Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SFJMAZ BIL (archiwalny) Bilans - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości (jednostka mała) w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14552378</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <p13_1>[pole wielowierszowe]</p13_1>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <p13_3>[pole wielowierszowe]</p13_3>
       <p1a_1_1_1>[Pole kwoty]</p1a_1_1_1>
       <p1a_1_2_1>[Pole kwoty]</p1a_1_2_1>
       <pA1a_1_2_1>[Pole kwoty]</pA1a_1_2_1>
       <p1a_2_1_1>[Pole kwoty]</p1a_2_1_1>
       <p1a_2_2_1>[Pole kwoty]</p1a_2_2_1>
       <pA1a_2_2_1>[Pole kwoty]</pA1a_2_2_1>
       <p1a_2_1_2>[Pole kwoty]</p1a_2_1_2>
       <p1a_2_2_2>[Pole kwoty]</p1a_2_2_2>
       <pA1a_2_2_2>[Pole kwoty]</pA1a_2_2_2>
       <p1a_2_1_3>[Pole kwoty]</p1a_2_1_3>
       <p1a_2_2_3>[Pole kwoty]</p1a_2_2_3>
       <pA1a_2_2_3>[Pole kwoty]</pA1a_2_2_3>
       <p1a_3_1_1>[Pole kwoty]</p1a_3_1_1>
       <p1a_3_2_1>[Pole kwoty]</p1a_3_2_1>
       <pA1a_3_2_1>[Pole kwoty]</pA1a_3_2_1>
       <p1a_4_1_1>[Pole kwoty]</p1a_4_1_1>
       <p1a_4_2_1>[Pole kwoty]</p1a_4_2_1>
       <pA1a_4_2_1>[Pole kwoty]</pA1a_4_2_1>
       <p1a_4_1_2>[Pole kwoty]</p1a_4_1_2>
       <p1a_4_2_2>[Pole kwoty]</p1a_4_2_2>
       <pA1a_4_2_2>[Pole kwoty]</pA1a_4_2_2>
       <p1a_4_1_3>[Pole kwoty]</p1a_4_1_3>
       <p1a_4_2_3>[Pole kwoty]</p1a_4_2_3>
       <pA1a_4_2_3>[Pole kwoty]</pA1a_4_2_3>
       <p1a_5_1_7>[Pole kwoty]</p1a_5_1_7>
       <p1a_5_2_7>[Pole kwoty]</p1a_5_2_7>
       <pA1a_5_2_7>[Pole kwoty]</pA1a_5_2_7>
       <p1b_1_1_1>[Pole kwoty]</p1b_1_1_1>
       <p1b_1_2_1>[Pole kwoty]</p1b_1_2_1>
       <pA1b_1_2_1>[Pole kwoty]</pA1b_1_2_1>
       <p1b_2_1_1>[Pole kwoty]</p1b_2_1_1>
       <p1b_2_2_1>[Pole kwoty]</p1b_2_2_1>
       <pA1b_2_2_1>[Pole kwoty]</pA1b_2_2_1>
       <p1b_2_1_2>[Pole kwoty]</p1b_2_1_2>
       <p1b_2_2_2>[Pole kwoty]</p1b_2_2_2>
       <pA1b_2_2_2>[Pole kwoty]</pA1b_2_2_2>
       <p1b_2_1_3>[Pole kwoty]</p1b_2_1_3>
       <p1b_2_2_3>[Pole kwoty]</p1b_2_2_3>
       <pA1b_2_2_3>[Pole kwoty]</pA1b_2_2_3>
       <p1b_2_1_6>[Pole kwoty]</p1b_2_1_6>
       <p1b_2_2_6>[Pole kwoty]</p1b_2_2_6>
       <pA1b_2_2_6>[Pole kwoty]</pA1b_2_2_6>
       <p1b_3_1_6>[Pole kwoty]</p1b_3_1_6>
       <p1b_3_2_6>[Pole kwoty]</p1b_3_2_6>
       <pA1b_3_2_6>[Pole kwoty]</pA1b_3_2_6>
       <p1b_3_1_7>[Pole kwoty]</p1b_3_1_7>
       <p1b_3_2_7>[Pole kwoty]</p1b_3_2_7>
       <pA1b_3_2_7>[Pole kwoty]</pA1b_3_2_7>
