Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SFJINZ RZiS-WP (archiwalny) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna) w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14554613</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <p1_7_2>[pole wielowierszowe]</p1_7_2>
       <p1_6_4_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>[pole wielowierszowe]</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6>[data]</p1_6>
       <p1_7>[data]</p1_7>
       <p1_6_4_4_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>[data]</p1_6_40>
       <p1_7_9>[data]</p1_7_9>
       <p1a_2>[Pole kwoty]</p1a_2>
       <p2a_2>[Pole kwoty]</p2a_2>
       <pA2a_2>[Pole kwoty]</pA2a_2>
       <p1a_3>[Pole kwoty]</p1a_3>
       <p2a_3>[Pole kwoty]</p2a_3>
       <pA2a_3>[Pole kwoty]</pA2a_3>
       <p1a_4>[Pole kwoty]</p1a_4>
       <p2a_4>[Pole kwoty]</p2a_4>
       <pA2a_4>[Pole kwoty]</pA2a_4>
       <p1a_5>[Pole kwoty]</p1a_5>
       <p2a_5>[Pole kwoty]</p2a_5>
       <pA2a_5>[Pole kwoty]</pA2a_5>
       <p1a_6>[Pole kwoty]</p1a_6>
       <p2a_6>[Pole kwoty]</p2a_6>
       <pA2a_6>[Pole kwoty]</pA2a_6>
       <p1b_2>[Pole kwoty]</p1b_2>
       <p2b_2>[Pole kwoty]</p2b_2>
       <pA2b_2>[Pole kwoty]</pA2b_2>
       <p1b_3>[Pole kwoty]</p1b_3>
       <p2b_3>[Pole kwoty]</p2b_3>
       <pA2b_3>[Pole kwoty]</pA2b_3>
       <p1b_4>[Pole kwoty]</p1b_4>
       <p2b_4>[Pole kwoty]</p2b_4>
       <pA2b_4>[Pole kwoty]</pA2b_4>
       <p1b_5>[Pole kwoty]</p1b_5>
       <p2b_5>[Pole kwoty]</p2b_5>
       <pA2b_5>[Pole kwoty]</pA2b_5>
       <p1b_6>[Pole kwoty]</p1b_6>
       <p2b_6>[Pole kwoty]</p2b_6>
       <pA2b_6>[Pole kwoty]</pA2b_6>
       <p1b_7>[Pole kwoty]</p1b_7>
       <p2b_7>[Pole kwoty]</p2b_7>
       <pA2b_7>[Pole kwoty]</pA2b_7>
       <p1b_8>[Pole kwoty]</p1b_8>
       <p2b_8>[Pole kwoty]</p2b_8>
       <pA2b_8>[Pole kwoty]</pA2b_8>
       <p1b_9>[Pole kwoty]</p1b_9>
       <p2b_9>[Pole kwoty]</p2b_9>
       <pA2b_9>[Pole kwoty]</pA2b_9>
       <p1b_10>[Pole kwoty]</p1b_10>
       <p2b_10>[Pole kwoty]</p2b_10>
       <pA2b_10>[Pole kwoty]</pA2b_10>
       <p1c_1>[Pole kwoty]</p1c_1>
       <p2c_1>[Pole kwoty]</p2c_1>
       <pA2c_1>[Pole kwoty]</pA2c_1>
       <p1d_3>[Pole kwoty]</p1d_3>
       <p2d_3>[Pole kwoty]</p2d_3>
       <pA2d_3>[Pole kwoty]</pA2d_3>
       <p1d_4>[Pole kwoty]</p1d_4>
       <p2d_4>[Pole kwoty]</p2d_4>
       <pA2d_4>[Pole kwoty]</pA2d_4>
       <p1e_1>[Pole kwoty]</p1e_1>
       <p2e_1>[Pole kwoty]</p2e_1>
       <pA2e_1>[Pole kwoty]</pA2e_1>
       <p1e_1_0>[Pole kwoty]</p1e_1_0>
       <p2e_1_0>[Pole kwoty]</p2e_1_0>
       <pA2e_1_0>[Pole kwoty]</pA2e_1_0>
       <p1e_3>[Pole kwoty]</p1e_3>
       <p2e_3>[Pole kwoty]</p2e_3>
       <pA2e_3>[Pole kwoty]</pA2e_3>
       <p1e_4>[Pole kwoty]</p1e_4>
       <p2e_4>[Pole kwoty]</p2e_4>
       <pA2e_4>[Pole kwoty]</pA2e_4>
       <p1f_1>[Pole kwoty]</p1f_1>
       <p2f_1>[Pole kwoty]</p2f_1>
       <pA2f_1>[Pole kwoty]</pA2f_1>
       <p1f_4>[Pole kwoty]</p1f_4>
       <p2f_4>[Pole kwoty]</p2f_4>
