Pola formularza

Formularz: ID-BP Informacja dodatkowa (Dz.U. 2017 poz. 1911 z późn. zm.)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14630972</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[wpis_umowa]</p1>
       <p33>[nazwaPelna]</p33>
       <p34_subfield_0>[miejscowość]</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[ulica]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[nr domu]</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>[nr lokalu]</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_4>[kod pocztowy]</p34_subfield_4>
       <p34_subfield_5>[poczta]</p34_subfield_5>
       <p2>[wpis_umowa]</p2>
       <p3>[wpis_umowa]</p3>
       <p4>[wpis_umowa]</p4>
       <p5>[wpis_umowa]</p5>
       <p6>[wpis_umowa]</p6>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p7>[wpis_umowa]</p7>
       <p8>[wpis_umowa]</p8>
       <p9>[wpis_umowa]</p9>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>
       <p11>[wpis_umowa]</p11>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p13>[wpis_umowa]</p13>
       <p14>[wpis_umowa]</p14>
       <p15>[wpis_umowa]</p15>
       <p16>[wpis_umowa]</p16>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p18>[wpis_umowa]</p18>
       <p19>[wpis_umowa]</p19>
       <p20>[wpis_umowa]</p20>
       <p21>[wpis_umowa]</p21>
       <p22>[wpis_umowa]</p22>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>
       <p24>[wpis_umowa]</p24>
       <p25>[wpis_umowa]</p25>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p32>[wpis_umowa]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ID-BP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14630972</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p33>Pełna nazwa testowa</p33>
       <p34_subfield_0>Poznań</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Strzelecka</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>1</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_4>61-155</p34_subfield_4>
       <p34_subfield_5>Poznań</p34_subfield_5>
       <p2></p2>
       <p3></p3>
       <p4></p4>
       <p5></p5>
       <p6></p6>
       <p26></p26>
       <p7></p7>
       <p8></p8>
       <p9></p9>
       <p10></p10>
       <p11></p11>
       <p12></p12>
       <p13></p13>
       <p14></p14>
       <p15></p15>
       <p16></p16>
       <p17></p17>
       <p18></p18>
       <p19></p19>
       <p20></p20>
       <p21></p21>
       <p22></p22>
       <p23></p23>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29></p29>
       <p30></p30>
       <p31></p31>
       <p32></p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>