</p49_1>
       <p49_2>[Pole kwoty]</p49_2>
       <p49_3>[Pole kwoty]</p49_3>
       <p49_4>[Pole kwoty]</p49_4>
       <p50_1>[Pole kwoty]</p50_1>
       <p50_2>[Pole kwoty]</p50_2>
       <p50_3>[Pole kwoty]</p50_3>
       <p50_4>[Pole kwoty]</p50_4>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <rect16>[Pole powtarzalne]</rect16>
       <p57_1>[Pole kwoty]</p57_1>
       <p57_2>[Pole kwoty]</p57_2>
       <p57_3>[Pole kwoty]</p57_3>
       <p57_4>[Pole kwoty]</p57_4>
       <rect17>[Pole podziału sekcji]</rect17>
       <rect18>[Pole podziału sekcji]</rect18>
       <rect19>[Koniec strony]</rect19>
       <p58>[pole wielowierszowe]</p58>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p60_>[Wartość wyboru w polu p60. Dostępne wartości: 1 2 ]</p60_>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p61_>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64>[Data wypełnienia]</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OrzP-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539421</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_1>Pełna nazwa testowa</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <rect1></rect1>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_3>12345</p4_3>
       <p4_4_subfield_0>Poznań</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>Strzelecka</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_2>1</p4_4_subfield_2>
       <p4_4_subfield_3>1</p4_4_subfield_3>
       <p4_4_subfield_4>61-155</p4_4_subfield_4>
       <p4_4_subfield_5>Poznań</p4_4_subfield_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p4_8_subfield_0>Poznań</p4_8_subfield_0>
       <p4_8_subfield_1>Półwiejska</p4_8_subfield_1>
       <p4_8_subfield_2>1</p4_8_subfield_2>
       <p4_8_subfield_3>1</p4_8_subfield_3>
       <p4_8_subfield_4>61-155</p4_8_subfield_4>
       <p4_8_subfield_5>Poznań</p4_8_subfield_5>
       <p4_9></p4_9>
       <p4_10>test@test.pl</p4_10>
       <p4_11>500600400</p4_11>
       <rect2></rect2>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6_2>500600400</p6_2>
       <p6_4></p6_4>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <rect3></rect3>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_1>30-10-1990</p9_1>
       <p9_2>30-10-1990</p9_2>
       <rect4></rect4>
       <rect5></rect5>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p12_0>test pola tekstowego</p12_0>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p12_3>to jest pole wielowierszowe</p12_3>
       <p12_5>to jest pole wielowierszowe</p12_5>
       <p12_6>to jest pole wielowierszowe</p12_6>
       <p12_7>to jest pole wielowierszowe</p12_7>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p13_0>test pola tekstowego</p13_0>
       <p13_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1>
       <p13_3>to jest pole wielowierszowe</p13_3>
       <p13_4>to jest pole wielowierszowe</p13_4>
       <p13_5>to jest pole wielowierszowe</p13_5>
       <p13_6>to jest pole wielowierszowe</p13_6>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <p14_0>test pola tekstowego</p14_0>
       <p14_2>to jest pole wielowierszowe</p14_2>
       <p14_4>to jest pole wielowierszowe</p14_4>
       <p14_5>to jest pole wielowierszowe</p14_5>
       <p14_6>to jest pole wielowierszowe</p14_6>
       <p14_7>to jest pole wielowierszowe</p14_7>
       <p14_3>to jest pole wielowierszowe</p14_3>
       <p15_0>test pola tekstowego</p15_0>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_4>to jest pole wielowierszowe</p15_4>
       <p15_5>to jest pole wielowierszowe</p15_5>
       <p15_6>to jest pole wielowierszowe</p15_6>
       <p15_7>to jest pole wielowierszowe</p15_7>
       <p15_3>to jest pole wielowierszowe</p15_3>
       <p16_0>test pola tekstowego</p16_0>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p16_4>to jest pole wielowierszowe</p16_4>
       <p16_5>to jest pole wielowierszowe</p16_5>
       <p16_6>to jest pole wielowierszowe</p16_6>
       <p16_7>to jest pole wielowierszowe</p16_7>
       <p16_3>to jest pole wielowierszowe</p16_3>
       <p17_0>test pola tekstowego</p17_0>
       <p17_2>to jest pole wielowierszowe</p17_2>
       <p17_4>to jest pole wielowierszowe</p17_4>
       <p17_5>to jest pole wielowierszowe</p17_5>
       <p17_6>to jest pole wielowierszowe</p17_6>
       <p17_7>to jest pole wielowierszowe</p17_7>
       <p17_3>to jest pole wielowierszowe</p17_3>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p18_2>to jest pole wielowierszowe</p18_2>
       <p19_1>to jest pole wielowierszowe</p19_1>
       <p19_2>to jest pole wielowierszowe</p19_2>
       <p19_3>to jest pole wielowierszowe</p19_3>
       <p20_1>to jest pole wielowierszowe</p20_1>
       <p20_2>to jest pole wielowierszowe</p20_2>
       <p20_3>to jest pole wielowierszowe</p20_3>
       <p21_1>to jest pole wielowierszowe</p21_1>
       <p21_2>to jest pole wielowierszowe</p21_2>
