Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SFJINZ ZZKP (archiwalny) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14565476</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <p1_7_2>[pole wielowierszowe]</p1_7_2>
       <p1_6_4_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>[pole wielowierszowe]</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6_5>[data]</p1_6_5>
       <p1_7_7>[data]</p1_7_7>
       <p1_6_4_4_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>[data]</p1_6_40>
       <p1_7_9>[data]</p1_7_9>
       <pA_1A>[Pole kwoty]</pA_1A>
       <pA_1B>[Pole kwoty]</pA_1B>
       <pA_1B1>[Pole kwoty]</pA_1B1>
       <pA_2A>[Pole kwoty]</pA_2A>
       <pA_2B>[Pole kwoty]</pA_2B>
       <pA_2B1>[Pole kwoty]</pA_2B1>
       <pA_3A>[Pole kwoty]</pA_3A>
       <pA_3B>[Pole kwoty]</pA_3B>
       <pA_3B1>[Pole kwoty]</pA_3B1>
       <pB_1A>[Pole kwoty]</pB_1A>
       <pB_1B>[Pole kwoty]</pB_1B>
       <pB_1B1>[Pole kwoty]</pB_1B1>
       <pB_IA>[Pole kwoty]</pB_IA>
       <pB_IB>[Pole kwoty]</pB_IB>
       <pB_IB1>[Pole kwoty]</pB_IB1>
       <pB_I_1A>[Pole kwoty]</pB_I_1A>
       <pB_I_1B>[Pole kwoty]</pB_I_1B>
       <pB_I_1B1>[Pole kwoty]</pB_I_1B1>
       <pB_I_1_AA>[Pole kwoty]</pB_I_1_AA>
       <pB_I_1_AB>[Pole kwoty]</pB_I_1_AB>
       <pB_I_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_I_1_AB1>
       <pB_I_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_1A>
       <pB_I_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_1B>
       <pB_I_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_1B1>
       <pB_I_1_A_2AC>[Pole tekstowe]</pB_I_1_A_2AC>
       <pB_I_1_A_2A>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_2A>
       <pB_I_1_A_2B>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_2B>
       <pB_I_1_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_2B1>
       <IA_1_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_1_1_Ap>
       <pB_I_1_BA>[Pole kwoty]</pB_I_1_BA>
       <pB_I_1_BB>[Pole kwoty]</pB_I_1_BB>
       <pB_I_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_I_1_BB1>
       <pB_I_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_1A>
       <pB_I_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_1B>
       <pB_I_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_1B1>
       <pB_I_1_B_2AC>[Pole tekstowe]</pB_I_1_B_2AC>
       <pB_I_1_B_2A>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_2A>
       <pB_I_1_B_2B>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_2B>
       <pB_I_1_B_2B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_2B1>
       <IA_1_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_1_1_Bp>
       <pB_I_2A>[Pole kwoty]</pB_I_2A>
       <pB_I_2B>[Pole kwoty]</pB_I_2B>
       <pB_I_2B1>[Pole kwoty]</pB_I_2B1>
       <pB_IIA>[Pole kwoty]</pB_IIA>
       <pB_IIB>[Pole kwoty]</pB_IIB>
       <pB_IIB1>[Pole kwoty]</pB_IIB1>
