Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS G-02a (archiwalny) (2019) Sprawozdanie bilansowe nośników energiiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14783480</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p0_4>[pkd1]</p0_4>
       <p0_6>[Mail]</p0_6>
       <p3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1>
       <p4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1>
       <p5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1>
       <p6_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_1>
       <p7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1>
       <p8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1>
       <p9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1>
       <p10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_1>
       <p11_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1>
       <p12_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_1>
       <p13_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_1>
       <p3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2>
       <p4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2>
       <p5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2>
       <p6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_2>
       <p7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2>
       <p8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2>
       <p9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2>
       <p10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_2>
       <p11_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_2>
       <p12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_2>
       <p13_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_2>
       <p3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_3>
       <p4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3>
       <p5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3>
       <p6_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_3>
       <p7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3>
       <p8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3>
       <p9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3>
       <p10_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_3>
       <p11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_3>
       <p12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_3>
       <p13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_3>
       <p3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_4>
       <p4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4>
       <p5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4>
       <p6_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_4>
       <p7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4>
       <p8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_4>
       <p9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4>
       <p10_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_4>
       <p11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_4>
       <p12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_4>
       <p13_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_4>
       <p3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_5>
       <p4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5>
       <p5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5>
       <p6_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_5>
       <p7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5>
       <p8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5>
       <p9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5>
       <p10_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_5>
       <p11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_5>
       <p12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5>
       <p13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_5>
       <p3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_6>
       <p4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6>
       <p5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6>
       <p6_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_6>
       <p7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6>
       <p8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6>
       <p9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6>
       <p10_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_6>
       <p11_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_6>
       <p12_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_6>
       <p13_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_6>
       <p3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_7>
       <p4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7>
       <p5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7>
       <p6_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_7>
       <p7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7>
       <p8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7>
       <p9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7>
       <p10_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_7>
       <p11_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_7>
       <p12_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_7>
       <p13_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_7>
       <p3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_8>
       <p4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_8>
       <p5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_8>
       <p6_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_8>
       <p7_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8>
       <p8_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_8>
       <p9_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_8>
       <p10_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_8>
       <p11_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_8>
       <p12_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_8>
       <p13_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_8>
       <p3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_9>
       <p4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_9>
       <p5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_9>
       <p6_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_9>
       <p7_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9>
       <p8_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_9>
       <p9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_9>
       <p10_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_9>
       <p11_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_9>
       <p12_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_9>
       <p13_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_9>
       <p3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_10>
       <p4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_10>
       <p5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_10>
       <p6_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_10>
       <p7_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10>
       <p8_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_10>
       <p9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_10>
       <p10_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_10>
       <p11_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_10>
       <p12_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_10>
       <p13_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_10>
       <p3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_11>
       <p4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_11>
       <p5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_11>
       <p6_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_11>
       <p7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11>
       <p8_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_11>
       <p9_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_11>
       <p10_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_11>
       <p11_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_11>
       <p12_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_11>
       <p13_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_11>
       <p3_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_12>
       <p4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_12>
       <p5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_12>
       <p6_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_12>
       <p7_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12>
       <p8_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_12>
       <p9_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_12>
       <p10_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_12>
       <p11_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_12>
       <p12_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_12>
       <p13_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_12>
       <p3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_13>
       <p4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_13>
       <p5_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_13>
       <p6_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_13>
       <p7_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_13>
       <p8_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_13>
       <p9_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_13>
       <p10_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_13>
       <p11_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_13>
       <p12_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_13>
       <p13_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_13>
       <p3_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_14>
       <p4_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_14>
       <p5_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_14>
       <p6_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_14>
       <p7_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_14>
       <p8_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_14>
       <p9_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_14>
       <p10_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_14>
       <p11_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_14>
       <p12_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_14>
       <p13_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_14>
       <p3_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_15>
       <p4_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_15>
       <p5_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_15>
       <p6_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_15>
       <p7_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_15>
       <p8_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_15>
       <p9_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_15>
       <p10_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_15>
       <p11_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_15>
       <p12_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_15>
       <p13_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_15>
       <p4_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_16>
       <p5_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_16>
       <p6_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_16>
       <p7_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_16>
       <p8_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_16>
       <p9_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_16>
       <p10_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_16>
       <p11_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_16>
       <p12_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_16>
       <p4_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_17>
       <p5_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_17>
       <p6_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_17>
       <p7_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_17>
       <p8_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_17>
       <p9_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_17>
       <p10_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_17>
       <p11_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_17>
       <p12_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_17>
       <p4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18>
       <p5_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_18>
       <p6_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_18>
       <p7_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_18>
       <p8_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18>
       <p9_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_18>
       <p10_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_18>
       <p11_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_18>
       <p12_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_18>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[miejscowość]</p18>
       <p19>[Data wypełnienia]</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS G-02a</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14783480</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p0_4>01.11.Z</p0_4>
       <p0_6>test@test.pl</p0_6>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p3_6>10</p3_6>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p3_7>10</p3_7>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p3_9>10</p3_9>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p3_10>10</p3_10>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p3_11>10</p3_11>
       <p4_11>10</p4_11>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p3_12>10</p3_12>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p3_13>10</p3_13>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p3_14>10</p3_14>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p13_14>10</p13_14>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p7_17>10</p7_17>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p9_17>10</p9_17>
       <p10_17>10</p10_17>
       <p11_17>10</p11_17>
       <p12_17>10</p12_17>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p7_18>10</p7_18>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p9_18>10</p9_18>
       <p10_18>10</p10_18>
       <p11_18>10</p11_18>
       <p12_18>10</p12_18>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>30-10-2014</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>