       <pA2f_4>[Pole kwoty]</pA2f_4>
       <p1f_5>[Pole kwoty]</p1f_5>
       <p2f_5>[Pole kwoty]</p2f_5>
       <pA2f_5>[Pole kwoty]</pA2f_5>
       <p1f_6>[Pole kwoty]</p1f_6>
       <p2f_6>[Pole kwoty]</p2f_6>
       <pA2f_6>[Pole kwoty]</pA2f_6>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p1f_7>[Pole kwoty]</p1f_7>
       <p2f_7>[Pole kwoty]</p2f_7>
       <pA2f_7>[Pole kwoty]</pA2f_7>
       <p1f_8>[Pole kwoty]</p1f_8>
       <p2f_8>[Pole kwoty]</p2f_8>
       <pA2f_8>[Pole kwoty]</pA2f_8>
       <p1f_9>[Pole kwoty]</p1f_9>
       <p2f_9>[Pole kwoty]</p2f_9>
       <pA2f_9>[Pole kwoty]</pA2f_9>
       <p1f_10>[Pole kwoty]</p1f_10>
       <p2f_10>[Pole kwoty]</p2f_10>
       <pA2f_10>[Pole kwoty]</pA2f_10>
       <p1f_11>[Pole kwoty]</p1f_11>
       <p2f_11>[Pole kwoty]</p2f_11>
       <pA2f_11>[Pole kwoty]</pA2f_11>
       <p1f_12>[Pole kwoty]</p1f_12>
       <p2f_12>[Pole kwoty]</p2f_12>
       <pA2f_12>[Pole kwoty]</pA2f_12>
       <p1f_13>[Pole kwoty]</p1f_13>
       <p2f_13>[Pole kwoty]</p2f_13>
       <pA2f_13>[Pole kwoty]</pA2f_13>
       <p1f_14>[Pole kwoty]</p1f_14>
       <p2f_14>[Pole kwoty]</p2f_14>
       <pA2f_14>[Pole kwoty]</pA2f_14>
       <p1f_16>[Pole kwoty]</p1f_16>
       <p2f_16>[Pole kwoty]</p2f_16>
       <pA2f_16>[Pole kwoty]</pA2f_16>
       <p1f_17>[Pole kwoty]</p1f_17>
       <p2f_17>[Pole kwoty]</p2f_17>
       <pA2f_17>[Pole kwoty]</pA2f_17>
       <p1f_18>[Pole kwoty]</p1f_18>
       <p2f_18>[Pole kwoty]</p2f_18>
       <pA2f_18>[Pole kwoty]</pA2f_18>
       <p1f_19>[Pole kwoty]</p1f_19>
       <p2f_19>[Pole kwoty]</p2f_19>
       <pA2f_19>[Pole kwoty]</pA2f_19>
       <p1f_20>[Pole kwoty]</p1f_20>
       <p2f_20>[Pole kwoty]</p2f_20>
       <pA2f_20>[Pole kwoty]</pA2f_20>
       <p1f_21>[Pole kwoty]</p1f_21>
       <p2f_21>[Pole kwoty]</p2f_21>
       <pA2f_21>[Pole kwoty]</pA2f_21>
       <p1f_23>[Pole kwoty]</p1f_23>
       <p2f_23>[Pole kwoty]</p2f_23>
       <pA2f_23>[Pole kwoty]</pA2f_23>
       <p1f_24>[Pole kwoty]</p1f_24>
       <p2f_24>[Pole kwoty]</p2f_24>
       <pA2f_24>[Pole kwoty]</pA2f_24>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJINZ RZiS-WP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14554613</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3640></rect3640>
       <p1_7_2>to jest pole wielowierszowe</p1_7_2>
       <p1_6_4_4>test pola tekstowego</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>to jest pole wielowierszowe</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6>30-10-1990</p1_6>
       <p1_7>30-10-1990</p1_7>
       <p1_6_4_4_8>test pola tekstowego</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>30-10-1990</p1_6_40>
       <p1_7_9>30-10-1990</p1_7_9>
       <p1a_2>10</p1a_2>
       <p2a_2>10</p2a_2>
       <pA2a_2>10</pA2a_2>
       <p1a_3>10</p1a_3>
       <p2a_3>10</p2a_3>
       <pA2a_3>10</pA2a_3>
       <p1a_4>10</p1a_4>
       <p2a_4>10</p2a_4>
       <pA2a_4>10</pA2a_4>
       <p1a_5>10</p1a_5>
       <p2a_5>10</p2a_5>
       <pA2a_5>10</pA2a_5>