       <p1sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p1sekcjaa>
       <pB_II_1A>[Pole kwoty]</pB_II_1A>
       <pB_II_1B>[Pole kwoty]</pB_II_1B>
       <pB_II_1B1>[Pole kwoty]</pB_II_1B1>
       <pB_II_1_AA>[Pole kwoty]</pB_II_1_AA>
       <pB_II_1_AB>[Pole kwoty]</pB_II_1_AB>
       <pB_II_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_II_1_AB1>
       <pB_II_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_1A>
       <pB_II_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_1B>
       <pB_II_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_1B1>
       <pB_II_1_A_2A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_2A>
       <pB_II_1_A_2B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_2B>
       <pB_II_1_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_2B1>
       <pB_II_1_A_3A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_3A>
       <pB_II_1_A_3B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_3B>
       <pB_II_1_A_3B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_3B1>
       <pB_II_1_A_4AC>[Pole tekstowe]</pB_II_1_A_4AC>
       <pB_II_1_A_4A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_4A>
       <pB_II_1_A_4B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_4B>
       <pB_II_1_A_4B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_4B1>
       <IA_2_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_2_1_Ap>
       <pB_II_1_BA>[Pole kwoty]</pB_II_1_BA>
       <pB_II_1_BB>[Pole kwoty]</pB_II_1_BB>
       <pB_II_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_II_1_BB1>
       <p21asekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p21asekcjaa>
       <pB_II_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_1A>
       <pB_II_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_1B>
       <pB_II_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_1B1>
       <pB_II_1_B_2AC>[Pole tekstowe]</pB_II_1_B_2AC>
       <pB_II_1_B_2A>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_2A>
       <pB_II_1_B_2B>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_2B>
       <pB_II_1_B_2B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_2B1>
       <IA_2_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_2_1_Bp>
       <pB_II_2A>[Pole kwoty]</pB_II_2A>
       <pB_II_2B>[Pole kwoty]</pB_II_2B>
       <pB_II_2B1>[Pole kwoty]</pB_II_2B1>
       <p22Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p22Sekcjaa>
       <pB_IIIA>[Pole kwoty]</pB_IIIA>
       <pB_IIIB>[Pole kwoty]</pB_IIIB>
       <pB_IIIB1>[Pole kwoty]</pB_IIIB1>
       <pB_III_1A>[Pole kwoty]</pB_III_1A>
       <pB_III_1B>[Pole kwoty]</pB_III_1B>
       <pB_III_1B1>[Pole kwoty]</pB_III_1B1>
       <pB_III_1_AA>[Pole kwoty]</pB_III_1_AA>
       <pB_III_1_AB>[Pole kwoty]</pB_III_1_AB>
       <pB_III_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_III_1_AB1>
       <pB_III_1_A_1AC>[Pole tekstowe]</pB_III_1_A_1AC>
