Pola formularza

Formularz: SD-ZP (1) Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14602559</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[imieMatki]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[obywatelstwo]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[NIP]</p24>
       <p25>[nazwisko]</p25>
       <p26>[pierwszeImie]</p26>
       <p27>[imieOjca]</p27>
       <p28>[imieMatki]</p28>
       <p29>[dataUrodzenia]</p29>
       <p30>[KodKraju]</p30>
       <p31>[Wojewodztwo]</p31>
       <p32>[Powiat]</p32>
       <p33>[Gmina]</p33>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39>[Poczta]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49_1>
       <p51>[pole wielowierszowe]</p51>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p49_2>[Pole tekstowe]</p49_2>
       <p53_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53_1>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p53_2>[Pole tekstowe]</p53_2>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_1>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p57_3_>[Wartość wyboru w polu p57_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_3_>
       <p61_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_1>
       <p63>[pole wielowierszowe]</p63>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p61_3_>[Wartość wyboru w polu p61_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p61_3_>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p61_4>[Pole tekstowe]</p61_4>
       <p61_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_5>
       <p61_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_6>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66_1>[Pole tekstowe]</p66_1>
       <p66_2>[Pole tekstowe]</p66_2>
       <p68>[pole wielowierszowe]</p68>
       <p66_3>[Pole tekstowe]</p66_3>
       <p66_4>[Pole tekstowe]</p66_4>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p66_5>[rok]</p66_5>
       <p70_1>[Pole tekstowe]</p70_1>
       <p70_2>[Pole tekstowe]</p70_2>
       <p72>[pole wielowierszowe]</p72>
       <p70_3>[Pole tekstowe]</p70_3>
       <p70_4>[Pole tekstowe]</p70_4>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p70_5>[rok]</p70_5>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[pole wielowierszowe]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p80>[pole wielowierszowe]</p80>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p_GA9>[pole wielowierszowe]</p_GA9>
       <p_GB9>[Pole tekstowe]</p_GB9>
       <p_GC9>[pole wielowierszowe]</p_GC9>
       <p_GD9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD9>
       <p_GA10>[pole wielowierszowe]</p_GA10>
       <p_GB10>[Pole tekstowe]</p_GB10>
       <p_GC10>[pole wielowierszowe]</p_GC10>
       <p_GD10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD10>
       <p_GA11>[pole wielowierszowe]</p_GA11>
       <p_GB11>[Pole tekstowe]</p_GB11>
       <p_GC11>[pole wielowierszowe]</p_GC11>
       <p_GD11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD11>
       <p_GA12>[pole wielowierszowe]</p_GA12>
       <p_GB12>[Pole tekstowe]</p_GB12>
       <p_GC12>[pole wielowierszowe]</p_GC12>
       <p_GD12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD12>
       <p_GA13>[pole wielowierszowe]</p_GA13>
       <p_GB13>[Pole tekstowe]</p_GB13>
       <p_GC13>[pole wielowierszowe]</p_GC13>
       <p_GD13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD13>
       <p_GA14>[pole wielowierszowe]</p_GA14>
       <p_GB14>[Pole tekstowe]</p_GB14>
       <p_GC14>[pole wielowierszowe]</p_GC14>
       <p_GD14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD14>
       <p_GA15>[pole wielowierszowe]</p_GA15>
       <p_GB15>[Pole tekstowe]</p_GB15>
       <p_GC15>[pole wielowierszowe]</p_GC15>
