Pola formularza

Formularz: DT-1 (6) Deklaracja na podatek od środków transportowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14628097</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 4 5 6 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[Rok na druku]</p4>
       <p5_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_1_subfield_>
       <p7_1_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_1_subfield_4>
       <p7_1_subfield_2>[nazwisko]</p7_1_subfield_2>
       <p7_1_subfield_1>[imię]</p7_1_subfield_1>
       <p7_1_subfield_3>[data urodzenia]</p7_1_subfield_3>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p18_>
       <p19_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p19_1_subfield_0>
       <p19_2>[data]</p19_2>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28>
       <p29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64>
       <p65>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p69>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69>
       <p70>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72>
       <p73>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73>
       <p74>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>
       <p78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83>
       <p84_0_>[Wartość wyboru w polu p84_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p84_0_>
       <p84>[pierwszeImiePrzedst]</p84>
       <p85>[nazwiskoPrzedst]</p85>
       <p86>[Data wypełnienia]</p86>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DT-1 (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14628097</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>2013</p4>
       <p5_subfield_0>5670</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_1_subfield_>2</p7_1_subfield_>
       <p7_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_1_subfield_4>
       <p7_1_subfield_2>Kowalski</p7_1_subfield_2>
       <p7_1_subfield_1>Jan</p7_1_subfield_1>
       <p7_1_subfield_3>30-10-1985</p7_1_subfield_3>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_1_subfield_0>5670</p19_1_subfield_0>
       <p19_2>30-10-1990</p19_2>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>1</p79>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84_0_>1</p84_0_>
       <p84>Krzysztof</p84>
       <p85>Kowalczyk</p85>
       <p86>30-10-2014</p86>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>