       <p1b_3_1_8>[Pole kwoty]</p1b_3_1_8>
       <p1b_3_2_8>[Pole kwoty]</p1b_3_2_8>
       <pA1b_3_2_8>[Pole kwoty]</pA1b_3_2_8>
       <p1b_4_1_6>[Pole kwoty]</p1b_4_1_6>
       <p1b_4_2_6>[Pole kwoty]</p1b_4_2_6>
       <pA1b_4_2_6>[Pole kwoty]</pA1b_4_2_6>
       <p1b_4_1_7>[Pole kwoty]</p1b_4_1_7>
       <p1b_4_2_7>[Pole kwoty]</p1b_4_2_7>
       <pA1b_4_2_7>[Pole kwoty]</pA1b_4_2_7>
       <p1b_4_1_8>[Pole kwoty]</p1b_4_1_8>
       <p1b_4_2_8>[Pole kwoty]</p1b_4_2_8>
       <pA1b_4_2_8>[Pole kwoty]</pA1b_4_2_8>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p2a_1_1>[Pole kwoty]</p2a_1_1>
       <p2a_2_1>[Pole kwoty]</p2a_2_1>
       <pA2a_2_1>[Pole kwoty]</pA2a_2_1>
       <p2a_1_2>[Pole kwoty]</p2a_1_2>
       <p2a_2_2>[Pole kwoty]</p2a_2_2>
       <pA2a_2_2>[Pole kwoty]</pA2a_2_2>
       <p2a_1_3>[Pole kwoty]</p2a_1_3>
       <p2a_2_3>[Pole kwoty]</p2a_2_3>
       <pA2a_2_3>[Pole kwoty]</pA2a_2_3>
       <p2a_1_4>[Pole kwoty]</p2a_1_4>
       <p2a_2_4>[Pole kwoty]</p2a_2_4>
       <pA2a_2_4>[Pole kwoty]</pA2a_2_4>
       <p2a_1_5>[Pole kwoty]</p2a_1_5>
       <p2a_2_5>[Pole kwoty]</p2a_2_5>
       <pA2a_2_5>[Pole kwoty]</pA2a_2_5>
       <p2a_1_6>[Pole kwoty]</p2a_1_6>
       <p2a_2_6>[Pole kwoty]</p2a_2_6>
       <pA2a_2_6>[Pole kwoty]</pA2a_2_6>
       <p2a_1_9>[Pole kwoty]</p2a_1_9>
       <p2a_2_9>[Pole kwoty]</p2a_2_9>
       <pA2a_2_9>[Pole kwoty]</pA2a_2_9>
       <p2a_1_10>[Pole kwoty]</p2a_1_10>
       <p2a_2_10>[Pole kwoty]</p2a_2_10>
       <pA2a_2_10>[Pole kwoty]</pA2a_2_10>
       <p2b_1_1_1>[Pole kwoty]</p2b_1_1_1>
       <p2b_1_2_1>[Pole kwoty]</p2b_1_2_1>
       <pA2b_1_2_1>[Pole kwoty]</pA2b_1_2_1>
       <p2b_1_1_3>[Pole kwoty]</p2b_1_1_3>
       <p2b_1_2_3>[Pole kwoty]</p2b_1_2_3>
       <pA2b_1_2_3>[Pole kwoty]</pA2b_1_2_3>
       <p2b_1_1_4>[Pole kwoty]</p2b_1_1_4>
       <p2b_1_2_4>[Pole kwoty]</p2b_1_2_4>
       <pA2b_1_2_4>[Pole kwoty]</pA2b_1_2_4>
       <p2b_2_1_3>[Pole kwoty]</p2b_2_1_3>
       <p2b_2_2_3>[Pole kwoty]</p2b_2_2_3>
       <pA2b_2_2_3>[Pole kwoty]</pA2b_2_2_3>
       <p2b_2_1_4>[Pole kwoty]</p2b_2_1_4>
       <p2b_2_2_4>[Pole kwoty]</p2b_2_2_4>
       <pA2b_2_2_4>[Pole kwoty]</pA2b_2_2_4>
       <p2b_3_1_5>[Pole kwoty]</p2b_3_1_5>
       <p2b_3_2_5>[Pole kwoty]</p2b_3_2_5>
       <pA2b_3_2_5>[Pole kwoty]</pA2b_3_2_5>
       <p2b_3_1_6>[Pole kwoty]</p2b_3_1_6>
       <p2b_3_2_6>[Pole kwoty]</p2b_3_2_6>
       <pA2b_3_2_6>[Pole kwoty]</pA2b_3_2_6>
       <p2b_3_1_11>[Pole kwoty]</p2b_3_1_11>