       <p_GD15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD15>
       <p_GA16>[pole wielowierszowe]</p_GA16>
       <p_GB16>[Pole tekstowe]</p_GB16>
       <p_GC16>[pole wielowierszowe]</p_GC16>
       <p_GD16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD16>
       <p_GA17>[pole wielowierszowe]</p_GA17>
       <p_GB17>[Pole tekstowe]</p_GB17>
       <p_GC17>[pole wielowierszowe]</p_GC17>
       <p_GD17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD17>
       <p_GA18>[pole wielowierszowe]</p_GA18>
       <p_GB18>[Pole tekstowe]</p_GB18>
       <p_GC18>[pole wielowierszowe]</p_GC18>
       <p_GD18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD18>
       <p_GA19>[pole wielowierszowe]</p_GA19>
       <p_GB19>[Pole tekstowe]</p_GB19>
       <p_GC19>[pole wielowierszowe]</p_GC19>
       <p_GD19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD19>
       <p_GA20>[pole wielowierszowe]</p_GA20>
       <p_GB20>[Pole tekstowe]</p_GB20>
       <p_GC20>[pole wielowierszowe]</p_GC20>
       <p_GD20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD20>
       <p_GA21>[pole wielowierszowe]</p_GA21>
       <p_GB21>[Pole tekstowe]</p_GB21>
       <p_GC21>[pole wielowierszowe]</p_GC21>
       <p_GD21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD21>
       <p_GA22>[pole wielowierszowe]</p_GA22>
       <p_GB22>[Pole tekstowe]</p_GB22>
       <p_GC22>[pole wielowierszowe]</p_GC22>
       <p_GD22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD22>
       <p_GA23>[pole wielowierszowe]</p_GA23>
       <p_GB23>[Pole tekstowe]</p_GB23>
       <p_GC23>[pole wielowierszowe]</p_GC23>
       <p_GD23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD23>
       <p_GA24>[pole wielowierszowe]</p_GA24>
       <p_GB24>[Pole tekstowe]</p_GB24>
       <p_GC24>[pole wielowierszowe]</p_GC24>
       <p_GD24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD24>
       <p_GA25>[pole wielowierszowe]</p_GA25>
       <p_GB25>[Pole tekstowe]</p_GB25>
       <p_GC25>[pole wielowierszowe]</p_GC25>
       <p_GD25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD25>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p85>[Pole integer - wartość liczbowa]</p85>
       <p86>[pole wielowierszowe]</p86>
       <p88_1>[pierwszeImiePrzedst]</p88_1>
       <p87>[Data wypełnienia]</p87>
       <p88_2>[nazwiskoPrzedst]</p88_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SD-ZP (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14602559</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>Danuta</p11>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>polskie</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>8875155741</p24>
       <p25>Kowalski</p25>
       <p26>Jan</p26>
       <p27>Stefan</p27>
       <p28>Danuta</p28>
       <p29>30-10-1985</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p51>to jest pole wielowierszowe</p51>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p52>1</p52>
       <p49_2>test pola tekstowego</p49_2>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p53_2>test pola tekstowego</p53_2>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p56>1</p56>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p60>1</p60>
       <p57_3_>1</p57_3_>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p63>to jest pole wielowierszowe</p63>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p64>1</p64>
       <p61_3_>1</p61_3_>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p61_4>test pola tekstowego</p61_4>
       <p61_5>10</p61_5>
       <p61_6>10</p61_6>
       <p65>10</p65>
       <p66_1>test pola tekstowego</p66_1>
       <p66_2>test pola tekstowego</p66_2>
       <p68>to jest pole wielowierszowe</p68>
       <p66_3>test pola tekstowego</p66_3>
       <p66_4>test pola tekstowego</p66_4>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p69>1</p69>