       <pB_III_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_III_1_A_1A>
       <pB_III_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_III_1_A_1B>
       <pB_III_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_III_1_A_1B1>
       <IA_3_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_3_1_Ap>
       <pB_III_1_BA>[Pole kwoty]</pB_III_1_BA>
       <pB_III_1_BB>[Pole kwoty]</pB_III_1_BB>
       <pB_III_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_III_1_BB1>
       <p3_1Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p3_1Sekcjaa>
       <pB_III_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_1A>
       <pB_III_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_1B>
       <pB_III_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_1B1>
       <pB_III_1_B_2AC>[Pole tekstowe]</pB_III_1_B_2AC>
       <pB_III_1_B_2A>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_2A>
       <pB_III_1_B_2B>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_2B>
       <pB_III_1_B_2B1>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_2B1>
       <IA_3_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_3_1_Bp>
       <pB_III_2A>[Pole kwoty]</pB_III_2A>
       <pB_III_2B>[Pole kwoty]</pB_III_2B>
       <pB_III_2B1>[Pole kwoty]</pB_III_2B1>
       <pB_IVA>[Pole kwoty]</pB_IVA>
       <pB_IVB>[Pole kwoty]</pB_IVB>
       <pB_IVB1>[Pole kwoty]</pB_IVB1>
       <p3_2Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p3_2Sekcjaa>
       <pB_IV_1A>[Pole kwoty]</pB_IV_1A>
       <pB_IV_1B>[Pole kwoty]</pB_IV_1B>
       <pB_IV_1B1>[Pole kwoty]</pB_IV_1B1>
       <pB_IV_1_AA>[Pole kwoty]</pB_IV_1_AA>
       <pB_IV_1_AB>[Pole kwoty]</pB_IV_1_AB>
       <pB_IV_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_AB1>
       <pB_IV_1_A_1AC>[Pole tekstowe]</pB_IV_1_A_1AC>
       <pB_IV_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_IV_1_A_1A>
       <pB_IV_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_IV_1_A_1B>
       <pB_IV_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_A_1B1>
       <IA_4_1p>[Pole powtarzalne]</IA_4_1p>
       <pB_IV_1_BA>[Pole kwoty]</pB_IV_1_BA>
       <pB_IV_1_BB>[Pole kwoty]</pB_IV_1_BB>
       <pB_IV_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_BB1>
       <p4_1aSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4_1aSekcjaa>
       <pB_IV_1_B_1AC>[Pole tekstowe]</pB_IV_1_B_1AC>
       <pB_IV_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_IV_1_B_1A>
       <pB_IV_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_IV_1_B_1B>
       <pB_IV_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_B_1B1>
       <IA_4_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_4_1_Bp>
       <pB_IV_2A>[Pole kwoty]</pB_IV_2A>
       <pB_IV_2B>[Pole kwoty]</pB_IV_2B>
       <pB_IV_2B1>[Pole kwoty]</pB_IV_2B1>
       <pB_VA>[Pole kwoty]</pB_VA>
       <pB_VB>[Pole kwoty]</pB_VB>
       <pB_VB1>[Pole kwoty]</pB_VB1>
