Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS EUZ (archiwalny) Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539524</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p14_1_subfield_0>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16>[PESEL]</p16>
       <p17_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p17_1>
       <p17_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p17_2>
       <p18>[pierwszeImie]</p18>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20>[dataUrodzenia]</p20>
       <p21>: / Babka:Babka / Dziadek:Dziadek / Dziecko własne, przysposobone lub dziecko małżonka:Dziecko własne, przysposobone lub dziecko małżonka / Inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólny gospodarstwie domowym:Inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólny gospodarstwie domowym / Macocha:Macocha / Małżonek:Małżonek / Matka:Matka / Ojciec:Ojciec / Ojczym:Ojczym / Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone:Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone / Wnuk lub dziecko dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej:Wnuk lub dziecko dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[Ulica]</p24>
       <p25>[NrDomu]</p25>
       <p26>[NrLokalu]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[Gmina]</p29>
       <p30>[kraj]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[PESEL]</p32>
       <p33_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p33_1>
       <p33_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p33_2>
       <p34>[pierwszeImie]</p34>
       <p35>[nazwisko]</p35>
       <p36>[dataUrodzenia]</p36>
       <p37>: / Babka:Babka / Dziadek:Dziadek / Dziecko własne, przysposobone lub dziecko małżonka:Dziecko własne, przysposobone lub dziecko małżonka / Inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólny gospodarstwie domowym:Inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólny gospodarstwie domowym / Macocha:Macocha / Małżonek:Małżonek / Matka:Matka / Ojciec:Ojciec / Ojczym:Ojczym / Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone:Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone / Wnuk lub dziecko dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej:Wnuk lub dziecko dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[Ulica]</p40>
       <p41>[NrDomu]</p41>
       <p42>[NrLokalu]</p42>
       <p43>[KodPocztowy]</p43>
       <p44>[Miejscowosc]</p44>
       <p45>[Gmina]</p45>
       <p46>[kraj]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[PESEL]</p48>
       <p49_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p49_1>
       <p49_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p49_2>
       <p50>[pierwszeImie]</p50>
       <p51>[nazwisko]</p51>
       <p52>[dataUrodzenia]</p52>
       <p53>: / Babka:Babka / Dziadek:Dziadek / Dziecko własne, przysposobone lub dziecko małżonka:Dziecko własne, przysposobone lub dziecko małżonka / Inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólny gospodarstwie domowym:Inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólny gospodarstwie domowym / Macocha:Macocha / Małżonek:Małżonek / Matka:Matka / Ojciec:Ojciec / Ojczym:Ojczym / Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone:Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone / Wnuk lub dziecko dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej:Wnuk lub dziecko dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej</p53>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[Ulica]</p56>
       <p57>[NrDomu]</p57>
       <p58>[NrLokalu]</p58>
       <p59>[KodPocztowy]</p59>
       <p60>[Miejscowosc]</p60>
       <p61>[Gmina]</p61>
       <p62>[kraj]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Data wypełnienia]</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EUZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539524</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14_1_subfield_0>26</p14_1_subfield_0>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>23050608219</p16>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_2>NR-4321</p17_2>
       <p18>Jan</p18>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20>30-10-1985</p20>
       <p21></p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>Strzelecka</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>23050608219</p32>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>NR-4321</p33_2>
       <p34>Jan</p34>
       <p35>Kowalski</p35>
       <p36>30-10-1985</p36>
       <p37></p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>Strzelecka</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>61-155</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>PL</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>23050608219</p48>
       <p49_1>1</p49_1>
       <p49_2>NR-4321</p49_2>
       <p50>Jan</p50>
       <p51>Kowalski</p51>
       <p52>30-10-1985</p52>
       <p53></p53>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>Strzelecka</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>61-155</p59>
       <p60>Poznań</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>PL</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>30-10-2014</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>