Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-7 (5) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiemImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2020/10/27/10048/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14612363</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1206>[Nagłówek]</rect1206>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1>
       <p4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2>
       <p4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3>
       <p4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4>
       <p4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5>
       <p4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p12>[drugieImie]</p12>
       <p13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13>
       <p14>[imieOjca]</p14>
       <p15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15>
       <p16>[imieMatki]</p16>
       <p17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p20>[miejsceUrodzenia]</p20>
       <p21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21>
       <p22_K>[plec]</p22_K>
       <p22_M>[plec]</p22_M>
       <p23>[nazwiskoRodowe]</p23>
       <p24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24>
       <p25> / 1:dowód osobisty / 2:karta pobytu cudzoziemca lub dokument tożsamości cudzoziemca / 3:paszport polski / 4:tymczasowy dowód tożsamości / 5:tymczasowe zaświadczenie tożsamości / 6:paszport zagraniczny</p25>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[obywatelstwo]</p29>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p30>[kraj]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <rect11>[Koniec strony]</rect11>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p33>[KodKraju]</p33>
       <p34>[Wojewodztwo]</p34>
       <p35>[Powiat]</p35>
       <p36>[Gmina]</p36>
       <p37>[Ulica]</p37>
       <p38>[NrDomu]</p38>
       <p39>[NrLokalu]</p39>
       <p40>[KodPocztowy]</p40>
       <p41>[Miejscowosc]</p41>
       <p42>[Telefon]</p42>
       <p43>[Faks]</p43>
       <p44>[Mail]</p44>
       <p45>[MailEPUAP]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[KrajKor]</p47>
       <p48>[WojewodztwoKor]</p48>
       <p49>[PowiatKor]</p49>
       <p50>[GminaKor]</p50>
       <p51>[UlicaKor]</p51>
       <p52>[NrDomuKor]</p52>
       <p53>[NrLokaluKor]</p53>
       <p54>[KodPocztowyKor]</p54>
       <p55>[MiejscowoscKor]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p58>[data]</p58>
       <p59>[REGON]</p59>
       <p60>[pkd1opis]</p60>
       <p61> / 0111Z / 0112Z / 0113Z / 0114Z / 0115Z / 0116Z / 0119Z / 0121Z / 0122Z / 0123Z / 0124Z / 0125Z / 0126Z / 0127Z / 0128Z / 0129Z / 0130Z / 0141Z / 0142Z / 0143Z / 0144Z / 0145Z / 0146Z / 0147Z / 0149Z / 0150Z / 0161Z / 0162Z / 0163Z / 0164Z / 0170Z / 0210Z / 0220Z / 0230Z / 0240Z / 0311Z / 0312Z / 0321Z / 0322Z / 0510Z / 0520Z / 0610Z / 0620Z / 0710Z / 0721Z / 0729Z / 0811Z / 0812Z / 0891Z / 0892Z / 0893Z / 0899Z / 0910Z / 0990Z / 1011Z / 1012Z / 1013Z / 1020Z / 1031Z / 1032Z / 1039Z / 1041Z / 1042Z / 1051Z / 1052Z / 1061Z / 1062Z / 1071Z / 1072Z / 1073Z / 1081Z / 1082Z / 1083Z / 1084Z / 1085Z / 1086Z / 1089Z / 1091Z / 1092Z / 1101Z / 1102Z / 1103Z / 1104Z / 1105Z / 1106Z / 1107Z / 1200Z / 1310A / 1310B / 1310C / 1310D / 1320A / 1320B / 1320C / 1320D / 1330Z / 1391Z / 1392Z / 1393Z / 1394Z / 1395Z / 1396Z / 1399Z / 1411Z / 1412Z / 1413Z / 1414Z / 1419Z / 1420Z / 1431Z / 1439Z / 1511Z / 1512Z / 1520Z / 1610Z / 1621Z / 1622Z / 1623Z / 1624Z / 1629Z / 1711Z / 1712Z / 1721Z / 1722Z / 1723Z / 1724Z / 1729Z / 1811Z / 1812Z / 1813Z / 1814Z / 1820Z / 1910Z / 1920Z / 2011Z / 2012Z / 2013Z / 2014Z / 2015Z / 2016Z / 2017Z / 2020Z / 2030Z / 2041Z / 2042Z / 2051Z / 2052Z / 2053Z / 2059Z / 2060Z / 2110Z / 2120Z / 2211Z / 2219Z / 2221Z / 2222Z / 2223Z / 2229Z / 2311Z / 2312Z / 2313Z / 2314Z / 2319Z / 2320Z / 2331Z / 2332Z / 2341Z / 2342Z / 2343Z / 2344Z / 2349Z / 2351Z / 2352Z / 2361Z / 2362Z / 2363Z / 2364Z / 2365Z / 2369Z / 2370Z / 2391Z / 2399Z / 2410Z / 2420Z / 2431Z / 2432Z / 2433Z / 2434Z / 2441Z / 2442A / 2442B / 2443Z / 2444Z / 2445Z / 2446Z / 2451Z / 2452Z / 2453Z / 2454A / 2454B / 2511Z / 2512Z / 2521Z / 2529Z / 2530Z / 2540Z / 2550Z / 2561Z / 2562Z / 2571Z / 2572Z / 2573Z / 2591Z / 2592Z / 2593Z / 2594Z / 2599Z / 2611Z / 2612Z / 2620Z / 2630Z / 2640Z / 2651Z / 2652Z / 2660Z / 2670Z / 2680Z / 2711Z / 2712Z / 2720Z / 2731Z / 2732Z / 2733Z / 2740Z / 2751Z / 2752Z / 2790Z / 2811Z / 2812Z / 2813Z / 2814Z / 2815Z / 2821Z / 2822Z / 2823Z / 2824Z / 2825Z / 2829Z / 2830Z / 2841Z / 2849Z / 2891Z / 2892Z / 2893Z / 2894Z / 2895Z / 2896Z / 2899Z / 2910A / 2910B / 2910C / 2910D / 2910E / 2920Z / 2931Z / 2932Z / 3011Z / 3012Z / 3020Z / 3030Z / 3040Z / 3091Z / 3092Z / 3099Z / 3101Z / 3102Z / 3103Z / 3109Z / 3211Z / 3212Z / 3213Z / 3220Z / 3230Z / 3240Z / 3250Z / 3291Z / 3299Z / 3311Z / 3312Z / 3313Z / 3314Z / 3315Z / 3316Z / 3317Z / 3319Z / 3320Z / 3511Z / 3512Z / 3513Z / 3514Z / 3521Z / 3522Z / 3523Z / 3530Z / 3600Z / 3700Z / 3811Z / 3812Z / 3821Z / 3822Z / 3831Z / 3832Z / 3900Z / 4110Z / 4120Z / 4211Z / 4212Z / 4213Z / 4221Z / 4222Z / 4291Z / 4299Z / 4311Z / 4312Z / 4313Z / 4321Z / 4322Z / 4329Z / 4331Z / 4332Z / 4333Z / 4334Z / 4339Z / 4391Z / 4399Z / 4511Z / 4519Z / 4520Z / 4531Z / 4532Z / 4540Z / 4611Z / 4612Z / 4613Z / 4614Z / 4615Z / 4616Z / 4617Z / 4618Z / 4619Z / 4621Z / 4622Z / 4623Z / 4624Z / 4631Z / 4632Z / 4633Z / 4634A / 4634B / 4635Z / 4636Z / 4637Z / 4638Z / 4639Z / 4641Z / 4642Z / 4643Z / 4644Z / 4645Z / 4646Z / 4647Z / 4648Z / 4649Z / 4651Z / 4652Z / 4661Z / 4662Z / 4663Z / 4664Z / 4665Z / 4666Z / 4669Z / 4671Z / 4672Z / 4673Z / 4674Z / 4675Z / 4676Z / 4677Z / 4690Z / 4711Z / 4719Z / 4721Z / 4722Z / 4723Z / 4724Z / 4725Z / 4726Z / 4729Z / 4730Z / 4741Z / 4742Z / 4743Z / 4751Z / 4752Z / 4753Z / 4754Z / 4759Z / 4761Z / 4762Z / 4763Z / 4764Z / 4765Z / 4771Z / 4772Z / 4773Z / 4774Z / 4775Z / 4776Z / 4777Z / 4778Z / 4779Z / 4781Z / 4782Z / 4789Z / 4791Z / 4799Z / 4910Z / 4920Z / 4931Z / 4932Z / 4939Z / 4941Z / 4942Z / 4950A / 4950B / 5010Z / 5020Z / 5030Z / 5040Z / 5110Z / 5121Z / 5122Z / 5210A / 5210B / 5221Z / 5222A / 5222B / 5223Z / 5224A / 5224B / 5224C / 5229A / 5229B / 5229C / 5310Z / 5320Z / 5510Z / 5520Z / 5530Z / 5590Z / 5610A / 5610B / 5621Z / 5629Z / 5630Z / 5811Z / 5812Z / 5813Z / 5814Z / 5819Z / 5821Z / 5829Z / 5911Z / 5912Z / 5913Z / 5914Z / 5920Z / 6010Z / 6020Z / 6110Z / 6120Z / 6130Z / 6190Z / 6201Z / 6202Z / 6203Z / 6209Z / 6311Z / 6312Z / 6391Z / 6399Z / 6411Z / 6419Z / 6420Z / 6430Z / 6491Z / 6492Z / 6499Z / 6511Z / 6512Z / 6520Z / 6530Z / 6611Z / 6612Z / 6619Z / 6621Z / 6622Z / 6629Z / 6630Z / 6810Z / 6820Z / 6831Z / 6832Z / 6910Z / 6920Z / 7010Z / 7021Z / 7022Z / 7111Z / 7112Z / 7120A / 7120B / 7211Z / 7219Z / 7220Z / 7311Z / 7312A / 7312B / 7312C / 7312D / 7320Z / 7410Z / 7420Z / 7430Z / 7490Z / 7500Z / 7711Z / 7712Z / 7721Z / 7722Z / 7729Z / 7731Z / 7732Z / 7733Z / 7734Z / 7735Z / 7739Z / 7740Z / 7810Z / 7820Z / 7830Z / 7911A / 7911B / 7912Z / 7990A / 7990B / 7990C / 8010Z / 8020Z / 8030Z / 8110Z / 8121Z / 8122Z / 8129Z / 8130Z / 8211Z / 8219Z / 8220Z / 8230Z / 8291Z / 8292Z / 8299Z / 8411Z / 8412Z / 8413Z / 8421Z / 8422Z / 8423Z / 8424Z / 8425Z / 8430Z / 8510Z / 8520Z / 8531A / 8531B / 8532A / 8532B / 8532C / 8532D / 8541A / 8541B / 8541C / 8542Z / 8551Z / 8552Z / 8553Z / 8559A / 8559B / 8560Z / 8610Z / 8621Z / 8622Z / 8623Z / 8690A / 8690B / 8690C / 8690D / 8690E / 8710Z / 8720Z / 8730Z / 8790Z / 8810Z / 8891Z / 8899Z / 9001Z / 9002Z / 9003Z / 9004Z / 9101A / 9101B / 9102Z / 9103Z / 9104Z / 9200Z / 9311Z / 9312Z / 9313Z / 9319Z / 9321Z / 9329Z / 9411Z / 9412Z / 9420Z / 9491Z / 9492Z / 9499Z / 9511Z / 9512Z / 9521Z / 9522Z / 9523Z / 9524Z / 9525Z / 9529Z / 9601Z / 9602Z / 9603Z / 9604Z / 9609Z / 9700Z / 9810Z / 9820Z / 9900Z</p61>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p62a_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62a_3>
       <p63>[nazwaPelna]</p63>
       <p64> / 6205000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-BIAŁYSTOK / 6207000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-BIELSKO-BIAŁA / 6209000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-BYDGOSZCZ / 6219000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-GDYNIA / 6221000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-GORZÓW WIELKOPOLSKI / 6227000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-KATOWICE / 6229000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-KIELCE / 6233000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-KOSZALIN / 6235000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-KRAKÓW / 6243000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-LUBLIN / 6247000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-ŁÓDŹ / 6251000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-OLSZTYN / 6253000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-OPOLE / 6261000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-PŁOCK / 6263000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-POZNAŃ / 6269000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-RZESZÓW / 6281000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-SZCZECIN / 6285000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-TARNÓW / 6287000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-TORUŃ / 6293000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-WROCŁAW / 6295000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W LUBLINIE-DELEGATURA WOJ. - ZAMOŚĆ / 6297000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-ZIELONA GÓRA / 6301000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-WARSZAWA / 6305000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-BIAŁYSTOK / 1019000:WOJEWODA POMORSKI / 1021000:WOJEWODA LUBUSKI / 1027000:WOJEWODA ŚLĄSKI / 1029000:WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI / 1035000:WOJEWODA MAŁOPOLSKI / 1043000:WOJEWODA LUBELSKI / 1047000:WOJEWODA ŁÓDZKI / 1063000:WOJEWODA WIELKOPOLSKI / 1227364:BURMISTRZ MIASTA RADZIONKÓW / 1227719:WÓJT GMINY OŻAROWICE / 1249703:WÓJT GMINY SPYTKOWICE / 1271717:WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI / 6101000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-WARSZAWA / 6103000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-BIAŁA PODLASKA / 1261101:PREZYDENT MIASTA PŁOCK / 1273101:PREZYDENT MIASTA SIERADZ / 1275213:BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA / 1271133:BURMISTRZ MIASTA GARWOLIN / 1271297:BURMISTRZ MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI / 1283277:BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZ / 1269209:PREZYDENT MIASTA MIELEC / 1271221:BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI / 1227167:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERWIONKA-LESZCZYNY / 1215723:WÓJT GMINY STARCZA / 1227383:BURMISTRZ MIASTA RYDUŁTOWY / 1229769:WÓJT GMINY SŁUPIA (KONECKA) / 1249517:WÓJT GMINY BYSTRA-SIDZINA / 1297157:BURMISTRZ MIASTA GOZDNICA / 1297353:BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ / 1289109:BURMISTRZ MIASTA BIELAWA / 1289141:BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ / 1289205:BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA / 1295109:BURMISTRZ MIASTA BIŁGORAJ / 1253799:WÓJT GMINY TUŁOWICE / 1289157:BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ / 1287153:PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZ / 1217145:BURMISTRZ MIASTA KRYNICA MORSKA / 1259521:WÓJT GMINY BUDZISZEWICE / 1295508:WÓJT GMINY BEŁŻEC / 1297165:BURMISTRZ MIASTA GUBIN / 1291105:BURMISTRZ MIASTA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI / 1291173:BURMISTRZ MIASTA KOWAL / 1291193:BURMISTRZ MIASTA NIESZAWA / 1293207:BURMISTRZ MIASTA OŁAWA / 1287113:BURMISTRZ MIASTA BRODNICA / 6309000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-BYDGOSZCZ / 6319000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-GDAŃSK / 6327000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-KATOWICE / 6329000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-KIELCE / 6333000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-KOSZALIN / 6335000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-KRAKÓW / 6343000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-LUBLIN / 6347000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-ŁÓDŹ / 6351000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-OLSZTYN / 6353000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-OPOLE / 6363000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-POZNAŃ / 6369000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-RZESZÓW / 6381000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-SZCZECIN / 6387000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-TORUŃ / 6389000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-WAŁBRZYCH / 6393000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-WROCŁAW / 6397000:RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH-ZIELONA GÓRA / 1901000:KURATOR OŚWIATY-WARSZAWA / 1903000:KURATOR OŚWIATY-BIAŁA PODLASKA / 1905000:KURATOR OŚWIATY-BIAŁYSTOK / 1907000:KURATOR OŚWIATY-BIELSKO-BIAŁA / 1909000:KURATOR OŚWIATY-BYDGOSZCZ / 1911000:KURATOR OŚWIATY-CHEŁM / 1913000:KURATOR OŚWIATY-CIECHANÓW / 1915000:KURATOR OŚWIATY-CZĘSTOCHOWA / 1917000:KURATOR OŚWIATY-ELBLĄG / 1919000:KURATOR OŚWIATY-GDAŃSK / 1921000:KURATOR OŚWIATY-GORZÓW WIELKOPOLSKI / 1923000:KURATOR OŚWIATY-JELENIA GÓRA / 1925000:KURATOR OŚWIATY-KALISZ / 1927000:KURATOR OŚWIATY-KATOWICE / 1929000:KURATOR OŚWIATY-KIELCE / 1931000:KURATOR OŚWIATY-KONIN / 1933000:KURATOR OŚWIATY-KOSZALIN / 1935000:KURATOR OŚWIATY-KRAKÓW / 1937000:KURATOR OŚWIATY-KROSNO / 1939000:KURATOR OŚWIATY-LEGNICA / 1941000:KURATOR OŚWIATY-LESZNO / 1945000:KURATOR OŚWIATY-ŁOMŻA / 1947000:KURATOR OŚWIATY-ŁÓDŹ / 1949000:KURATOR OŚWIATY-NOWY SĄCZ / 1951000:KURATOR OŚWIATY-OLSZTYN / 1953000:KURATOR OŚWIATY-OPOLE / 1955000:KURATOR OŚWIATY-OSTROŁĘKA / 1957000:KURATOR OŚWIATY-PIŁA / 1959000:KURATOR OŚWIATY-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 1961000:KURATOR OŚWIATY-PŁOCK / 1963000:KURATOR OŚWIATY-POZNAŃ / 1965000:KURATOR OŚWIATY-PRZEMYSL / 1967000:KURATOR OŚWIATY-RADOM / 1969000:KURATOR OŚWIATY-RZESZÓW / 1971000:KURATOR OŚWIATY-SIEDLCE / 1973000:KURATOR OŚWIATY-SIERADZ / 1975000:KURATOR OŚWIATY-SKIERNIEWICE / 1977000:KURATOR OŚWIATY-SŁUPSK / 1979000:KURATOR OŚWIATY-SUWAŁKI / 1981000:KURATOR OŚWIATY-SZCZECIN / 1983000:KURATOR OŚWIATY-TARNOBRZEG / 1985000:KURATOR OŚWIATY-TARNÓW / 1987000:KURATOR OŚWIATY-TORUŃ / 1989000:KURATOR OŚWIATY-WAŁBRZYCH / 1991000:KURATOR OŚWIATY-WŁOCŁAWEK / 1993000:KURATOR OŚWIATY-WROCŁAW / 1995000:KURATOR OŚWIATY-ZAMOŚĆ / 1997000:KURATOR OŚWIATY-ZIELONA GÓRA / 1943000:KURATOR OŚWIATY-LUBLIN / 6401000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-WARSZWA / 6405000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-BIAŁYSTOK / 6407000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-BIELSKO-BIAŁA / 6409000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-BYDGOSZCZ / 6415000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-CZĘSTOCHOWA / 6419000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-GDAŃSK / 6427000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-KATOWICE / 6429000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-KIELCE / 6433000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-KOSZALIN / 6435000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-KRAKÓW / 6443000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-LUBLIN / 6447000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-ŁÓDŹ / 6451000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-OLSZTYN / 6453000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-OPOLE / 6461000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-PŁOCK / 6463000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-POZNAŃ / 6105000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-BIAŁYSTOK / 6107000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-BIELSKO-BIAŁA / 6109000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-BYDGOSZCZ / 6111000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-CHEŁM / 6113000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-CIECHANÓW / 6115000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-CZĘSTOCHOWA / 6117000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-ELBLĄG / 6119000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-GDAŃSK / 6121000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-GORZÓW WIELKOPOLSKI / 6123000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-JELENIA GÓRA / 6127000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-KATOWICE / 6129000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-KIELCE / 6131000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-KONIN / 6133000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-KOSZALIN / 6135000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-KRAKÓW / 6141000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-LESZNO / 6143000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-LUBLIN / 6145000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-ŁOMŻA / 6147000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-ŁÓDŹ / 6149000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-NOWY SĄCZ / 6151000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-OLSZTYN / 6153000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-OPOLE / 6155000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-OSTROŁĘKA / 6157000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-PIŁA / 6161000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-PŁOCK / 6163000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-POZNAŃ / 6165000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-PRZEMYŚL / 6169000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-RZESZÓW / 6171000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-SIEDLCE / 6173000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-SIERADZ / 6177000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-SŁUPSK / 6179000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-SUWAŁKI / 6181000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-SZCZECIN / 6183000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-TARNOBRZEG / 6185000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-TARNÓW / 6187000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-TORUŃ / 6189000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-WAŁBRZYCH / 6191000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-WŁOCŁAWEK / 6193000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-WROCŁAW / 6195000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-ZAMOŚĆ / 6201000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-WARSZAWA / 1293003:DELEGATURA WROCŁAW-KRZYKI / 1293005:DELEGATURA WROCŁAW-PSIE POLE / 1293007:DELEGATURA WROCŁAW-STARE MIASTO / 1293009:DELEGATURA WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE / 9900000:PODMIOTY KRAJOWE - BEZ ORGANU REJESTROWEGO / 6467000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-RADOM / 6469000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-RZESZÓW / 6471000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-SIEDLCE / 6481000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-SZCZECIN / 6487000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-TORUŃ / 6489000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-WAŁBRZYCH / 6493000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-WROCŁAW / 6497000:OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA-ZIELONA GÓRA / 1293239:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA / 1237507:WÓJT GMINY BESKO / 1249693:WÓJT GMINY ROPA / 1271531:WÓJT GMINY DOMANICE / 1293659:WÓJT GMINY ZAWONIA / 1297669:WÓJT GMINY SIEDLEC / 1297529:WÓJT GMINY BRZEŁNICA / 1297717:WÓJT GMINY TRZEBIEL / 1297721:WÓJT GMINY TUPLICE / 1289529:WÓJT GMINY CZARNY BÓR / 1287601:WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE / 1287649:WÓJT GMINY WĄBRZEŹNO / 1289237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRONIE ŚLĄSKIE / 1281257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY POLICE / 1281345:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLIN / 1277117:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BYTÓW / 1277145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO / 1277201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIASTKO / 1287533:WÓJT GMINY DĘBOWA ŁĄKA / 1293539:WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI / 1293555:WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY / 1293587:WÓJT GMINY MIETKÓW / 1293651:WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA / 1295513:WÓJT GMINY BISZCZA / 1295525:WÓJT GMINY GORAJ / 1295601:WÓJT GMINY OBSZA / 1295669:WÓJT GMINY TUROBIN / 1295689:WÓJT GMINY WYSOKIE / 1263265:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPALENICA / 1279529:WÓJT GMINY BUDRY / 1297217:BURMISTRZ MIASTA ŁĘKNICA / 1267681:WÓJT GMINY RUSINÓW / 1297657:WÓJT GMINY OTYŃ / 1261521:WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY / 1261529:WÓJT GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ / 1243281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PONIATOWA / 1243245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAŁĘCZÓW / 1245577:WÓJT GMINY MAŁY PŁOCK / 1245581:WÓJT GMINY MIASTKOWO / 1245601:WÓJT GMINY PIĄTNICA / 1245649:WÓJT GMINY ŚNIADOWO / 1245685:WÓJT GMINY ZBÓJNA / 1255589:WÓJT GMINY OLSZEWO-BORKI / 1255645:WÓJT GMINY TROSZYN / 1251225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIŁAKOWO / 1251657:WÓJT GMINY PIECKI / 1251253:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PASYM / 1259597:WÓJT GMINY LGOTA WIELKA / 1259645:WÓJT GMINY RADOMSKO / 1259677:WÓJT GMINY SULMIERZYCE / 1253749:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRÓSZKÓW / 1253797:WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI / 1253581:WÓJT GMINY IZBICKO / 1255529:WÓJT GMINY CZERWONKA / 1257641:WÓJT GMINY WAŁCZ / 1255625:WÓJT GMINY SOMIANKA / 1255657:WÓJT GMINY ZABRODZIE / 1257513:WÓJT GMINY CHODZIEŻ / 1253793:WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW / 1253601:WÓJT GMINY KAMIENNIK / 1253677:WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE / 1253773:WÓJT GMINY SKOROSZYCE / 1253533:WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE / 1253545:WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI / 1253689:WÓJT GMINY ŁUBNIANY / 1291569:WÓJT GMINY KONECK / 1291657:WÓJT GMINY ZAKRZEWO / 1291513:WÓJT GMINY BOBROWNIKI / 1209201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI / 1209333:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TUCHOLA / 1253737:WÓJT GMINY POKÓJ / 1257561:WÓJT GMINY LIPKA / 1257673:WÓJT GMINY ZAKRZEWO / 1259533:WÓJT GMINY DŁUTÓW / 1253729:WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI / 1253741:WÓJT GMINY POLSKA CEREKIEW / 1253549:WÓJT GMINY DOMASZOWICE / 1251577:WÓJT GMINY JONKOWO / 1251665:WÓJT GMINY PURDA / 1251697:WÓJT GMINY STAWIGUDA / 1251553:WÓJT GMINY GRUNWALD / 1251229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN / 1251649:WÓJT GMINY OSTRÓDA / 1251537:WÓJT GMINY DŹWIERZUTY / 1247543:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RZGÓW / 1249525:WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC / 1249553:WÓJT GMINY JABŁONKA / 1251561:WÓJT GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY / 1251601:WÓJT GMINY KOZŁOWO / 1247551:WÓJT GMINY ZGIERZ / 1249577:WÓJT GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM / 1249609:WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE / 1249541:WÓJT GMINY GORLICE / 1249633:WÓJT GMINY ŁUŻNA / 1249661:WÓJT GMINY NOWY TARG / 1249665:WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA / 1251513:WÓJT GMINY BARTOSZYCE / 1271605:WÓJT GMINY ŁUKÓW / 1259529:WÓJT GMINY CZERNIEWICE / 1263601:WÓJT GMINY KUŚLIN / 1271537:WÓJT GMINY GÓRZNO / 1203601:WÓJT GMINY SARNAKI / 1209341:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIĘCBORK / 1209185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JANIKOWO / 1209217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRUSZWICA / 1267645:WÓJT GMINY PIONKI / 1267673:WÓJT GMINY PRZYTYK / 1269541:WÓJT GMINY CZERMIN / 1269677:WÓJT GMINY TUSZÓW NARODOWY / 1269685:WÓJT GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE / 1269529:WÓJT GMINY CHMIELNIK / 1259553:WÓJT GMINY GORZKOWICE / 1259609:WÓJT GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE / 1213193:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NASIELSK / 1215105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BLACHOWNIA / 1207105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ANDRYCHÓW / 1231125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOLINA / 1249269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA / 1249305:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STARY SĄCZ / 1241105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOJANOWO / 1241161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIEJSKA GÓRKA / 1243189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOCK / 1267685:WÓJT GMINY RZECZNIÓW / 1267733:WÓJT GMINY WOLANÓW / 1267521:WÓJT GMINY CHLEWISKA / 1267585:WÓJT GMINY JASTRZĄB / 1267525:WÓJT GMINY CHOTCZA / 1267665:WÓJT GMINY PRZYŁĘK / 1267701:WÓJT GMINY SOLEC NAD WISŁĄ / 1267541:WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO / 1267553:WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW / 1267569:WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ / 1267517:WÓJT GMINY BORKOWICE / 1267545:WÓJT GMINY GIELNIÓW / 1265509:WÓJT GMINY BIRCZA / 1265529:WÓJT GMINY FREDROPOL / 1265553:WÓJT GMINY KRASICZYN / 1265569:WÓJT GMINY MEDYKA / 1265641:WÓJT GMINY ŻURAWICA / 1243113:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BEŁŻYCE / 1263525:WÓJT GMINY CZERWONAK / 1235239:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SŁOMNIKI / 1235267:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIELICZKA / 1235175:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE / 1229241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIECHÓW / 1229217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KUNÓW / 1251129:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRE MIASTO / 1251321:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZALEWO / 1251109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARCZEWO / 1285577:WÓJT GMINY LIPNICA MUROWANA / 1275625:WÓJT GMINY SADKOWICE / 1275549:WÓJT GMINY GODZIANÓW / 1269645:WÓJT GMINY RANIŻÓW / 1269661:WÓJT GMINY DZIKOWIEC / 1223233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA / 1223585:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLSZYNA / 1203599:WÓJT GMINY ROSSOSZ / 1209265:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PAKOŚĆ / 1261513:WÓJT GMINY BODZANÓW / 1201579:WÓJT GMINY MICHAŁOWICE / 1201587:WÓJT GMINY NADARZYN / 1281621:WÓJT GMINY MARIANOWO / 1203625:WÓJT GMINY TUCZNA / 1203633:WÓJT GMINY WISZNICE / 1203513:WÓJT GMINY DĘBOWA KŁODA / 1203605:WÓJT GMINY SIEMIEŃ / 1219593:WÓJT GMINY LUZINO / 1219597:WÓJT GMINY ŁĘCZYCE / 1201511:WÓJT GMINY CELESTYNÓW / 1227529:WÓJT GMINY BOLESŁAW / 1227513:WÓJT GMINY BESTWINA / 1227673:WÓJT GMINY MIEDŹNA / 1221641:WÓJT GMINY PSZCZEW / 1221513:WÓJT GMINY BLEDZEW / 1221525:WÓJT GMINY BOLESZKOWICE / 1221625:WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI / 1223509:WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC / 1201539:WÓJT GMINY KAMPINOS / 1281685:WÓJT GMINY STARA DĄBROWA / 1219517:WÓJT GMINY CHOCZEWO / 1219533:WÓJT GMINY GNIEWINO / 1221705:WÓJT GMINY ZWIERZYN / 1221609:WÓJT GMINY MIEDZICHOWO / 1215565:WÓJT GMINY KŁOMNICE / 1215597:WÓJT GMINY KRUSZYNA / 1231549:WÓJT GMINY KAZIMIERZ BISKUPI / 1231573:WÓJT GMINY KRZYMÓW / 1231625:WÓJT GMINY SKULSK / 1231637:WÓJT GMINY STARE MIASTO / 1225681:WÓJT GMINY SOKOLNIKI / 1225705:WÓJT GMINY TRZCINICA / 1225669:WÓJT GMINY ROZDRAŻEW / 1219589:WÓJT GMINY LUBICHOWO / 1219613:WÓJT GMINY OSIECZNA / 1219677:WÓJT GMINY SMĘTOWO GRANICZNE / 1219693:WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI / 1219601:WÓJT GMINY MORZESZCZYN / 1219701:WÓJT GMINY SUBKOWY / 1203589:WÓJT GMINY PODEDWÓRZE / 1215629:WÓJT GMINY MSTÓW / 1215645:WÓJT GMINY NOWA BRZEŹNICA / 1215653:WÓJT GMINY OLSZTYN / 1215713:WÓJT GMINY RĘDZINY / 1215725:WÓJT GMINY STRZELCE WIELKIE / 1215657:WÓJT GMINY OPATÓW / 1223533:WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA / 1223577:WÓJT GMINY MYSŁAKOWICE / 1223617:WÓJT GMINY STARA KAMIENICA / 1219585:WÓJT GMINY LIPUSZ / 1219605:WÓJT GMINY NOWA KARCZMA / 1207545:WÓJT GMINY DĘBOWIEC / 1207557:WÓJT GMINY HAŻLACH / 1239541:WÓJT GMINY KROTOSZYCE / 1229681:WÓJT GMINY OKSA / 1211561:WÓJT GMINY SIEDLISZCZE / 1211533:WÓJT GMINY KRAŚNICZYN / 1211545:WÓJT GMINY REJOWIEC / 1211589:WÓJT GMINY WOJSŁAWICE / 1211525:WÓJT GMINY HAŃSK / 1211573:WÓJT GMINY STARY BRUS / 1211593:WÓJT GMINY WOLA UHRUSKA / 1213513:WÓJT GMINY CIECHANÓW / 1213133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GLINOJECK / 1213545:WÓJT GMINY GRUDUSK / 1213565:WÓJT GMINY KRASNE / 1213641:WÓJT GMINY REGIMIN / 1215705:WÓJT GMINY RADKÓW / 1215757:WÓJT GMINY ŻYTNO / 1215513:WÓJT GMINY CIASNA / 1267605:WÓJT GMINY KLWÓW / 1267657:WÓJT GMINY POTWORÓW / 1271721:WÓJT GMINY STRACHÓWKA / 1267589:WÓJT GMINY JASTRZĘBIA / 1213581:WÓJT GMINY LUTOCIN / 1215621:WÓJT GMINY MOSKORZEW / 1203613:WÓJT GMINY SOSNÓWKA / 1215709:WÓJT GMINY RADŁÓW / 1217505:WÓJT GMINY BRANIEWO / 1217553:WÓJT GMINY LELKOWO / 1217517:WÓJT GMINY ELBLĄG / 1205549:WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE / 1205569:WÓJT GMINY GRÓDEK / 1205589:WÓJT GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY / 1263309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ / 1263269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRORÓG / 1263117:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZEMPIŃ / 1263317:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚREM / 1273225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZADEK / 1269225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA / 1217581:WÓJT GMINY MIŁORADZ / 1217633:WÓJT GMINY STARE POLE / 1217641:WÓJT GMINY STARY TARG / 1219509:WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE / 1219637:WÓJT GMINY PRZYWIDZ / 1219721:WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE / 1217621:WÓJT GMINY RYCHLIKI / 1217525:WÓJT GMINY GARDEJA / 1217549:WÓJT GMINY KWIDZYN / 1209561:WÓJT GMINY GĄSAWA / 1211513:WÓJT GMINY CYCÓW / 1211527:WÓJT GMINY KAMIEŃ / 1209113:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRUSY / 1225565:WÓJT GMINY GODZIESZE WIELKIE / 1225629:WÓJT GMINY MYCIELIN / 1205641:WÓJT GMINY NAREWKA / 1205609:WÓJT GMINY KRYPNO / 1205629:WÓJT GMINY MILEJCZYCE / 1205601:WÓJT GMINY KORYCIN / 1205645:WÓJT GMINY NOWY DWÓR / 1205689:WÓJT GMINY SZUDZIAŁOWO / 1207565:WÓJT GMINY JASIENICA / 1207717:WÓJT GMINY WILKOWICE / 1207509:WÓJT GMINY BRENNA / 1209557:WÓJT GMINY DRZYCIM / 1209597:WÓJT GMINY JEŻEWO / 1209621:WÓJT GMINY LNIANO / 1209657:WÓJT GMINY OSIE / 1207597:WÓJT GMINY LIPOWA / 1207613:WÓJT GMINY MILÓWKA / 1289113:BURMISTRZ MIASTA BOGUSZÓW-GORCE / 1291177:BURMISTRZ MIASTA LIPNO / 1205661:WÓJT GMINY RUDKA / 1207627:WÓJT GMINY POLANKA WIELKA / 1227579:WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ / 1227453:BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE / 1229773:WÓJT GMINY SMYKÓW / 1291141:BURMISTRZ MIASTA CIECHOCINEK / 1295141:BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW / 1255579:WÓJT GMINY MŁYNARZE / 1295261:BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI / 1257579:WÓJT GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE / 1295507:WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW / 1293203:BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICA / 1213101:PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW / 1213569:WÓJT GMINY KUCZBORK-OSADA / 1285637:WÓJT GMINY RZEZAWA / 1285513:WÓJT GMINY BOLESŁAW / 1211149:BURMISTRZ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY / 1211185:BURMISTRZ MIASTA WŁODAWA / 1215149:BURMISTRZ MIASTA KALETY / 1215213:BURMISTRZ MIASTA LUBLINIEC / 1217105:BURMISTRZ MIASTA BRANIEWO / 1217101:PREZYDENT MIASTA ELBLĄG / 1219101:PREZYDENT MIASTA GDAŃSK / 1219225:BURMISTRZ MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI / 1219125:PREZYDENT MIASTA GDYNIA / 1219257:BURMISTRZ MIASTA RUMIA / 1217149:BURMISTRZ MIASTA KWIDZYN / 1207101:PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA / 1207137:BURMISTRZ MIASTA CIESZYN / 1207321:BURMISTRZ MIASTA WISŁA / 1201211:BURMISTRZ MIASTA PIASTÓW / 1201215:BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA / 1205113:BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI / 1205173:BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA / 1391000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY WŁOCŁAWEK / 1395000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY ZAMOŚĆ / 1397000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY ZIELONA GÓRA / 1301000:SĄD REJONOWY - WARSZAWA / 1303000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY BIAŁA PODLASKA / 1305000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY BIAŁYSTOK / 1307000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY BIELSKO-BIAŁA / 1309000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY BYDGOSZCZ / 1311000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY CHEŁM / 1313000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY CIECHANÓW / 1315000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY CZĘSTOCHOWA / 1317000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY ELBLĄG / 1319000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY GDAŃSK / 1321000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY GORZÓW WIELKOPOLSKI / 1323000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY JELENIA GÓRA / 1325000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY KALISZ / 1069000:WOJEWODA PODKARPACKI / 1051000:WOJEWODA WARMIŃSK0-MAZURSKI / 1053000:WOJEWODA OPOLSKI / 1081000:WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI / 1401000:SĄD OKRĘGOWY - WARSZAWA / 1403000:SĄD OKRĘGOWY - BIAŁA PODLASKA / 1405000:SĄD OKRĘGOWY - BIAŁYSTOK / 1407000:SĄD OKRĘGOWY - BIELSKO-BIAŁA / 1409000:SĄD OKRĘGOWY - BYDGOSZCZ / 1411000:SĄD OKRĘGOWY - CHEŁM / 1413000:SĄD OKRĘGOWY - CIECHANÓW / 1415000:SĄD OKRĘGOWY - CZĘSTOCHOWA / 1417000:SĄD OKRĘGOWY - ELBLĄG / 1419000:SĄD OKRĘGOWY - GDAŃSK / 1421000:SĄD OKRĘGOWY - GORZÓW WIELKOPOLSKI / 1423000:SĄD OKRĘGOWY - JELENIA GÓRA / 1429000:SĄD OKRĘGOWY - KIELCE / 1431000:SĄD OKRĘGOWY - KONIN / 1433000:SĄD OKRĘGOWY - KOSZALIN / 1005000:WOJEWODA PODLASKI / 1009000:WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI / 1491000:SĄD OKRĘGOWY - WŁOCŁAWEK / 1493000:SĄD OKRĘGOWY - WROCŁAW / 1495000:SĄD OKRĘGOWY - ZAMOŚĆ / 1497000:SĄD OKRĘGOWY - ZIELONA GÓRA / 1600000:MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI / 1800000:DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO / 3100000:MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH / 3200000:MINISTER GOSPODARKI / 3400000:MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI / 3900000:MINISTER ŚRODOWISKA / 1425000:SĄD OKRĘGOWY - KALISZ / 1427000:SĄD OKRĘGOWY - KATOWICE / 1327000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY KATOWICE / 0100000:PREZES RADY MINISTRÓW / 0200000:MINISTER OBRONY NARODOWEJ / 0300000:MINISTER FINANSÓW / 0600000:PREZES PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI / 1483000:SĄD OKRĘGOWY - TARNOBRZEG / 1485000:SĄD OKRĘGOWY - TARNÓW / 1487000:SĄD OKRĘGOWY - TORUŃ / 1489000:SĄD OKRĘGOWY - ŚWIDNICA / 1351000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY OLSZTYN / 1353000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY OPOLE / 1355000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY OSTROŁĘKA / 1357000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY PIŁA / 1359000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 1361000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY PŁOCK / 1363000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY POZNAŃ / 1365000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY PRZEMYŚL / 1367000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY RADOM / 1369000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY RZESZÓW / 1371000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY SIEDLCE / 1373000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY SIERADZ / 1375000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY SKIERNIEWICE / 4300000:MINISTER ZDROWIA / 1200000:MINISTER ROZWOJU / 1295101:PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ / 1289261:BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE / 1291221:BURMISTRZ MIASTA RYPIN / 1209181:PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAW / 1227247:BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY / 1211129:BURMISTRZ MIASTA KRASNYSTAW / 1227275:BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE / 1227355:BURMISTRZ MIASTA PSZÓW / 1227547:WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI / 1227671:WÓJT GMINY MARKLOWICE / 1201529:WÓJT GMINY IZABELIN / 1227187:BURMISTRZ MIASTA IMIELIN / 1227363:BURMISTRZ MIASTA RADLIN / 1247523:WÓJT GMINY KSAWERÓW / 1249701:WÓJT GMINY SŁOPNICE / 1229623:WÓJT GMINY ŁĄCZNA / 9999999:PODMIOTY ZAGRANICZNE - BEZ ORGANU REJESTROWEGO / 1235001:DELEGATURA KRAKÓW-KROWODRZA / 1235003:DELEGATURA KRAKÓW-NOWA HUTA / 1235005:DELEGATURA KRAKÓW-PODGÓRZE / 1235007:DELEGATURA KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE / 1247001:DELEGATURA ŁÓDŹ-BAŁUTY / 1247003:DELEGATURA ŁÓDŹ-GÓRNA / 1247005:DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE / 1229757:WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE / 1231601:WÓJT GMINY POWIDZ / 1237599:WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE / 1249575:WÓJT GMINY KOŚCIELISKO / 1249677:WÓJT GMINY PORONIN / 1249333:BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE / 1249695:WÓJT GMINY RYTRO / 1275615:WÓJT GMINY REGNÓW / 1285665:WÓJT GMINY TRZCIANA / 1233127:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BORNE SULINOWO / 5000000:PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO / 5300000:POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH / 1247007:DELEGATURA ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE / 1247009:DELEGATURA ŁÓDŹ-WIDZEW / 1263001:DELEGATURA POZNAŃ-GRUNWALD / 1263003:DELEGATURA POZNAŃ-JEŻYCE / 1263005:DELEGATURA POZNAŃ-NOWE MIASTO / 1263007:DELEGATURA POZNAŃ-STARE MIASTO / 1263009:DELEGATURA POZNAŃ-WILDA / 1293001:DELEGATURA WROCŁAW-FABRYCZNA / 1287545:WÓJT GMINY BARTNICZKA / 1287609:WÓJT GMINY OSIEK / 1269697:WÓJT GMINY ŻOŁYNIA / 1287621:WÓJT GMINY RADOMIN / 1287645:WÓJT GMINY UNISŁAW / 1287657:WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA / 1287665:WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA / 1271757:WÓJT GMINY WOJCIESZKÓW / 1271525:WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE / 1271529:WÓJT GMINY DOBRE / 1271565:WÓJT GMINY KOŁBIEL / 1271621:WÓJT GMINY MIŃSK MAZOWIECKI / 1271653:WÓJT GMINY POŚWIĘTNE / 1271681:WÓJT GMINY SIENNICA / 1275541:WÓJT GMINY DOMANIEWICE / 1275561:WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY / 1275593:WÓJT GMINY NIEBORÓW / 1291157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY IZBICA KUJAWSKA / 1245593:WÓJT GMINY NUR / 1245621:WÓJT GMINY RUTKI / 1245673:WÓJT GMINY ZAMBRÓW / 1245677:WÓJT GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE / 1247507:WÓJT GMINY ANDRESPOL / 1221537:WÓJT GMINY DESZCZNO / 1221585:WÓJT GMINY KRZESZYCE / 1207561:WÓJT GMINY ISTEBNA / 1207621:WÓJT GMINY OSIEK / 1201673:WÓJT GMINY WIELISZEW / 1201515:WÓJT GMINY CZOSNÓW / 1201505:WÓJT GMINY BROCHÓW / 1221677:WÓJT GMINY STARE KUROWO / 1221637:WÓJT GMINY PRZYTOCZNA / 1215577:WÓJT GMINY KONOPISKA / 1231569:WÓJT GMINY KRAMSK / 1231621:WÓJT GMINY RZGÓW / 1231669:WÓJT GMINY WILCZYN / 1231577:WÓJT GMINY LĄDEK / 1219573:WÓJT GMINY KROKOWA / 1219645:WÓJT GMINY PUCK / 1203533:WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI / 1203541:WÓJT GMINY KODEŃ / 1203549:WÓJT GMINY KONSTANTYNÓW / 1231117:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DĄBIE / 1267513:WÓJT GMINY BŁĘDÓW / 1267649:WÓJT GMINY PNIEWY / 1265629:WÓJT GMINY WIĄZOWNICA / 1265537:WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ / 1265633:WÓJT GMINY WIELKIE OCZY / 1253381:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELCE OPOLSKIE / 1253421:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAWADZKIE / 1273609:WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE / 1273653:WÓJT GMINY WODZIERADY / 1273517:WÓJT GMINY BRZEŹNIO / 1273557:WÓJT GMINY KLONOWA / 1245669:WÓJT GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE / 1247103:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI / 1249593:WÓJT GMINY LIMANOWA / 1249181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRYNICA / 1275545:WÓJT GMINY GŁUCHÓW / 1275613:WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA / 1269565:WÓJT GMINY HYŻNE / 1269673:WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO / 1271657:WÓJT GMINY PRZESMYKI / 1271685:WÓJT GMINY SKÓRZEC / 1283669:WÓJT GMINY SADOWIE / 1287597:WÓJT GMINY ŁYSOMICE / 1267269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRZYSUCHA / 1267177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY IŁŻA / 1263333:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA / 1265601:WÓJT GMINY RADYMNO / 1231245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN / 1231213:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PYZDRY / 1231281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW / 1231121:BURMISTRZ MIASTA DOBRA / 1271549:WÓJT GMINY JADÓW / 1271701:WÓJT GMINY STANIN / 1271573:WÓJT GMINY KORYTNICA / 1271617:WÓJT GMINY MIEDZNA / 1271713:WÓJT GMINY STOCZEK / 1271741:WÓJT GMINY WIERZBNO / 1273537:WÓJT GMINY DOBROŃ / 1277505:WÓJT GMINY BORZYTUCHOM / 1279549:WÓJT GMINY GIŻYCKO / 1279577:WÓJT GMINY KRUKLANKI / 1279701:WÓJT GMINY WYDMINY / 1263737:WÓJT GMINY ZANIEMYŚL / 1263577:WÓJT GMINY KOŁACZKOWO / 1265513:WÓJT GMINY CHŁOPICE / 1265541:WÓJT GMINY JAROSŁAW / 1265585:WÓJT GMINY PAWŁOSIÓW / 1265605:WÓJT GMINY ROKIETNICA / 1235187:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE / 1289565:WÓJT GMINY KŁODZKO / 1289605:WÓJT GMINY NOWA RUDA / 1275581:WÓJT GMINY MAKÓW / 1275601:WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN / 1275633:WÓJT GMINY SŁUPIA / 1283581:WÓJT GMINY JEŻOWE / 1283597:WÓJT GMINY LIPNIK / 1285653:WÓJT GMINY SZCZUROWA / 1285561:WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW / 1285601:WÓJT GMINY OLESNO / 1285673:WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE / 1297209:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUBSKO / 1293235:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TRZEBNICA / 1293143:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE / 1297281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SŁAWA / 1249649:WÓJT GMINY NAWOJOWA / 1249729:WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE / 1249557:WÓJT GMINY JODŁOWNIK / 1249629:WÓJT GMINY ŁUKOWICA / 1249725:WÓJT GMINY TYMBARK / 1249521:WÓJT GMINY CHEŁMIEC / 1249549:WÓJT GMINY GRYBÓW / 1249569:WÓJT GMINY KAMIONKA WIELKA / 1249605:WÓJT GMINY ŁABOWA / 1251557:WÓJT GMINY IŁAWA / 1251505:WÓJT GMINY BARCIANY / 1251693:WÓJT GMINY SROKOWO / 1223149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LEŚNA / 1231153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KLECZEW / 1259649:WÓJT GMINY RĘCZNO / 1233125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOBOLICE / 1233217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIANÓW / 1233117:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR / 1267233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ / 1295629:WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ / 1297509:WÓJT GMINY BOBROWICE / 1297565:WÓJT GMINY GUBIN / 1295241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN / 1259241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRZEDBÓRZ / 1271597:WÓJT GMINY ŁASKARZEW / 1271613:WÓJT GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY / 1271689:WÓJT GMINY SOBIENIE-JEZIORY / 1205313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZABŁUDÓW / 1205521:WÓJT GMINY BRAŃSK / 1205233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOŃKI / 1205153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROHICZYN / 1205145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA / 1207313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WILAMOWICE / 1207257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRUMIEŃ / 1207177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘTY / 1207325:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZATOR / 1201239:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK / 1229145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHĘCINY / 1297105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BABIMOST / 1297329:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLSZTYN / 1263689:WÓJT GMINY ROKIETNICA / 1263725:WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE / 1263541:WÓJT GMINY DUSZNIKI / 1263605:WÓJT GMINY KWILCZ / 1263533:WÓJT GMINY DOMINOWO / 1263649:WÓJT GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ / 1239205:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚCINAWA / 1241125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA / 1241233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄSOSZ / 1241225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚMIGIEL / 1269621:WÓJT GMINY NIWISKA / 1263549:WÓJT GMINY GRANOWO / 1281125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIWEL / 1295557:WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA / 1295573:WÓJT GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA / 1295609:WÓJT GMINY RACHANIE / 1295645:WÓJT GMINY TARNAWATKA / 1295681:WÓJT GMINY ULHÓWEK / 1295505:WÓJT GMINY ADAMÓW / 1279153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁDAP / 1279201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ORZYSZ / 1291641:WÓJT GMINY TŁUCHOWO / 1291661:WÓJT GMINY ZBÓJNO / 1291549:WÓJT GMINY DOBRE / 1291205:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI / 1281225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MASZEWO / 1281157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOLCZEWO / 1281165:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFICE / 1295533:WÓJT GMINY GRABOWIEC / 1295541:WÓJT GMINY HRUBIESZÓW / 1295665:WÓJT GMINY TRZESZCZANY / 1227599:WÓJT GMINY JEJKOWICE / 1297581:WÓJT GMINY KOLSKO / 1297633:WÓJT GMINY NIEGOSŁAWICE / 1209727:WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO / 1295545:WÓJT GMINY IZBICA / 1227385:PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE / 1227137:BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO / 1201227:PREZYDENT MIASTA PRUSZKÓW / 1261241:BURMISTRZ MIASTA SIERPC / 1247119:BURMISTRZ MIASTA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI / 1211569:WÓJT GMINY SOSNOWICA / 1211577:WÓJT GMINY URSZULIN / 1211585:WÓJT GMINY WŁODAWA / 1211597:WÓJT GMINY WYRYKI / 1261281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻYCHLIN / 1261149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄBIN / 1263121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO / 1255117:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE / 1255241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TŁUSZCZ / 1253353:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUDNIK / 1253165:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOGOLIN / 1253301:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMODLIN / 1253225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOLONOWSKIE / 1293559:WÓJT GMINY KROŚNICE / 1293603:WÓJT GMINY OLEŚNICA / 1293507:WÓJT GMINY BORÓW / 1293531:WÓJT GMINY DOMANIÓW / 1293607:WÓJT GMINY OŁAWA / 1285633:WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI / 1285657:WÓJT GMINY SZERZYNY / 1285693:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAKLICZYN / 1287505:WÓJT GMINY BISKUPIEC / 1213517:WÓJT GMINY CZERNICE BOROWE / 1213537:WÓJT GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK / 1213553:WÓJT GMINY IŁOWO-OSADA / 1213609:WÓJT GMINY OJRZEŃ / 1213613:WÓJT GMINY OPINOGÓRA GÓRNA / 1289545:WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW / 1289577:WÓJT GMINY LEWIN KŁODZKI / 1275565:WÓJT GMINY KOWIESY / 1275569:WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE / 1275605:WÓJT GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA / 1263285:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RAKONIEWICE / 1263213:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK / 1263253:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL / 1263109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUK / 1263185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOSTRZYN / 1289273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZIĘBICE / 1291613:WÓJT GMINY RADZIEJÓW / 1271201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOCHÓW / 1273233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WARTA / 1263189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK / 1297605:WÓJT GMINY LUBRZA / 1297677:WÓJT GMINY SKĄPE / 1291609:WÓJT GMINY RACIĄŻEK / 1291537:WÓJT GMINY CHROSTKOWO / 1283137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ĆMIELÓW / 1293135:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE / 1293199:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE / 1249597:WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA / 1249713:WÓJT GMINY SZAFLARY / 1295613:WÓJT GMINY RADECZNICA / 1295625:WÓJT GMINY SKIERBIESZÓW / 1205121:BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK / 1251149:BURMISTRZ MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE / 1259245:PREZYDENT MIASTA RADOMSKO / 1223153:BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ / 1227189:PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ / 1237173:BURMISTRZ MIASTA JASŁO / 1225245:PREZYDENT MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI / 1243133:BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN / 1243289:PREZYDENT MIASTA PUŁAWY / 1251237:BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO / 1259285:PREZYDENT MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI / 1255173:BURMISTRZ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI / 1283565:WÓJT GMINY HARASIUKI / 1289629:WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE / 1289525:WÓJT GMINY CIEPŁOWODY / 1289561:WÓJT GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI / 1289633:WÓJT GMINY STOSZOWICE / 1291505:WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI / 1297189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE / 1289105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO / 1293575:WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI / 1293583:WÓJT GMINY MALCZYCE / 1293591:WÓJT GMINY MIĘKINIA / 1293667:WÓJT GMINY ŻÓRAWINA / 1295569:WÓJT GMINY KSIĘŻPOL / 1295605:WÓJT GMINY POTOK GÓRNY / 1295657:WÓJT GMINY TERESZPOL / 1295697:WÓJT GMINY ZAKRZEW / 1267217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPSKO / 1267345:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZWOLEŃ / 1269177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA / 1281229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIESZKOWICE / 1281209:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPIANY / 1213185:BURMISTRZ MIASTA MŁAWA / 1215237:BURMISTRZ MIASTA MYSZKÓW / 1219285:PREZYDENT MIASTA SOPOT / 1217161:BURMISTRZ MIASTA MALBORK / 1207273:BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK / 1209101:PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ / 1201183:BURMISTRZ MIASTA MILANÓWEK / 1275257:PREZYDENT MIASTA ŻYRARDÓW / 1207337:BURMISTRZ MIASTA ŻYWIEC / 1203193:BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI / 1207269:BURMISTRZ MIASTA SUCHA BESKIDZKA / 1283101:PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEG / 1269193:BURMISTRZ MIASTA LEŻAJSK / 1277137:BURMISTRZ MIASTA CZŁUCHÓW / 1277181:BURMISTRZ MIASTA LĘBORK / 1277101:PREZYDENT MIASTA SŁUPSK / 1279105:BURMISTRZ MIASTA AUGUSTÓW / 1255201:BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ / 1273269:PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA / 1255101:PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA / 1261153:BURMISTRZ MIASTA GOSTYNIN / 1245101:PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA / 1255193:BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA / 1257113:BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻ / 1227489:PREZYDENT MIASTA ŻORY / 1253209:BURMISTRZ MIASTA KĘDZIERZYN-KOŁLE / 1251249:BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA / 1247135:PREZYDENT MIASTA PABIANICE / 1247131:BURMISTRZ MIASTA OZORKÓW / 1227149:PREZYDENT MIASTA CHORZÓW / 1239101:PREZYDENT MIASTA LEGNICA / 1227357:BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE / 1227329:PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE / 1233549:WÓJT GMINY DYGOWO / 1233569:WÓJT GMINY KOŁOBRZEG / 1227805:WÓJT GMINY SUSZEC / 1223589:WÓJT GMINY OSIECZNICA / 1223529:WÓJT GMINY JEŻÓW SUDECKI / 1229837:WÓJT GMINY WIŚLICA / 1229609:WÓJT GMINY KRASOCIN / 1229661:WÓJT GMINY NAGŁOWICE / 1229613:WÓJT GMINY KSIĄŻ WIELKI / 1245141:BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO / 1213121:BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO / 1201155:PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO / 1219329:PREZYDENT MIASTA WEJHEROWO / 1225293:BURMISTRZ MIASTA SULMIERZYCE / 1219137:BURMISTRZ MIASTA HEL / 1219317:PREZYDENT MIASTA TCZEW / 1203165:BURMISTRZ MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI / 1215101:PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWA / 1225101:PREZYDENT MIASTA KALISZ / 1277189:BURMISTRZ MIASTA ŁEBA / 1277261:BURMISTRZ MIASTA USTKA / 1285149:BURMISTRZ MIASTA DĘBICA / 1279101:PREZYDENT MIASTA SUWAŁKI / 1281313:PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE / 1275173:BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZ / 1283281:PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA / 1285105:BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA / 1275521:WÓJT GMINY BRZEZINY / 1223249:BURMISTRZ MIASTA ZAWIDÓW / 1227365:PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA / 1227417:PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE / 1227393:BURMISTRZ MIASTA SŁAWKÓW / 1223109:PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC / 1281293:PREZYDENT MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI / 1281101:PREZYDENT MIASTA SZCZECIN / 1201135:BURMISTRZ MIASTA JÓZEFÓW / 1295637:WÓJT GMINY SUSIEC / 1283245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC / 1295529:WÓJT GMINY GORZKÓW / 1283577:WÓJT GMINY JAROCIN / 1293519:WÓJT GMINY CZERNICA / 1267313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZYDŁOWIEC / 1283173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JANÓW LUBELSKI / 1283509:WÓJT GMINY BAĆKOWICE / 1273529:WÓJT GMINY CZARNOŻYŁY / 1269545:WÓJT GMINY CZUDEC / 1281505:WÓJT GMINY BANIE / 1265561:WÓJT GMINY LASZKI / 1251281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SĘPOPOL / 1273565:WÓJT GMINY LUTOMIERSK / 1247147:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRYKÓW / 1275629:WÓJT GMINY SKIERNIEWICE / 1283569:WÓJT GMINY IWANISKA / 1283237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW / 1283693:WÓJT GMINY TARŁÓW / 1283717:WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE / 1275585:WÓJT GMINY MŁODZIESZYN / 1287529:WÓJT GMINY CIECHOCIN / 1287585:WÓJT GMINY LUBICZ / 1287593:WÓJT GMINY ŁUBIANKA / 1287605:WÓJT GMINY OBROWO / 1287613:WÓJT GMINY PAPOWO BISKUPIE / 1205101:PREZYDENT MIASTA BIAŁYSTOK / 1211101:PREZYDENT MIASTA CHEŁM / 1209129:BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE / 1215581:WÓJT GMINY KOSZĘCIN / 1249141:BURMISTRZ MIASTA GORLICE / 1247115:BURMISTRZ MIASTA GŁOWNO / 1223253:BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC / 1265201:BURMISTRZ MIASTA RADYMNO / 1205269:BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE / 1285617:WÓJT GMINY RADGOSZCZ / 1285681:WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE / 1287513:WÓJT GMINY BRODNICA / 1287517:WÓJT GMINY BRZOZIE / 1287549:WÓJT GMINY GRODZICZNO / 1287661:WÓJT GMINY ZBICZNO / 1275649:WÓJT GMINY ZDUNY / 1267505:WÓJT GMINY BELSK DUŻY / 1267729:WÓJT GMINY WIERZBICA / 1267621:WÓJT GMINY MAGNUSZEW / 1259617:WÓJT GMINY MNISZKÓW / 1259557:WÓJT GMINY GRABICA / 1257545:WÓJT GMINY KACZORY / 1259693:WÓJT GMINY UJAZD / 1259169:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK / 1257509:WÓJT GMINY BUDZYŃ / 1253537:WÓJT GMINY CISEK / 1251637:WÓJT GMINY MRĄGOWO / 1293647:WÓJT GMINY WIŃSKO / 1297517:WÓJT GMINY BOJADŁA / 1297701:WÓJT GMINY ŚWIDNICA / 1297713:WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW / 1297525:WÓJT GMINY BRODY / 1297597:WÓJT GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE / 1297733:WÓJT GMINY WYMIARKI / 1297753:WÓJT GMINY ŻAGAŃ / 1285269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TUCHÓW / 1285297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻABNO / 1287161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE / 1287189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN / 1287525:WÓJT GMINY CHEŁMŻA / 1287537:WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ / 1289121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA / 1277637:WÓJT GMINY SŁAWNO / 1287573:WÓJT GMINY KSIĄŻKI / 1227213:PREZYDENT MIASTA KNURÓW / 1227101:PREZYDENT MIASTA KATOWICE / 1227117:PREZYDENT MIASTA BĘDZIN / 1241101:PREZYDENT MIASTA LESZNO / 1233101:PREZYDENT MIASTA KOSZALIN / 1233113:BURMISTRZ MIASTA BIAŁOGARD / 1233233:BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK / 1227381:PREZYDENT MIASTA RYBNIK / 1227421:BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY / 1227441:PREZYDENT MIASTA TYCHY / 1237241:BURMISTRZ MIASTA SANOK / 1219273:BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ / 1243201:BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK / 1243101:PREZYDENT MIASTA LUBLIN / 1233237:BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN / 1219169:BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA / 1249149:BURMISTRZ MIASTA GRYBÓW / 1251185:BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN / 1291213:BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW / 1213233:BURMISTRZ MIASTA RACIĄŻ / 1287125:BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻA / 1245157:BURMISTRZ MIASTA KOLNO / 1227145:PREZYDENT MIASTA BYTOM / 1227289:PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE / 1227121:BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ / 1229817:WÓJT GMINY SZYDŁÓW / 1241541:WÓJT GMINY KOŚCIAN / 1223165:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI / 1223181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWOGRODZIEC / 1231657:WÓJT GMINY TUREK / 1231677:WÓJT GMINY WŁADYSŁAWÓW / 1221221:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ / 1245269:BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE / 1249193:BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA / 1249241:BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA / 1249161:BURMISTRZ MIASTA JORDANÓW / 1265125:BURMISTRZ MIASTA DYNÓW / 1251101:PREZYDENT MIASTA OLSZTYN / 1253121:BURMISTRZ MIASTA BRZEG / 1251305:BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO / 1253101:PREZYDENT MIASTA OPOLE / 1275121:BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY / 1263261:BURMISTRZ MIASTA OBRZYCKO / 1257241:BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ / 1261181:PREZYDENT MIASTA KUTNO / 1257117:BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW / 1259101:PREZYDENT MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 1263281:BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWO / 1267245:BURMISTRZ MIASTA PIONKI / 1269101:PREZYDENT MIASTA RZESZÓW / 1271337:BURMISTRZ MIASTA WĘGRÓW / 1279149:BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKO / 1265141:BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAW / 1265165:BURMISTRZ MIASTA LUBACZÓW / 1257249:BURMISTRZ MIASTA WĄGROWIEC / 1291189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUBRANIEC / 1297737:WÓJT GMINY ZABÓR / 1269569:WÓJT GMINY IWIERZYCE / 1243561:WÓJT GMINY JANOWIEC / 1219697:WÓJT GMINY STĘŻYCA / 1237605:WÓJT GMINY LIPINKI / 1237617:WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD / 1237629:WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI / 1237653:WÓJT GMINY TARNOWIEC / 1237657:WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA / 1239517:WÓJT GMINY GŁOGÓW / 1239537:WÓJT GMINY KOTLA / 1239593:WÓJT GMINY RADWANICE / 1217209:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO / 1217205:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PASŁĘK / 1209105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARCIN / 1209205:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KCYNIA / 1209349:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻNIN / 1213173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIDZBARK / 1213617:WÓJT GMINY PŁOŃSK / 1241637:WÓJT GMINY WIJEWO / 1227777:WÓJT GMINY RUDZINIEC / 1229781:WÓJT GMINY SOLEC-ZDRÓJ / 1225549:WÓJT GMINY DORUCHÓW / 1225529:WÓJT GMINY CHOCZ / 1231609:WÓJT GMINY PRZYKONA / 1231649:WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE / 1247151:PREZYDENT MIASTA ZGIERZ / 1243745:WÓJT GMINY WILKÓW / 1243549:WÓJT GMINY GARBÓW / 1243765:WÓJT GMINY ŻYRZYN / 1243709:WÓJT GMINY STĘŻYCA / 1245661:WÓJT GMINY WĄSOSZ / 1237545:WÓJT GMINY DOMARADZ / 1237593:WÓJT GMINY KORCZYNA / 1237663:WÓJT GMINY WOJASZÓWKA / 1227353:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PSZCZYNA / 1221265:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKWIERZYNA / 1221105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARLINEK / 1249653:WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ / 1249545:WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM / 1249573:WÓJT GMINY KORZENNA / 1249613:WÓJT GMINY ŁĄCKO / 1251585:WÓJT GMINY KĘTRZYN / 1221229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE / 1221273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SŁUBICE / 1215249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESNO / 1215289:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRASZKA / 1217197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ORNETA / 1233537:WÓJT GMINY DARŁOWO / 1233577:WÓJT GMINY MALECHOWO / 1233581:WÓJT GMINY MANOWO / 1233641:WÓJT GMINY ŚWIESZYNO / 1233557:WÓJT GMINY GRZMIĄCA / 1227733:WÓJT GMINY PIETROWICE WIELKIE / 1227573:WÓJT GMINY GASZOWICE / 1227661:WÓJT GMINY LYSKI / 1227837:WÓJT GMINY TWORÓG / 1235523:WÓJT GMINY GDÓW / 1235535:WÓJT GMINY IWANOWICE / 1235543:WÓJT GMINY KŁAJ / 1235563:WÓJT GMINY LISZKI / 1235647:WÓJT GMINY SUŁOSZOWA / 1235663:WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ / 1235627:WÓJT GMINY SIEPRAW / 1235679:WÓJT GMINY WIŚNIOWA / 1235549:WÓJT GMINY KONIUSZA / 1237533:WÓJT GMINY CISNA / 1237537:WÓJT GMINY CZARNA / 1237625:WÓJT GMINY OLSZANICA / 1237647:WÓJT GMINY SOLINA / 1227701:WÓJT GMINY NĘDZA / 1243613:WÓJT GMINY KURÓW / 1239597:WÓJT GMINY RUDNA / 1241585:WÓJT GMINY PIASKI / 1225661:WÓJT GMINY PRZYGODZICE / 1215121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ / 1215353:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻARKI / 1229689:WÓJT GMINY OPATOWIEC / 1237541:WÓJT GMINY DĘBOWIEC / 1227433:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TRZEBINIA / 1227457:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROM / 1225185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO / 1241577:WÓJT GMINY PAKOSŁAW / 1243537:WÓJT GMINY DZIERZKOWICE / 1243601:WÓJT GMINY KRAŚNIK / 1243741:WÓJT GMINY WILKOŁAZ / 1243577:WÓJT GMINY KAMIONKA / 1243653:WÓJT GMINY NIEDŹWIADA / 1243701:WÓJT GMINY SERNIKI / 1233605:WÓJT GMINY RĄBINO / 1233637:WÓJT GMINY ŚWIDWIN / 1243529:WÓJT GMINY CHODEL / 1289589:WÓJT GMINY MARCINOWICE / 1259225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPOCZNO / 1219577:WÓJT GMINY LINIA / 1227609:WÓJT GMINY KLUCZE / 1227725:WÓJT GMINY PAWŁOWICE / 1293523:WÓJT GMINY DŁUGOŁĘKA / 1291153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ / 1287521:WÓJT GMINY CHEŁMNO / 1269533:WÓJT GMINY CMOLAS / 1213229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PUŁTUSK / 1223237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĘGLINIEC / 1223113:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOLKÓW / 1223173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIRSK / 1223105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA / 1217193:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWY STAW / 1217257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM / 1219569:WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA / 1219129:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GNIEW / 1221145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBIEGNIEW / 1221249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RECZ / 1221285:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE / 1215261:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PAJĘCZNO / 1215173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL / 1227389:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ / 1229317:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW / 1243557:WÓJT GMINY JABŁONNA / 1243593:WÓJT GMINY KONOPNICA / 1243621:WÓJT GMINY LUDWIN / 1243657:WÓJT GMINY NIEMCE / 1243693:WÓJT GMINY RYBCZEWICE / 1243721:WÓJT GMINY TRAWNIKI / 1229441:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WŁOSZCZOWA / 1297341:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZBĄSZYNEK / 1297173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JASIEŃ / 1293263:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻMIGRÓD / 1293227:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA / 1297137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI / 1297245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWE MIASTECZKO / 1249621:WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA / 1249697:WÓJT GMINY SĘKOWA / 1287101:PREZYDENT MIASTA TORUŃ / 1245643:WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE / 4600000:PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI / 1093000:WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI / 1435000:SĄD OKRĘGOWY - KRAKÓW / 1437000:SĄD OKRĘGOWY - KROSNO / 1439000:SĄD OKRĘGOWY - LEGNICA / 1441000:SĄD OKRĘGOWY - LESZNO / 1443000:SĄD OKRĘGOWY - LUBLIN / 1445000:SĄD OKRĘGOWY - ŁOMŻA / 1447000:SĄD OKRĘGOWY - ŁÓDŹ / 1449000:SĄD OKRĘGOWY - NOWY SĄCZ / 1463000:SĄD OKRĘGOWY - POZNAŃ / 1467000:SĄD OKRĘGOWY - RADOM / 1469000:SĄD OKRĘGOWY - RZESZÓW / 1471000:SĄD OKRĘGOWY - SIEDLCE / 1473000:SĄD OKRĘGOWY - SIERADZ / 1475000:SĄD OKRĘGOWY - SKIERNIEWICE / 1477000:SĄD OKRĘGOWY - SŁUPSK / 1479000:SĄD OKRĘGOWY - SUWAŁKI / 1481000:SĄD OKRĘGOWY - SZCZECIN / 1001000:WOJEWODA MAZOWIECKI / 1451000:SĄD OKRĘGOWY - OLSZTYN / 1453000:SĄD OKRĘGOWY - OPOLE / 1455000:SĄD OKRĘGOWY - OSTROŁĘKA / 1457000:SĄD OKRĘGOWY - PIŁA / 1377000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY SŁUPSK / 1379000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY SUWAŁKI / 1381000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY SZCZECIN / 1383000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY TARNOBRZEG / 1385000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY TARNÓW / 1387000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY TORUŃ / 1389000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY WAŁBRZYCH / 1289209:BURMISTRZ MIASTA PIESZYCE / 1287121:BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNO / 1297357:BURMISTRZ MIASTA ŻARY / 1201175:BURMISTRZ MIASTA MARKI / 1201199:PREZYDENT MIASTA OTWOCK / 1285101:PREZYDENT MIASTA TARNÓW / 1207293:BURMISTRZ MIASTA USTROŃ / 1291101:PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK / 1297241:PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL / 1261193:BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZYCA / 1263145:PREZYDENT MIASTA GNIEZNO / 1251209:BURMISTRZ MIASTA LUBAWA / 1245273:BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW / 1249261:BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG / 1243217:BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW / 1227281:BURMISTRZ MIASTA MIKOŁÓW / 1227461:PREZYDENT MIASTA ZABRZE / 1223133:BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA / 1227397:PREZYDENT MIASTA SOSNOWIEC / 1251113:BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE / 1243317:BURMISTRZ MIASTA ŚWIDNIK / 1275101:PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE / 1279137:PREZYDENT MIASTA EŁK / 1257277:BURMISTRZ MIASTA ZŁOTÓW / 1265101:PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚL / 1275237:BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW / 1297101:PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA / 1279509:WÓJT GMINY BAKAŁARZEWO / 1279561:WÓJT GMINY JELENIEWO / 1287581:WÓJT GMINY LISEWO / 1287633:WÓJT GMINY STOLNO / 1279677:WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO / 1279545:WÓJT GMINY GIBY / 1271569:WÓJT GMINY KORCZEW / 1271625:WÓJT GMINY MOKOBODY / 1281645:WÓJT GMINY OSINA / 1281553:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIWNÓW / 1269521:WÓJT GMINY BOROWA / 1217529:WÓJT GMINY GODKOWO / 1217565:WÓJT GMINY MARKUSY / 1217577:WÓJT GMINY MILEJEWO / 1217601:WÓJT GMINY OSTASZEWO / 1207665:WÓJT GMINY STRYSZÓW / 1207685:WÓJT GMINY TOMICE / 1207709:WÓJT GMINY WIEPRZ / 1207729:WÓJT GMINY ZAWOJA / 1207733:WÓJT GMINY ZEMBRZYCE / 1207541:WÓJT GMINY CZERNICHÓW / 1207569:WÓJT GMINY JELEŚNIA / 1213705:WÓJT GMINY ZAŁUSKI / 1213625:WÓJT GMINY POKRZYWNICA / 1213697:WÓJT GMINY WINNICA / 1215545:WÓJT GMINY JANÓW / 1207593:WÓJT GMINY LANCKORONA / 1201623:WÓJT GMINY PRAŻMÓW / 1223621:WÓJT GMINY SULIKÓW / 1225593:WÓJT GMINY KOTLIN / 1225509:WÓJT GMINY BLIZANÓW / 1273637:WÓJT GMINY WARTKOWICE / 1273669:WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA / 1459000:SĄD OKRĘGOWY - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 1461000:SĄD OKRĘGOWY - PŁOCK / 1289245:BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO-ZDRÓJ / 1289145:BURMISTRZ MIASTA DZIERŻONIÓW / 1289165:BURMISTRZ MIASTA KŁODZKO / 1289169:BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ / 1289217:BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ / 1329000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY KIELCE / 1331000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY KONIN / 1333000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY KOSZALIN / 1337000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY KROSNO / 1339000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY LEGNICA / 1341000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY LESZNO / 1343000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY LUBLIN / 1345000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY ŁOMŻA / 1347000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY ŁÓDŹ / 1349000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY NOWY SĄCZ / 1207637:WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ / 1207641:WÓJT GMINY RAJCZA / 1207681:WÓJT GMINY ŚWINNA / 1207689:WÓJT GMINY UJSOŁY / 1207705:WÓJT GMINY WĘGIERSKA GÓRKA / 1209549:WÓJT GMINY DOBRCZ / 1209661:WÓJT GMINY OSIELSKO / 1209697:WÓJT GMINY SICIENKO / 1205541:WÓJT GMINY CZYŻE / 1213677:WÓJT GMINY SZYDŁOWO / 1213701:WÓJT GMINY WIŚNIEWO / 1213557:WÓJT GMINY JONIEC / 1215665:WÓJT GMINY PANKI / 1205301:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TYKOCIN / 1205653:WÓJT GMINY ORLA / 1205509:WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA / 1213653:WÓJT GMINY SOCHOCIN / 1215681:WÓJT GMINY POPÓW / 1215517:WÓJT GMINY DĄBROWA ZIELONA / 1285613:WÓJT GMINY PLEŚNA / 1279625:WÓJT GMINY PUŃSK / 1273173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASK / 1273273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZŁOCZEW / 1279641:WÓJT GMINY RUTKA-TARTAK / 1279697:WÓJT GMINY WIŻAJNY / 1297673:WÓJT GMINY SIEDLISKO / 1297613:WÓJT GMINY ŁAGÓW / 1283541:WÓJT GMINY DWIKOZY / 1283585:WÓJT GMINY KLIMONTÓW / 1283601:WÓJT GMINY ŁONIÓW / 1283653:WÓJT GMINY PYSZNICA / 1287509:WÓJT GMINY BOBROWO / 1233261:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC / 1281585:WÓJT GMINY KOBYLANKA / 1281693:WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI / 1271505:WÓJT GMINY ADAMÓW / 1283517:WÓJT GMINY BATORZ / 1283545:WÓJT GMINY DZWOLA / 1215609:WÓJT GMINY LIPIE / 1215617:WÓJT GMINY MIEDŹNO / 1223569:WÓJT GMINY MARCISZÓW / 1203221:BURMISTRZ MIASTA TERESPOL / 1259109:PREZYDENT MIASTA BEŁCHATÓW / 1279249:BURMISTRZ MIASTA SEJNY / 1287201:BURMISTRZ MIASTA NOWE MIASTO LUBAWSKIE / 1287137:BURMISTRZ MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ / 1249101:PREZYDENT MIASTA NOWY SĄCZ / 1251157:BURMISTRZ MIASTA IŁAWA / 1251205:BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI / 1257101:PREZYDENT MIASTA PIŁA / 1271205:BURMISTRZ MIASTA ŁUKÓW / 1277237:BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO / 1213217:BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK / 1263209:BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ / 1271197:BURMISTRZ MIASTA ŁASKARZEW / 1267101:PREZYDENT MIASTA RADOMIA / 1269201:BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUT / 1271101:PREZYDENT MIASTA SIEDLCE / 1265197:BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSK / 1203553:WÓJT GMINY LEŚNA PODLASKA / 1203557:WÓJT GMINY ŁOMAZY / 1203569:WÓJT GMINY MILANÓW / 1203573:WÓJT GMINY OLSZANKA / 1203581:WÓJT GMINY PISZCZAC / 1203585:WÓJT GMINY PLATERÓW / 1203597:WÓJT GMINY ROKITNO / 1215633:WÓJT GMINY MYKANÓW / 1229745:WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY / 1229847:WÓJT GMINY ZAGNAŃSK / 1225717:WÓJT GMINY ŻELAZKÓW / 1225517:WÓJT GMINY BRALIN / 1225553:WÓJT GMINY DZIADOWA KŁODA / 1225617:WÓJT GMINY ŁUBNICE / 1225673:WÓJT GMINY RYCHTAL / 1219681:WÓJT GMINY SOMONINO / 1219353:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻUKOWO / 1229621:WÓJT GMINY ŁAGÓW / 1229633:WÓJT GMINY MASŁÓW / 1229705:WÓJT GMINY PAWŁÓW / 1231505:WÓJT GMINY BABIAK / 1231565:WÓJT GMINY KOŚCIELEC / 1231665:WÓJT GMINY WIERZBINEK / 1219581:WÓJT GMINY LINIEWO / 1219689:WÓJT GMINY STARA KISZEWA / 1207553:WÓJT GMINY GOLESZÓW / 1239509:WÓJT GMINY CHOJNÓW / 1239525:WÓJT GMINY GROMADKA / 1239557:WÓJT GMINY MĘCINKA / 1239561:WÓJT GMINY MIŁKOWICE / 1239577:WÓJT GMINY PIELGRZYMKA / 1239617:WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE / 1239625:WÓJT GMINY ZŁOTORYJA / 1231509:WÓJT GMINY BRUDZEW / 1201171:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOMIANKI / 1201635:WÓJT GMINY RASZYN / 1201647:WÓJT GMINY STARE BABICE / 1221509:WÓJT GMINY BIERZWNIK / 1233145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE / 1281741:WÓJT GMINY WIDUCHOWA / 1281549:WÓJT GMINY DOLICE / 1281601:WÓJT GMINY KOZIELICE / 1273589:WÓJT GMINY OSTRÓWEK / 1273621:WÓJT GMINY SKOMLIN / 1273649:WÓJT GMINY WIERZCHLAS / 1273533:WÓJT GMINY DALIKÓW / 1261565:WÓJT GMINY IŁÓW / 1261597:WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ / 1229521:WÓJT GMINY BODZECHÓW / 1229649:WÓJT GMINY MIRZEC / 1229513:WÓJT GMINY BIELINY / 1227581:WÓJT GMINY GODÓW / 1227685:WÓJT GMINY MSZANA / 1227677:WÓJT GMINY MIERZĘCICE / 1229509:WÓJT GMINY BEJSCE / 1229589:WÓJT GMINY KIJE / 1229673:WÓJT GMINY NOWY KORCZYN / 1227521:WÓJT GMINY BOBROWNIKI / 1227749:WÓJT GMINY PSARY / 1227505:WÓJT GMINY BABICE / 1229669:WÓJT GMINY NOWA SŁUPIA / 1229709:WÓJT GMINY PIEKOSZÓW / 1229729:WÓJT GMINY RAKÓW / 1237573:WÓJT GMINY JASŁO / 1237597:WÓJT GMINY KREMPNA / 1283521:WÓJT GMINY BOGORIA / 1285505:WÓJT GMINY BOCHNIA / 1285553:WÓJT GMINY DĘBNO / 1285585:WÓJT GMINY ŁAPANÓW / 1275537:WÓJT GMINY DMOSIN / 1275557:WÓJT GMINY JEŻÓW / 1269589:WÓJT GMINY KURYŁÓWKA / 1277585:WÓJT GMINY LIPNICA / 1277613:WÓJT GMINY PARCHOWO / 1277649:WÓJT GMINY STUDZIENICE / 1277657:WÓJT GMINY TUCHOMIE / 1277537:WÓJT GMINY CZŁUCHÓW / 1277577:WÓJT GMINY KONARZYNY / 1277605:WÓJT GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA / 1277665:WÓJT GMINY WICKO / 1277557:WÓJT GMINY GŁÓWCZYCE / 1277565:WÓJT GMINY KOBYLNICA / 1277645:WÓJT GMINY SMOŁDZINO / 1285549:WÓJT GMINY DĘBICA / 1285565:WÓJT GMINY GROMNIK / 1251705:WÓJT GMINY SZCZYTNO / 1247515:WÓJT GMINY GŁOWNO / 1255545:WÓJT GMINY JEDNOROŻEC / 1255561:WÓJT GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA / 1255533:WÓJT GMINY DĄBRÓWKA / 1255537:WÓJT GMINY DŁUGOSIODŁO / 1255585:WÓJT GMINY OBRYTE / 1255593:WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA / 1249513:WÓJT GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA / 1209309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELNO / 1209249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWE / 1209325:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIECIE / 1205133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA / 1205217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁAPY / 1205305:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WASILKÓW / 1261637:WÓJT GMINY SANNIKI / 1275609:WÓJT GMINY RADZIEJOWICE / 1275645:WÓJT GMINY WISKITKI / 1281661:WÓJT GMINY PRZELEWICE / 1281733:WÓJT GMINY WARNICE / 1281541:WÓJT GMINY DOBRA (SZCZECIŃSKA) / 1283533:WÓJT GMINY CHRZANÓW / 1283549:WÓJT GMINY GODZISZÓW / 1241595:WÓJT GMINY PRZEMĘT / 1241549:WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO / 1233649:WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE / 1233509:WÓJT GMINY BĘDZINO / 1233521:WÓJT GMINY BIESIEKIERZ / 1273661:WÓJT GMINY ZADZIM / 1275525:WÓJT GMINY CHĄŚNO / 1283105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ANNOPOL / 1273593:WÓJT GMINY PĄTNÓW / 1273613:WÓJT GMINY SIEMKOWICE / 1255557:WÓJT GMINY KRASNOSIELC / 1255597:WÓJT GMINY PŁONIAWY-BRAMURA / 1255637:WÓJT GMINY SZELKÓW / 1255521:WÓJT GMINY CZARNIA / 1255525:WÓJT GMINY CZERWIN / 1255549:WÓJT GMINY KADZIDŁO / 1255569:WÓJT GMINY ŁYSE / 1255181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYSZYNIEC / 1207297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WADOWICE / 1209213:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KORONOWO / 1209241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ / 1209133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERSK / 1223609:WÓJT GMINY SIEKIERCZYN / 1203505:WÓJT GMINY BIAŁA PODLASKA / 1231537:WÓJT GMINY GRODZIEC / 1219545:WÓJT GMINY KALISKA / 1215677:WÓJT GMINY POCZESNA / 1281509:WÓJT GMINY BIELICE / 1275513:WÓJT GMINY BIELAWY / 1269573:WÓJT GMINY KAMIEŃ / 1281681:WÓJT GMINY REWAL / 1207661:WÓJT GMINY STRYSZAWA / 1205565:WÓJT GMINY GRODZISK / 1207605:WÓJT GMINY ŁODYGOWICE / 1205513:WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI / 1215685:WÓJT GMINY PORAJ / 1263293:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIERAKÓW / 1211505:WÓJT GMINY BIAŁOPOLE / 1211553:WÓJT GMINY RUDA-HUTA / 1213577:WÓJT GMINY LUBOWIDZ / 1279197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLECKO / 1223553:WÓJT GMINY LUBAŃ / 1223601:WÓJT GMINY PLATERÓWKA / 1203609:WÓJT GMINY SŁAWATYCZE / 1271749:WÓJT GMINY WIŚNIEW / 1271765:WÓJT GMINY ZBUCZYN PODUCHOWNY / 1271545:WÓJT GMINY JABŁONNA LACKA / 1271697:WÓJT GMINY SOKOŁÓW PODLASKI / 1271541:WÓJT GMINY GRĘBKÓW / 1221565:WÓJT GMINY GÓRZYCA / 1221669:WÓJT GMINY SŁOŃSK / 1201563:WÓJT GMINY LESZNO / 1261647:WÓJT GMINY SŁUPNO / 1257589:WÓJT GMINY POŁAJEWO / 1239185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE / 1253829:WÓJT GMINY ZĘBOWICE / 