       <p4_2sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4_2sekcjaa>
       <pB_V_1A>[Pole kwoty]</pB_V_1A>
       <pB_V_1B>[Pole kwoty]</pB_V_1B>
       <pB_V_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_1B1>
       <pB_V_1_AA>[Pole kwoty]</pB_V_1_AA>
       <pB_V_1_AB>[Pole kwoty]</pB_V_1_AB>
       <pB_V_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_1_AB1>
       <pB_V_1_BA>[Pole kwoty]</pB_V_1_BA>
       <pB_V_1_BB>[Pole kwoty]</pB_V_1_BB>
       <pB_V_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_1_BB1>
       <pB_V_2A>[Pole kwoty]</pB_V_2A>
       <pB_V_2B>[Pole kwoty]</pB_V_2B>
       <pB_V_2B1>[Pole kwoty]</pB_V_2B1>
       <p5_1sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_1sekcjaa>
       <pB_V_2_AA>[Pole kwoty]</pB_V_2_AA>
       <pB_V_2_AB>[Pole kwoty]</pB_V_2_AB>
       <pB_V_2_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_2_AB1>
       <pB_V_2_A_1A>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_1A>
       <pB_V_2_A_1B>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_1B>
       <pB_V_2_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_1B1>
       <pB_V_2_A_2AC>[Pole tekstowe]</pB_V_2_A_2AC>
       <pB_V_2_A_2A>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_2A>
       <pB_V_2_A_2B>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_2B>
       <pB_V_2_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_2B1>
       <IA_5_2_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_5_2_Ap>
       <pB_V_2_BA>[Pole kwoty]</pB_V_2_BA>
       <pB_V_2_BB>[Pole kwoty]</pB_V_2_BB>
       <pB_V_2_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_2_BB1>
       <p5_2aSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_2aSekcjaa>
       <pB_V_2_B_1AC>[Pole tekstowe]</pB_V_2_B_1AC>
       <pB_V_2_B_1A>[Pole kwoty]</pB_V_2_B_1A>
       <pB_V_2_B_1B>[Pole kwoty]</pB_V_2_B_1B>
       <pB_V_2_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_2_B_1B1>
       <IA_5_2_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_5_2_Bp>
       <pB_V_3A>[Pole kwoty]</pB_V_3A>
       <pB_V_3B>[Pole kwoty]</pB_V_3B>
       <pB_V_3B1>[Pole kwoty]</pB_V_3B1>
       <p5_2bSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_2bSekcjaa>
       <pB_V_4A>[Pole kwoty]</pB_V_4A>
       <pB_V_4B>[Pole kwoty]</pB_V_4B>
       <pB_V_4B1>[Pole kwoty]</pB_V_4B1>
       <pB_V_4_AA>[Pole kwoty]</pB_V_4_AA>
       <pB_V_4_AB>[Pole kwoty]</pB_V_4_AB>
       <pB_V_4_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_4_AB1>
       <pB_V_4_BA>[Pole kwoty]</pB_V_4_BA>
       <pB_V_4_BB>[Pole kwoty]</pB_V_4_BB>
       <pB_V_4_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_4_BB1>
       <pB_V_5A>[Pole kwoty]</pB_V_5A>
       <pB_V_5B>[Pole kwoty]</pB_V_5B>
       <pB_V_5B1>[Pole kwoty]</pB_V_5B1>
       <p5_4Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_4Sekcjaa>
       <pB_V_5_AA>[Pole kwoty]</pB_V_5_AA>
       <pB_V_5_AB>[Pole kwoty]</pB_V_5_AB>
