Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ERR-W (archiwalny) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539506</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[UlicaZameldowanie]</p7>
       <p8>[NrDomuZameldowanie]</p8>
       <p9>[NrLokaluZameldowanie]</p9>
       <p10>[KodPocztowyZameldowanie]</p10>
       <p11>[MiejscowoscZameldowanie]</p11>
       <p12>[GminaZameldowanie]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[kraj]</p19>
       <p20>[UlicaKor]</p20>
       <p21>[NrDomuKor]</p21>
       <p22>[NrLokaluKor]</p22>
       <p23>[KodPocztowyKor]</p23>
       <p24>[MiejscowoscKor]</p24>
       <p25>[GminaKor]</p25>
       <p26>[kraj]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p28_>
       <p29>[Rachunek]</p29>
       <p30_subfield_0>[imię]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[nazwisko]</p30_subfield_1>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[bank]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p38>[bank]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42>[bank]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p46_>
       <p47>[PESEL]</p47>
       <p48_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p48_1>
       <p48_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p48_2>
       <p49_subfield_0>[imię]</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>[nazwisko]</p49_subfield_1>
       <p50>[Ulica]</p50>
       <p51>[NrDomu]</p51>
       <p52>[NrLokalu]</p52>
       <p53>[KodPocztowy]</p53>
       <p54>[Miejscowosc]</p54>
       <p55>[Gmina]</p55>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p56_>
       <p57>[Data wypełnienia]</p57>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERR-W</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539506</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20>Półwiejska</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>453054504926965134154839080720</p29>
       <p30_subfield_0>Jan</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Kowalski</p30_subfield_1>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34></p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p38></p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42></p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>23050608219</p47>
       <p48_1>1</p48_1>
       <p48_2>NR-4321</p48_2>
       <p49_subfield_0>Jan</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>Kowalski</p49_subfield_1>
       <p50>Strzelecka</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>61-155</p53>
       <p54>Poznań</p54>
       <p55>Poznań</p55>
       <p56_>1</p56_>
       <p57>30-10-2014</p57>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>