1253541:WÓJT GMINY DĄBROWA / 1203621:WÓJT GMINY TERESPOL / 1251525:WÓJT GMINY DĄBRÓWNO / 1209293:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE / 1261557:WÓJT GMINY GOZDOWO / 1205669:WÓJT GMINY SIEMIATYCZE / 1225313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZDUNY / 1229405:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW / 1221257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RZEPIN / 1223121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI / 1215133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GORZÓW ŚLĄSKI / 1243689:WÓJT GMINY PUŁAWY / 1233133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZAPLINEK / 1217249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUSZ / 1229725:WÓJT GMINY RADOSZYCE / 1231533:WÓJT GMINY GRABÓW / 1217121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK / 1243517:WÓJT GMINY BORKI / 1229541:WÓJT GMINY CHARSZNICA / 1229777:WÓJT GMINY SOBKÓW / 1229553:WÓJT GMINY CZARNOCIN / 1229653:WÓJT GMINY MNIÓW / 1229825:WÓJT GMINY WAŚNIÓW / 1283673:WÓJT GMINY SAMBORZEC / 1217533:WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE / 1217673:WÓJT GMINY WILCZĘTA / 1217645:WÓJT GMINY STEGNA / 1257261:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI / 1267137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DRZEWICA / 1259665:WÓJT GMINY RZECZYCA / 1259685:WÓJT GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI / 1259717:WÓJT GMINY ŻELECHLINEK / 1261569:WÓJT GMINY KIERNOZIA / 1261577:WÓJT GMINY KRZYŻANÓW / 1239105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW / 1263565:WÓJT GMINY KISZKOWO / 1263621:WÓJT GMINY MIELESZYN / 1263645:WÓJT GMINY NIECHANOWO / 1259701:WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA / 1259549:WÓJT GMINY GOMUNICE / 1259577:WÓJT GMINY KLUCZEWSKO / 1259585:WÓJT GMINY KOBIELE WIELKIE / 1223605:WÓJT GMINY PODGÓRZYN / 1203617:WÓJT GMINY STARA KORNICA / 1203641:WÓJT GMINY ZALESIE / 1203529:WÓJT GMINY JABŁOŃ / 1269597:WÓJT GMINY LUBENIA / 1269605:WÓJT GMINY MARKOWA / 1235159:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRZESZOWICE / 1257517:WÓJT GMINY CZARNKÓW / 1257505:WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE / 1257621:WÓJT GMINY SZYDŁOWO / 1231233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOMPOLNO / 1219617:WÓJT GMINY OSIEK / 1219745:WÓJT GMINY ZBLEWO / 1219717:WÓJT GMINY TCZEW / 1207533:WÓJT GMINY CHYBIE / 1203521:WÓJT GMINY HANNA / 1203525:WÓJT GMINY HUSZLEW / 1261649:WÓJT GMINY STARA BIAŁA / 1261601:WÓJT GMINY MOCHOWO / 1261665:WÓJT GMINY SZCZUTOWO / 1245549:WÓJT GMINY KLUKOWO / 1245553:WÓJT GMINY KOBYLIN-BORZYMY / 1245585:WÓJT GMINY NOWE PIEKUTY / 1245625:WÓJT GMINY SOKOŁY / 1245505:WÓJT GMINY ANDRZEJEWO / 1245517:WÓJT GMINY BOGUTY-PIANKI / 1243733:WÓJT GMINY UŚCIMÓW / 1233633:WÓJT GMINY SZCZECINEK / 1233529:WÓJT GMINY BRZEŹNO / 1233629:WÓJT GMINY SŁAWOBORZE / 1235507:WÓJT GMINY BISKUPICE / 1235519:WÓJT GMINY DRWINIA / 1243753:WÓJT GMINY WÓLKA / 1243573:WÓJT GMINY JÓZEFÓW / 1243625:WÓJT GMINY ŁAZISKA / 1243509:WÓJT GMINY BARANÓW / 1243737:WÓJT GMINY WĄWOLNICA / 1243661:WÓJT GMINY NOWODWÓR / 1243725:WÓJT GMINY UŁĘŻ / 1245609:WÓJT GMINY RADZIŁÓW / 1245653:WÓJT GMINY TRZCIANNE / 1237529:WÓJT GMINY CHORKÓWKA / 1237553:WÓJT GMINY DYDNIA / 1237569:WÓJT GMINY JASIENICA ROSIELNA / 1237613:WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE / 1237621:WÓJT GMINY NOZDRZEC / 1223161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUBOMIERZ / 1225181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JAROCIN / 1225233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWE SKALMIERZYCE / 1219153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KARTUZY / 1219269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARSZEWY / 1219673:WÓJT GMINY SKÓRCZ / 1219221:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PELPLIN / 1221133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOSZCZNO / 1221149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DRAWNO / 1221233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PEŁCZYCE / 1221153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DREZDENKO / 1221301:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA / 1221213:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYCHÓD / 1215161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KŁOBUCK / 1215201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRZEPICE / 1233165:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KARLINO / 1233161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI / 1227269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁAZY / 1229137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ / 1215537:WÓJT GMINY HERBY / 1215569:WÓJT GMINY KOCHANOWICE / 1215669:WÓJT GMINY PAWONKÓW / 1215593:WÓJT GMINY KROCZYCE / 1227313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ / 1297289:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SULECHÓW / 1213657:WÓJT GMINY SOŃSK / 1213621:WÓJT GMINY PŁOŚNICA / 1213645:WÓJT GMINY RYBNO / 1213109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ / 1213529:WÓJT GMINY DZIERZGOWO / 1213575:WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY / 1209669:WÓJT GMINY PRUSZCZ / 1209737:WÓJT GMINY WARLUBIE / 1203545:WÓJT GMINY KOMARÓWKA PODLASKA / 1203593:WÓJT GMINY RADZYŃ PODLASKI / 1203637:WÓJT GMINY WOHYŃ / 1257253:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIELEŃ / 1257197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ROGOŹNO / 1227249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIBIĄŻ / 1257153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRAJENKA / 1259509:WÓJT GMINY BEŁCHATÓW / 1253153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK / 1253161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GŁUCHOŁAZY / 1253313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OTMUCHÓW / 1271317:BURMISTRZ MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI / 1265525:WÓJT GMINY DYNÓW / 1217137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KISIELICE / 1217625:WÓJT GMINY RYJEWO / 1217629:WÓJT GMINY SADLINKI / 1217557:WÓJT GMINY LICHNOWY / 1209673:WÓJT GMINY ROGOWO / 1211509:WÓJT GMINY CHEŁM / 1211517:WÓJT GMINY DOROHUSK / 1211521:WÓJT GMINY DUBIENKA / 1209521:WÓJT GMINY CEKCYN / 1209529:WÓJT GMINY CHOJNICE / 1209609:WÓJT GMINY KĘSOWO / 1209705:WÓJT GMINY SOŚNO / 1209721:WÓJT GMINY ŚLIWICE / 1209537:WÓJT GMINY DĄBROWA / 1209541:WÓJT GMINY DĄBROWA BISKUPIA / 1209593:WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE / 1209745:WÓJT GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE / 1209553:WÓJT GMINY DRAGACZ / 1263301:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STĘSZEW / 1291545:WÓJT GMINY CZERNIKOWO / 1219705:WÓJT GMINY SUCHY DĄB / 1219505:WÓJT GMINY BOBOWO / 1227629:WÓJT GMINY KRUPSKI MŁYN / 1227525:WÓJT GMINY BOJSZOWY / 1227867:WÓJT GMINY WYRY / 1229701:WÓJT GMINY PAŁECZNICA / 1211537:WÓJT GMINY LEŚNIOWICE / 1211557:WÓJT GMINY SAWIN / 1211581:WÓJT GMINY WIERZBICA / 1211601:WÓJT GMINY ŻMUDŹ / 1211529:WÓJT GMINY KRASNYSTAW / 1211541:WÓJT GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY / 1211549:WÓJT GMINY REJOWIEC FABRYCZNY / 1211565:WÓJT GMINY SIENNICA RÓŻANA / 1215605:WÓJT GMINY LELÓW / 1215697:WÓJT GMINY PRZYRÓW / 1215721:WÓJT GMINY SECEMIN / 1215329:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY / 1227637:WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE / 1243631:WÓJT GMINY MARKUSZÓW / 1213673:WÓJT GMINY SZREŃSK / 1227735:WÓJT GMINY PILCHOWICE / 1227845:WÓJT GMINY WIELOWIEŚ / 1229697:WÓJT GMINY PACANÓW / 1275109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA / 1229845:WÓJT GMINY WODZISŁAW / 1229605:WÓJT GMINY KOZŁÓW / 1229721:WÓJT GMINY RACŁAWICE / 1241581:WÓJT GMINY PĘPOWO / 1241529:WÓJT GMINY JEMIELNO / 1225645:WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI / 1225685:WÓJT GMINY SOŚNIE / 1215345:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŹNIKI / 1215185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOZIEGŁOWY / 1239513:WÓJT GMINY GAWORZYCE / 1239521:WÓJT GMINY GRĘBOCICE / 1239529:WÓJT GMINY JERZMANOWA / 1239573:WÓJT GMINY PĘCŁAW / 1239629:WÓJT GMINY ŻUKOWICE / 1217189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI / 1217265:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TOLKMICKO / 1217217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY / 1217113:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ / 1209189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI / 1209229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁABISZYN / 1209313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZUBIN / 1213521:WÓJT GMINY DZIAŁDOWO / 1213309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻUROMIN / 1213633:WÓJT GMINY RACIĄŻ / 1241641:WÓJT GMINY WŁOSZAKOWICE / 1227577:WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE / 1229797:WÓJT GMINY STOPNICA / 1225531:WÓJT GMINY CZAJKÓW / 1225589:WÓJT GMINY KOBYLA GÓRA / 1225603:WÓJT GMINY KRASZEWICE / 1225537:WÓJT GMINY CZERMIN / 1225569:WÓJT GMINY GOŁUCHÓW / 1221217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYRZECZ / 1221289:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SULĘCIN / 1221297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TRZCIEL / 1221141:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DĘBNO / 1227813:WÓJT GMINY ŚWIERKLANY / 1227873:WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE / 1235527:WÓJT GMINY GOŁCZA / 1235539:WÓJT GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA / 1235547:WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA / 1235567:WÓJT GMINY MICHAŁOWICE / 1235571:WÓJT GMINY MOGILANY / 1235671:WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ / 1235683:WÓJT GMINY ZABIERZÓW / 1235615:WÓJT GMINY RACIECHOWICE / 1235659:WÓJT GMINY TOKARNIA / 1235531:WÓJT GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE / 1237521:WÓJT GMINY BRZYSKA / 1237525:WÓJT GMINY BUKOWSKO / 1237589:WÓJT GMINY KOMAŃCZA / 1237609:WÓJT GMINY LUTOWISKA / 1227133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRZESZCZE / 1283701:WÓJT GMINY TRZYDNIK DUŻY / 1201671:WÓJT GMINY WIĄZOWNA / 1201567:WÓJT GMINY LESZNOWOLA / 1249533:WÓJT GMINY DOBRA / 1247539:WÓJT GMINY PARZĘCZEW / 1249601:WÓJT GMINY LUBIEŃ / 1257217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOCIN / 1263297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI / 1275621:WÓJT GMINY RYBNO / 1227717:WÓJT GMINY ORNONTOWICE / 1291649:WÓJT GMINY WIELGIE / 1291527:WÓJT GMINY BYTOŃ / 1291601:WÓJT GMINY OSIĘCINY / 1283285:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW / 1283113:BURMISTRZ MIASTA BARANÓW I GMINY SANDOMIERSKI / 1203565:WÓJT GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI / 1203629:WÓJT GMINY ULAN-MAJORAT / 1289533:WÓJT GMINY DOBROMIERZ / 1289657:WÓJT GMINY ŚWIDNICA / 1283649:WÓJT GMINY POTOK WIELKI / 1257173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOBŻENICA / 1257269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA / 1257141:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JASTROWIE / 1253213:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KIETRZ / 1253425:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE / 1253217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KLUCZBORK / 1253417:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁCZYN / 1253305:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NYSA / 1253321:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PACZKÓW / 1271157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŁUSZYN / 1265213:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA / 1267173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRÓJEC / 1261173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROŚNIEWICE / 1263173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KŁECKO / 1253109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA / 1253245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRAPKOWICE / 1291525:WÓJT GMINY BRZUZE / 1209577:WÓJT GMINY GOSTYCYN / 1209625:WÓJT GMINY LUBIEWO / 1209581:WÓJT GMINY INOWROCŁAW / 1209677:WÓJT GMINY ROJEWO / 1209517:WÓJT GMINY BUKOWIEC / 1203517:WÓJT GMINY DRELÓW / 1263233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOSINA / 1263257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OBORNIKI / 1213637:WÓJT GMINY RADZANÓW / 1213661:WÓJT GMINY STRZEGOWO / 1213665:WÓJT GMINY STUPSK / 1207525:WÓJT GMINY BUDZÓW / 1207617:WÓJT GMINY MUCHARZ / 1207649:WÓJT GMINY SPYTKOWICE / 1247531:WÓJT GMINY OZORKÓW / 1251569:WÓJT GMINY JEDWABNO / 1255621:WÓJT GMINY RZEWNIE / 1255633:WÓJT GMINY SYPNIEWO / 1253673:WÓJT GMINY LUBRZA / 1249637:WÓJT GMINY MOSZCZENICA / 1249681:WÓJT GMINY RABA WYŻNA / 1269257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI / 1269157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI / 1225641:WÓJT GMINY OPATÓWEK / 1217561:WÓJT GMINY MALBORK / 1217573:WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE / 1217637:WÓJT GMINY STARY DZIERZGOŃ / 1219561:WÓJT GMINY KOLBUDY / 1219625:WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI / 1219641:WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI / 1219565:WÓJT GMINY KOSAKOWO / 1219513:WÓJT GMINY CHMIELNO / 1217661:WÓJT GMINY SZTUTOWO / 1205625:WÓJT GMINY MIELNIK / 1205649:WÓJT GMINY NURZEC-STACJA / 1205577:WÓJT GMINY JANÓW / 1205613:WÓJT GMINY KUŹNICA / 1205665:WÓJT GMINY SIDRA / 1205277:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHOWOLA / 1207519:WÓJT GMINY BUCZKOWICE / 1207589:WÓJT GMINY KOZY / 1207629:WÓJT GMINY PORĄBKA / 1209509:WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA / 1209545:WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA / 1209645:WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA / 1209685:WÓJT GMINY SADKI / 1205537:WÓJT GMINY CZEREMCHA / 1205557:WÓJT GMINY DUBICZE CERKIEWNE / 1213693:WÓJT GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA / 1213505:WÓJT GMINY BABOSZEWO / 1213525:WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA / 1213589:WÓJT GMINY NARUSZEWO / 1201655:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TARCZYN / 1205657:WÓJT GMINY POŚWIĘTNE / 1205697:WÓJT GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA / 1205517:WÓJT GMINY BOĆKI / 1205709:WÓJT GMINY WYSZKI / 1213605:WÓJT GMINY NOWE MIASTO / 1213649:WÓJT GMINY SIEMIĄTKOWO / 1215749:WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA / 1215541:WÓJT GMINY IRZĄDZE / 1281665:WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW / 1281517:WÓJT GMINY BROJCE / 1281581:WÓJT GMINY KARNICE / 1281709:WÓJT GMINY ŚWIERZNO / 1275641:WÓJT GMINY TERESIN / 1275505:WÓJT GMINY BARANÓW / 1207549:WÓJT GMINY GILOWICE / 1207585:WÓJT GMINY KOSZARAWA / 1203509:WÓJT GMINY CZEMIERNIKI / 1213549:WÓJT GMINY GZY / 1213561:WÓJT GMINY KARNIEWO / 1215525:WÓJT GMINY GIDLE / 1215553:WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA / 1207517:WÓJT GMINY BRZEŁNICA / 1245605:WÓJT GMINY PRZYTUŁY / 1245665:WÓJT GMINY WIZNA / 1255605:WÓJT GMINY ROZOGI / 1231253:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TULISZKÓW / 1259657:WÓJT GMINY ROZPRZA / 1233193:BURMISTRZ MIASTA I GMINY POLANÓW / 1261553:WÓJT GMINY GOSTYNIN / 1261589:WÓJT GMINY ŁĄCK / 1261625:WÓJT GMINY RADZANOWO / 1261645:WÓJT GMINY SŁUBICE / 1251549:WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE / 1205197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KNYSZYN / 1205273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOKÓŁKA / 1207245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOCZÓW / 1207129:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHEŁMEK / 1201279:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAKROCZYM / 1225205:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROTOSZYN / 1225237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ODOLANÓW / 1225265:BURMISTRZ MIASTA RASZKÓW / 1225173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ / 1231257:BURMISTRZ MIASTA TUREK / 1201251:BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK / 1201283:BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI / 1201147:BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA / 1221101:PREZYDENT MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI / 1223193:BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE / 1223245:BURMISTRZ MIASTA WOJCIESZÓW / 1229101:PREZYDENT MIASTA KIELCE / 1227343:BURMISTRZ MIASTA PORĘBA / 1219249:BURMISTRZ MIASTA REDA / 1227197:PREZYDENT MIASTA JAWORZNO / 1227177:PREZYDENT MIASTA GLIWICE / 1239117:PREZYDENT MIASTA GŁOGÓW / 1231101:PREZYDENT MIASTA KONIN / 1231229:BURMISTRZ MIASTA SŁUPCA / 1219141:BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA / 1219245:BURMISTRZ MIASTA PUCK / 1219341:BURMISTRZ MIASTA WŁADYSŁAWOWO / 1219293:PREZYDENT MIASTA STAROGRAD GDAŃSKI / 1239133:BURMISTRZ MIASTA JAWOR / 1239225:BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA / 1239153:PREZYDENT MIASTA LUBIN / 1201287:BURMISTRZ MIASTA ZIELONKA / 1203101:PREZYDENT MIASTA BIAŁA PODLASKA / 1221177:BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN / 1207225:PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM / 1201195:BURMISTRZ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI / 1239109:BURMISTRZ MIASTA CHOJNÓW / 1227169:PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA / 1227449:PREZYDENT MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI / 1227465:PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE / 1231161:BURMISTRZ MIASTA KOŁO / 1227165:BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ / 1237101:PREZYDENT MIASTA KROSNO / 1241141:BURMISTRZ MIASTA KOŚCIAN / 1233137:BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO / 1233169:PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG / 1227361:PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ / 1223101:PREZYDENT MIASTA JELENIA GÓRA / 1223137:BURMISTRZ MIASTA KARPACZ / 1223141:BURMISTRZ MIASTA KOWARY / 1223225:BURMISTRZ MIASTA SZKLARSKA PORĘBA / 1223229:BURMISTRZ MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ / 1229353:PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA / 1229385:PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE / 1227265:BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE / 1227321:BURMISTRZ MIASTA ORZESZE / 1233589:WÓJT GMINY OSTROWICE / 1233657:WÓJT GMINY WIERZCHOWO / 1291617:WÓJT GMINY ROGOWO / 1291621:WÓJT GMINY RYPIN / 1291507:WÓJT GMINY BARUCHOWO / 1291517:WÓJT GMINY BONIEWO / 1291529:WÓJT GMINY CHOCEŃ / 1291573:WÓJT GMINY KOWAL / 1291581:WÓJT GMINY LUBANIE / 1291653:WÓJT GMINY WŁOCŁAWEK / 1293515:WÓJT GMINY CIESZKÓW / 1293527:WÓJT GMINY DOBROSZYCE / 1293551:WÓJT GMINY KONDRATOWICE / 1285641:WÓJT GMINY SKRZYSZÓW / 1229181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW / 1243541:WÓJT GMINY FAJSŁAWICE / 1243553:WÓJT GMINY GŁUSK / 1243565:WÓJT GMINY JASTKÓW / 1215641:WÓJT GMINY NIEGOWA / 1215741:WÓJT GMINY WŁODOWICE / 1215717:WÓJT GMINY RUDNIKI / 1217613:WÓJT GMINY PŁOSKINIA / 1243705:WÓJT GMINY SPICZYN / 1243713:WÓJT GMINY STRZYŻEWICE / 1243749:WÓJT GMINY WOJCIECHÓW / 1227153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHRZANÓW / 1279205:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PISZ / 1291561:WÓJT GMINY KIKÓŁ / 1291577:WÓJT GMINY LIPNO / 1243545:WÓJT GMINY FIRLEJ / 1243569:WÓJT GMINY JEZIORZANY / 1243617:WÓJT GMINY LUBARTÓW / 1243637:WÓJT GMINY MICHÓW / 5841000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-LESZNO / 5843000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-LUBLIN / 5845000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-ŁOMŻA / 5847000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-ŁÓDŹ / 5849000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-NOWY SĄCZ / 5851000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-OLSZTYN / 5853000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-OPOLE / 5855000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-OSTROŁĘKA / 5857000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-PIŁA / 5859000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 5861000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-PŁOCK / 5863000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-POZNAŃ / 5865000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-PRZEMYŚL / 5867000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-RADOM / 5869000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-RZESZÓW / 5871000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-SIEDLCE / 5873000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-SIERADZ / 5875000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-SKIERNIEWICE / 5877000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-SŁUPSK / 5879000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-SUWAŁKI / 5881000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-SZCZECIN / 5883000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-TARNOBRZEG / 5885000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-TARNÓW / 5887000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-TORUŃ / 5889000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-WAŁBRZYCH / 5891000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-WŁOCŁAWEK / 5893000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-WROCŁAW / 5895000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-ZAMOŚĆ / 5897000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-ZIELONA GÓRA / 5901000:DYRKTOR IZBY SKARBOWEJ WARSZAWA / 5905000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ BIAŁYSTOK / 5909000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ BYDGOSZCZ / 5919000:DYREKTOR IZBY SKARBOWJ GDAŃSK / 5927000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ KATOWICE / 5929000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ KIELCE / 5935000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ KRAKÓW / 5943000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ LUBLIN / 5947000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ ŁÓDŹ / 5951000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ OLSZTYN / 5953000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ OPOLE / 5963000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ POZNAŃ / 5969000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ RZESZÓW / 5981000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ SZCZECIN / 5993000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WROCŁAW / 5997000:DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ ZIELONA GÓRA / 6197000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH-ZIELONA GÓRA / 1393000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY WROCŁAW / 6600000:POLSKA AKADEMIA NAUK / 2002010:STAROSTA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO / 2002020:STAROSTA POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO / 2002030:STAROSTA POWIATU GŁOGOWSKIEGO / 2002040:STAROSTA POWIATU GÓROWSKIEGO / 2002050:STAROSTA POWIATU JAWORSKIEGO / 2002060:STAROSTA POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO / 2002070:STAROSTA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO / 2002080:STAROSTA POWIATU KŁODZKIEGO / 2002090:STAROSTA POWIATU LEGNICKIEGO / 2002100:STAROSTA POWIATU LUBAŃSKIEGO / 2002110:STAROSTA POWIATU LUBIŃSKIEGO / 2002120:STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO / 2002130:STAROSTA POWIATU MILICKIEGO / 2002140:STAROSTA POWIATU OLEŚNICKIEGO / 2002150:STAROSTA POWIATU OŁAWSKIEGO / 2002160:STAROSTA POWIATU POLKOWICKIEGO / 2002170:STAROSTA POWIATU STRZELIŃSKIEGO / 2002180:STAROSTA POWIATU ŚREDZKIEGO / 2002190:STAROSTA POWIATU ŚWIDNICKIEGO / 2002200:STAROSTA POWIATU TRZEBNICKIEGO / 2002210:STAROSTA POWIATU WAŁBRZYSKIEGO / 2002220:STAROSTA POWIATU WOŁOWSKIEGO / 2002230:STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO / 2002240:STAROSTA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO / 2002250:STAROSTA POWIATU ZGORZELECKIEGO / 2002260:STAROSTA POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO / 2004010:STAROSTA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO / 2004020:STAROSTA POWIATU BRODNICKIEGO / 2004030:STAROSTA POWIATU BYDGOSKIEGO / 2004040:STAROSTA POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO / 2004050:STAROSTA POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO / 2004060:STAROSTA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO / 2004070:STAROSTA POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO / 2004080:STAROSTA POWIATU LIPNOWSKIEGO / 2004090:STAROSTA POWIATU MOGILEŃSKIEGO / 2004100:STAROSTA POWIATU NAKIELSKIEGO / 2004110:STAROSTA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO / 2004120:STAROSTA POWIATU RYPIŃSKIEGO / 2004130:STAROSTA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO / 2004140:STAROSTA POWIATU ŚWIECKIEGO / 2004150:STAROSTA POWIATU TORUŃSKIEGO / 2004160:STAROSTA POWIATU TUCHOLSKIEGO / 2004170:STAROSTA POWIATU WĄBRZESKIEGO / 2004180:STAROSTA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO / 2004190:STAROSTA POWIATU ŻNIŃSKIEGO / 2006010:STAROSTA POWIATU BIALSKIEGO / 2006020:STAROSTA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO / 2006030:STAROSTA POWIATU CHEŁMSKIEGO / 2006040:STAROSTA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO / 2006050:STAROSTA POWIATU JANOWSKIEGO / 2006060:STAROSTA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO / 2006070:STAROSTA POWIATU KRAŚNICKIEGO / 2006080:STAROSTA POWIATU LUBARTOWSKIEGO / 2006090:STAROSTA POWIATU LUBELSKIEGO / 2006100:STAROSTA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO / 2006110:STAROSTA POWIATU ŁUKOWSKIEGO / 2006120:STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO / 2006130:STAROSTA POWIATU PARCZEWSKIEGO / 2006140:STAROSTA POWIATU PUŁAWSKIEGO / 2006150:STAROSTA POWIATU RADZYŃSKIEGO / 2006160:STAROSTA POWIATU RYCKIEGO / 2006170:STAROSTA POWIATU ŚWIDNICKIEGO / 2006180:STAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO / 2006190:STAROSTA POWIATU WŁODAWSKIEGO / 2006200:STAROSTA POWIATU ZAMOJSKIEGO / 2008010:STAROSTA POWIATU GORZOWSKIEGO / 2008020:STAROSTA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO / 2008030:STAROSTA POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO / 2008040:STAROSTA POWIATU NOWOSOLSKIEGO / 2008050:STAROSTA POWIATU SŁUBICKIEGO / 2008060:STAROSTA POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO / 2008070:STAROSTA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO / 2008080:STAROSTA POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO / 2008090:STAROSTA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO / 2008100:STAROSTA POWIATU ŻAGAŃSKIEGO / 2008110:STAROSTA POWIATU ŻARSKIEGO / 2010010:STAROSTA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO / 2010020:STAROSTA POWIATU KUTNOWSKIEGO / 2010030:STAROSTA POWIATU ŁASKIEGO / 2010040:STAROSTA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO / 2010050:STAROSTA POWIATU ŁOWICKIEGO / 2010060:STAROSTA POWIATU ŁÓDZKO WSCHODNIEGO / 2010070:STAROSTA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO / 2010080:STAROSTA POWIATU PABIANICKIEGO / 2010090:STAROSTA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO / 2010100:STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO / 2010110:STAROSTA POWIATU PODDĘBICKIEGO / 2010120:STAROSTA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO / 2010130:STAROSTA POWIATU RAWSKIEGO / 2010140:STAROSTA POWIATU SIERADZKIEGO / 2010150:STAROSTA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO / 2010160:STAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO / 2010170:STAROSTA POWIATU WIELUŃSKIEGO / 2010180:STAROSTA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO / 2010190:STAROSTA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO / 2010200:STAROSTA POWIATU ZGIERSKIEGO / 2012010:STAROSTA POWIATU BOCHEŃSKIEGO / 2012020:STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO / 2012030:STAROSTA POWIATU CHRZANOWSKIEGO / 2012040:STAROSTA POWIATU DĄBROWSKIEGO / 2012050:STAROSTA POWIATU GORLICKIEGO / 2012060:STAROSTA POWIATU KRAKOWSKIEGO / 2012070:STAROSTA POWIATU LIMANOWSKIEGO / 2012080:STAROSTA POWIATU MIECHOWSKIEGO / 2012090:STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO / 2012100:STAROSTA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO / 2012110:STAROSTA POWIATU NOWOTARSKIEGO / 2012120:STAROSTA POWIATU OLKUSKIEGO / 2012130:STAROSTA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO / 2012140:STAROSTA POWIATU PROSZOWICKIEGO / 2012150:STAROSTA POWIATU SUSKIEGO / 2012160:STAROSTA POWIATU TARNOWSKIEGO / 2012170:STAROSTA POWIATU TATRZAŃSKIEGO / 2012180:STAROSTA POWIATU WADOWICKIEGO / 2012190:STAROSTA POWIATU WIELICKIEGO / 2014010:STAROSTA POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO / 2014020:STAROSTA POWIATU CIECHANOWSKIEGO / 2014030:STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO / 2014040:STAROSTA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO / 2014050:STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO / 2014060:STAROSTA POWIATU GRÓJECKIEGO / 2014070:STAROSTA POWIATU KOZIENICKIEGO / 2014080:STAROSTA POWIATU LEGIONOWSKIEGO / 2014090:STAROSTA POWIATU LIPSKIEGO / 2014100:STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO / 2014110:STAROSTA POWIATU MAKOWSKIEGO / 2014120:STAROSTA POWIATU MIŃSKIEGO / 2014130:STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO / 2014140:STAROSTA POWIATU NOWODWORSKIEGO / 2014150:STAROSTA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO / 2014160:STAROSTA POWIATU OSTROWSKIEGO / 2014170:STAROSTA POWIATU OTWOCKIEGO / 2014180:STAROSTA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO / 2014190:STAROSTA POWIATU PŁOCKIEGO / 2014200:STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO / 2014210:STAROSTA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO / 2014220:STAROSTA POWIATU PRZASNYSKIEGO / 2014230:STAROSTA POWIATU PRZYSUSKIEGO / 2014240:STAROSTA POWIATU PUŁTUSKIEGO / 2014250:STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO / 2014260:STAROSTA POWIATU SIEDLECKIEGO / 2014270:STAROSTA POWIATU SIERPECKIEGO / 2014280:STAROSTA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO / 2014290:STAROSTA POWIATU SOKOŁOWSKIEGO / 2014300:STAROSTA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO / 2014320:STAROSTA POWIATU WARSZAWSKO ZACHODNIEGO / 2014330:STAROSTA POWIATU WĘGROWSKIEGO / 2014340:STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO / 2014350:STAROSTA POWIATU WYSZKOWSKIEGO / 2014360:STAROSTA POWIATU ZWOLEŃSKIEGO / 2014370:STAROSTA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO / 2014380:STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO / 2016010:STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO / 2016020:STAROSTA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO / 2016030:STAROSTA POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO / 2016040:STAROSTA POWIATU KLUCZBORSKIEGO / 2016050:STAROSTA POWIATU KRAPKOWICKIEGO / 2016060:STAROSTA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO / 2016070:STAROSTA POWIATU NYSKIEGO / 2016080:STAROSTA POWIATU OLESKIEGO / 2016090:STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO / 2016100:STAROSTA POWIATU PRUDNICKIEGO / 2016110:STAROSTA POWIATU STRZELECKIEGO / 2018010:STAROSTA POWIATU BIESZCZADZKIEGO / 2018020:STAROSTA POWIATU BRZOZOWSKIEGO / 2018030:STAROSTA POWIATU DĘBICKIEGO / 2018040:STAROSTA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO / 2018050:STAROSTA POWIATU JASIELSKIEGO / 2018060:STAROSTA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO / 2018070:STAROSTA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO / 2018080:STAROSTA POWIATU LEŻAJSKIEGO / 2018090:STAROSTA POWIATU LUBACZOWSKIEGO / 2018100:STAROSTA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO / 2018110:STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO / 2018120:STAROSTA POWIATU NIŻAŃSKIEGO / 2018130:STAROSTA POWIATU PRZEMYSKIEGO / 2018140:STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO / 2018150:STAROSTA POWIATU ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKIEGO / 2018160:STAROSTA POWIATU RZESZOWSKIEGO / 2018170:STAROSTA POWIATU SANOCKIEGO / 2018180:STAROSTA POWIATU STALOWOWOLSKIEGO / 2018190:STAROSTA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO / 2018200:STAROSTA POWIATU TARNOBRZESKIEGO / 2020010:STAROSTA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO / 2020020:STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO / 2020030:STAROSTA POWIATU BIELSKIEGO / 2020040:STAROSTA POWIATU GRAJEWSKIEGO / 1245597:WÓJT GMINY PERLEJEWO / 1245561:WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE / 1245645:WÓJT GMINY SZUMOWO / 1245681:WÓJT GMINY ZAWADY / 1247511:WÓJT GMINY BRÓJCE / 1247527:WÓJT GMINY NOWOSOLNA / 1249529:WÓJT GMINY CZORSZTYN / 1251565:WÓJT GMINY JANOWO / 1255601:WÓJT GMINY PRZASNYSZ / 1255509:WÓJT GMINY BRAŃSZCZYK / 1255629:WÓJT GMINY STARY LUBOTYŃ / 1249505:WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC / 1209329:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TRZEMESZNO / 1205125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOROSZCZ / 1205281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUPRAŚL / 1261653:WÓJT GMINY STAROŹREBY / 1251589:WÓJT GMINY KIWITY / 1251605:WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI / 1251621:WÓJT GMINY MAŁDYTY / 1245565:WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE / 1255505:WÓJT GMINY BARANOWO / 1255541:WÓJT GMINY GOWOROWO / 1255565:WÓJT GMINY LELIS / 1207209:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI / 1209237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA / 1209301:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI / 1209169:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GNIEWKOWO / 1209233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOGILNO / 1261509:WÓJT GMINY BIELSK / 1261525:WÓJT GMINY BULKOWO / 1243297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYKI / 1201143:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KARCZEW / 1201119:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA / 1201151:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA / 1201207:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO / 1251533:WÓJT GMINY DYWITY / 1251545:WÓJT GMINY GIETRZWAŁD / 1253521:WÓJT GMINY SKARBIMIERZ / 1253709:WÓJT GMINY OLSZANKA / 1253517:WÓJT GMINY BRANICE / 1245537:WÓJT GMINY GRABOWO / 1255577:WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA / 1251689:WÓJT GMINY SORKWITY / 1207173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA / 1231217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYCHWAŁ / 1231273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITKOWO / 1273521:WÓJT GMINY BUCZEK / 1265505:WÓJT GMINY ADAMÓWKA / 1231157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KŁODAWA / 1257229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TRZCIANKA / 1271645:WÓJT GMINY PARYSÓW / 1271693:WÓJT GMINY SOBOLEW / 1271745:WÓJT GMINY WILGA / 1271585:WÓJT GMINY KRZYWDA / 1259565:WÓJT GMINY INOWŁÓDZ / 1259653:WÓJT GMINY ROKICINY / 1259661:WÓJT GMINY RZĄŚNIA / 1259681:WÓJT GMINY SZCZERCÓW / 1259517:WÓJT GMINY BIAŁACZÓW / 1253725:WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE / 1253629:WÓJT GMINY KOMPRACHCICE / 1253745:WÓJT GMINY POPIELÓW / 1257625:WÓJT GMINY TARNÓWKA / 1257677:WÓJT GMINY ZŁOTÓW / 1261677:WÓJT GMINY ZAWIDZ / 1201103:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BŁONIE / 1201107:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRWINÓW / 1201123:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI / 1201203:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI / 1201231:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYMIN / 1201275:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁOMIN / 1203161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE / 1203177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PARCZEW / 1255649:WÓJT GMINY WĄSEWO / 1253513:WÓJT GMINY BIERAWA / 1253757:WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ / 1253809:WÓJT GMINY WALCE / 1253653:WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE / 1251593:WÓJT GMINY KOLNO / 1251709:WÓJT GMINY ŚWIĄTKI / 1251617:WÓJT GMINY ŁUKTA / 1259605:WÓJT GMINY ŁADZICE / 1259613:WÓJT GMINY MASŁOWICE / 1259697:WÓJT GMINY WIELGOMŁYNY / 1251717:WÓJT GMINY WIELBARK / 1253801:WÓJT GMINY TURAWA / 1253589:WÓJT GMINY JEMIELNICA / 1255613:WÓJT GMINY RZĄŚNIK / 1257605:WÓJT GMINY RYCZYWÓŁ / 1253813:WÓJT GMINY WILKÓW / 1237117:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRZOZÓW / 1237149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DUKLA / 1237165:BURMISTRZ MIASTA I GMINY IWONICZ-ZDRÓJ / 1237181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JEDLICZE / 1237237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYMANÓW / 1237201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LESKO / 1237261:BURMISTRZ MIASTA I GMINY USTRZYKI DOLNE / 1237267:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAGÓRZ / 1239189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRZEMKÓW / 1263545:WÓJT GMINY GNIEZNO / 1263617:WÓJT GMINY ŁUBOWO / 1263625:WÓJT GMINY MIEŚCISKO / 1259537:WÓJT GMINY DOBRYSZYCE / 1259589:WÓJT GMINY KODRĄB / 1259525:WÓJT GMINY CZARNOCIN / 1265533:WÓJT GMINY GAĆ / 1265545:WÓJT GMINY JAWORNIK POLSKI / 1265597:WÓJT GMINY PRZEWORSK / 1261621:WÓJT GMINY PIĄTEK / 1235000:PREZYDENT MIASTA KRAKÓW / 1247000:PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹ / 1293000:PREZYDENT MIASTA WROCŁAW / 2200000:RADA MINISTRÓW / 1259629:WÓJT GMINY PARADYŻ / 1259637:WÓJT GMINY POŚWIĘTNE / 1259713:WÓJT GMINY ŻARNÓW / 1259505:WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW / 1261669:WÓJT GMINY WITONIA / 1243273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRÓW LUBELSKI / 1263537:WÓJT GMINY DOPIEWO / 1263581:WÓJT GMINY KOMORNIKI / 1263513:WÓJT GMINY CHRZYPSKO WIELKIE / 1263505:WÓJT GMINY BRODNICA / 1263593:WÓJT GMINY KRZYKOSY / 1241109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOREK WIELKOPOLSKI / 1241145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA / 1241193:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PONIEC / 1263557:WÓJT GMINY KAMIENIEC / 1271513:WÓJT GMINY BOROWIE / 1271561:WÓJT GMINY KŁOCZEW / 1267725:WÓJT GMINY WIENIAWA / 1267601:WÓJT GMINY KAZANÓW / 1267609:WÓJT GMINY KOWALA / 1267677:WÓJT GMINY RADZANÓW / 1269609:WÓJT GMINY MIELEC / 1269629:WÓJT GMINY OSTRÓW / 1259541:WÓJT GMINY DRUŻBICE / 1259573:WÓJT GMINY KLESZCZÓW / 1259581:WÓJT GMINY KLUKI / 1271709:WÓJT GMINY STERDYŃ / 1273597:WÓJT GMINY PĘCZNIEW / 1273617:WÓJT GMINY SIERADZ / 1273657:WÓJT GMINY WRÓBLEW / 1273505:WÓJT GMINY BIAŁA / 1273553:WÓJT GMINY KIEŁCZYGŁÓW / 1273561:WÓJT GMINY KONOPNICA / 1273569:WÓJT GMINY LUTUTÓW / 1273577:WÓJT GMINY MOKRSKO / 1271733:WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW / 1271761:WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA / 1271553:WÓJT GMINY JAKUBÓW / 1271589:WÓJT GMINY LATOWICZ / 1271705:WÓJT GMINY STANISŁAWÓW / 1275573:WÓJT GMINY ŁOWICZ / 1275577:WÓJT GMINY ŁYSZKOWICE / 1269549:WÓJT GMINY FRYSZTAK / 1269585:WÓJT GMINY KRASNE / 1269669:WÓJT GMINY ŚWILCZA / 1269689:WÓJT GMINY WIŚNIOWA / 1271725:WÓJT GMINY SUCHOŻEBRY / 1271509:WÓJT GMINY BIELANY / 1271521:WÓJT GMINY CERANÓW / 1271661:WÓJT GMINY REPKI / 1271673:WÓJT GMINY SEROKOMLA / 1271593:WÓJT GMINY LIW / 1271669:WÓJT GMINY SADOWNE / 1261561:WÓJT GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY / 1251241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIDZICA / 1267529:WÓJT GMINY CHYNÓW / 1267581:WÓJT GMINY JASIENIEC / 1265625:WÓJT GMINY TRYŃCZA / 1265637:WÓJT GMINY ZARZECZE / 1279593:WÓJT GMINY NOWINKA / 1279609:WÓJT GMINY PŁASKA / 1279537:WÓJT GMINY EŁK / 1279617:WÓJT GMINY PROSTKI / 1279589:WÓJT GMINY MIŁKI / 1279533:WÓJT GMINY DUBENINKI / 1235231:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAŁA / 1235235:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA / 1235115:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE / 1235207:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROSZOWICE / 1229389:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STĄPORKÓW / 1249285:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RABKA / 1251197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KORSZE / 1251233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORĄG / 1265565:WÓJT GMINY LUBACZÓW / 1253257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LEŚNICA / 1273641:WÓJT GMINY WIDAWA / 1273513:WÓJT GMINY BRĄSZEWICE / 1273545:WÓJT GMINY GOSZCZANÓW / 1269537:WÓJT GMINY CZARNA / 1257525:WÓJT GMINY DAMASŁAWEK / 1257649:WÓJT GMINY WĄGROWIEC / 1251117:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BISKUPIEC / 1251173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JEZIORANY / 1251245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLSZTYNEK / 1253105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BABORÓW / 1245557:WÓJT GMINY KOLNO / 1245229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STAWISKI / 1245121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC / 1249641:WÓJT GMINY MSZANA DOLNA / 1249245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUSZYNA / 1241209:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA / 1241245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA / 1241137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOBYLIN / 1241205:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RAWICZ / 1267705:WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA / 1267741:WÓJT GMINY ZAKRZEW / 1267625:WÓJT GMINY MIRÓW / 1267641:WÓJT GMINY OROŃSKO / 1267693:WÓJT GMINY SIENNO / 1267661:WÓJT GMINY PROMNA / 1267549:WÓJT GMINY GŁOWACZÓW / 1267689:WÓJT GMINY SIECIECHÓW / 1267637:WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ / 1265521:WÓJT GMINY DUBIECKO / 1265557:WÓJT GMINY KRZYWCZA / 1265581:WÓJT GMINY ORŁY / 1265621:WÓJT GMINY STUBNO / 1261581:WÓJT GMINY KUTNO / 1261585:WÓJT GMINY ŁANIĘTA / 1261605:WÓJT GMINY NOWE OSTROWY / 1261613:WÓJT GMINY OPORÓW / 1261617:WÓJT GMINY PACYNA / 1261657:WÓJT GMINY STRZELCE / 1223653:WÓJT GMINY ZGORZELEC / 1225577:WÓJT GMINY JARACZEWO / 1225521:WÓJT GMINY BRZEZINY / 1225525:WÓJT GMINY CEKÓW-KOLONIA / 1225601:WÓJT GMINY KOŹMINEK / 1225609:WÓJT GMINY LISKÓW / 1229657:WÓJT GMINY MORAWICA / 1205573:WÓJT GMINY HAJNÓWKA / 1205637:WÓJT GMINY NAREW / 1205581:WÓJT GMINY JASIONÓWKA / 1205585:WÓJT GMINY JAŚWIŁY / 1205561:WÓJT GMINY DZIADKOWICE / 1269561:WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE / 1269593:WÓJT GMINY LEŻAJSK / 1277521:WÓJT GMINY CEWICE / 1277529:WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA / 1277569:WÓJT GMINY KOCZAŁA / 1277653:WÓJT GMINY TRZEBIELINO / 1277549:WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA / 1277621:WÓJT GMINY POSTOMINO / 1277641:WÓJT GMINY SŁUPSK / 1277661:WÓJT GMINY USTKA / 1279505:WÓJT GMINY AUGUSTÓW / 1279517:WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY / 1285537:WÓJT GMINY CZARNA / 1285573:WÓJT GMINY JODŁOWA / 1285701:WÓJT GMINY ŻYRAKÓW / 1285581:WÓJT GMINY LISIA GÓRA / 1279541:WÓJT GMINY FILIPÓW / 1279621:WÓJT GMINY PRZEROŚL / 1287629:WÓJT GMINY ROGÓŹNO / 1279569:WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE / 1279689:WÓJT GMINY WIELICZKI / 1279573:WÓJT GMINY KRASNOPOL / 1271581:WÓJT GMINY KOTUŃ / 1271641:WÓJT GMINY PAPROTNIA / 1279665:WÓJT GMINY SUWAŁKI / 1279673:WÓJT GMINY SZYPLISZKI / 1279613:WÓJT GMINY POZEZDRZE / 1231541:WÓJT GMINY GRZEGORZEW / 1231561:WÓJT GMINY KOŁO / 1231585:WÓJT GMINY OLSZÓWKA / 1281269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PYRZYCE / 1295685:WÓJT GMINY WERBKOWICE / 1295549:WÓJT GMINY JARCZÓW / 1295565:WÓJT GMINY KRYNICE / 1239569:WÓJT GMINY PASZOWICE / 1239601:WÓJT GMINY RUJA / 1239609:WÓJT GMINY UDANIN / 1239613:WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA / 1239621:WÓJT GMINY ZAGRODNO / 1231597:WÓJT GMINY OSTROWITE / 1231629:WÓJT GMINY SŁUPCA / 1231641:WÓJT GMINY STRZAŁKOWO / 1231545:WÓJT GMINY KAWĘCZYN / 1231581:WÓJT GMINY MALANÓW / 1283557:WÓJT GMINY GOŚCIERADÓW / 1283625:WÓJT GMINY OBRAZÓW / 1283709:WÓJT GMINY WILCZYCE / 1283657:WÓJT GMINY RADOMYŚL NAD SANEM / 1283725:WÓJT GMINY ZALESZANY / 1283605:WÓJT GMINY ŁUBNICE / 1283665:WÓJT GMINY RYTWIANY / 1283561:WÓJT GMINY GRĘBÓW / 1285517:WÓJT GMINY BORZĘCIN / 1239545:WÓJT GMINY KUNICE / 1239549:WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE / 1239565:WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW / 1219713:WÓJT GMINY SZEMUD / 1219729:WÓJT GMINY WEJHEROWO / 1221589:WÓJT GMINY KRZĘCIN / 1221521:WÓJT GMINY BOGDANIEC / 1221573:WÓJT GMINY KŁODAWA / 1221597:WÓJT GMINY LUBISZYN / 1221661:WÓJT GMINY SANTOK / 1207625:WÓJT GMINY OŚWIĘCIM / 1207633:WÓJT GMINY PRZECISZÓW / 1201531:WÓJT GMINY JABŁONNA / 1201591:WÓJT GMINY NIEPORĘT / 1201559:WÓJT GMINY LEONCIN / 1201619:WÓJT GMINY POMIECHÓWEK / 1229125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN / 1229573:WÓJT GMINY GÓRNO / 1227585:WÓJT GMINY GORZYCE / 1227657:WÓJT GMINY LUBOMIA / 1227877:WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE / 1227337:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PILICA / 1227881:WÓJT GMINY ŻARNOWIEC / 1229569:WÓJT GMINY GNOJNO / 1229601:WÓJT GMINY KOSZYCE / 1229637:WÓJT GMINY MICHAŁÓW / 1229685:WÓJT GMINY OLEŚNICA / 1229801:WÓJT GMINY STRAWCZYN / 1229517:WÓJT GMINY BLIŻYN / 1225701:WÓJT GMINY SZCZYTNIKI / 1225505:WÓJT GMINY BARANÓW / 1225513:WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC / 1225533:WÓJT GMINY CZASTARY / 1225557:WÓJT GMINY GALEWICE / 1225613:WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA / 1225653:WÓJT GMINY PERZÓW / 1219633:WÓJT GMINY PRZODKOWO / 1219665:WÓJT GMINY SIERAKOWICE / 1219709:WÓJT GMINY SULĘCZYNO / 1219521:WÓJT GMINY DZIEMIANY / 1229625:WÓJT GMINY ŁOPUSZNO / 1229645:WÓJT GMINY MIEDZIANA GÓRA / 1229429:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK / 1231513:WÓJT GMINY CHODÓW / 1231593:WÓJT GMINY OSIEK MAŁY / 1219549:WÓJT GMINY KARSIN / 1229733:WÓJT GMINY RUDA MALENIECKA / 1241569:WÓJT GMINY NIECHLÓW / 1289173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ / 1289225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADKÓW / 1289249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZYTNA / 1243609:WÓJT GMINY KRZCZONÓW / 1243633:WÓJT GMINY MEŁGIEW / 1243649:WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA / 1243277:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASKI / 1243685:WÓJT GMINY PUCHACZÓW / 1233613:WÓJT GMINY RYMAŃ / 1233621:WÓJT GMINY SIEMYŚL / 1223525:WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE / 1229821:WÓJT GMINY TUCZĘPY / 1229849:WÓJT GMINY ZŁOTA / 1229577:WÓJT GMINY IMIELNO / 1229229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ / 1287553:WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ / 1287557:WÓJT GMINY GRUTA / 1281145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRZANY / 1281173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY IŃSKO / 1207567:WÓJT GMINY JAWORZE / 1207601:WÓJT GMINY ŁĘKAWICA / 1207677:WÓJT GMINY ŚLEMIEŃ / 1285209:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PILZNO / 1285225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADOMYŚL WIELKI / 1279649:WÓJT GMINY SEJNY / 1279285:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĘGORZEWO / 1281137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRA / 1281241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWOGARD / 1295517:WÓJT GMINY DOŁHOBYCZÓW / 1295537:WÓJT GMINY HORODŁO / 1295593:WÓJT GMINY MIRCZE / 1295677:WÓJT GMINY UCHANIE / 1215511:WÓJT GMINY BORONÓW / 1227621:WÓJT GMINY KORNOWAC / 1295577:WÓJT GMINY ŁABUNIE / 1295617:WÓJT GMINY RUDNIK / 1295621:WÓJT GMINY SITNO / 1295633:WÓJT GMINY SUŁÓW / 1295701:WÓJT GMINY ZAMOŚĆ / 1297533:WÓJT GMINY BYTNICA / 1297625:WÓJT GMINY MASZEWO / 1283525:WÓJT GMINY BOJANÓW / 1289665:WÓJT GMINY WALIM / 1289621:WÓJT GMINY PRZEWORNO / 1291509:WÓJT GMINY BĄDKOWO / 1283217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NISKO / 1283261:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RUDNIK NAD SANEM / 6069002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEŻAJSKU / 6069003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁAŃCUCIE / 6069004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIELCU / 6069005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ROPCZYCACH / 6069007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STRZYŻOWIE / 6071001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GARWOLINIE / 6071002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁUKOWIE / 6071003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM / 6071004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEDLCACH / 6071005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM / 6071006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĘGROWIE / 6073001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁASKU / 6073002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PODDĘBICACH / 6073003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERADZU / 6073004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIELUNIU / 6073005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI / 6075001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEZINACH / 6075002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOWICZU / 6075003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ / 6075004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SKIERNIEWICACH / 6075005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOCHACZEWIE / 6075006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻYRARDOWIE / 6077001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOWIE / 6077002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZŁUCHOWIE / 6077003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LĘBORKU / 6077004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU / 6079001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W AUGUSTOWIE / 6079002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W EŁKU / 6079003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GIŻYCKU / 6079004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU / 6079005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PISZU / 6079006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SUWAŁKACH / 6081001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE / 6081002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRYFICACH / 6081003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRYFINIE / 6081004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM / 6081005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PYRZYCACH / 6081006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM / 6081007:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE / 6081008:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE / 6081009:NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE / 6081010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWINOUJŚCIU / 6083001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JANOWIE LUBELSKIM / 6083002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPATOWIE / 6083003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SANDOMIERZU / 6083004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STALOWEJ WOLI / 6083005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STASZOWIE / 6083006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOBRZEGU / 6085001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOCHNI / 6085002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZESKU / 6085003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ / 6085004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĘBICY / 6087001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRODNICY / 6087002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHEŁMNIE / 6087003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU / 6087004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM / 6087005:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU / 6087006:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU / 6087007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĄBRZEŹNIE / 6089001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ / 6089003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KŁODZKU / 6089004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ RUDZIE / 6089005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIDNICY / 6089007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH / 6091001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM / 6091003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADZIEJOWIE / 6091004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYPINIE / 6091005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WŁOCŁAWKU / 6093002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-KRZYKI / 6093003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-PSIE POLE / 6093004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO / 6093007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MILICZU / 6093008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLEŚNICY / 6093009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OŁAWIE / 6093011:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ / 6093012:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TRZEBNICY / 6095001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIŁGORAJU / 6095002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W HRUBIESZOWIE / 6095003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM / 6097001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM / 6097002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ SOLI / 6097004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOLSZTYNIE / 6097005:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE / 6097006:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE / 6097008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻARACH / 1201000:PREZYDENT M.ST. WARSZAWY / 6700000:KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW / 6900000:PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI / 6299000:WOJSKOWA RADA LEKARSKA-WARSZAWA /CAŁY KRAJ/ / 7000000:PREZES URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST / 7105001:SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7107001:SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7109001:SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7127002:SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7129001:SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7133001:SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7135001:SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSP. KRS / 7135002:SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSP. KRS / 7147001:SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7151001:SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7153001:SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 1229766:WÓJT GMINY SŁUPIA / 7169001:SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7187001:SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7193001:SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZ. GOSP. KRS / 7197001:SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 1213681:WÓJT GMINY ŚWIERCZE / 1215701:WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ / 1223157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUBAWKA / 1223197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIEŃSK / 1223241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WLEŃ / 1225197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI / 1225221:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ / 1225249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW / 1225257:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW / 1225297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SYCÓW / 1225309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIERUSZÓW / 1225561:WÓJT GMINY GIZAŁKI / 1225677:WÓJT GMINY SIEROSZEWICE / 1227161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE / 1227241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KUŹNIA RACIBORSKA / 1227309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC / 1227429:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TOSZEK / 1227617:WÓJT GMINY KOBIÓR / 1227769:WÓJT GMINY RUDNIK / 1227809:WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC / 1229149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHMIELNIK / 1229185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA / 1229197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE / 1229341:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW / 1229505:WÓJT GMINY BAŁTÓW / 1229529:WÓJT GMINY BRODY / 1229713:WÓJT GMINY PIERZCHNICA / 1229761:WÓJT GMINY SŁABOSZÓW / 1231261:BURMISTRZ MIASTA I GMINY UNIEJÓW / 1231589:WÓJT GMINY ORCHOWO / 1233105:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARWICE / 1233197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ / 1233513:WÓJT GMINY BIAŁOGARD / 1233585:WÓJT GMINY MIELNO / 1235103:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ALWERNIA / 1235243:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUŁKOWICE / 1235251:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE / 1235511:WÓJT GMINY CZERNICHÓW / 1235599:WÓJT GMINY PCIM / 1235619:WÓJT GMINY RADZIEMICE / 1235691:WÓJT GMINY ZIELONKI / 1237109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIECZ / 1237505:WÓJT GMINY BALIGRÓD / 1237561:WÓJT GMINY HACZÓW / 1237641:WÓJT GMINY SANOK / 1237645:WÓJT GMINY SKOŁYSZYN / 1237669:WÓJT GMINY ZARSZYN / 1239181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY POLKOWICE / 1239553:WÓJT GMINY LUBIN / 1241121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOSTYŃ / 1241557:WÓJT GMINY LIPNO / 1241629:WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA / 1243125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BYCHAWA / 1243185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAZIMIERZ DOLNY / 1243229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁĘCZNA / 1243265:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPOLE LUBELSKIE / 1243505:WÓJT GMINY ABRAMÓW / 1243521:WÓJT GMINY BORZECHÓW / 1243581:WÓJT GMINY KARCZMISKA / 1243597:WÓJT GMINY KOŃSKOWOLA / 1243641:WÓJT GMINY MILEJÓW / 1243669:WÓJT GMINY OSTRÓWEK / 1243729:WÓJT GMINY URZĘDÓW / 1243761:WÓJT GMINY ZAKRZÓWEK / 1245213:BURMISTRZ MIASTA RAJGRÓD / 1245237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZUCZYN / 1245541:WÓJT GMINY GRAJEWO / 1245573:WÓJT GMINY ŁOMŻA / 1245657:WÓJT GMINY TUROŚL / 1247535:WÓJT GMINY PABIANICE / 1249561:WÓJT GMINY JORDANÓW / 1249565:WÓJT GMINY KAMIENICA / 1249589:WÓJT GMINY LASKOWA / 1249673:WÓJT GMINY PODEGRODZIE / 1251121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BISZTYNEK / 1251269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RESZEL / 1251609:WÓJT GMINY LUBAWA / 1251613:WÓJT GMINY LUBOMINO / 1251713:WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO / 1253125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BYCZYNA / 1253157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE / 1253177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRODKÓW / 1253261:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LEWIN BRZESKI / 1253297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAMYSŁÓW / 1253317:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OZIMEK / 1253675:WÓJT GMINY LUBSZA / 1253693:WÓJT GMINY MURÓW / 1253785:WÓJT GMINY STRZELECZKI / 1255209:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RÓŻAN / 1255253:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSZKÓW / 1255553:WÓJT GMINY KLEMBÓW / 1255617:WÓJT GMINY RZEKUŃ / 1255665:WÓJT GMINY ZATORY / 1257121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZŁOPA / 1257137:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ / 1257157:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRZYŻ WIELKOPOLSKI / 1257177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN / 1257181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIROSŁAWIEC / 1257185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OKONEK / 1257237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY UJŚCIE / 1257265:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYRZYSK / 1257533:WÓJT GMINY DRAWSKO / 1257565:WÓJT GMINY LUBASZ / 1257645:WÓJT GMINY WAPNO / 1259193:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOLUSZKI / 1259273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SULEJÓW / 1259289:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TUSZYN / 1259309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZELÓW / 1259513:WÓJT GMINY BĘDKÓW / 1259545:WÓJT GMINY FAŁKÓW / 1259601:WÓJT GMINY LUBOCHNIA / 1259621:WÓJT GMINY MOSZCZENICA / 1259669:WÓJT GMINY SŁAWNO / 2020050:STAROSTA POWIATU HAJNOWSKIEGO / 2020060:STAROSTA POWIATU KOLNEŃSKIEGO / 2020070:STAROSTA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO / 2020080:STAROSTA POWIATU MONIECKIEGO / 2020090:STAROSTA POWIATU SEJNEŃSKIEGO / 2020100:STAROSTA POWIATU SIEMIATYCKIEGO / 2020110:STAROSTA POWIATU SOKÓLSKIEGO / 2020120:STAROSTA POWIATU SUWALSKIEGO / 2020130:STAROSTA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO / 2020140:STAROSTA POWIATU ZAMBROWSKIEGO / 2022010:STAROSTA POWIATU BYTOWSKIEGO / 2022020:STAROSTA POWIATU CHOJNICKIEGO / 2022030:STAROSTA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO / 2022040:STAROSTA POWIATU GDAŃSKIEGO / 2022050:STAROSTA POWIATU KARTUSKIEGO / 2022060:STAROSTA POWIATU KOŚCIERSKIEGO / 2022070:STAROSTA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO / 2022080:STAROSTA POWIATU LĘBORSKIEGO / 2022090:STAROSTA POWIATU MALBORSKIEGO / 2022100:STAROSTA POWIATU NOWODWORSKIEGO / 2022130:STAROSTA POWIATU STAROGARDZKIEGO / 2022140:STAROSTA POWIATU TCZEWSKIEGO / 2022150:STAROSTA POWIATU WEJHEROWSKIEGO / 2024010:STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO / 2024020:STAROSTA POWIATU BIELSKIEGO / 2024030:STAROSTA POWIATU CIESZYŃSKIEGO / 2024040:STAROSTA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO / 2024050:STAROSTA POWIATU GLIWICKIEGO / 2024060:STAROSTA POWIATU KŁOBUCKIEGO / 2024070:STAROSTA POWIATU LUBLINIECKIEGO / 2024080:STAROSTA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO / 2024090:STAROSTA POWIATU MYSZKOWSKIEGO / 2024100:STAROSTA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO / 2024110:STAROSTA POWIATU RACIBORSKIEGO / 2024120:STAROSTA POWIATU RYBNICKIEGO / 2024130:STAROSTA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO / 2024140:STAROSTA POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO / 2024150:STAROSTA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO / 2024160:STAROSTA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO / 2024170:STAROSTA POWIATU ŻYWIECKIEGO / 2026010:STAROSTA POWIATU BUSKIEGO / 2026020:STAROSTA POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO / 2026030:STAROSTA POWIATU KAZIMIERSKIEGO / 2026040:STAROSTA POWIATU KIELECKIEGO / 2026050:STAROSTA POWIATU KONECKIEGO / 2026060:STAROSTA POWIATU OPATOWSKIEGO / 2026070:STAROSTA POWIATU OSTROWIECKIEGO / 2026080:STAROSTA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO / 2026090:STAROSTA POWIATU SANDOMIERSKIEGO / 2026100:STAROSTA POWIATU SKARŻYSKIEGO / 2026110:STAROSTA POWIATU STARACHOWICKIEGO / 2026120:STAROSTA POWIATU STASZOWSKIEGO / 2026130:STAROSTA POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO / 2028010:STAROSTA POWIATU BARTOSZYCKIEGO / 2028020:STAROSTA POWIATU BRANIEWSKIEGO / 2028030:STAROSTA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO / 2028040:STAROSTA POWIATU ELBLĄSKIEGO / 2028050:STAROSTA POWIATU EŁCKIEGO / 2028060:STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO / 2028070:STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO / 2028080:STAROSTA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO / 2028090:STAROSTA POWIATU LIDZBARSKIEGO / 2028100:STAROSTA POWIATU MRĄGOWSKIEGO / 2028110:STAROSTA POWIATU NIDZICKIEGO / 2028120:STAROSTA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO / 2028130:STAROSTA POWIATU OLECKIEGO / 2028140:STAROSTA POWIATU OLSZTYŃSKIEGO / 2028150:STAROSTA POWIATU OSTRÓDZKIEGO / 2028160:STAROSTA POWIATU PISKIEGO / 2028170:STAROSTA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO / 2030010:STAROSTA POWIATU CHODZIESKIEGO / 2030020:STAROSTA POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO / 2030030:STAROSTA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO / 2030040:STAROSTA POWIATU GOSTYŃSKIEGO / 2030050:STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO / 2030060:STAROSTA POWIATU JAROCIŃSKIEGO / 2030070:STAROSTA POWIATU KALISKIEGO / 2030080:STAROSTA POWIATU KĘPIŃSKIEGO / 2030090:STAROSTA POWIATU KOLSKIEGO / 2030100:STAROSTA POWIATU KONIŃSKIEGO / 2030110:STAROSTA POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO / 2030120:STAROSTA POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO / 2030130:STAROSTA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO / 2030140:STAROSTA POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO / 2030150:STAROSTA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO / 2030160:STAROSTA POWIATU OBORNICKIEGO / 2030170:STAROSTA POWIATU OSTROWSKIEGO / 2030180:STAROSTA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO / 2030190:STAROSTA POWIATU PILSKIEGO / 2030200:STAROSTA POWIATU PLESZEWSKIEGO / 2030210:STAROSTA POWIATU POZNAŃSKIEGO / 2030220:STAROSTA POWIATU RAWICKIEGO / 2030230:STAROSTA POWIATU SŁUPECKIEGO / 2030240:STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO / 2030250:STAROSTA POWIATU ŚREDZKIEGO / 2030260:STAROSTA POWIATU ŚREMSKIEGO / 2030270:STAROSTA POWIATU TURECKIEGO / 2030280:STAROSTA POWIATU WĄGROWIECKIEGO / 2030290:STAROSTA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO / 2030300:STAROSTA POWIATU WRZESIŃSKIEGO / 2030310:STAROSTA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO / 2032010:STAROSTA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO / 2032020:STAROSTA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO / 2032030:STAROSTA POWIATU DRAWSKIEGO / 2032040:STAROSTA POWIATU GOLENIOWSKIEGO / 2032050:STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO / 2032060:STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO / 2032070:STAROSTA POWIATU KAMIEŃSKIEGO / 2032080:STAROSTA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO / 2032090:STAROSTA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO / 2032100:STAROSTA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO / 2032110:STAROSTA POWIATU POLICKIEGO / 2032120:STAROSTA POWIATU PYRZYCKIEGO / 2032130:STAROSTA POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO / 2032140:STAROSTA POWIATU STARGARDZKIEGO / 2032150:STAROSTA POWIATU SZCZECINECKIEGO / 2032160:STAROSTA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO / 2032170:STAROSTA POWIATU WAŁECKIEGO / 1102000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO / 1104000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO / 1106000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO / 1108000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO / 1110000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / 1112000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO / 1114000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO / 1116000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO / 1118000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO / 1120000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO / 1122000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO / 1124000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO / 1126000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO / 1128000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / 1130000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO / 1132000:MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO / 6001001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-BEMOWO / 6001002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-BIELANY / 6001003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-MOKOTÓW / 6001004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-PRAGA / 6001005:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE / 6001006:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE / 6001007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-TARGÓWEK / 6001008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-URSYNÓW / 6001009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-WAWER / 6001010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-WOLA / 6001011:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM / 6001012:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGIONOWIE / 6001013:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM / 6001014:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OTWOCKU / 6001015:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIASECZNIE / 6001016:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE / 6001017:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOŁOMINIE / 6003001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ / 6003002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOSICACH / 6003003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PARCZEWIE / 6003004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM / 6005001:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁYMSTOKU / 6005002:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁYMSTOKU / 6005003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU PODLASKIM / 6005004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MOŃKACH / 6005005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEMIATYCZACH / 6005006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOKÓŁCE / 6007001:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ / 6007002:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ / 6007003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CIESZYNIE / 6007004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OŚWIĘCIMIU / 6007005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ / 6007006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WADOWICACH / 6007007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻYWCU / 6009001:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY / 6009002:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY / 6009003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHOJNICACH / 6009004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W INOWROCŁAWIU / 6009005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MOGILNIE / 6009006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ / 6009007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIECIU / 6009008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TUCHOLI / 6009009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻNINIE / 6009010:NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY / 6011001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHEŁMIE / 6011002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KRASNYMSTAWIE / 6011003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WŁODAWIE / 6013001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CIECHANOWIE / 6013002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DZIAŁDOWIE / 6013003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MŁAWIE / 6013004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOŃSKU / 6013005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUŁTUSKU / 6013006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻUROMINIE / 6015001:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE / 6015002:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE / 6015003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU / 6015004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU / 6015005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYSZKOWIE / 6015006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLEŚNIE / 6017001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRANIEWIE / 6017002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ELBLĄGU / 6017003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KWIDZYNIE / 6017004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MALBORKU / 6019001:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU / 6019002:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU / 6019003:NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU / 6019004:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDYNI / 6019005:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDYNI / 6019006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KARTUZACH / 6019007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŚCIERZYNIE / 6019008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU / 6019009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOPOCIE / 6019010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM / 6019011:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TCZEWIE / 6019012:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WEJHEROWIE / 6021001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHOSZCZNIE / 6021002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM / 6021003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYŚLIBORZU / 6021004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIĘDZYCHODZIE / 6021005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIĘDZYRZECZU / 6021006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUBICACH / 6023001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU / 6023002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JELENIEJ GÓRZE / 6023004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBANIU / 6023005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LWÓWKU ŚLĄSKIM / 6023006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZGORZELCU / 6025003:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KALISZU / 6025005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROTOSZYNIE / 6025006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM / 6025007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTRZESZOWIE / 6027002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU / 6027003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHORZOWIE / 6027005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH / 6027006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ / 6027007:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH / 6027009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU / 6027010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE / 6027011:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH / 6027013:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE / 6027014:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYSŁOWICACH / 6027015:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLKUSZU / 6027017:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE / 6027018:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RACIBORZU / 6027019:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ / 6027021:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH / 6027022:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU / 6027023:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH / 6027025:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM / 6027026:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZABRZU / 6027028:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH / 6029001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BUSKU-ZDROJU / 6029002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JĘDRZEJOWIE / 6029004:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH / 6029005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŃSKICH / 6029006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIECHOWIE / 6029008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIŃCZOWIE / 6029009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STARACHOWICACH / 6029010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ / 6031001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLE / 6031003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPCY / 6031004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TURKU / 6033002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM / 6033003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŁOBRZEGU / 6033004:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KOSZALINIE / 6033006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINKU / 6035002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-KROWODRZA / 6035004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-PODGÓRZE / 6035005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-PRĄDNIK / 6035006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-STARE MIASTO / 6035008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYŚLENICACH / 6035009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PROSZOWICACH / 6035010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIELICZCE / 6037002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAŚLE / 6037003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE / 6037004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LESKU / 6037006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH / 6039001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GŁOGOWIE / 6039003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGNICY / 6039004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBINIE / 6041001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOSTYNIU / 6041002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŚCIANIE / 6041003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LESZNIE / 6043001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KRAŚNIKU / 6043002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBARTOWIE / 6043004:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE / 5801000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-WARSZAWA / 5803000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-BIAŁA PODLASKA / 5805000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-BIAŁYSTOK / 5807000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-BIELSKO-BIAŁA / 5809000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-BYDGOSZCZ / 5811000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW CHEŁM / 5813000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-CIECHANÓW / 5815000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-CZĘSTOCHOWA / 5817000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-ELBLĄG / 5819000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-GDAŃSK / 5821000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-GORZÓW WIELKOPOLSKI / 5823000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-JELENIA GÓRA / 5825000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-KALISZ / 5827000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-KATOWICE / 5829000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-KIELCE / 5831000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-KONIN / 5833000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-KOSZALIN / 5835000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-KRAKÓW / 5837000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-KROSNO / 5839000:WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW-LEGNICA / 6055003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ / 6055004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZASNYSZU / 6055005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WYSZKOWIE / 6057001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZARNKOWIE / 6057002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PILE / 6057003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WAŁCZU / 6057004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĄGROWCU / 6057005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZŁOTOWIE / 6033005:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KOSZALINIE / 6035003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-NOWA HUTA / 6035007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE / 6037001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZOZOWIE / 6037005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SANOKU / 6039002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZE / 6039005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZŁOTORYI / 6041004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RAWICZU / 6043003:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE / 6025002:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KALISZU / 6001018:NACZELNIK PIERWSZEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W WARSZAWIE / 6001019:NACZELNIK DRUGIEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W WARSZAWIE / 6001020:NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE / 6005007:NACZELNIK PODLASKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁYMSTOKU / 6005008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W HAJNÓWCE / 6007008:NACZELNIK DRUGIEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ / 6009011:NACZELNIK KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY / 6009012:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SĘPOLINIE KRAJEŃSKIM / 6019013:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM / 6019014:NACZELNIK POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU / 6021007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DREZDENKU / 6021008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SULĘCINIE / 6025008:NACZELNIK DRUGIEGO WIELKOPOLSIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KALISZU / 6025009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PLESZEWIE / 6025010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIERUSZOWIE / 6027029:NACZELNIK PIERWSZEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU / 6029011:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ / 6029012:NACZELNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH / 6029013:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WŁOSZCZOWEJ / 6035011:NACZELNIK MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KRAKOWIE / 6035012:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KRAKOWIE / 6035013:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KRAKOWIE / 6039006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W POLKOWICACH / 6043008:NACZELNIK LUBELSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE / 6043009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁĘCZNEJ / 6043010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYKACH / 6047012:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁĘCZYCY / 6051008:NACZELNIK WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE / 6053010:NACZELNIK OPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W OPOLU / 6053011:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KRAPKOWICACH / 6053012:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W OPOLU / 6053013:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W OPOLU / 6057006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHODZIEŻY / 6059006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE / 6063014:NACZELNIK PIERWSZEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W POZNANIU / 6063015:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OBORNIKACH / 6063016:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM / 6065005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROSŁAWIU / 6067008:NACZELNIK TRZECIEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU / 6067009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIPSKU / 6067010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZYSUSZE / 6069008:NACZELNIK PODKARPACKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE / 6069009:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE / 6069010:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE / 6081011:NACZELNIK ZACHODNIO-POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE / 6083007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NISKU / 6085006:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE / 6085007:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE / 6087008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU / 6093014:NACZELNIK DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU / 6093015:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GÓRZE / 6093016:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU / 6093017:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE / 6097009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WSCHOWEJ / 6097010:NACZELNIK LUBUSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE / 6043005:NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE / 6043006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPOLU LUBELSKIM / 6043007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUŁAWACH / 6045001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRAJEWIE / 6045002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLNIE / 6045003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOMŻY / 6045004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM / 6045005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAMBROWIE / 6047001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GŁOWNIE / 6047002:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-BAŁUTY / 6047003:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-BAŁUTY / 6047004:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-GÓRNA / 6047005:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-GÓRNA / 6047006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-POLESIE / 6047007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE / 6047008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-WIDZEW / 6047009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PABIANICACH / 6047010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZGIERZU / 6049001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GORLICACH / 6049002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIMANOWEJ / 6049003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM SĄCZU / 6049004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM TARGU / 6049005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM / 6051001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BARTOSZYCACH / 6051002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W IŁAWIE / 6051003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘTRZYNIE / 6051004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NIDZICY / 6051005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE / 6051006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTRÓDZIE / 6051007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZYTNIE / 6053001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU / 6053002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH / 1249500:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOBOWA / 1255513:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BROK / 1285520:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRZOSTEK / 1281521:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CEDYNIA / 1291533:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHODECZ / 1265517:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW / 1285141:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZCHÓW / 1229550:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE / 1263529:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK / 1229561:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE / 1295521:BURMISTRZ MIASTA I GMINY FRAMPOL / 1245533:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GONIĄDZ / 1287541:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRZNO / 1201127:BURMISTRZ MIASTA I GMINY HALINÓW / 1245545:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JEDWABNE / 1241533:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JUTROSIN / 1205593:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KLESZCZELE / 1283189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA / 2022110:STAROSTA POWIATU PUCKIEGO / 2022120:STAROSTA POWIATU SŁUPSKIEGO / 6053003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU / 6053004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KLUCZBORKU / 6053005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NAMYSŁOWIE / 6053006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NYSIE / 6053008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUDNIKU / 6053009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH / 6055001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM / 6055002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROŁĘCE / 1261145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN / 1261273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSZOGRÓD / 1261505:WÓJT GMINY BEDLNO / 1261533:WÓJT GMINY DASZYNA / 1261537:WÓJT GMINY DĄBROWICE / 1261593:WÓJT GMINY ŁĘCZYCA / 1261609:WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW / 1261633:WÓJT GMINY ROŚCISZEWO / 1261641:WÓJT GMINY SIERPC / 1261661:WÓJT GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY / 1263000:PREZYDENT MIASTA POZNAŃ / 1263153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI / 1263197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KSIAŻ WIELKOPOLSKI / 1263229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIŁOSŁAW / 1263237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA / 1263273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PNIEWY / 1263277:BURMISTRZ MIASTA I GMINY POBIEDZISKA / 1263313:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY / 1263321:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA / 1263561:WÓJT GMINY KAŹMIERZ / 1263569:WÓJT GMINY KLESZCZEWO / 1263661:WÓJT GMINY OBRZYCKO / 1263705:WÓJT GMINY SUCHY LAS / 1265149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA / 1265173:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL / 1265177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE / 1265593:WÓJT GMINY PRZEMYŚL / 1265609:WÓJT GMINY ROŹWIENICA / 1265617:WÓJT GMINY STARY DZIKÓW / 1267109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI / 1267213:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOZIENICE / 1267229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOGIELNICA / 1267297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW / 1267321:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WARKA / 1267533:WÓJT GMINY CIEPIELÓW / 1267557:WÓJT GMINY GOSZCZYN / 1267561:WÓJT GMINY GOWARCZÓW / 1267565:WÓJT GMINY GÓZD / 1267593:WÓJT GMINY JEDLIŃSK / 1267597:WÓJT GMINY JEDLNIA-LETNISKO / 1267653:WÓJT GMINY POLICZNA / 1267709:WÓJT GMINY STROMIEC / 1267717:WÓJT GMINY TCZÓW / 1269113:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BŁAŻOWA / 1269249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ROPCZYCE / 1269253:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI / 1269265:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZYŻÓW / 1269281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TYCZYN / 1269509:WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI / 1269551:WÓJT GMINY GAWŁUSZOWICE / 1269601:WÓJT GMINY ŁAŃCUT / 1269617:WÓJT GMINY NIEBYLEC / 1269641:WÓJT GMINY RAKSZAWA / 1271249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PILAWA / 1271369:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻELECHÓW / 1271517:WÓJT GMINY CEGŁÓW / 1271533:WÓJT GMINY GARWOLIN / 1271609:WÓJT GMINY MACIEJOWICE / 1271637:WÓJT GMINY OSIECK / 1271665:WÓJT GMINY SABNIE / 1271677:WÓJT GMINY SIEDLCE / 1271729:WÓJT GMINY TROJANÓW / 1271753:WÓJT GMINY WODYNIE / 1273109:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BŁASZKI / 1273141:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN / 1273201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PODDĘBICE / 1273245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIELUŃ / 1273525:WÓJT GMINY BURZENIN / 1273585:WÓJT GMINY OSJAKÓW / 1273605:WÓJT GMINY RUSIEC / 1273665:WÓJT GMINY ZAPOLICE / 1275189:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MSZCZONÓW / 1275517:WÓJT GMINY BOLIMÓW / 1275533:WÓJT GMINY CIELĄDZ / 1275553:WÓJT GMINY JAKTORÓW / 1275597:WÓJT GMINY NOWA SUCHA / 1275617:WÓJT GMINY ROGÓW / 1275637:WÓJT GMINY SOCHACZEW / 1275653:WÓJT GMINY ŻABIA WOLA / 1277133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZARNE / 1277161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPICE / 1277541:WÓJT GMINY DAMNICA / 1277573:WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY / 1277625:WÓJT GMINY POTĘGOWO / 1277629:WÓJT GMINY PRZECHLEWO / 1277633:WÓJT GMINY RZECZENICA / 1279125:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA / 1279181:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPSK / 1279185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI / 1279237:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA / 1279245:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN / 1279513:WÓJT GMINY BANIE MAZURSKIE / 1279565:WÓJT GMINY KALINOWO / 1279629:WÓJT GMINY RACZKI / 1279657:WÓJT GMINY STARE JUCHY / 1279669:WÓJT GMINY SZTABIN / 1281129:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOJNA / 1281161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOLENIÓW / 1281169:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO / 1281177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃ POMORSKI / 1281217:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOBEZ / 1281231:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYZDROJE / 1281233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORYŃ / 1281253:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PŁOTY / 1281277:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RESKO / 1281321:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ / 1281325:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TRZEBIATÓW / 2300000:MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI / 2400000:MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH / 2500000:MINISTER TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ / 7143002:SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z S. W ŚWIDNIKU,VI WYDZ.GOSP.KRS / 6059001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BEŁCHATOWIE / 6059002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPOCZNIE / 6059003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM / 6059004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMSKU / 6059005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM / 6061001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KUTNIE / 6061002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU / 6061003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOSTYNINIE / 6061004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU / 6063001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GNIEŹNIE / 6063002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM TOMYŚLU / 6063003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-GRUNWALD / 6063004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-JEŻYCE / 6063005:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-NOWE MIASTO / 6063006:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W POZNANIU / 6063007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-ŚRÓDMIEŚCIE / 6063008:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-WINOGRADY / 6063009:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-WILDA / 6063010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZAMOTUŁACH / 6063011:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚREMIE / 6063012:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ / 6063013:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WRZEŚNI / 6065002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBACZOWIE / 6065003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZEMYŚLU / 6065004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZEWORSKU / 6067001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁOBRZEGACH / 6067002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRÓJCU / 6067003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOZIENICACH / 6067004:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU / 6067005:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU / 6067006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZYDŁOWCU / 6067007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZWOLENIU / 6069001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLBUSZOWEJ / 1281337:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĘGORZYNO / 1281593:WÓJT GMINY KOŁBASKOWO / 1281673:WÓJT GMINY RADOWO MAŁE / 1281689:WÓJT GMINY STARE CZARNOWO / 1283221:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA / 1283229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW / 1283233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK / 1283329:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAWICHOST / 1283553:WÓJT GMINY GORZYCE / 1283593:WÓJT GMINY KRZESZÓW / 1283609:WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI / 1283641:WÓJT GMINY PADEW NARODOWA / 1283689:WÓJT GMINY SZASTARKA / 1285121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRZESKO / 1285133:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIĘŻKOWICE / 1285145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA / 1285197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWY WIŚNICZ / 1285557:WÓJT GMINY GNOJNIK / 1285569:WÓJT GMINY IWKOWA / 1285593:WÓJT GMINY MĘDRZECHÓW / 1285661:WÓJT GMINY TARNÓW / 1285677:WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE / 1285699:WÓJT GMINY ŻEGOCINA / 1287169:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE / 1287249:BURMISTRZ MIASTA WĄBRZEŹNO / 1287565:WÓJT GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE / 1287577:WÓJT GMINY KURZĘTNIK / 1287617:WÓJT GMINY PŁUŻNICA / 1287637:WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ / 1287641:WÓJT GMINY ŚWIEDZIEBNIA / 1287653:WÓJT GMINY WĄPIELSK / 1289149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GŁUSZYCA / 1289153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA / 1289193:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIEROSZÓW / 1289197:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE / 1289201:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA / 1289213:BURMISTRZ MIASTA PIŁAWA GÓRNA / 1289241:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZEGOM / 1289257:PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA / 1289269:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE / 1289277:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK / 1289281:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻARÓW / 1291121:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI / 1291225:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE / 1291555:WÓJT GMINY FABIANKI / 1291629:WÓJT GMINY SKRWILNO / 1291645:WÓJT GMINY TOPÓLKA / 1291647:WÓJT GMINY WAGANIEC / 1293103:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIERUTÓW / 1293111:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BRZEG DOLNY / 1293195:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MILICZ / 1293215:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA / 1293219:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN / 1293231:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIECHNICE / 1293243:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIĄZÓW / 1293255:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁÓW / 1293547:WÓJT GMINY KOBIERZYCE / 1295153:BURMISTRZ MIASTA I GMINY JÓZEFÓW / 1295161:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRASNOBRÓD / 1295249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TARNOGRÓD / 1295309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC / 1295509:WÓJT GMINY BIŁGORAJ / 1295585:WÓJT GMINY ŁUKOWA / 1295589:WÓJT GMINY MIĄCZYN / 1295597:WÓJT GMINY NIELISZ / 1295653:WÓJT GMINY TELATYN / 1295661:WÓJT GMINY TOMASZÓW LUBELSKI / 1295713:WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA / 1297145:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CYBINKA / 1297149:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERWIEŃSK / 1297169:BURMISTRZ MIASTA I GMINY IŁOWA / 1297177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KARGOWA / 1297185:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW / 1297221:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MAŁOMICE / 1297249:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI / 1297297:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZPROTAWA / 1297305:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN / 1297309:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TORZYM / 1297345:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZBĄSZYŃ / 1297553:WÓJT GMINY DĄBIE / 1297641:WÓJT GMINY NOWA SÓL / 1297661:WÓJT GMINY PRZEWÓZ / 1297693:WÓJT GMINY SZCZANIEC / 1297749:WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA / 1297757:WÓJT GMINY ŻARY / 7193002:SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZ. GOSP. KRS / 6215000:OKRĘGOWA RADA LEKARSKA-CZĘSTOCHOWA / 7401000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - WARSZAWA / 7405000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - BIAŁYSTOK / 7409000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - BYDGOSZCZ / 7419000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - GDAŃSK / 7427000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - KATOWICE / 7429000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - KIELCE / 7435000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA-KRAKÓW Z SIE.TARNÓW / 7443000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - LUBLIN / 7447000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - ŁÓDŹ / 7451000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - OLSZTYN / 7453000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - OPOLE / 7463000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - POZNAŃ / 7469000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - RZESZÓW / 7481000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - SZCZECIN / 7493000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - WROCŁAW / 7497000:WOJ.INSPEKTOR INSPEKCJI OCHR.ROŚLIN I NASIENNICTWA - ZIELONA GÓRA / 1219116:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZARNA WODA / 1225546:BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRZYCA / 1271634:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY / 7602000:DYREKTOR REGINALNEGO ZARZ.GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU / 7612000:DYREKTOR REGINALNEGO ZARZ.GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE / 7614000:DYREKTOR REGINALNEGO ZARZ.GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE / 7622000:DYREKTOR REGINALNEGO ZARZ.GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU / 7624000:DYREKTOR REGINALNEGO ZARZ.GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH / 7630000:DYREKTOR REGINALNEGO ZARZ.GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU / 7632000:DYREKTOR REGINALNEGO ZARZ.GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE / 2028190:STAROSTA POWIATU WĘGORZEWSKIEGO / 2028180:STAROSTA POWIATU GOŁDAPSKIEGO / 1335000:SĄD REJONOWY/GOSPODARCZY KRAKÓW / 1229293:PREZYDENT MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / 7800000:NACZELNA RADA LEKARSKA / 7900000:PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ / 8202000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU / 8204000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W BYDGOSZCZY / 8206000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W LUBLINIE / 8208000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W GORZOWIE WLKP. / 8210000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W ŁODZI / 8212000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE / 8214000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIE / 8216000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W OPOLU / 8218000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W RZESZOWIE / 8220000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W BIAŁYMSTOKU / 8222000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W GDAŃSKU / 8224000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KATOWICACH / 8226000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KIELCACH / 8228000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W OLSZTYNIE / 8230000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W POZNANIU / 8232000:WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W SZCZECINIE / 2032180:STAROSTA POWIATU ŁOBESKIEGO / 7115001:SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7119003:SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7119004:SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / 7101006:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZ. GOSPODARCZY KRS / 7101005:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZ.GOSPODARCZY KRS / 7101004:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZ. GOSPODARCZY KRS / 8400000:MINISTER SPORTU I TURYSTYKI / 8500000:MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO / 6047011:NACZELNIK ŁÓDZKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ŁODZI / 8902000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA DOLNOŚLĄSKA / 8904000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA KUJAWSKO-POMORSKA / 8906000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA LUBELSKA / 8908000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA LUBUSKA / 8910000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA ŁÓDZKA / 8912000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA MAŁOPOLSKA / 8914000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA WARSZAWASKA / 8916000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA OPOLSKA / 8918000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA PODKARPACKA / 8920000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA / 8922000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA KASZUBSKO-POMORSKA / 