Pola formularza

Formularz: WoZPA Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14694599</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[rok]</p0_1>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>[nazwa skrócona]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[PESEL]</p6>
       <p7_1>[DONumer]</p7_1>
       <p7_2>[DOWydanyPrzez]</p7_2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>[nazwa skrócona]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4>[drugieImie]</p4>
       <p8_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p8_1>
       <p8_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p8_2>
       <p8_3>[Dokument wydany przez]</p8_3>
       <p9>[KRS]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p0_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p0_3>
       <p0_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p0_4>
       <p0_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p0_5>
       <p0_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p0_6>
       <p0_7>[rok]</p0_7>
       <p0_8>[gmina]</p0_8>
       <p0_9>[Pole kwoty]</p0_9>
       <p0_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_5_3>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p21_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_6>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p21_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_7>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p21_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_8>
       <p21_5>[Pole tekstowe]</p21_5>
       <p21_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_9>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p21_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_10>
       <p0_9_>[Wartość wyboru w polu p0_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_9_>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>[nazwisko]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[imię]</p22_subfield_1>
       <p22_1_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>[ulica]</p22_1_subfield_1>
       <p22_1_subfield_2>[nr domu]</p22_1_subfield_2>
       <p22_1_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_subfield_3>
       <p22_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_subfield_4>
       <p22_1_subfield_5>[poczta]</p22_1_subfield_5>
       <p23>[NazwaBanku]</p23>
       <p24>[Rachunek]</p24>
       <p22_15_7_6_subfield_0>[imię]</p22_15_7_6_subfield_0>
       <p22_15_7_6_subfield_1>[nazwisko]</p22_15_7_6_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1>[data]</p22_15_7_6_1>
       <p22_15_7_6_2_subfield_0>[imię]</p22_15_7_6_2_subfield_0>
       <p22_15_7_6_2_subfield_1>[nazwisko]</p22_15_7_6_2_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_3>[data]</p22_15_7_6_1_3>
       <p22_15_7_6_22_subfield_0>[imię]</p22_15_7_6_22_subfield_0>
       <p22_15_7_6_22_subfield_1>[nazwisko]</p22_15_7_6_22_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_1>[data]</p22_15_7_6_1_1>
       <p22_15_7_6_6_subfield_0>[imię]</p22_15_7_6_6_subfield_0>
       <p22_15_7_6_6_subfield_1>[nazwisko]</p22_15_7_6_6_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_8>[data]</p22_15_7_6_1_8>
       <p22_15_7_6_5_subfield_0>[imię]</p22_15_7_6_5_subfield_0>
       <p22_15_7_6_5_subfield_1>[nazwisko]</p22_15_7_6_5_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_7>[data]</p22_15_7_6_1_7>
       <p22_15_7_6_61_subfield_0>[imię]</p22_15_7_6_61_subfield_0>
       <p22_15_7_6_61_subfield_1>[nazwisko]</p22_15_7_6_61_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_89>[data]</p22_15_7_6_1_89>
       <p25>[Data wypełnienia]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZPA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14694599</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1></p0_1>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>nazwa testowa</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>23050608219</p6>
       <p7_1>ACN285956</p7_1>
       <p7_2>Prezydent m. Poznania</p7_2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>nazwa testowa</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4>Stefan</p4>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_2>NR-4321</p8_2>
       <p8_3>Prezydent m. Poznania</p8_3>
       <p9>12345</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p0_3>10</p0_3>
       <p0_4>10</p0_4>
       <p0_5>10</p0_5>
       <p0_6>10</p0_6>
       <p0_7></p0_7>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>10</p0_9>
       <p0_5_3>10</p0_5_3>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p21_6>10</p21_6>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p21_7>10</p21_7>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p21_8>10</p21_8>
       <p21_5>test pola tekstowego</p21_5>
       <p21_9>10</p21_9>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p21_10>10</p21_10>
       <p0_9_>1</p0_9_>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>Kowalski</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Jan</p22_subfield_1>
       <p22_1_subfield_0>Poznań</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>Strzelecka</p22_1_subfield_1>
       <p22_1_subfield_2>1</p22_1_subfield_2>
       <p22_1_subfield_3>1</p22_1_subfield_3>
       <p22_1_subfield_4>61-155</p22_1_subfield_4>
       <p22_1_subfield_5>Poznań</p22_1_subfield_5>
       <p23>Bank Zachodni WBK</p23>
       <p24>453054504926965134154839080720</p24>
       <p22_15_7_6_subfield_0>Jan</p22_15_7_6_subfield_0>
       <p22_15_7_6_subfield_1>Kowalski</p22_15_7_6_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1>30-10-1990</p22_15_7_6_1>
       <p22_15_7_6_2_subfield_0>Jan</p22_15_7_6_2_subfield_0>
       <p22_15_7_6_2_subfield_1>Kowalski</p22_15_7_6_2_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_3>30-10-1990</p22_15_7_6_1_3>
       <p22_15_7_6_22_subfield_0>Jan</p22_15_7_6_22_subfield_0>
       <p22_15_7_6_22_subfield_1>Kowalski</p22_15_7_6_22_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_1>30-10-1990</p22_15_7_6_1_1>
       <p22_15_7_6_6_subfield_0>Jan</p22_15_7_6_6_subfield_0>
       <p22_15_7_6_6_subfield_1>Kowalski</p22_15_7_6_6_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_8>30-10-1990</p22_15_7_6_1_8>
       <p22_15_7_6_5_subfield_0>Jan</p22_15_7_6_5_subfield_0>
       <p22_15_7_6_5_subfield_1>Kowalski</p22_15_7_6_5_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_7>30-10-1990</p22_15_7_6_1_7>
       <p22_15_7_6_61_subfield_0>Jan</p22_15_7_6_61_subfield_0>
       <p22_15_7_6_61_subfield_1>Kowalski</p22_15_7_6_61_subfield_1>
       <p22_15_7_6_1_89>30-10-1990</p22_15_7_6_1_89>
       <p25>30-10-2014</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>