       <pB_V_5_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_5_AB1>
       <pB_V_5_A_1A>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_1A>
       <pB_V_5_A_1B>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_1B>
       <pB_V_5_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_1B1>
       <pB_V_5_A_2AC>[Pole tekstowe]</pB_V_5_A_2AC>
       <pB_V_5_A_2A>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_2A>
       <pB_V_5_A_2B>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_2B>
       <pB_V_5_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_2B1>
       <IA_5_5_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_5_5_Ap>
       <pB_V_5_BA>[Pole kwoty]</pB_V_5_BA>
       <pB_V_5_BB>[Pole kwoty]</pB_V_5_BB>
       <pB_V_5_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_5_BB1>
       <p5_5aSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_5aSekcjaa>
       <pB_V_5_B_1AC>[Pole tekstowe]</pB_V_5_B_1AC>
       <pB_V_5_B_1A>[Pole kwoty]</pB_V_5_B_1A>
       <pB_V_5_B_1B>[Pole kwoty]</pB_V_5_B_1B>
       <pB_V_5_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_5_B_1B1>
       <IA_5_5_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_5_5_Bp>
       <pB_V_6A>[Pole kwoty]</pB_V_6A>
       <pB_V_6B>[Pole kwoty]</pB_V_6B>
       <pB_V_6B1>[Pole kwoty]</pB_V_6B1>
       <p5_5bSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_5bSekcjaa>
       <pB_V_7A>[Pole kwoty]</pB_V_7A>
       <pB_V_7B>[Pole kwoty]</pB_V_7B>
       <pB_V_7B1>[Pole kwoty]</pB_V_7B1>
       <pB_VIA>[Pole kwoty]</pB_VIA>
       <pB_VIB>[Pole kwoty]</pB_VIB>
       <pB_VIB1>[Pole kwoty]</pB_VIB1>
       <p5_7Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_7Sekcjaa>
       <pB_VI_1A>[Pole kwoty]</pB_VI_1A>
       <pB_VI_1B>[Pole kwoty]</pB_VI_1B>
       <pB_VI_1B1>[Pole kwoty]</pB_VI_1B1>
       <pB_VI_2A>[Pole kwoty]</pB_VI_2A>
       <pB_VI_2B>[Pole kwoty]</pB_VI_2B>
       <pB_VI_2B1>[Pole kwoty]</pB_VI_2B1>
       <pB_VI_3A>[Pole kwoty]</pB_VI_3A>
       <pB_VI_3B>[Pole kwoty]</pB_VI_3B>
       <pB_VI_3B1>[Pole kwoty]</pB_VI_3B1>
       <pC_1A>[Pole kwoty]</pC_1A>
       <pC_1B>[Pole kwoty]</pC_1B>
       <pC_1B1>[Pole kwoty]</pC_1B1>
       <p6Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p6Sekcjaa>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <pD_1A>[Pole kwoty]</pD_1A>
       <pD_1B>[Pole kwoty]</pD_1B>
       <pD_1B1>[Pole kwoty]</pD_1B1>
       <pdSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</pdSekcjaa>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>
       <rect5411>[Koniec strony]</rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJINZ ZZKP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14565476</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3640></rect3640>
       <p1_7_2>to jest pole wielowierszowe</p1_7_2>
       <p1_6_4_4>test pola tekstowego</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>to jest pole wielowierszowe</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6_5>30-10-1990</p1_6_5>