8924000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA ŚLĄSKA / 8926000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA ŚWIĘTOKRZYSKA / 8928000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA WARMIŃSKO-MAZURSKA / 8930000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKA / 8932000:IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA ZACHODNIOPOMORSKA / 7163003:SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZ.GOSP.KRS / 7163004:SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZ. GOSP. KRS / 2018210:STAROSTA POWIATU LESKIEGO / 1295580:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASZCZÓW / 1285620:WÓJT GMINY RADŁÓW / 1237580:WÓJT GMINY KOŁACZYCE / 1237560:WÓJT GMINY JAŚLISKA / 1269630:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRZECŁAW / 1245640:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZEPIETOWO / 1233640:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TYCHOWO / 1293630:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIECHNIC / 1203538:WÓJT GMINY KĄKOLEWNICA / 1259706:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBÓRZ / 1235596:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWE BRZESKO / 1265590:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUCHNIK / 1245526:BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZYŻEW / 1233554:BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŚCINO / 6125000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KALISZ / 6137000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KROSNO / 6139000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH LEGNICA / 6159000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 6167000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RADOM / 6175000:OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SKIERNIEWICE / 7127003:SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS / 7181002:SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS / 8800000:PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ / 9000000:MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ / 9100000:MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO / 9500000:KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO / 2008120:STAROSTA POWIATU WSCHOWSKIEGO / 2010210:STAROSTA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO / 2022160:STAROSTA POWIATU SZTUMSKIEGO / 6089002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DZIERŻONIOWIE / 6089006:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WAŁBRZYCHU / 6091002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIPNIE / 6093001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-FABRYCZNY / 6093010:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STRZELINIE / 6093013:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOŁOWIE / 6095004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAMOŚCIU / 6097003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIEBODZINIE / 6097007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻAGANIU / 6023003:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENNEJ GÓRZE / 6025001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE / 6025004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘPNIE / 6027001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE / 6027004:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE / 6027008:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH / 6027012:NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH / 6027016:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH / 6027020:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYBNIKU / 6027024:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TYCHACH / 6027027:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAWIERCIU / 6029003:NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH / 6029007:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM / 6031002:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KONINIE / 6033001:NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁOGARDZIE / 1289102:PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCH / 1269518:BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA / 1253633:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KORFANTÓW / 1205600:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRYNKI / 1271177:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI / 1227233:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRZANOWICE / 1241553:BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ / 1291585:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI / 1221601:BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUBNIEWICE / 1205620:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MICHAŁOWO / 1225625:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIKSTAT / 1217585:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY / 1271629:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY / 1281637:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWE WARPNO / 1245589:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWOGRÓD / 1241573:BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIECZNA / 1241589:BURMISTRZ MIASTA I GMINY POGORZELA / 1231605:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRZEDECZ / 1287625:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI / 1245613:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RAJGRÓD / 1225665:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RASZKÓW / 1229749:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ / 1227801:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOŚNICOWICE / 1225689:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STAWISZYN / 1281701:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHAŃ / 1205685:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SURAŻ / 1285640:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZUCIN / 1241621:BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA / 1257633:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TUCZNO / 1253805:BURMISTRZ MIASTA I GMINY UJAZD / 1283705:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ULANÓW / 1263729:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIELICHOWO / 1267737:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYŚMIERZYCE / 1225721:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻERKÓW / 1263141:BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA / 1293211:BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE / 1285229:BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYGLICE / 1295273:BURMISTRZ MIASTA I GMINY TYSZOWCE / 1285680:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOJNICZ / 1281698:BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA / 1283614:BURMISTRZ MIASTA I GMINY MODLIBORZYCE / 1283722:BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAKLIKÓW</p64>
       <p65>000:PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY / 001:REJESTR ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH (KOMUNALNYCH) / 002:REJESTR HANDLOWY / 004:REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH / 006:EWIDENCJA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ ROLNICZYCH / 007:REJESTR INSTYTUCJI FILMOWYCH / 008:REJESTR DZIENNIKÓW I CZASOPISM / 009:REJESTR ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO / 010:REJESTR IZB RZEMIEŚLNICZYCH / 011:REJESTR SPÓŁDZIELNI / 012:REJESTR FUNDACJI / 013:REJESTR KOŚCIOŁÓW I INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH / 014:REJESTR STOWARZYSZEŃ / 016:REJESTR CECHÓW / 017:REJESTR KRAJOWEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH / 018:EWIDENCJA PARTII POLITYCZNYCH / 019:REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH / 020:REJESTR IZB GOSPODARCZYCH / 021:REJESTR JEDNOSTEK SAMORZĄDU ZAWODOWEGO NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH / 022:REJESTR SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJI ROLNIKÓW / 024:KSIĘGI WODNE / 026:EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / 027:REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH / 030:REJESTR KANCELARII NOTARIALNYCH / 031:REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW / 032:EWIDENCJA SZKÓŁ LUB PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NIEPUBLICZNYCH / 033:REJESTR INSTYTUCJI KULTURY / 035:EWIDENCJA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ LUB PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH / 036:REJESTR APTEK / 037:EWIDENCJA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ MEDYCZNYCH / 038:WYKAZ ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI / 040:WYKAZ KONCESJI NA WYDOBYWANIE I POSZUKIWANIE KOPALIN PODLEGAJĄCYCH PRAWU GÓRNICZEMU I GEOLOGICZNEMU / 041:WYKAZ KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH / 042:WYKAZ KONCESJI NA PRZETWÓRSTWO I OBRÓT METALAMI I KAMIENIAMI SZLACHETNYMI / 043:WYKAZ KONCESJI NA PRZETWÓRSTWO I OBRÓT METALAMI NIEŻELAZNYMI / 044:WYKAZ KONCESJI NA WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ, MATER. WYBUCHOWYMI (BEZ PIROTECHNICZNYCH) / 045:WYKAZ KONCESJI NA WYTWARZANIE ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH / 046:WYKAZ KONCESJI NA WYTWARZANIE ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT / 047:WYKAZ KONCESJI NA PRODUKCJĘ WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH / 048:WYKAZ KONCESJI NA PRODUKCJĘ WYROBÓW TYTONIOWYCH / 049:WYKAZ KONCESJI NA TRANSPORT LOTNICZY ORAZ WYKONYWANIE INNYCH USŁUG LOTNICZYCH / 050:WYKAZ KONCESJI NA MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY / 051:EWIDENCJA BIUR RZECZNIKÓW PATENTOWYCH / 052:WYKAZ KONCESJI NA HURTOWY OBRÓT MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI I ŚRODKAMI FARMACEUTYCZNYMI / 053:WYKAZ KONCESJI NA HURTOWY OBRÓT MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI I ŚRODKAMI FARMACEUTYCZNYMI STOSOWANYMI WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT / 054:WYKAZ KONCESJI NA OBRÓT Z ZAGRANICĄ TOWARAMI I USŁUGAMI / 055:REJESTR OBROTU DOBRAMI KULTURY POWSTAŁYMI PRZED DNIEM 9 MAJA 1945 ROKU / 057:WYKAZ KONCESJI NA PRZENOSZENIE ZAPISU DŹWIĘKU I OBRAZU NA TAŚMY, (WIDEO) PŁYTY, (WIDEO) KASETY / 058:WYKAZ KONCESJI NA ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH / 059:WYKAZ KONCESJI NA ŚWIADCZENIE USŁG TELEKOMUNIKACYJNYCH / 060:WYKAZ KONCESJI NA USŁUGI KURIERSKIE A TAKŻE POCZTOWE O CHARAKTERZE POWSZECHNYM / 061:WYKAZ KONCESJI NA BUDOWĘ I EKSPLOATACJĘ AUTOSTRADY / 065:WYKAZ KONCESJI NA OBRÓT W KRAJU I Z ZAGR. ZWIERZ. ŻYWĄ, Z WYŁĄCZ. SPRZEDAŻY DOKON. PRZEZ DZIERŻ. I ZARZĄDCÓW OBW. ŁOW. NA TER. KRAJU / 066:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA UPRAWIANIE RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO / 067:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA WYTWARZANIE MATER. SZKÓŁKARSKICH DRZEW OWOC. I KRZEW. JAGOD., OBRÓT MAT. SIEWNYM / 068:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZ. ZAGROD. HODOWLI ZWIERZĄT ŁOWNYCH W CELACH BADAŃ NAUK., DYDAKTYKI, ZASIEDL. GATUNKAMI RODZIMYMI LUB EKSPORTU ZWIERZYNY ŻYWEJ / 069:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA POSIADANIE I HODOWANIE CHARTÓW RASOWYCH I ICH MIESZAŃCÓW / 070:WYKAZ ZEZW. NA DOPUSZCZ. ŚROD. OCHRONY ROŚLIN DO OBROT. I STOSOWANIA / 071:WYKAZ KONCESJI NA OBRÓT W KRAJU I Z ZAGR. TUSZAMI ZWIERZYNY I ICH CZĘŚCIAMI, Z WYŁĄCZ. SPRZEDAŻY DOKON. PRZEZ DZIERŻ. I ZARZĄDCÓW OBWODÓW ŁOWIECKICH NA TERENIE KRAJU / 072:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE TARGÓW I TARGOWISK / 073:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI / 074:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 075:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA OBRÓT SPIRYTUSEM I WYROBAMI SPIRYTUSOWYMI / 076:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA ZAKŁADANIE I UŻYWANIE RADIOKOM. URZ. NADAWCZO-ODBIORCZYCH ORAZ URZ. I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH / 077:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA TWORZENIE BANKÓW / 078:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA WYKONANIE NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM WKŁ. OSZCZ., EMISJI PAP. WARTOŚCIOWYCH / 079:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWĄ / 081:LISTA AGENTÓW / 082:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE GIEŁDY / 083:LISTA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAKLERSKIEGO / 084:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA KUPNO I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH, ZŁOTA I PLAT. DEWIZ. I POŚREDN. / 085:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA ZARZĄDZANIE WOLNYM OBSZAREM CELNYM / 086:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE AGENCJI CELNEJ / 087:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SKŁADÓW CELNYCH / 088:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PRODUKCJĘ, OPRACOWYWANIE, DYSTRYBUCJĘ I ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW / 089:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ / 090:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, ARCHEOLOGICZNYCH I WYKOPALISK / 091:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE GIER LICZBOWYCH I LOTERII PIENIĘŻNYCH / 092:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE GIER CYLINDRYCZNYCH, W KARTY, AUTOMATÓW, BINGO, ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH / 093:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA URZĄDZANIE LOTERII FANTOWEJ / 094:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA URZĄDZANIE GRY BINGO FANTOWE / 095:WYKAZ KONCESJI NA SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH POLOWANIA W KRAJU DLA CUDZOZIEMCÓW I POLOWANIA ZA GRANICĄ / 096:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA WYTWARZANIE I HURTOWY OBRÓT ŚRODKAMI ODURZAJĄCYMI, PSYCHOTROPOWYMI, TRUJĄCYMI / 097:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z WYKORZYSTYWANIEM ENERGII ATOMOWEJ / 098:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PRODUKCJĘ I IMPORT W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ / 099:PODMIOTY NIE PODLEGAJĄCE WPISOM DO REJESTRU LUB EWIDENCJI / 100:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA WYK. DZIAŁ. POLEG.NA USUWANIU, WYKORZYSTYWANIU I UNIESZKOD. ODPADÓW KOMUNALNYCH, PROWADZ. DZIAŁ. OCHRONNEJ PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZ. SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT / 101:REJESTR INDYWIDUALNYCH PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH / 102:REJESTR INDYWIDUALNYCH PRAKTYK LEKARSKICH / 103:REJESTR INDYWIDUALNYCH SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK LEKARSKICH / 104:REJESTR KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH / 106:REJESTR KANCELARII ADWOKACKICH / 107:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA KRAJOWY ZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NIE BĘDĄCYMI TAKSÓWKAMI - NA PRZEWOZY REGULARNE / 108:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA KRAJOWY ZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NIE BĘDĄCYMI TAKSÓWKAMI - NA PRZEWOZY NIEREGULARNE / 109:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PRZEWÓZ OSÓB TAKSÓWKĄ / 110:EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH KSZTAŁCĄCYCH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH / 111:REJESTR INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK / 113:REJESTR FUNDUSZY EMERYTALNTCH / 114:REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH / 115:REJESTR NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM) / 116:REJESTR NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (O ZASIĘGU REGIONALNYM) / 117:WYKAZ KONC. NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH NA POW. NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2 HEKTARY I PRZEWIDYWANYM ROCZNYM WYDOBYCIEM NIE PRZEKRACZAJĄCYM 10000 M3 / 120:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM SIILNIKOWYM ALBO TRAMWAJEM / 121:REJESTR ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH / 122:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SZKOŁY PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB OSOBĘ PRAWNĄ / 123:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SZKOŁY PUBLICZNEJ ARTYSTYCZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB OSOBĘ PRAWNĄ / 124:REJESTR GRUPOWYCH PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH I POŁOŻNYCH / 125:REJESTR GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH / 126:LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH / 127:EWIDENCJA PRZEDSTAWICIELSTW PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH / 128:WYKAZ KONCESJI NA WYTWARZANIE,PRZETWARZANIE, MAGAZYNOWANIE, PRZESYŁANIE,DYSTRYBUCJĘ, OBRÓT PALIWAMI I ENERGIĄ / 129:REJESTR RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH / 130:REJESTR POREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI / 131:REJESTR ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI / 132:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH / 133:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, DLA TYCH KTÓRZY BUDUJĄ LUB UTRZYMUJĄ OBIEKT ZALICZANY DO SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI / 134:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA USUWANIE ODPADÓW, W TYM TRANSPORT, ICH WYKORZYSTANIE LUB UNIESZKODLIWIENIE / 135:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA USUWANIE ODPADÓW, TYM TRANSPORT, ICH WYKORZYSTANIE LUB UNIESZKODLIWIENIE, DLA TYCH KTÓRZY BUDUJĄ LUB UTRZYMUJĄ OBIEKT ZALICZANY DO SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI / 137:REJESTR ZWIĄZKÓW GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH / 138:REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW / 139:REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ / 140:REJESTR ZWIĄZKÓW POWIATÓW / 141:KATASTER WODNY / 143:CENTRALNY REJESTR FELCZERÓW / 144:REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I OŚRODKÓW ADAPTACYJNO-OPIEKUŃCZYCH / 145:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA OTWIERANIE NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEDSTAWICIELSTW BANKÓW ZAGRANICZNYCH / 146:EWIDENCJA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT / 147:WYKAZ ZEZWOLEŃ NA TWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT / 148:REJESTR UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH / 149:REJESTR EUROPEJSKICH UGRUPOWAŃ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ / 150:REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH / 151:CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / 152:EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ,KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / 153:REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH / 999:WYK.DEC. W SPRAWIE REJESTR. UMÓW O UTWORZ. PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH / US1:DZIAŁY SPECJANE PRODUKCJI ROLNEJ / US2:ROLNIK / US3:NAJEM, PODNAJEN, DZIERŻAWA, PODDZIERŻAWA ORAZ INNE UMOWY O PODOBNYM CHARAKTERZE / US4:WOLNY ZAWÓD / US8:KOMORNIK SĄDOWY DLA KTÓREGO ORGANEM REJESTROWYM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI / US9:POZOSTAŁE</p65>
       <p66_>[Wartość wyboru w polu p66. Dostępne wartości: 1 2 ]</p66_>
       <p66_3>[data]</p66_3>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <rect1206a>[Nagłówek]</rect1206a>
       <p68>[kraj]</p68>
       <p69>[województwo]</p69>
       <p70>[powiat]</p70>
       <p71>[gmina]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[miejscowość]</p76>
       <rect1406>[Pole powtarzalne]</rect1406>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 2 ]</p77_>
       <p78>[kraj]</p78>
       <p79>[województwo]</p79>
       <p80>[powiat]</p80>
       <p81>[gmina]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[Pole tekstowe]</p85>
       <p86>[miejscowość]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <rect2215>[Pole podziału sekcji]</rect2215>
       <p88_>[Wartość wyboru w polu p88. Dostępne wartości: 1 2 ]</p88_>
       <p89>[NIP]</p89>
       <p90>[pole wielowierszowe]</p90>
       <rect2211666>[Pole podziału sekcji]</rect2211666>
       <p91>[KodKraju]</p91>
       <p92>[Wojewodztwo]</p92>
       <p93>[Powiat]</p93>
       <p94>[Gmina]</p94>
       <p95>[Ulica]</p95>
       <p96>[NrDomu]</p96>
       <p97>[NrLokalu]</p97>
       <p98>[KodPocztowy]</p98>
       <p99>[Miejscowosc]</p99>
       <rect2212>[Pole podziału sekcji]</rect2212>
       <p100>[KrajBanku]</p100>
       <p101>[Swift]</p101>
       <p102>[PosiadaczRachunku]</p102>
       <p103>[Rachunek]</p103>
       <p104>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p104>
       <rect2213>[Pole podziału sekcji]</rect2213>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>
       <rect1206b>[Nagłówek]</rect1206b>
       <p105>[kraj]</p105>
       <p106>[swift]</p106>
       <p107>[nrkonta]</p107>
       <rect2211>[Pole podziału sekcji]</rect2211>
       <rect14062>[Pole powtarzalne]</rect14062>
       <p108>[kraj]</p108>
       <p109>[swift]</p109>
       <p110>[nrkonta]</p110>
       <p111>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p111>
       <rect22151>[Pole podziału sekcji]</rect22151>
       <p113_>[Wartość wyboru w polu p113. Dostępne wartości: 1 2 ]</p113_>
       <rect221512>[Pole podziału sekcji]</rect221512>
       <p114>[pierwszeImie]</p114>
       <p115>[nazwisko]</p115>
       <p116_>[Wartość wyboru w polu p116. Dostępne wartości: 1 2 ]</p116_>
       <p116_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p116_3_subfield_>
       <p116_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p116_3_subfield_2>
       <p116_3_subfield_3>[Pole NIP]</p116_3_subfield_3>
       <p117_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p117_subfield_0>
       <p117_subfield_1>[ulica korespondencji]</p117_subfield_1>
       <p117_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p117_subfield_2>
       <p117_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p117_subfield_3>
       <p117_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p117_subfield_4>
       <p117_subfield_5>[poczta korespondencji]</p117_subfield_5>
       <p119_>[Wartość wyboru w polu p119. Dostępne wartości: 1 2 ]</p119_>
       <p118>[Data wypełnienia]</p118>
       <rect221510>[Pole podziału sekcji]</rect221510>
       <rect1111>[Koniec strony]</rect1111>
       <pageno4>[Numer strony]</pageno4>
       <pages4>[Liczba stron]</pages4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-7 (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14612363</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1206></rect1206>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7>23050608219</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>Jan</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Stefan</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Stefan</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Danuta</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22_K>M</p22_K>
       <p22_M>M</p22_M>
       <p23>Kowalski</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25></p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>polskie</p29>
       <rect1></rect1>
       <p30>PL</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <rect2></rect2>
       <rect11></rect11>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p33>PL</p33>
       <p34>wielkopolskie</p34>
       <p35>poznański</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>Strzelecka</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>61-155</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>500600400</p42>
       <p43></p43>
       <p44>test@test.pl</p44>
       <p45>test@test.pl</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>PL</p47>
       <p48>wielkopolskie</p48>
       <p49>poznański</p49>
       <p50>Poznań</p50>
       <p51>Półwiejska</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>61-155</p54>
       <p55>Poznań</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57_>1</p57_>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <p59>773461194</p59>
       <p60>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p60>
       <p61></p61>
       <p62_>1</p62_>
       <p62a_3>1</p62a_3>
       <p63>Pełna nazwa testowa</p63>
       <p64></p64>
       <p65>000</p65>
       <p66_>1</p66_>
       <p66_3>30-10-1990</p66_3>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <rect1206a></rect1206a>
       <p68>PL</p68>
       <p69>wielkopolskie</p69>
       <p70>poznański</p70>
       <p71>Poznań</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>Poznań</p76>
       <rect1406></rect1406>
       <p77_>1</p77_>
       <p78>PL</p78>
       <p79>wielkopolskie</p79>
       <p80>poznański</p80>
       <p81>Poznań</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>test pola tekstowego</p85>
       <p86>Poznań</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <rect2215></rect2215>
       <p88_>1</p88_>
       <p89>8875155741</p89>
       <p90>to jest pole wielowierszowe</p90>
       <rect2211666></rect2211666>
       <p91>PL</p91>
       <p92>wielkopolskie</p92>
       <p93>poznański</p93>
       <p94>Poznań</p94>
       <p95>Strzelecka</p95>
       <p96>1</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98>61-155</p98>
       <p99>Poznań</p99>
       <rect2212></rect2212>
       <p100>Polska</p100>
       <p101>SWIFT</p101>
       <p102>Jan Nowak</p102>
       <p103>453054504926965134154839080720</p103>
       <p104>1</p104>
       <rect2213></rect2213>
       <pageno3></pageno3>
       <pages3></pages3>
       <rect1206b></rect1206b>
       <p105>PL</p105>
       <p106></p106>
       <p107></p107>
       <rect2211></rect2211>
       <rect14062></rect14062>
       <p108>PL</p108>
       <p109></p109>
       <p110></p110>
       <p111>1</p111>
       <rect22151></rect22151>
       <p113_>1</p113_>
       <rect221512></rect221512>
       <p114>Jan</p114>
       <p115>Kowalski</p115>
       <p116_>1</p116_>
       <p116_3_subfield_>2</p116_3_subfield_>
       <p116_3_subfield_2>23050608219</p116_3_subfield_2>
       <p116_3_subfield_3>8875155741</p116_3_subfield_3>
       <p117_subfield_0>Poznań</p117_subfield_0>
       <p117_subfield_1>Półwiejska</p117_subfield_1>
       <p117_subfield_2>1</p117_subfield_2>
       <p117_subfield_3>1</p117_subfield_3>
       <p117_subfield_4>61-155</p117_subfield_4>
       <p117_subfield_5>Poznań</p117_subfield_5>
       <p119_>1</p119_>
       <p118>30-10-2014</p118>
       <rect221510></rect221510>
       <rect1111></rect1111>
       <pageno4></pageno4>
       <pages4></pages4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>