Pola formularza

Formularz: DT-1/A (6) Załącznik do deklaracji DT-1Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14628075</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1_>[Wartość wyboru w polu pA1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA1_>
       <pA1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pA1_3_subfield_>
       <pA1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_3>[Pole NIP]</pA1_3_subfield_3>
       <pA4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA4>
       <pA5_>[Wartość wyboru w polu pA5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA5_>
       <pA6_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA6_1_subfield_>
       <pA6_1_subfield_4>[nazwa pełna]</pA6_1_subfield_4>
       <pA6_1_subfield_2>[nazwisko]</pA6_1_subfield_2>
       <pA6_1_subfield_1>[imię]</pA6_1_subfield_1>
       <pA6_1_subfield_3>[data urodzenia]</pA6_1_subfield_3>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 ]</p1_1_>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ]</p1_2_>
       <p1_3>[data]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5_>[Wartość wyboru w polu p1_5. Dostępne wartości: 2 3 ]</p1_5_>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[rok]</p1_7>
       <p1_8>[data]</p1_8>
       <p1_9>[data]</p1_9>
       <p1_10>[data]</p1_10>
       <p1_11>[data]</p1_11>
       <p1_12>[data]</p1_12>
       <p1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_13>
       <p1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_14>
       <p1_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_15>
       <p1_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16>
       <p1_17_>[Wartość wyboru w polu p1_17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_17_>
       <p1_18>[Pole tekstowe]</p1_18>
       <p1_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_19>
       <p1_20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_1>
       <p1_20_1_>[Wartość wyboru w polu p1_20_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p1_20_1_>
       <p1_20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_2>
       <p1_20_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_3>
       <p1_20_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_4>
       <p1_20_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_5>
       <p1_20_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_6>
       <p1_20_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_7>
       <p1_21>[Pole kwoty]</p1_21>
       <p1_22>[Pole kwoty]</p1_22>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 ]</p2_1_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ]</p2_2_>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5_>[Wartość wyboru w polu p2_5. Dostępne wartości: 2 3 ]</p2_5_>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_7>[rok]</p2_7>
       <p2_8>[data]</p2_8>
       <p2_9>[data]</p2_9>
       <p2_10>[data]</p2_10>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p2_12>[data]</p2_12>
       <p2_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_13>
       <p2_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_14>
       <p2_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_15>
       <p2_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_16>
       <p2_17_>[Wartość wyboru w polu p2_17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_17_>
       <p2_18>[Pole tekstowe]</p2_18>
       <p2_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_19>
       <p2_20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_1>
       <p2_20_2_>[Wartość wyboru w polu p2_20_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p2_20_2_>
       <p2_20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_2>
       <p2_20_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_3>
       <p2_20_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_4>
       <p2_20_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_5>
       <p2_20_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_6>
       <p2_20_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_7>
       <p2_21>[Pole kwoty]</p2_21>
       <p2_22>[Pole kwoty]</p2_22>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 ]</p3_1_>
       <p3_2_>[Wartość wyboru w polu p3_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ]</p3_2_>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 2 3 ]</p3_5_>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p3_7>[rok]</p3_7>
       <p3_8>[data]</p3_8>
       <p3_9>[data]</p3_9>
       <p3_10>[data]</p3_10>
       <p3_11>[data]</p3_11>
       <p3_12>[data]</p3_12>
       <p3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_13>
       <p3_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_14>
       <p3_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_15>
       <p3_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_16>
       <p3_17_>[Wartość wyboru w polu p3_17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_17_>
       <p3_18>[Pole tekstowe]</p3_18>
       <p3_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_19>
       <p3_20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_1>
       <p3_20_2_>[Wartość wyboru w polu p3_20_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p3_20_2_>
       <p3_20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_2>
       <p3_20_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_3>
       <p3_20_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_4>
       <p3_20_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_5>
       <p3_20_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_6>
       <p3_20_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_7>
       <p3_21>[Pole kwoty]</p3_21>
       <p3_22>[Pole kwoty]</p3_22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DT-1/A (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14628075</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1_>1</pA1_>
       <pA1_3_subfield_>2</pA1_3_subfield_>
       <pA1_3_subfield_2>23050608219</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_3>8875155741</pA1_3_subfield_3>
       <pA4>10</pA4>
       <pA5_>1</pA5_>
       <pA6_1_subfield_>2</pA6_1_subfield_>
       <pA6_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</pA6_1_subfield_4>
       <pA6_1_subfield_2>Kowalski</pA6_1_subfield_2>
       <pA6_1_subfield_1>Jan</pA6_1_subfield_1>
       <pA6_1_subfield_3>30-10-1985</pA6_1_subfield_3>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_3>30-10-1990</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5_>1</p1_5_>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7></p1_7>
       <p1_8>30-10-1990</p1_8>
       <p1_9>30-10-1990</p1_9>
       <p1_10>30-10-1990</p1_10>
       <p1_11>30-10-1990</p1_11>
       <p1_12>30-10-1990</p1_12>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p1_14>10</p1_14>
       <p1_15>10</p1_15>
       <p1_16>10</p1_16>
       <p1_17_>1</p1_17_>
       <p1_18>test pola tekstowego</p1_18>
       <p1_19>10</p1_19>
       <p1_20_1>1</p1_20_1>
       <p1_20_1_>1</p1_20_1_>
       <p1_20_2>1</p1_20_2>
       <p1_20_3>1</p1_20_3>
       <p1_20_4>1</p1_20_4>
       <p1_20_5>1</p1_20_5>
       <p1_20_6>1</p1_20_6>
       <p1_20_7>1</p1_20_7>
       <p1_21>10</p1_21>
       <p1_22>10</p1_22>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5_>1</p2_5_>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_7></p2_7>
       <p2_8>30-10-1990</p2_8>
       <p2_9>30-10-1990</p2_9>
       <p2_10>30-10-1990</p2_10>
       <p2_11>30-10-1990</p2_11>
       <p2_12>30-10-1990</p2_12>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17_>1</p2_17_>
       <p2_18>test pola tekstowego</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_20_1>1</p2_20_1>
       <p2_20_2_>1</p2_20_2_>
       <p2_20_2>1</p2_20_2>
       <p2_20_3>1</p2_20_3>
       <p2_20_4>1</p2_20_4>
       <p2_20_5>1</p2_20_5>
       <p2_20_6>1</p2_20_6>
       <p2_20_7>1</p2_20_7>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_>1</p3_2_>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p3_7></p3_7>
       <p3_8>30-10-1990</p3_8>
       <p3_9>30-10-1990</p3_9>
       <p3_10>30-10-1990</p3_10>
       <p3_11>30-10-1990</p3_11>
       <p3_12>30-10-1990</p3_12>
       <p3_13>10</p3_13>
       <p3_14>10</p3_14>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p3_16>10</p3_16>
       <p3_17_>1</p3_17_>
       <p3_18>test pola tekstowego</p3_18>
       <p3_19>10</p3_19>
       <p3_20_1>1</p3_20_1>
       <p3_20_2_>1</p3_20_2_>
       <p3_20_2>1</p3_20_2>
       <p3_20_3>1</p3_20_3>
       <p3_20_4>1</p3_20_4>
       <p3_20_5>1</p3_20_5>
       <p3_20_6>1</p3_20_6>
       <p3_20_7>1</p3_20_7>
       <p3_21>10</p3_21>
       <p3_22>10</p3_22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>