Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZAP-3 (5) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14609032</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[imieOjca]</p7>
       <p8>[imieMatki]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[Telefon]</p19>
       <p20>[Faks]</p20>
       <p21>[Mail]</p21>
       <p22>[MailEPUAP]</p22>
       <p23>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23>
       <p24>[KrajKor]</p24>
       <p25>[WojewodztwoKor]</p25>
       <p26>[PowiatKor]</p26>
       <p27>[GminaKor]</p27>
       <p28>[UlicaKor]</p28>
       <p29>[NrDomuKor]</p29>
       <p30>[NrLokaluKor]</p30>
       <p31>[KodPocztowyKor]</p31>
       <p32>[MiejscowoscKor]</p32>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34>[KrajBanku]</p34>
       <p35>[Swift]</p35>
       <p36>[PosiadaczRachunku]</p36>
       <p37>[Rachunek]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p39>[pierwszeImie]</p39>
       <p40>[nazwisko]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p41_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p41_3_subfield_>
       <p41_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p41_3_subfield_2>
       <p41_3_subfield_3>[Pole NIP]</p41_3_subfield_3>
       <p42_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p42_subfield_0>
       <p42_subfield_1>[ulica korespondencji]</p42_subfield_1>
       <p42_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p42_subfield_2>
       <p42_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p42_subfield_3>
       <p42_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p42_subfield_4>
       <p42_subfield_5>[poczta korespondencji]</p42_subfield_5>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p43>[Data wypełnienia]</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAP-3 (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14609032</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>Stefan</p7>
       <p8>Danuta</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>500600400</p19>
       <p20></p20>
       <p21>test@test.pl</p21>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>wielkopolskie</p25>
       <p26>poznański</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>Półwiejska</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Polska</p34>
       <p35>SWIFT</p35>
       <p36>Jan Nowak</p36>
       <p37>453054504926965134154839080720</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>Jan</p39>
       <p40>Kowalski</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p41_3_subfield_>2</p41_3_subfield_>
       <p41_3_subfield_2>23050608219</p41_3_subfield_2>
       <p41_3_subfield_3>8875155741</p41_3_subfield_3>
       <p42_subfield_0>Poznań</p42_subfield_0>
       <p42_subfield_1>Półwiejska</p42_subfield_1>
       <p42_subfield_2>1</p42_subfield_2>
       <p42_subfield_3>1</p42_subfield_3>
       <p42_subfield_4>61-155</p42_subfield_4>
       <p42_subfield_5>Poznań</p42_subfield_5>
       <p44_>1</p44_>
       <p43>30-10-2014</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>