Pola formularza

Formularz: AKC-Z (6) (archiwalny) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14751423</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1>
       <p6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2>
       <p6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3>
       <p7>[data]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p8_>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p11_>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13>[pierwszeImiePrzedst]</p13>
       <p14>[nazwiskoPrzedst]</p14>
       <p15>[Data wypełnienia]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-Z (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14751423</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13>Krzysztof</p13>
       <p14>Kowalczyk</p14>
       <p15>30-10-2014</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>