       <p66_5></p66_5>
       <p70_1>test pola tekstowego</p70_1>
       <p70_2>test pola tekstowego</p70_2>
       <p72>to jest pole wielowierszowe</p72>
       <p70_3>test pola tekstowego</p70_3>
       <p70_4>test pola tekstowego</p70_4>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p73>1</p73>
       <p70_5></p70_5>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>to jest pole wielowierszowe</p76>
       <p77>1</p77>
       <p80>to jest pole wielowierszowe</p80>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p81>1</p81>
       <p_GA9>to jest pole wielowierszowe</p_GA9>
       <p_GB9>test pola tekstowego</p_GB9>
       <p_GC9>to jest pole wielowierszowe</p_GC9>
       <p_GD9>1</p_GD9>
       <p_GA10>to jest pole wielowierszowe</p_GA10>
       <p_GB10>test pola tekstowego</p_GB10>
       <p_GC10>to jest pole wielowierszowe</p_GC10>
       <p_GD10>1</p_GD10>
       <p_GA11>to jest pole wielowierszowe</p_GA11>
       <p_GB11>test pola tekstowego</p_GB11>
       <p_GC11>to jest pole wielowierszowe</p_GC11>
       <p_GD11>1</p_GD11>
       <p_GA12>to jest pole wielowierszowe</p_GA12>
       <p_GB12>test pola tekstowego</p_GB12>
       <p_GC12>to jest pole wielowierszowe</p_GC12>
       <p_GD12>1</p_GD12>
       <p_GA13>to jest pole wielowierszowe</p_GA13>
       <p_GB13>test pola tekstowego</p_GB13>
       <p_GC13>to jest pole wielowierszowe</p_GC13>
       <p_GD13>1</p_GD13>
       <p_GA14>to jest pole wielowierszowe</p_GA14>
       <p_GB14>test pola tekstowego</p_GB14>
       <p_GC14>to jest pole wielowierszowe</p_GC14>
       <p_GD14>1</p_GD14>
       <p_GA15>to jest pole wielowierszowe</p_GA15>
       <p_GB15>test pola tekstowego</p_GB15>
       <p_GC15>to jest pole wielowierszowe</p_GC15>
       <p_GD15>1</p_GD15>
       <p_GA16>to jest pole wielowierszowe</p_GA16>
       <p_GB16>test pola tekstowego</p_GB16>
       <p_GC16>to jest pole wielowierszowe</p_GC16>
       <p_GD16>1</p_GD16>
       <p_GA17>to jest pole wielowierszowe</p_GA17>
       <p_GB17>test pola tekstowego</p_GB17>
       <p_GC17>to jest pole wielowierszowe</p_GC17>
       <p_GD17>1</p_GD17>
       <p_GA18>to jest pole wielowierszowe</p_GA18>
       <p_GB18>test pola tekstowego</p_GB18>
       <p_GC18>to jest pole wielowierszowe</p_GC18>
       <p_GD18>1</p_GD18>
       <p_GA19>to jest pole wielowierszowe</p_GA19>
       <p_GB19>test pola tekstowego</p_GB19>
       <p_GC19>to jest pole wielowierszowe</p_GC19>
       <p_GD19>1</p_GD19>
       <p_GA20>to jest pole wielowierszowe</p_GA20>
       <p_GB20>test pola tekstowego</p_GB20>
       <p_GC20>to jest pole wielowierszowe</p_GC20>
       <p_GD20>1</p_GD20>
       <p_GA21>to jest pole wielowierszowe</p_GA21>
       <p_GB21>test pola tekstowego</p_GB21>
       <p_GC21>to jest pole wielowierszowe</p_GC21>
       <p_GD21>1</p_GD21>
       <p_GA22>to jest pole wielowierszowe</p_GA22>
       <p_GB22>test pola tekstowego</p_GB22>
       <p_GC22>to jest pole wielowierszowe</p_GC22>
       <p_GD22>1</p_GD22>
       <p_GA23>to jest pole wielowierszowe</p_GA23>
       <p_GB23>test pola tekstowego</p_GB23>
       <p_GC23>to jest pole wielowierszowe</p_GC23>
       <p_GD23>1</p_GD23>
       <p_GA24>to jest pole wielowierszowe</p_GA24>
       <p_GB24>test pola tekstowego</p_GB24>
       <p_GC24>to jest pole wielowierszowe</p_GC24>
       <p_GD24>1</p_GD24>
       <p_GA25>to jest pole wielowierszowe</p_GA25>
       <p_GB25>test pola tekstowego</p_GB25>
       <p_GC25>to jest pole wielowierszowe</p_GC25>
       <p_GD25>1</p_GD25>
       <p83>20</p83>
       <p85>10</p85>
       <p86>to jest pole wielowierszowe</p86>
       <p88_1>Krzysztof</p88_1>
       <p87>30-10-2014</p87>
       <p88_2>Kowalczyk</p88_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>