       <p1_7_7>30-10-1990</p1_7_7>
       <p1_6_4_4_8>test pola tekstowego</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>30-10-1990</p1_6_40>
       <p1_7_9>30-10-1990</p1_7_9>
       <pA_1A>10</pA_1A>
       <pA_1B>10</pA_1B>
       <pA_1B1>10</pA_1B1>
       <pA_2A>10</pA_2A>
       <pA_2B>10</pA_2B>
       <pA_2B1>10</pA_2B1>
       <pA_3A>10</pA_3A>
       <pA_3B>10</pA_3B>
       <pA_3B1>10</pA_3B1>
       <pB_1A>10</pB_1A>
       <pB_1B>10</pB_1B>
       <pB_1B1>10</pB_1B1>
       <pB_IA>10</pB_IA>
       <pB_IB>10</pB_IB>
       <pB_IB1>10</pB_IB1>
       <pB_I_1A>10</pB_I_1A>
       <pB_I_1B>10</pB_I_1B>
       <pB_I_1B1>10</pB_I_1B1>
       <pB_I_1_AA>10</pB_I_1_AA>
       <pB_I_1_AB>10</pB_I_1_AB>
       <pB_I_1_AB1>10</pB_I_1_AB1>
       <pB_I_1_A_1A>10</pB_I_1_A_1A>
       <pB_I_1_A_1B>10</pB_I_1_A_1B>
       <pB_I_1_A_1B1>10</pB_I_1_A_1B1>
       <pB_I_1_A_2AC>test pola tekstowego</pB_I_1_A_2AC>
       <pB_I_1_A_2A>10</pB_I_1_A_2A>
       <pB_I_1_A_2B>10</pB_I_1_A_2B>
       <pB_I_1_A_2B1>10</pB_I_1_A_2B1>
       <IA_1_1_Ap></IA_1_1_Ap>
       <pB_I_1_BA>10</pB_I_1_BA>
       <pB_I_1_BB>10</pB_I_1_BB>
       <pB_I_1_BB1>10</pB_I_1_BB1>
       <pB_I_1_B_1A>10</pB_I_1_B_1A>
       <pB_I_1_B_1B>10</pB_I_1_B_1B>
       <pB_I_1_B_1B1>10</pB_I_1_B_1B1>
       <pB_I_1_B_2AC>test pola tekstowego</pB_I_1_B_2AC>
       <pB_I_1_B_2A>10</pB_I_1_B_2A>
       <pB_I_1_B_2B>10</pB_I_1_B_2B>
       <pB_I_1_B_2B1>10</pB_I_1_B_2B1>
       <IA_1_1_Bp></IA_1_1_Bp>
       <pB_I_2A>10</pB_I_2A>
       <pB_I_2B>10</pB_I_2B>
       <pB_I_2B1>10</pB_I_2B1>
       <pB_IIA>10</pB_IIA>
       <pB_IIB>10</pB_IIB>
       <pB_IIB1>10</pB_IIB1>
       <p1sekcjaa></p1sekcjaa>
       <pB_II_1A>10</pB_II_1A>
       <pB_II_1B>10</pB_II_1B>
       <pB_II_1B1>10</pB_II_1B1>
       <pB_II_1_AA>10</pB_II_1_AA>
       <pB_II_1_AB>10</pB_II_1_AB>
       <pB_II_1_AB1>10</pB_II_1_AB1>
       <pB_II_1_A_1A>10</pB_II_1_A_1A>
       <pB_II_1_A_1B>10</pB_II_1_A_1B>
       <pB_II_1_A_1B1>10</pB_II_1_A_1B1>
       <pB_II_1_A_2A>10</pB_II_1_A_2A>
       <pB_II_1_A_2B>10</pB_II_1_A_2B>
       <pB_II_1_A_2B1>10</pB_II_1_A_2B1>
       <pB_II_1_A_3A>10</pB_II_1_A_3A>
       <pB_II_1_A_3B>10</pB_II_1_A_3B>
       <pB_II_1_A_3B1>10</pB_II_1_A_3B1>
       <pB_II_1_A_4AC>test pola tekstowego</pB_II_1_A_4AC>
       <pB_II_1_A_4A>10</pB_II_1_A_4A>
       <pB_II_1_A_4B>10</pB_II_1_A_4B>
       <pB_II_1_A_4B1>10</pB_II_1_A_4B1>
       <IA_2_1_Ap></IA_2_1_Ap>
       <pB_II_1_BA>10</pB_II_1_BA>
       <pB_II_1_BB>10</pB_II_1_BB>
       <pB_II_1_BB1>10</pB_II_1_BB1>
       <p21asekcjaa></p21asekcjaa>
       <pB_II_1_B_1A>10</pB_II_1_B_1A>
       <pB_II_1_B_1B>10</pB_II_1_B_1B>
       <pB_II_1_B_1B1>10</pB_II_1_B_1B1>
       <pB_II_1_B_2AC>test pola tekstowego</pB_II_1_B_2AC>
       <pB_II_1_B_2A>10</pB_II_1_B_2A>
       <pB_II_1_B_2B>10</pB_II_1_B_2B>