       <p1a_6>10</p1a_6>
       <p2a_6>10</p2a_6>
       <pA2a_6>10</pA2a_6>
       <p1b_2>10</p1b_2>
       <p2b_2>10</p2b_2>
       <pA2b_2>10</pA2b_2>
       <p1b_3>10</p1b_3>
       <p2b_3>10</p2b_3>
       <pA2b_3>10</pA2b_3>
       <p1b_4>10</p1b_4>
       <p2b_4>10</p2b_4>
       <pA2b_4>10</pA2b_4>
       <p1b_5>10</p1b_5>
       <p2b_5>10</p2b_5>
       <pA2b_5>10</pA2b_5>
       <p1b_6>10</p1b_6>
       <p2b_6>10</p2b_6>
       <pA2b_6>10</pA2b_6>
       <p1b_7>10</p1b_7>
       <p2b_7>10</p2b_7>
       <pA2b_7>10</pA2b_7>
       <p1b_8>10</p1b_8>
       <p2b_8>10</p2b_8>
       <pA2b_8>10</pA2b_8>
       <p1b_9>10</p1b_9>
       <p2b_9>10</p2b_9>
       <pA2b_9>10</pA2b_9>
       <p1b_10>10</p1b_10>
       <p2b_10>10</p2b_10>
       <pA2b_10>10</pA2b_10>
       <p1c_1>10</p1c_1>
       <p2c_1>10</p2c_1>
       <pA2c_1>10</pA2c_1>
       <p1d_3>10</p1d_3>
       <p2d_3>10</p2d_3>
       <pA2d_3>10</pA2d_3>
       <p1d_4>10</p1d_4>
       <p2d_4>10</p2d_4>
       <pA2d_4>10</pA2d_4>
       <p1e_1>10</p1e_1>
       <p2e_1>10</p2e_1>
       <pA2e_1>10</pA2e_1>
       <p1e_1_0>10</p1e_1_0>
       <p2e_1_0>10</p2e_1_0>
       <pA2e_1_0>10</pA2e_1_0>
       <p1e_3>10</p1e_3>
       <p2e_3>10</p2e_3>
       <pA2e_3>10</pA2e_3>
       <p1e_4>10</p1e_4>
       <p2e_4>10</p2e_4>
       <pA2e_4>10</pA2e_4>
       <p1f_1>10</p1f_1>
       <p2f_1>10</p2f_1>
       <pA2f_1>10</pA2f_1>
       <p1f_4>10</p1f_4>
       <p2f_4>10</p2f_4>
       <pA2f_4>10</pA2f_4>
       <p1f_5>10</p1f_5>
       <p2f_5>10</p2f_5>
       <pA2f_5>10</pA2f_5>
       <p1f_6>10</p1f_6>
       <p2f_6>10</p2f_6>
       <pA2f_6>10</pA2f_6>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p1f_7>10</p1f_7>
       <p2f_7>10</p2f_7>
       <pA2f_7>10</pA2f_7>
       <p1f_8>10</p1f_8>
       <p2f_8>10</p2f_8>
       <pA2f_8>10</pA2f_8>
       <p1f_9>10</p1f_9>
       <p2f_9>10</p2f_9>
       <pA2f_9>10</pA2f_9>
       <p1f_10>10</p1f_10>
       <p2f_10>10</p2f_10>
       <pA2f_10>10</pA2f_10>
       <p1f_11>10</p1f_11>
       <p2f_11>10</p2f_11>
       <pA2f_11>10</pA2f_11>
       <p1f_12>10</p1f_12>
       <p2f_12>10</p2f_12>
       <pA2f_12>10</pA2f_12>
       <p1f_13>10</p1f_13>
       <p2f_13>10</p2f_13>
       <pA2f_13>10</pA2f_13>
       <p1f_14>10</p1f_14>
       <p2f_14>10</p2f_14>
       <pA2f_14>10</pA2f_14>
       <p1f_16>10</p1f_16>
       <p2f_16>10</p2f_16>
       <pA2f_16>10</pA2f_16>
       <p1f_17>10</p1f_17>
       <p2f_17>10</p2f_17>
       <pA2f_17>10</pA2f_17>
       <p1f_18>10</p1f_18>
       <p2f_18>10</p2f_18>
       <pA2f_18>10</pA2f_18>
       <p1f_19>10</p1f_19>
       <p2f_19>10</p2f_19>
       <pA2f_19>10</pA2f_19>
       <p1f_20>10</p1f_20>
       <p2f_20>10</p2f_20>
       <pA2f_20>10</pA2f_20>
       <p1f_21>10</p1f_21>
       <p2f_21>10</p2f_21>
       <pA2f_21>10</pA2f_21>
       <p1f_23>10</p1f_23>
       <p2f_23>10</p2f_23>
       <pA2f_23>10</pA2f_23>
       <p1f_24>10</p1f_24>
       <p2f_24>10</p2f_24>
       <pA2f_24>10</pA2f_24>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>