       <p21_3>to jest pole wielowierszowe</p21_3>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25_1>to jest pole wielowierszowe</p25_1>
       <p25_2>to jest pole wielowierszowe</p25_2>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p24_2>10</p24_2>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p24_4>10</p24_4>
       <p24_5>10</p24_5>
       <p24_6>10</p24_6>
       <p24_7>10</p24_7>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2_4>10</p25_2_4>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p25_4>10</p25_4>
       <p25_5>10</p25_5>
       <p25_6>10</p25_6>
       <p25_7>10</p25_7>
       <p26_1>test pola tekstowego</p26_1>
       <p26_2>10</p26_2>
       <p26_3>test pola tekstowego</p26_3>
       <p26_4>10</p26_4>
       <p26_5>10</p26_5>
       <p26_6>10</p26_6>
       <p26_7>10</p26_7>
       <p27_0>test pola tekstowego</p27_0>
       <p27_01>test pola tekstowego</p27_01>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p27_3>test pola tekstowego</p27_3>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p27_5>10</p27_5>
       <p27_6>10</p27_6>
       <p27_7>10</p27_7>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p28_3>test pola tekstowego</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p28_5>10</p28_5>
       <p28_6>10</p28_6>
       <p28_7>10</p28_7>
       <rect7></rect7>
       <p29_1>test pola tekstowego</p29_1>
       <p29_2>10</p29_2>
       <p29_3>test pola tekstowego</p29_3>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p29_5>10</p29_5>
       <p29_6>10</p29_6>
       <p29_7>10</p29_7>
       <p30_1>test pola tekstowego</p30_1>
       <p30_2>10</p30_2>
       <p30_3>test pola tekstowego</p30_3>
       <p30_4>10</p30_4>
       <p30_5>10</p30_5>
       <p30_6>10</p30_6>
       <p30_7>10</p30_7>
       <p31_0>test pola tekstowego</p31_0>
       <p31_01>test pola tekstowego</p31_01>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p31_2>10</p31_2>
       <p31_3>test pola tekstowego</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p31_5>10</p31_5>
       <p31_6>10</p31_6>
       <p31_7>10</p31_7>
       <p32_1>test pola tekstowego</p32_1>
       <p32_2>10</p32_2>
       <p32_3>test pola tekstowego</p32_3>
       <p32_4>10</p32_4>
       <p32_5>10</p32_5>
       <p32_6>10</p32_6>
       <p32_7>10</p32_7>
       <rect9></rect9>
       <p33_1>test pola tekstowego</p33_1>
       <p33_2>10</p33_2>
       <p33_3>test pola tekstowego</p33_3>
       <p33_4>10</p33_4>
       <p33_5>10</p33_5>
       <p33_6>10</p33_6>
       <p33_7>10</p33_7>
       <p34_1>test pola tekstowego</p34_1>
       <p34_2>10</p34_2>
       <p34_3>test pola tekstowego</p34_3>
       <p34_4>10</p34_4>
       <p34_5>10</p34_5>
       <p34_6>10</p34_6>
       <p34_7>10</p34_7>
       <p35_0>test pola tekstowego</p35_0>
       <p35_01>test pola tekstowego</p35_01>
       <p35_1>test pola tekstowego</p35_1>
       <p35_2>10</p35_2>
       <p35_3>test pola tekstowego</p35_3>
       <p35_4>10</p35_4>
       <p35_5>10</p35_5>
       <p35_6>10</p35_6>
       <p35_7>10</p35_7>
       <rect11></rect11>
       <p37_1>test pola tekstowego</p37_1>
       <p37_2>10</p37_2>
       <p37_3>test pola tekstowego</p37_3>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p37_5>10</p37_5>
       <p37_6>10</p37_6>
       <p37_7>10</p37_7>
       <p38_1>test pola tekstowego</p38_1>
       <p38_2>10</p38_2>
       <p38_3>test pola tekstowego</p38_3>
       <p38_4>10</p38_4>
       <p38_5>10</p38_5>
       <p38_6>10</p38_6>
       <p38_7>10</p38_7>
       <p39_0>test pola tekstowego</p39_0>
       <p39_01>test pola tekstowego</p39_01>
       <p39_1>test pola tekstowego</p39_1>
       <p39_2>10</p39_2>
       <p39_3>test pola tekstowego</p39_3>
       <p39_4>10</p39_4>
       <p39_5>10</p39_5>
       <p39_6>10</p39_6>
       <p39_7>10</p39_7>
       <rect14></rect14>
       <p42>10</p42>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p43_2>10</p43_2>
       <p44_2>10</p44_2>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p45_2>10</p45_2>
       <p46_1>10</p46_1>
       <p46_2>10</p46_2>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p47_2>10</p47_2>
       <p48_1>10</p48_1>
       <p48_2>10</p48_2>
       <p48_3>10</p48_3>
       <p48_4>10</p48_4>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p49_2>10</p49_2>
       <p49_3>10</p49_3>
       <p49_4>10</p49_4>
       <p50_1>10</p50_1>
       <p50_2>10</p50_2>
       <p50_3>10</p50_3>
       <p50_4>10</p50_4>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <rect16></rect16>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p57_2>10</p57_2>
       <p57_3>10</p57_3>
       <p57_4>10</p57_4>
       <rect17></rect17>
       <rect18></rect18>
       <rect19></rect19>
       <p58>to jest pole wielowierszowe</p58>
       <p59_>1</p59_>
       <p60_>1</p60_>
       <p61_>1</p61_>
       <p62_>1</p62_>
       <p63_>1</p63_>
       <p64>30-10-2014</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>