       <pB_II_1_B_2B1>10</pB_II_1_B_2B1>
       <IA_2_1_Bp></IA_2_1_Bp>
       <pB_II_2A>10</pB_II_2A>
       <pB_II_2B>10</pB_II_2B>
       <pB_II_2B1>10</pB_II_2B1>
       <p22Sekcjaa></p22Sekcjaa>
       <pB_IIIA>10</pB_IIIA>
       <pB_IIIB>10</pB_IIIB>
       <pB_IIIB1>10</pB_IIIB1>
       <pB_III_1A>10</pB_III_1A>
       <pB_III_1B>10</pB_III_1B>
       <pB_III_1B1>10</pB_III_1B1>
       <pB_III_1_AA>10</pB_III_1_AA>
       <pB_III_1_AB>10</pB_III_1_AB>
       <pB_III_1_AB1>10</pB_III_1_AB1>
       <pB_III_1_A_1AC>test pola tekstowego</pB_III_1_A_1AC>
       <pB_III_1_A_1A>10</pB_III_1_A_1A>
       <pB_III_1_A_1B>10</pB_III_1_A_1B>
       <pB_III_1_A_1B1>10</pB_III_1_A_1B1>
       <IA_3_1_Ap></IA_3_1_Ap>
       <pB_III_1_BA>10</pB_III_1_BA>
       <pB_III_1_BB>10</pB_III_1_BB>
       <pB_III_1_BB1>10</pB_III_1_BB1>
       <p3_1Sekcjaa></p3_1Sekcjaa>
       <pB_III_1_B_1A>10</pB_III_1_B_1A>
       <pB_III_1_B_1B>10</pB_III_1_B_1B>
       <pB_III_1_B_1B1>10</pB_III_1_B_1B1>
       <pB_III_1_B_2AC>test pola tekstowego</pB_III_1_B_2AC>
       <pB_III_1_B_2A>10</pB_III_1_B_2A>
       <pB_III_1_B_2B>10</pB_III_1_B_2B>
       <pB_III_1_B_2B1>10</pB_III_1_B_2B1>
       <IA_3_1_Bp></IA_3_1_Bp>
       <pB_III_2A>10</pB_III_2A>
       <pB_III_2B>10</pB_III_2B>
       <pB_III_2B1>10</pB_III_2B1>
       <pB_IVA>10</pB_IVA>
       <pB_IVB>10</pB_IVB>
       <pB_IVB1>10</pB_IVB1>
       <p3_2Sekcjaa></p3_2Sekcjaa>
       <pB_IV_1A>10</pB_IV_1A>
       <pB_IV_1B>10</pB_IV_1B>
       <pB_IV_1B1>10</pB_IV_1B1>
       <pB_IV_1_AA>10</pB_IV_1_AA>
       <pB_IV_1_AB>10</pB_IV_1_AB>
       <pB_IV_1_AB1>10</pB_IV_1_AB1>
       <pB_IV_1_A_1AC>test pola tekstowego</pB_IV_1_A_1AC>
       <pB_IV_1_A_1A>10</pB_IV_1_A_1A>
       <pB_IV_1_A_1B>10</pB_IV_1_A_1B>
       <pB_IV_1_A_1B1>10</pB_IV_1_A_1B1>
       <IA_4_1p></IA_4_1p>
       <pB_IV_1_BA>10</pB_IV_1_BA>
       <pB_IV_1_BB>10</pB_IV_1_BB>
       <pB_IV_1_BB1>10</pB_IV_1_BB1>
       <p4_1aSekcjaa></p4_1aSekcjaa>
       <pB_IV_1_B_1AC>test pola tekstowego</pB_IV_1_B_1AC>
       <pB_IV_1_B_1A>10</pB_IV_1_B_1A>
       <pB_IV_1_B_1B>10</pB_IV_1_B_1B>
       <pB_IV_1_B_1B1>10</pB_IV_1_B_1B1>
       <IA_4_1_Bp></IA_4_1_Bp>
       <pB_IV_2A>10</pB_IV_2A>
       <pB_IV_2B>10</pB_IV_2B>
       <pB_IV_2B1>10</pB_IV_2B1>
       <pB_VA>10</pB_VA>
       <pB_VB>10</pB_VB>
       <pB_VB1>10</pB_VB1>
       <p4_2sekcjaa></p4_2sekcjaa>
       <pB_V_1A>10</pB_V_1A>
       <pB_V_1B>10</pB_V_1B>
       <pB_V_1B1>10</pB_V_1B1>
       <pB_V_1_AA>10</pB_V_1_AA>
       <pB_V_1_AB>10</pB_V_1_AB>
       <pB_V_1_AB1>10</pB_V_1_AB1>
       <pB_V_1_BA>10</pB_V_1_BA>
       <pB_V_1_BB>10</pB_V_1_BB>
       <pB_V_1_BB1>10</pB_V_1_BB1>
       <pB_V_2A>10</pB_V_2A>
       <pB_V_2B>10</pB_V_2B>
       <pB_V_2B1>10</pB_V_2B1>
       <p5_1sekcjaa></p5_1sekcjaa>
       <pB_V_2_AA>10</pB_V_2_AA>
       <pB_V_2_AB>10</pB_V_2_AB>
       <pB_V_2_AB1>10</pB_V_2_AB1>