       <p2b_3_2_11>[Pole kwoty]</p2b_3_2_11>
       <pA2b_3_2_11>[Pole kwoty]</pA2b_3_2_11>
       <p2b_3_1_12>[Pole kwoty]</p2b_3_1_12>
       <p2b_3_2_12>[Pole kwoty]</p2b_3_2_12>
       <pA2b_3_2_12>[Pole kwoty]</pA2b_3_2_12>
       <p2b_3_1_15>[Pole kwoty]</p2b_3_1_15>
       <p2b_3_2_15>[Pole kwoty]</p2b_3_2_15>
       <pA2b_3_2_15>[Pole kwoty]</pA2b_3_2_15>
       <p2b_3_1_16>[Pole kwoty]</p2b_3_1_16>
       <p2b_3_2_16>[Pole kwoty]</p2b_3_2_16>
       <pA2b_3_2_16>[Pole kwoty]</pA2b_3_2_16>
       <p2b_3_1_29>[Pole kwoty]</p2b_3_1_29>
       <p2b_3_2_29>[Pole kwoty]</p2b_3_2_29>
       <pA2b_3_2_29>[Pole kwoty]</pA2b_3_2_29>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJMAZ BIL</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14552378</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3640></rect3640>
       <p13_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <p13_3>to jest pole wielowierszowe</p13_3>
       <p1a_1_1_1>10</p1a_1_1_1>
       <p1a_1_2_1>10</p1a_1_2_1>
       <pA1a_1_2_1>10</pA1a_1_2_1>
       <p1a_2_1_1>10</p1a_2_1_1>
       <p1a_2_2_1>10</p1a_2_2_1>
       <pA1a_2_2_1>10</pA1a_2_2_1>
       <p1a_2_1_2>10</p1a_2_1_2>
       <p1a_2_2_2>10</p1a_2_2_2>
       <pA1a_2_2_2>10</pA1a_2_2_2>
       <p1a_2_1_3>10</p1a_2_1_3>
       <p1a_2_2_3>10</p1a_2_2_3>
       <pA1a_2_2_3>10</pA1a_2_2_3>
       <p1a_3_1_1>10</p1a_3_1_1>
       <p1a_3_2_1>10</p1a_3_2_1>
       <pA1a_3_2_1>10</pA1a_3_2_1>
       <p1a_4_1_1>10</p1a_4_1_1>
       <p1a_4_2_1>10</p1a_4_2_1>
       <pA1a_4_2_1>10</pA1a_4_2_1>
       <p1a_4_1_2>10</p1a_4_1_2>
       <p1a_4_2_2>10</p1a_4_2_2>
       <pA1a_4_2_2>10</pA1a_4_2_2>
       <p1a_4_1_3>10</p1a_4_1_3>
       <p1a_4_2_3>10</p1a_4_2_3>
       <pA1a_4_2_3>10</pA1a_4_2_3>
       <p1a_5_1_7>10</p1a_5_1_7>
       <p1a_5_2_7>10</p1a_5_2_7>
       <pA1a_5_2_7>10</pA1a_5_2_7>
       <p1b_1_1_1>10</p1b_1_1_1>
       <p1b_1_2_1>10</p1b_1_2_1>
       <pA1b_1_2_1>10</pA1b_1_2_1>
       <p1b_2_1_1>10</p1b_2_1_1>
       <p1b_2_2_1>10</p1b_2_2_1>
       <pA1b_2_2_1>10</pA1b_2_2_1>
       <p1b_2_1_2>10</p1b_2_1_2>
       <p1b_2_2_2>10</p1b_2_2_2>
       <pA1b_2_2_2>10</pA1b_2_2_2>
       <p1b_2_1_3>10</p1b_2_1_3>
       <p1b_2_2_3>10</p1b_2_2_3>
       <pA1b_2_2_3>10</pA1b_2_2_3>
       <p1b_2_1_6>10</p1b_2_1_6>
       <p1b_2_2_6>10</p1b_2_2_6>
       <pA1b_2_2_6>10</pA1b_2_2_6>
       <p1b_3_1_6>10</p1b_3_1_6>
       <p1b_3_2_6>10</p1b_3_2_6>
       <pA1b_3_2_6>10</pA1b_3_2_6>
       <p1b_3_1_7>10</p1b_3_1_7>
       <p1b_3_2_7>10</p1b_3_2_7>
