Pola formularza

Formularz: PIT/NZI (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14887458</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>2019* / 2020 / 2021</p4>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[kraj]</p9>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p1C11>[Pole tekstowe]</p1C11>
       <p1C12>[Pole kwoty]</p1C12>
       <p1C13_>[Wartość wyboru w polu p1C13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1C13_>
       <p1C14>[Pole tekstowe]</p1C14>
       <p1C15_>[Wartość wyboru w polu p1C15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1C15_>
       <p2C11>[Pole tekstowe]</p2C11>
       <p2C12>[Pole kwoty]</p2C12>
       <p2C13_>[Wartość wyboru w polu p2C13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2C13_>
       <p2C14>[Pole tekstowe]</p2C14>
       <p2C15_>[Wartość wyboru w polu p2C15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2C15_>
       <p3C11>[Pole tekstowe]</p3C11>
       <p3C12>[Pole kwoty]</p3C12>
       <p3C13_>[Wartość wyboru w polu p3C13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3C13_>
       <p3C14>[Pole tekstowe]</p3C14>
       <p3C15_>[Wartość wyboru w polu p3C15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3C15_>
       <p4C11>[Pole tekstowe]</p4C11>
       <p4C12>[Pole kwoty]</p4C12>
       <p4C13_>[Wartość wyboru w polu p4C13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4C13_>
       <p4C14>[Pole tekstowe]</p4C14>
       <p4C15_>[Wartość wyboru w polu p4C15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4C15_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/NZI (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14887458</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>2019</p4>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p1C11>test pola tekstowego</p1C11>
       <p1C12>10</p1C12>
       <p1C13_>1</p1C13_>
       <p1C14>test pola tekstowego</p1C14>
       <p1C15_>1</p1C15_>
       <p2C11>test pola tekstowego</p2C11>
       <p2C12>10</p2C12>
       <p2C13_>1</p2C13_>
       <p2C14>test pola tekstowego</p2C14>
       <p2C15_>1</p2C15_>
       <p3C11>test pola tekstowego</p3C11>
       <p3C12>10</p3C12>
       <p3C13_>1</p3C13_>
       <p3C14>test pola tekstowego</p3C14>
       <p3C15_>1</p3C15_>
       <p4C11>test pola tekstowego</p4C11>
       <p4C12>10</p4C12>
       <p4C13_>1</p4C13_>
       <p4C14>test pola tekstowego</p4C14>
       <p4C15_>1</p4C15_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>