       <pB_V_2_A_1A>10</pB_V_2_A_1A>
       <pB_V_2_A_1B>10</pB_V_2_A_1B>
       <pB_V_2_A_1B1>10</pB_V_2_A_1B1>
       <pB_V_2_A_2AC>test pola tekstowego</pB_V_2_A_2AC>
       <pB_V_2_A_2A>10</pB_V_2_A_2A>
       <pB_V_2_A_2B>10</pB_V_2_A_2B>
       <pB_V_2_A_2B1>10</pB_V_2_A_2B1>
       <IA_5_2_Ap></IA_5_2_Ap>
       <pB_V_2_BA>10</pB_V_2_BA>
       <pB_V_2_BB>10</pB_V_2_BB>
       <pB_V_2_BB1>10</pB_V_2_BB1>
       <p5_2aSekcjaa></p5_2aSekcjaa>
       <pB_V_2_B_1AC>test pola tekstowego</pB_V_2_B_1AC>
       <pB_V_2_B_1A>10</pB_V_2_B_1A>
       <pB_V_2_B_1B>10</pB_V_2_B_1B>
       <pB_V_2_B_1B1>10</pB_V_2_B_1B1>
       <IA_5_2_Bp></IA_5_2_Bp>
       <pB_V_3A>10</pB_V_3A>
       <pB_V_3B>10</pB_V_3B>
       <pB_V_3B1>10</pB_V_3B1>
       <p5_2bSekcjaa></p5_2bSekcjaa>
       <pB_V_4A>10</pB_V_4A>
       <pB_V_4B>10</pB_V_4B>
       <pB_V_4B1>10</pB_V_4B1>
       <pB_V_4_AA>10</pB_V_4_AA>
       <pB_V_4_AB>10</pB_V_4_AB>
       <pB_V_4_AB1>10</pB_V_4_AB1>
       <pB_V_4_BA>10</pB_V_4_BA>
       <pB_V_4_BB>10</pB_V_4_BB>
       <pB_V_4_BB1>10</pB_V_4_BB1>
       <pB_V_5A>10</pB_V_5A>
       <pB_V_5B>10</pB_V_5B>
       <pB_V_5B1>10</pB_V_5B1>
       <p5_4Sekcjaa></p5_4Sekcjaa>
       <pB_V_5_AA>10</pB_V_5_AA>
       <pB_V_5_AB>10</pB_V_5_AB>
       <pB_V_5_AB1>10</pB_V_5_AB1>
       <pB_V_5_A_1A>10</pB_V_5_A_1A>
       <pB_V_5_A_1B>10</pB_V_5_A_1B>
       <pB_V_5_A_1B1>10</pB_V_5_A_1B1>
       <pB_V_5_A_2AC>test pola tekstowego</pB_V_5_A_2AC>
       <pB_V_5_A_2A>10</pB_V_5_A_2A>
       <pB_V_5_A_2B>10</pB_V_5_A_2B>
       <pB_V_5_A_2B1>10</pB_V_5_A_2B1>
       <IA_5_5_Ap></IA_5_5_Ap>
       <pB_V_5_BA>10</pB_V_5_BA>
       <pB_V_5_BB>10</pB_V_5_BB>
       <pB_V_5_BB1>10</pB_V_5_BB1>
       <p5_5aSekcjaa></p5_5aSekcjaa>
       <pB_V_5_B_1AC>test pola tekstowego</pB_V_5_B_1AC>
       <pB_V_5_B_1A>10</pB_V_5_B_1A>
       <pB_V_5_B_1B>10</pB_V_5_B_1B>
       <pB_V_5_B_1B1>10</pB_V_5_B_1B1>
       <IA_5_5_Bp></IA_5_5_Bp>
       <pB_V_6A>10</pB_V_6A>
       <pB_V_6B>10</pB_V_6B>
       <pB_V_6B1>10</pB_V_6B1>
       <p5_5bSekcjaa></p5_5bSekcjaa>
       <pB_V_7A>10</pB_V_7A>
       <pB_V_7B>10</pB_V_7B>
       <pB_V_7B1>10</pB_V_7B1>
       <pB_VIA>10</pB_VIA>
       <pB_VIB>10</pB_VIB>
       <pB_VIB1>10</pB_VIB1>
       <p5_7Sekcjaa></p5_7Sekcjaa>
       <pB_VI_1A>10</pB_VI_1A>
       <pB_VI_1B>10</pB_VI_1B>
       <pB_VI_1B1>10</pB_VI_1B1>
       <pB_VI_2A>10</pB_VI_2A>
       <pB_VI_2B>10</pB_VI_2B>
       <pB_VI_2B1>10</pB_VI_2B1>
       <pB_VI_3A>10</pB_VI_3A>
       <pB_VI_3B>10</pB_VI_3B>
       <pB_VI_3B1>10</pB_VI_3B1>
       <pC_1A>10</pC_1A>
       <pC_1B>10</pC_1B>
       <pC_1B1>10</pC_1B1>
       <p6Sekcjaa></p6Sekcjaa>
       <refreshForm></refreshForm>
       <pD_1A>10</pD_1A>
       <pD_1B>10</pD_1B>
       <pD_1B1>10</pD_1B1>
       <pdSekcjaa></pdSekcjaa>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>
       <rect5411></rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>