       <pA1b_3_2_7>10</pA1b_3_2_7>
       <p1b_3_1_8>10</p1b_3_1_8>
       <p1b_3_2_8>10</p1b_3_2_8>
       <pA1b_3_2_8>10</pA1b_3_2_8>
       <p1b_4_1_6>10</p1b_4_1_6>
       <p1b_4_2_6>10</p1b_4_2_6>
       <pA1b_4_2_6>10</pA1b_4_2_6>
       <p1b_4_1_7>10</p1b_4_1_7>
       <p1b_4_2_7>10</p1b_4_2_7>
       <pA1b_4_2_7>10</pA1b_4_2_7>
       <p1b_4_1_8>10</p1b_4_1_8>
       <p1b_4_2_8>10</p1b_4_2_8>
       <pA1b_4_2_8>10</pA1b_4_2_8>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p2a_1_1>10</p2a_1_1>
       <p2a_2_1>10</p2a_2_1>
       <pA2a_2_1>10</pA2a_2_1>
       <p2a_1_2>10</p2a_1_2>
       <p2a_2_2>10</p2a_2_2>
       <pA2a_2_2>10</pA2a_2_2>
       <p2a_1_3>10</p2a_1_3>
       <p2a_2_3>10</p2a_2_3>
       <pA2a_2_3>10</pA2a_2_3>
       <p2a_1_4>10</p2a_1_4>
       <p2a_2_4>10</p2a_2_4>
       <pA2a_2_4>10</pA2a_2_4>
       <p2a_1_5>10</p2a_1_5>
       <p2a_2_5>10</p2a_2_5>
       <pA2a_2_5>10</pA2a_2_5>
       <p2a_1_6>10</p2a_1_6>
       <p2a_2_6>10</p2a_2_6>
       <pA2a_2_6>10</pA2a_2_6>
       <p2a_1_9>10</p2a_1_9>
       <p2a_2_9>10</p2a_2_9>
       <pA2a_2_9>10</pA2a_2_9>
       <p2a_1_10>10</p2a_1_10>
       <p2a_2_10>10</p2a_2_10>
       <pA2a_2_10>10</pA2a_2_10>
       <p2b_1_1_1>10</p2b_1_1_1>
       <p2b_1_2_1>10</p2b_1_2_1>
       <pA2b_1_2_1>10</pA2b_1_2_1>
       <p2b_1_1_3>10</p2b_1_1_3>
       <p2b_1_2_3>10</p2b_1_2_3>
       <pA2b_1_2_3>10</pA2b_1_2_3>
       <p2b_1_1_4>10</p2b_1_1_4>
       <p2b_1_2_4>10</p2b_1_2_4>
       <pA2b_1_2_4>10</pA2b_1_2_4>
       <p2b_2_1_3>10</p2b_2_1_3>
       <p2b_2_2_3>10</p2b_2_2_3>
       <pA2b_2_2_3>10</pA2b_2_2_3>
       <p2b_2_1_4>10</p2b_2_1_4>
       <p2b_2_2_4>10</p2b_2_2_4>
       <pA2b_2_2_4>10</pA2b_2_2_4>
       <p2b_3_1_5>10</p2b_3_1_5>
       <p2b_3_2_5>10</p2b_3_2_5>
       <pA2b_3_2_5>10</pA2b_3_2_5>
       <p2b_3_1_6>10</p2b_3_1_6>
       <p2b_3_2_6>10</p2b_3_2_6>
       <pA2b_3_2_6>10</pA2b_3_2_6>
       <p2b_3_1_11>10</p2b_3_1_11>
       <p2b_3_2_11>10</p2b_3_2_11>
       <pA2b_3_2_11>10</pA2b_3_2_11>
       <p2b_3_1_12>10</p2b_3_1_12>
       <p2b_3_2_12>10</p2b_3_2_12>
       <pA2b_3_2_12>10</pA2b_3_2_12>
       <p2b_3_1_15>10</p2b_3_1_15>
       <p2b_3_2_15>10</p2b_3_2_15>
       <pA2b_3_2_15>10</pA2b_3_2_15>
       <p2b_3_1_16>10</p2b_3_1_16>
       <p2b_3_2_16>10</p2b_3_2_16>
       <pA2b_3_2_16>10</pA2b_3_2_16>
       <p2b_3_1_29>10</p2b_3_1_29>
       <p2b_3_2_29>10</p2b_3_2_29>
       <pA2b_3_2_29>10</pA2b_3_2_29>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>